Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Banc de Sang i Teixits (BST)
Codi d'expedient:
21NHBSER462

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, suposo que el fet que sigui el darrer dia fa que el sistema vagi més lent, però sabeu si hi ha algun problema, perque porto molta estona intentant pujar arxius i no hi ha manera. Gràcies. 28/04/2021 10:57h
El sistema està funcionant amb normalitat, no s'ha comunicat cap incidència tècnica i estem rebent ofertes d'altres licitadors.
En l'apartat 5 de l'Annex 7 referent a la capacitat i competències de l'equip de treball proposat en funció del curriculum, no entenem el a que us referiu amb "habilitats en el seu conjunt (assignació de recursos)". En aquest s'ha incloure únicament el CV de les persones de l'equip o demaneu alguna informació més? Moltes gràcies. 28/04/2021 10:54h
A l'apartat 5 de l'Annex 7, en relació a la capacitat i competències de l'equip de treball proposat en funció del curriculum, quan es parla de les "habilitats en el seu conjunt (assignació de recursos)², es refereix a les capacitats que té cadascú dels membres que integren l¹equip de treball per tal de cobrir els serveis i necessitats gràfiques de la Direcció de Comunicació del Banc de Sang i Teixits.

Cal incloure el currículum i documentació per acreditar tots els títols acadèmics i formació.
Bon dia, una altra consulta referent al Sobre A Documentació. Ens comentàveu en una pregunta anterior que en aquest Sobre només hi ha de constar el Document DEUC i la Declaració Responsable. Però aquesta Declaració responsable cal afegir-la en tots els casos o no és obligatòria? Ho diem perquè, per exemple, ens deieu que no és obligatori estar inscrit al RELI i en aquest certificat surt una clàusula conforme l'empresa hi està incrita. En cas de no estar inscrits al RELI cal presentar-lo igualment, encara que no es compleixin totes les clausules? Gràcies 27/04/2021 15:17h
Podeu presentar la declaració responsable adaptan-la, és a dir, suprimint aquelles clàusules que no cumpliu.
Bon dia. Consulta sobre el Sobre A Documentació Administrativa: Al document DEUC, pàg. 22, pregunta 1b), pensàvem que a la taula calia llistar els totals facturats per clients durants els anys demanats, però al veure que la data no deixa posar el periode comprés en aquests anys sinó una data concreta, això vol dir que el que cal llistar son projectes concrets per un client, enlloc del total? Gràcies 27/04/2021 15:16h
Efectivament, cal indicar projectes concrets, en lloc de totals.
Bona tarda, La declaració responsable de l'Annex 11 referent a la protecció de dades a quin dels sobres s'ha de presentar? Moltes gràcies. 27/04/2021 15:14h
No, únicament es demanarà la seva presentació a l'empresa que resulti adjudicatària.
Hola, A l'apartat 6 sobre els espais de senyalització, a l'apartat on diu " 2 vinils WC (zona refrigeri, lateral dret):, és correcte "zona de refrigeri"? No hauria de ser "sala d'espera"? 27/04/2021 12:24h
En referència a l'apartat 6 sobre els espais de senyalització, és correcte la sol·licitud de 2 vinils WC. Com al plànol (planta) no està senyalitzada aquesta zona, per això s¹indica la ubicació d¹aquest vinil: zona refrigeri, lateral dret.
Sobre el book (i al fil de la darrera pregunta), ens continua sense quedar clar. Cada peça que demaneu que dissenyem, té unes particularitats diferents, i preparar tot per impremta en un sol document no és el que es demana als plecs i no serviria per avaluar tècnicament la proposta. El que sí es pot interpretar és que fem un sol book recopilatori i adjunts els arxius per impressió o JPG. Ens podeu aclarir de nou aquest punt? gràcies 27/04/2021 12:17h
El book no es demana que sigui un sol document, ha de ser un recull de tots els PDF amb alta resolució per enviar a impremta.
Al punt 4 demaneu un book, en format digital. Un PDF d'alta resolució per impremta. Però un book amb totes les peces que demaneu no és una peça per enviar a imprimir. Potser voleu dir que fem un book amb un recopilatori de totes les peces, i que a part, adjuntem les peces amb alta resolució? Gràcies 27/04/2021 11:31h
El que es sol·licita és un recopilatori de totes les peces amb PDF que s'han de dissenyar o adaptar en alta resolució per enviar a imprimir.
1. Quin ha de ser el nombre de persones mínim a l'equip? a partir de quin número es considera que s'incrementa l'equip a efectes de les millores de contracte de l'Annex 7. 2. En la proposta tècnica es demana que creem dos texts pel titular, però en el document que ens donen, el text el posen en dos idiomes, català i castellà. El dubte és si el que es demana és: - 2 titulars diferents en català - 1 titular però català i castellà Moltes gràcies. 27/04/2021 08:52h
1. No s'especifica quin és el mínim però sí que es puntua l'increment de recursos humans.

2. Les 2 propostes de titular han de ser amb català, ja que en aquest apartat es puntua la capacitat d'edició de textos en català.
Bon dia, tenim alguns dubtes de que cal emplenar en alguna de les preguntes del DEUC (Sobre A Documentació Administrativa): – pàg. 23, pregunta 2: Pot recórrer al personal tècnic o als organismes tècnics següents, especialment els responsables de control de la qualitat. – pàg. 29, pregunta 1: Compleix els requisits o normes objectives i no discriminatoris que s'aplicaran per delimitar el nombre de candidats de la manera següent: Ens podeu ajudar? Moltes gràcies. 27/04/2021 08:48h
En cap dels dos apartats, no cal emplenar res.
Bon dia, els continguts dels Sobres A, B i C s'han de pujar tots tres en un sol enviament o es poden anar enviant en tramesses diferents? I per altra part, el material corresponent al punt 4. Book té un volum important. Hi ha alguna limitació d'espai per pujar els arxius? És millor pujar-los tots o en diferents enviaments? I per últim, un cop pujat el contingut d'un sobre, es possible fer-hi alguna rectificació, sempre que estigui dins el plaç, o un cop pujat ja no es pot modificar? Gràcies. 26/04/2021 08:41h
El contingut dels sobres es pot anar modificant, fins un cop signada i enviada la oferta i sempre abans de finalitzar la data de presentació d'ofertes. Pel que fa a l'espai, aquest es troba limitat a 25MB per document, però els sobres es troben configurats de tal manera que pogueu annexar tants documents com us sigui necessari.
Per més informació: Podeu contactar amb el SAU TIC mitjançant els canals següents:
A través del canal web (els Departaments o entitats que ja tenen accés al Portal): pautic.gencat.cat.
Adreça de correu electrònic: sau.tic@gencat.cat (assumpte del correu: "codi 31: Sobre digital").
Telèfon: 900 828 282 + extensió 31.
Tenim un dubte de l'apartat 4.9. 4.9 Disseny de dos elements de merchandising (tasses, samarretes, paraigües, tote bags o similars) per a la promoció de la donació de sang Aquest apartat es refereix al disseny que s'ha creat per al 4.6 o a la campanya "Dóna el millor de tu, dona sang"? Gràcies. 26/04/2021 07:46h
El disseny dels dos elements de merchandising (tasses, samarretes, paraigües, tote bags o similars), ha de ser amb la imatge de la campanya "Dóna el millor de tu, dona sang².
Bona tarda, us envio una consulta sobre el contingut del Sobre A: Segons posa al Plec de prescripcions tècniques, al Sobre A només hi ha d'anar la Documentació Administrativa: DEUC (Annex 2). Entenc que el que cal és emplenar l'arxiu DEUC-cat.pdf, però després hi ha dos documents més: – Annex 2_link servei online DEUC.docx > suposo que és el link per donar-te d'alta al RELI, però és obligatori? Perquè a les preguntes posa que si s'està donat d'alta la resposta ja està inclosa al registre però que si no, cal emplenar-la. – Annex 2_declaració responsable.doc > Aquest document també s'ha de presentar? Una de les clàusules és que l'empresa declara estar inscrita al RELI. El dubte és si estar donat d'alta al RELI és obligatori o es pot respondre directament al formulari. Moltes gràcies. 23/04/2021 10:37h
En el sobre A únicament cal aportar el DEUC i la declaració responsable (annex 2). La inscripció al RELI no és obligatòria per aquest tipus de procediment.
Bon dia, Tenim una consulta sobre el punt número 4 de l'oferta tècnica de servei. Segons aquest, serà necessari entregar els documents compatibles amb la versió CS5.1. La nostra empresa treballa amb una versió més actualitzada, i per tant, a l'hora de guardar el projecte amb una versió anterior aquest document es veurà afectat. Hi ha la possibilitat d'enviar-ho amb una versió més actualitzada? Gràcies. 20/04/2021 12:41h
Encara que tingueu una versió més actualitzada a la CS5, és possible guardar els documents amb CS5 sense que els arxius es vegin afectats. Per tant, cal complir aquest punt per valorar els apartats 4.1-4.9.
Bona tarda, a continuació exposem els dubtes que ens han sorgit envers la licitació: - PUNT 3. Condicions i capacitat d'edició de textos en català. El Banc de Sang proporcionarà el contingut d'un flyer informatiu que caldrà sintetitzar per fer 2 propostes de titular · PREGUNTA: cal també fer el disseny del flyer o només dos propostes de texte de titular? - PUNT 4. (4.1, 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5) · PREGUNTA: Voleu només una adaptació del que ja està fet i ens heu annexat o voleu que a més de les adaptacions també hi sumem creativitat a cada peça per fer-les una mica difrents? Sembla segons el redactat que en aquest cas és una qüestió més tècnica/capacitat de portar-ho correctament a impremta que creativa (per contra dels següents punts del mateix apartat 4) que sí entenem han d'aportar creativitat. - PUNT 5. PREGUNTA: Els títols universitaris, etc de tot l'equip s'hauran d'aportar en aquesta fase o més endavant es demanaran a l'empresa que sigui adjudicat el concurs? - PUNT 6. PREGUNTA: · Safata d'entrada acer inoxidable de 50x50 cm amb l'horari del centre de donació. NO SABEM QUÈ ÉS EXACTAMENT? · Ens podrieu proporcionar fotografies de l'edifici? moltes gràcies! 20/04/2021 12:01h
­ PUNT 3: no s¹ha de realitzar el disseny del flyer. Només es demana fer dues propostes de titular.


­ PUNT 4. (4.1, 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5): es demanen totes les adaptaciones descrites als punts 4.1, 4.2, 4.3, 4.4 i 4.5 amb la informació requerida, a partir dels orginals enviats pel Banc de Sang i Teixits:
AF_CA3_DMT_21.ai i AF_CA3_Marato_21.ai. Totes les adaptacions en poden enviar amb PDF d¹alta qualitat per enviar a impremta.


A més a més d¹aquestes adaptacions, es sol·licita l¹arxiu original corresponent a l¹adaptació del cartell DIN A3 del punt 4.1 amb illustrator o InDesign per analitzar la construcció de l¹arxiu amb obert i el PDF d¹alta qualitat d¹aquest arxiu preparat per enviar a impremta.

­ PUNT 5: tots els títols i certificats sol·licitats, s'han d'aportar ara en fase de licitació i presentació d'ofertes, per tal de poder-los avaluar.

­ PUNT 6:

> La safata d'entrada d¹acer inoxidable de 50x50 cm amb l'horari del
>centre de donació, és una placa d¹acer de 50x50 cm, com les que hi ha a
>l'entrada dels hospitals de l¹ICS que informa de l¹horari d¹obertura
>del centre. No es valorarà l¹acabat del material, sinó la proposta de disseny.
> No tenim fotos actualitzades del Banc de Sang de Girona. Aconsellem
>anar-hi per veure com és i poder fer la proposta de senyalització i
>rotulació corresponent.

Adreça:
Banc de Sang a l¹Hospital Dr. Josep Trueta Carretera de França, s/n
17007 Girona
Horari: de dilluns a divendres de 9 a 14 i de 16 a 20 h
Bon dia, voldríem saber en referència a la valoració dels currículums de l'equip de treball si la prestació de serveis de més de 10 anys pel sector per empreses del sector de la Salut (1,5 punts) i haver impartit classes de formació en l'àmbit del disseny (1 punt) s'haurà de donar en tots els membres de l'equip de treball per a obtenir la màxima puntuació o, per contra, serà suficient si una o més persones (però no totes) de l'equip compleixen aquestes condicions per a poder obtenir la puntuació completa. Moltes gràcies. 19/04/2021 08:00h
Es valorarà que totes les persones que formen part del projecte puguin acreditar aquesta experiència, tal i com s'indica en l'annex 7 dels criteris d'adjudicació: "Es valorarà el currículum i la formació acadèmica en disseny de totes les persones que formen l'equip i les seves habilitats en el seu conjunt (assignació de recursos), així com la prestació de serveis de més de 10 anys per a empreses del sector de la Salut (fins a 1,5 punts), coneixements i domini de les darreres versions de les aplicacions bàsiques de disseny i maquetació".
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya