Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
PE+DO HBB-18344

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Benvolguts, Al programa funcional superficiat que heu inclòs a les bases, al de la P1 hi ha una zona que anomeneu: ÀREES COMUNES PNEUMOLOGIA-HOSPITAL DE DIA en la qual totes les seves dependències (1.3.0, 1.3.02, 1.3.03, 1.3.04 i 1.3.05) no tenen assignada cap superfície, de fet els hi adjudiqueu superfície 0. Per tant voldria saber si les ÀREES COMUNES PNEUMOLOGIA-HOSPITAL DE DIA s'han d'ubicar en la planta primera o no? I en cas afirmatiu quina superfície han de tenir? Igualment hi ha algunes dependències d'altres àrees (1.1.20, 1.1.21, 1.2.17,i 1.4.12) que tampoc tenen superfície. Aquestes també s'han d'ubicar en la planta primera o no? I en cas afirmatiu quina superfície han de tenir? Veiem també que d'aquestes dependències dieu que son susceptibles d'ubicar-se en una altra planta, cosa que no entenem ben bé què vol dir. Ens ho podríeu aclarir si us plau? Moltes gràcies, Àgata 11/06/2021 14:03h
Bon dia,

Els espais consignats amb superfície 0 són espais que no s'hauran d'incorporar a la proposta, i per tant no objecte de l'actuació.

Salutacions,
Bona tarda, Gràcies per respondre a la pregunta sobre els terminis de lliurament de les dues fases però només us heu referit a la FASE I que efectivament ja heu convocat i es lliura el 17 d'aquest mes. Però per a la organització laboral dels estudis d'arquitectura implicats és encara més important saber quan teniu previst que els seleccionats hagi de lliurar la FASE II. Podríeu fer-nos-ho saber, si us plau? Moltes gràcies, 01/06/2021 16:36h
Bona tarda,

pretendre fer una previsió sobre la futura convocatòria a presentar propostes gràfiques desenvolupades el dia que s'ha convocat a la Fase I de propostes gràfiques inicials és complicat de fer ateses les incererteses del grau de preparació i treball de les mateixes i per tant la conseqüent avaluació per part del Jurat. Tota previsió molt estimada sols pot tenir, en certa manera, de referència el temps transcorregut en d'altres concursos de projectes amb similar concurrència, si bé la complexitat de les propostes pot variar substancialment.

Salutacions,
Benvolguts, A la visita d'avui al matí a l'Hospital, els concursants que hi hem assistit, també hem traslladat al representant d'Infraestructures.cat la nostra preocupació pel calendari de lliuraments de la Fase I i sobretot de la Fase II. Com podeu comprendre, donat les dates en què ens trobem, necessitem organitzar les vacances del nostre personal amb antel.lació i certesa i més després de l'any i mig que ens ha tocat viure degut a la pandèmia de la covid19. Voldríem demanar-vos doncs, si podrieu facilitar-nos una previsió de les dates de lliurament d'ambdues fases? Moltes gràcies, 01/06/2021 14:15h
Bon dia,

la invitació a la Fase I consistent a la presentació de propostes gràfiques inicials tindrà en tot lloc durant el dia d'avui, màxim demà dia 2 de juny, amb un termini mínim de 15 dies naturals tal i com preveu el Plec.

Salutacions,
Bon dia, dins el plec existeix una documentacio en format .rar (Doc. addicional Plantes P1-P2-P3.rar) que els nostres equips ens indiquen com a fitxer malmès i no els podem obrir. Seria possible indicar-nos com accedir a la documentacio de dins del .rar? Gracies 31/05/2021 20:08h
Bona tarda,

S'ha fet la comprovació, i els arxius en Autocad es visualitzen correctament. Es pot descarregar l'arxiu rar i es poden obrir tots els arxius en CAD, tant els plànols com les referencies externes dels plànols a vincular.

Cordialment,
Bona tarda, un cop plublicat el llistat d'admesos per la fase I, no ens queda clar com podem sol.licitar visita a l'hospital. Al plec hi ha un link però es la pàgina general de contractació. Es al mail de licitacions@infraestructures.cat. Gràcies 20/05/2021 12:13h
Bon dia,

En el comunicat de licitadors admesos per a la fase 1, hi constarà la via per a formalitzar la petició de visita.

Cordialment,
Hola, segons heu respost a una pregunta, els col·laboradors s'especifiquen únicament al DEUC. A quin apartat? a la Part II apartat D? és a dir, a la pregunta "l'operador econòmic té la intenció de subcontractar alguna part del contracte a tercers" respondríem NO. No obstant, al requadre lila de sota, ennumeraríem el llistat de tècnics indicant únicament ESPECIALITAT, NON TÈCNIC I EMPRESA A LA QUE PERTANY. és així? gràcies 07/05/2021 13:06h
Bon dia,

no està clar si la qüestió s'ha acabat d'entendre en els termes formulats, però si necessita col.laboradors als que subcontractarà haurà de respondre SÍ, i en aquest apartat D enumerar dits col.laboradors.

Salutacions,
Bon dia, si us plau, podrien indicar-nos si en la fase prèvia els tècnics que actuen com a col·laboradors responsables en l'àrea d'estructures, instal·lacions, seguretat i salut i la resta de tècnics han de presentar el seu propi DEUC? Moltes gràcies 07/05/2021 08:38h
Buenos días,
Estén el la fase que estén no tendrán que presentar DEUCS de terceros a menos que los requieran por solvència para complir con lo que indica el pliego
Saludos
Bon dia, cal presentar els CBE dels arquitectes proposats com a Autors de Projecte en aquesta fase prèvia del concurs? Moltes gràcies per endavant, 06/05/2021 18:18h
Bona tarda,

tal i com especifica la clàusula 9.9 en relació amb l'Autor del Projecte i Director d'obra, caldrà designar i acreditar la seva solvència tècnica en l'actual fase prèvia.

Salutacions,
Bona tarda. S'han modificat les escriptures de la societat i els poders de representació, pel que no podem complimentar l'Annex 1. Com podem actualitzar les dades que teniu a Infraestructures, i què hem d'entregar a la Fase 0 prèvia. Gràcies. 06/05/2021 18:01h
Bona tarda,

en aquest cas caldrà procedir com indica el darrer apartat de la clàusula 8.2 dels plecs, és a dir, aportar tota la documentació referida via Sobre Digital, en l'apartat d'"altra documentació" que tenen habilitada a tal efecte.

Salutacions,
En una de les respostes sobre quan cal presentar els annexos 11, heu dit que no cal en la Fase prèvia i tan sols s'han d'indicar els col.laboradors al DEUC del licitador en la fase actual. Vol dir que es té que aportar el DEUC de cada un dels col.laboradors? 06/05/2021 14:18h
Bon dia,

en el cas que sigui necessari per complir amb la solvència / criteris de selecció exigida, caldrà aportar el DEUC complimentat per part del/s col.laborador/s.

Salutacions,
Respecte la solvència tècnica sol·licitada a l'autor del projecte es demana una "actuació de reforma hospitalària", es considera inclosa la reforma per uns laboratoris en un centre d'investigació que forma part d'un campus sanitari? 06/05/2021 11:59h
Bon dia,
Al respecte de la solvència tècnica sol·licitada, entenem que la reforma d'uns laboratoris de recerca dins l'àmbit d'un campus sanitari podria ser acceptada com una actuació de reforma hospitalària.
Cordialment,
Benvolguts, Voldríem saber si està prevista alguna vista a les plantes de Bellvitge en la Fase 1 o fase 2? Gràcies, 06/05/2021 11:58h
Bon dia,
El Plec de Clàusules administratives preveu a l'Annex 14, que un cop superada la fase prèvia, els licitadors admesos podran sol·licitar a través de la plataforma una visita a l'edifici durant un període de 5 dies naturals. Es programarà un únic dia de visita (si el número de sol·licitants ho permet), en el termini de fins a 5 dies naturals des de la data de finalització de petició de la visita. Un cop realitzada la visita, es comunicarà mitjançant invitació la data i hora de lliurament de les propostes de la Fase 1, que es farà pública a traves del Perfil d'Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Contractació de Serveis de la Generalitat de Catalunya.
Cordialment,
Bon dia, en la fase prèvia és necessari que els col·laboradors designats com a responsables d'estructures, instal·lacions, seguretat i salut i la resta de tècnics de l'equip redactor presentin el seu propi DEUC? Moltes gràcies! 06/05/2021 11:07h
Bon dia,

Només cal aportar els DEUCS de tercers en cas de que els requereixin per poder complir amb la solvència que exigida a la licitació. En cas de subcontractació no s'han de presentar en cap moment.

Cordialment,
Segons l'apartat 8.2.B.2 del Plec, "(…)Serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, haver finalitzat la redacció com Autor en els últims 10 anys a la data de publicació de la licitació (inclou l'any en curs), d'un "Treball similar" al de l'objecte de la licitació (…). En el mateix apartat, més endavant diu "Si no fos possible l'acreditació pels mitjans anteriors, s'acceptarà una declaració de l'empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l'actuació concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret." S'entén doncs que el cap d'un projecte amb un certificat de l'Autor del projecte acreditant que ha estat el cap del projecte, compliria els requisits per ser l'Autor de projecte (tot i no haver signat coma a Autor)? 05/05/2021 16:06h
Bona tarda,
Aquest apartat fa referencia a la possible acreditació d'un autor de projecte, en unes condicions específiques, no de la figura d'un cap de projecte.
Cordialment,
Bona tarda, Voldríem saber si, per acreditar la solvència del "Responsable àrea d'Equipament mèdic i electromedicina", es donarà per vàlid un certificat de bona execució emès per la propietat, en aquest cas per l'Hospital destinatari del servei, a nom de la tècnica i amb la data del projecte però on el concepte que consti no sigui exactament "Pla d'Equipament mèdic i electromedicina" sinó conceptes sinònims com: "projecte de consultoria específica de l'equipament mèdic" o "Projecte d'Equipament" o "Pla d'equipament com a expert en tecnologia i enginyeria biomèdica"? Moltes gràcies, 03/05/2021 09:36h
Bon dia,

Per a acreditar la solvència del "Responsable de l'àrea d'Equipament mèdic i electromedicina" el certificat podria incorporar com a conceptes tant "Projectes de consultoria especifica de l'equipament mèdic" o "Pla d'equipament com a expert en tecnologia i enginyeria biomèdica" que anomeneu a la vostra consulta. En el cas de Projecte d'equipament no seria vàlid ja que hauria de complementar-se amb l'especificitat, ja sigui "Projecte d'equipament biomèdic", "Projecte d'equipament mèdic" o "Projecte d'equipament d'electromedicina" (en la vessant dels equips mèdics, no en la vessant del manteniment).

Salutacions,
Benvolguts, no ens queda clar si en aquesta licitació cal lliurar l'ANNEX 3 COMPROMÍS DE COMPLIMENT DELS OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D'ACCIÓ BIM o no? Gràcies, 03/05/2021 09:31h
Bon dia,

L'apartat 9.8 del Plec de Clàusules Administratives, sol·licita el compromís de manera clara i inequívoca dels objectius bàsics i propostes d'acció BIM complimentant i signant l'Annex 3, on hi apareixen les accions BIM mínimes a desenvolupar en aquesta actuació.

Salutacions,
En cas de que un licitador, UTE formada per tres arquitectes autors, guanyi el concurs però en el moment de l'adjudicació un dels arquitectes que forma part l'equip no disposi de la dedicació mínima requerida: A) Pot aquest arquitecte renunciar personalment a formar part de l'equip en el moment previ a l'adjudicació permetent així que la resta d'arquitectes (ute) si que esdevinguin adjudicataris? B) O en el cas de que aquest supòsit succeeixi es desestima automàticament el licitador en el seu conjunt? Moltes gràcies. 03/05/2021 09:26h
Bon dia,

Tots els titulats proposats com autors de projecte hauran de disposar, cadascun d'ells, de la dedicació requerida al Plec de Clàusules administratives. La manca de compliment d'aquest requisit suposarà la incompatibilitat de la proposta per a ser elevada com adjudicatària.

Salutacions,
hola, per que fa la fase de concurs, en cas de presentar-nos en UTE, cal que ambdues empreses disposin d'una assegurança d'indemnització per riscs professionals de 800.000¤? en cas afirmatiu, serveix una declaració responsable de compromís d'augmentar l'import de l'assegurança fins a l'import requerit? gràcies 27/04/2021 17:45h
Bona tarda,

als efectes de solvència econòmica, segons l'apartat 9 del QCC, l'assegurança de riscos professionals ha d'assolir 150.000. La referida a 800.000¤ serà, atenent a l'apartat 21 del QCC, als efectes exclusius de l'adjudicatària per tal de poder formalitzar, i en remissió a les previsions de la clàusula 19 del Plec. En qualsevol dels casos, en cas d'UTE, les dues o més entitats que la conformen, s'obliguen solidàriament i en conseqüència, si una d'elles ja disposa de l'assegurança requerida, cobreix per la totalitat.

Salutacions,
Bon dia, Si us plau, ens podrien indicar si en la fase prèvia s'han de presentar els annexos 11A, 11B, 11C, per a la designació i acreditació del responsable d'estructures, instal·lacions, seguretat i salut i la resta de tècnics de l'equip redactor. Si la resposta és afirmativa, també s'han de presentar els certificats acreditatius? I en què part del sobre s'han incloure? En el cas que NO s'hagin de presentar els annexos en aquesta fase, on s'ha d'indicar la designació de la resta d'integrants de l'equip? 23/04/2021 14:24h
Bona tarda,

Els Annexos 11 no s'han de presentar en la Fase Prèvia, sinó, arribat el cas, en la fase d'aportació de documentació acreditativa.

En l'actual fase s'han d'indicar en el DEUC.

Salut,
Bon dia, en relació al "tècnic responsable de l'àrea d'equipament mèdic i electromedicina", es consideren "tècnic competent / titulació homologable" les titulacions de metge o d'arquitecte amb més de 7 anys d'experiència en el sector? Moltes gràcies per endavant. 22/04/2021 15:51h
Bona tarda,
S'entenen competents les titulacions de metge o arquitecte per a portar a terme les tasques de responsabilitat de l'àrea d'equipament mèdic i electromedicina.
Haurà però d'acreditar l'experiència mínima en treballs similars, en aquest cas haver desenvolupat un pla d'equipament hospitalari i electromedicina, així com l'experiència professional mínima exigida al Plec.
Salutacions,
Bon dia, Si us plau, podrien indicar-nos si la participació de la resta de tècnics ha de ser exclusiva, és a dir amb només un licitador o poden participar en més d'una oferta? Moltes gràcies 22/04/2021 15:50h
Bona tarda,
El Plec de Clàusules d'aquest concurs de projectes no limita la participació de la resta de tècnics de l'equip.
Saluts
Bon dia, Si us plau, podrien confirmar que és necessari un tècnic responsable de l'àrea de geotecnia? En el cas que sigui necessari, ens podrien indicar qual seria la seva tasca, tractan-se d'una reforma interior? Gràcies 21/04/2021 12:16h
Bon dia,
Es necessari un responsable de l'àrea de geotècnia atès que s'haurà de plantejar nou nucli/s de comunicacions i instal·lacions vertical fora de l'àmbit actual de l'edifici, d'acord amb les prescripcions resultants de l'estudi de transport.
Saluts
Bona tarda, En relació a la solvència tècnica sol·licitada al concurs i més concretament pel que fa al Responsable de l'Àrea de Transport ens queda clara la titulació que ha de tenir però no les tasques que haurà de desenvolupar i per tant l'experiència que haurà de justificar (redacció de projectes, gestió de serveis de transport...). Agrairem si ens podeu facilitar més informació. Cordialment. 20/04/2021 13:27h
Bona tarda,
El responsable de l'àrea de transport, ha de ser un consultor independent, especialista en mobilitat vinculada a la planificació, càlcul i disseny dels sistemes de transport vertical o horitzontal (ascensors, escales mecàniques, cintes rodants, etc.) Les tasques a portar a terme, consistiran en un estudi de transport on es portarà a terme el càlcul dels fluxos per a diferents situacions - entrades, sortides, temps d'esperes, temps destinats a recorreguts, absorció de la demanda màxima en hores punta - vinculades a les necessitats del centre l'avaluació, càlcul del nombre de nuclis i d'ascensors així com el disseny, dimensions i programació dels mateixos.
Salutacions,
Bon dia, l'especialista en transport, quin tipus d'experiència professional ha de tenir? A quin tipus de transport es refereixen? Moltes gràcies per endavant, 20/04/2021 13:21h
Boma tarda,
El responsable de l'àrea de transport, ha de ser un consultor independent, especialista en mobilitat vinculada a la planificació, càlcul i disseny dels sistemes de transport vertical o horitzontal (ascensors, escales mecàniques, cintes rodants, etc.)
Saluts
Bon dia, ens presentem a la present licitació com a empresa col.laboradora acreditant un Responsable àrea d'Instal.lacions. podriem acreditar també un Enginyer Tècnic Industrial com a tècnic competent? Moltes gràcies, 20/04/2021 12:14h
Bon dia,
L'enginyer Tècnic Industrial s'entén competent per a portar a terme les tasques de responsabilitat en l'àrea d'instal·lacions de l'actuació indicada.
Haurà però d'acreditar l'experiència mínima en treballs similars, en aquest cas haver realitzat un projecte d'instal·lació hospitalària.
Salutacions,
Bon dia, segons el Plec, la proposta d'idea inicial es presentarà en "UN únic DIN-A4 que inclourà la documentació gràfica i escrita necessària per a la definició de la idea inicial de la proposta". Donada la geometria i dimensió de les plantes, podrien considerar la possibilitat de que fos un A3 enlloc d'un A4? Moltes gràcies per endavant 20/04/2021 10:03h
Bon dia,
El canvi de DIN-A4 a DIN-A3 no es pot considerar. Tal i com es remarca al Plec, es demana presentar una proposta esquemàtica, acotada a una escala màxima, i allò que es consideri important per a complementar la proposta.
Salutacions,
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya