Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ens d'Abastament d'Aigua Ter-Llobregat (ATL)
Codi d'expedient:
EC21/000028
Bon dia, en referencia a la resposta anterior la nostra consulta es en referencia al apartat G.2. Solvència, estableix que s'ha de justificar segons el G.3 d'aquest quadre de característiques pels licitadors no espanyols...., en l'apartat G.3 parla de com acreditar la solvència Econòmica i la Solvència Tècnica o professional. En aquesta licitació no es obligatòria les dos classificacions publicades en la rectificació del PCAP realitzada el dia 12/04/2021. Entenem que es opcional incloure al Sobre Digital la solvència econòmica (Comptes anuals) i Solvència Tècnica (Relació de les principals obres d'igual o similar naturalesa), pel que diu en el apartat G.2? Ens podrien resoldre el dubte? Merci 12/05/2021 11:13h
La correcció que es va fer va consistir en canviar la categoria de les dos classificacions la resta es manté tal i com diu el PCAP, per tant i atès que l'obra té un pressupost estimat superior a 500.000¤ la presentació de la classificació és obligatòria, concretament en aquest expedient les dos classificacions són obligatòries tal i com diu el PCAP.

L'acreditació de la solvència tècnica i econòmica d'acord amb la lletra G.3 del quadre de característiques del PCAP només és per aquelles empresas no espanyoles que pertanyen a la UE, tal i com s'indica a la lletra G.2 del PCAP.
Bon dia, En la documentació a presentar del SOBRE A hi ha un apartat que es refereix a la Solvencia Tècnica, queda acreditat amb el RELI i/o ROLECE o s'ha de posar els certificats d'obra corresponents Moltes gracies 12/05/2021 10:00h
Si el RELI o ROLECE estan vigents i es veu clarament la solvència econòmica i tècnica (les obres executades amb els seus imports), en aquesta fase no caldria presentar els certificats.
Al Plec de Clàusules Administratives Particulars indica que s'ha de fer un compromís d'adscripció a l'equip d'execució d'un Delegat d'Obra a més de 15 anys d'antiguitat i d'un Cap d'Obra amb més de 10 anys d'antiguitat integrat al Annex 5, sense noms i experiència, al mateix temps es demana als criteris d'adjudicació qualitatius l'apartat C) Estructura organitzativa on es demana el organigrama jeràrquic i funcional de l'equip d'obra, inclouent personal assignat, titulacions, anys d'experiència i la dedicació mitja. La nostra pregunta es: al organigrama s'ha de posar el nom i l'experiència del Delegat d'Obra i del Cap d'Obra? Gràcies Salutacions 03/05/2021 11:26h
L'annex 5 va al sobre A i no s'ha d'indicar ni noms ni experiència.

Als judicis de valors van al sobre digital B i al seu apartat c) relatiu a l'estructura organitzativa sí s'ha de posar els noms del personal assignat, titulacions, experiència i dedicació ja que no entra en conflicte amb els criteris automàtics del sobre C.
Bon dia, En relació a la presentació de la documentació tècnica, quan el plec limita la presentació de la Memòria Tècnica: "Extensió total de 15 planes DIN A4 a dues cares, en format vertical o horitzontal", dona a entendre que el màxim seran 30 cares, i anàlogament en els successius apartats. Es correcta la interpretació? 27/04/2021 13:30h
Sí, la interpretació és correcta
Bon día, En relació al pressupost en TCQ amb preus de licitació, en el seu avis del 09/04/2021, recorden que s'ha de presentar amb el 13% i el 6% de DG i BI, però si s'apliquen aquests percentatges al pressupost facilitat, l'import no quadra amb l'import de licitació que hi ha al PCAP. L'import de Licitació és manté tal i com està al Plec ? 19/04/2021 09:28h
Sí, és correcte, es manté el pressupost de licitació del PCAP, essent el pressupost base de licitació l'import màxim a ofertar.
I tal i com es diu al mateix PCAP s'ha de presentar amb el 13% i el 6% de DG i BI
Bon dia, hi ha previst algun dia de visita? gràcies i salutacions 14/04/2021 15:36h
S'ha programat una visita a les instal·lacons en la següent data:

Dia: 26/04/2021
Hora: 10:00 h
Punt de trobada: Arqueta de seccionament existent en artèria SQRC (https://goo.gl/maps/akm5RkD46JH954PA8)
Bona tarda. En relació al TCQ...en el sobre digital nomes apareix el pressupost amb preus zero. Es correcte? no s'incorpora el pressupost TCQ amb els preus de projecte? Gràcies 09/04/2021 11:30h
Adjuntem pressupost amb preus de licitació.

Recordem que el pressupost s'ha de presentar amb el 13% i el 6% de DG i BI i no es pot ofertar a la baixa la PA per al desenvolupament del pla seguretat i salut ni modificar l'import de les partides que apareguin amb import fix no zero en el pressupost a preus "0" lliurat per ATL.
El pressupost que esta penjat al sobre Digital, esta a preus 0. Podeu penjar el de preus de licitació. Gracies 09/04/2021 11:24h
Adjuntem pressupost amb preus de licitació.

Recordem que el pressupost s'ha de presentar amb el 13% i el 6% de DG i BI i no es pot ofertar a la baixa la PA per al desenvolupament del pla seguretat i salut ni modificar l'import de les partides que apareguin amb import fix no zero en el pressupost a preus "0" lliurat per ATL.
¿Podrían facilitarnos el presupuesto en formato .TCQ ó .BC3? 31/03/2021 08:02h
Bon dia,

Disposeu del pressupost en format TCQ al sobre digital corresponent.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya