Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Parc Audiovisual de Catalunya SL
Codi d'expedient:
2021001/consergeria
En relació a la licitació de referencia, volia preguntar si es possible posar algun document annex. Com que està limitat el número de pàgines per presentar els Mitjans materials i personals (3 fulls), i la Proposta tècnica (8 fulls), tenim que fer una explicació sense detallar, que creiem no es suficient per que puguin valorar aquests criteris. 15/06/2021 16:21h
Les ofertes estan condicionades a allò que indiquen els plecs, pel que no es poden fer modificacions de cap tipus. D'aquesta manera es garanteix un tracte igual per a tots els licitadors.
ACLARIMENTS RESPOSTES CONSULTES ANTERIORS 25/05/2021 16:23h
Revisades les condicions laborals del personal que actualment presta el servei, s'ha constatat que alguns dels treballadors sí tenen discapacitat.
Es procedeix a aclarir les respostes a anteriors consultes segons el següent: els treballadors número 3, 4 i 5 tenen un contracte per a persones amb discapacitat i els tres són homes, sense discapacitat severa i majors 45 anys.
Tenim dubtes en relació a la información publicada en l'Annex 3 del PCAP ¿ Dades de subrogació 1. El treballador 1 amb contracte de sustitució 410 i antigüitat 31/03/2016, com es posible que tingui un contracte 410 amb data d'antigüitat 31/03/2016 si la persona que està de baixa, el treballador 5, esta de baixa desde el dia 25/10/2020. A quin treballador està substituïnt desde el dia 31/03/2016? 2. Els treballadors 3,4 i 5 tenen un contracte tipus 130. Contracte indefinit a temps complert per a persones amb discapacitat. Segons la resposta publicada a la plataforma el dia 06/05/2021, es contesta a una pregunta, que els treballadors a subrogar no consta que tinguin discapacitat. Necessitem aclarar aquesta situació per poder calcular correctament el cost del personal a subrogar, ja que si tenen discapacitat, aquests contractes tenen una bonificació en seguretat social i els costos son diferents a si no tenen discapacitat. Es necessari que indiquin si son homes o dones, si tenen discapacitat severa o no i si son menors o mayors de 45 anys pel correcte càlcul dels costos anuals amb les diferents bonificacions, segons document adjunt. Per tot això, i segons l'article 130 de la LCSP, sol·licitem aclaracions amb totes les dades necessàries per poder evaluar tots els costos del personal a subrogar 25/05/2021 16:23h
Fet trasllat de les seves consultes a l'operari actual, ens responen que:
Treballador 1: la substitució no correspon a cap treballador de la graella
Treballador 3,4 i 5: ¿ discapacitat 33% - homes, sense discapacitat severa, majors 45 anys
Revisant els plecs, hem trobat a la seva clàusula trenta-tresena el següent: "En el present contracte no procedeix la revisió de preus" Això és correcte? Entenem que per un contracte anual es podria arribar a aplicar una clàusula semblant, però en 4 anys que és la duració del contracte és incomprensible. Penseu que el SMI ha pujat els darrers 4 anys al voltant del 50% i que també podria pujar l'IPC. 06/05/2021 16:08h
Entenent el comentari, els licitadors hauran de tenir en compte que no es preveu actualització, recordant que Parc Audiovisual de Catalunya, en tant que integrada en l'estructura de l'Ajuntament de Terrassa, segueix els criteris de desindexació de l'economia establerts a la Llei 2/2015 de desindexación de la economía española.
Quina es la empresa que hi ha actualment fent el servei? La gent a subrogar, tenen discapacitat? La persona que es en baixa d'IT, quí l'està cobrint? 06/05/2021 16:08h
Ens resposta a la seva consulta els informem de que no consta que existeixin persones amb una discapacitat superior al 33% i que la baixa descrita a l'annex segueix el procediment habitual d'una baixa d'accident laboral.
Quina és l'empresa que està realitzant actualment el servei? Hi ha treballadors amb una discapacitat superior al 33% entre els treballadors a subrogar? 06/05/2021 16:07h
Ens resposta a la seva consulta els informem de que no consta que existeixin persones amb una discapacitat superior al 33%.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya