Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Terrassa
Codi d'expedient:
ECAO 1825/2021
Amb relació a la classificació empresarial exigida: "Donat el fet que és exigible la classificació empresarial i que de totes les lletres sol¿licitades, la nostra empresa només en disposa de dues, mancant la K/7/1, voldríem saber si es possible acreditar aquesta mitjançant la capacitat d'altres entitats que si disposen d'ella" 14/04/2021 14:24h
"Es pot optar a la possibilitat de recórrer a les capacitats i solvència tècnica d'altres entitats o professionals (en aquesta licitació seria la classificació empresarial), per acomplir les condicions mínimes de solvència requerides per presentar oferta en aquesta licitació. Tot d'acord amb l'article 75 Integració de la solvència amb mitjans externs de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic

Per acreditar la solvència requerida, el licitador es pot basar en la solvència i els mitjans d'altres entitats o professionals, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb aquestes, sempre que demostri que durant tota la durada de l'execució del contracte pot disposar efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i l'entitat a la qual recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar.

No obstant això, només es podrà recórrer a les capacitats i experiència d'altres professionals, si són aquests els que prestaran els serveis per als quals són necessàries aquestes capacitats.

El licitador que vulgui recórrer a les capacitats d'altres entitats, ha de demostrar que pot disposar dels recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit signat per les entitats o professionals esmentats.

Pel que fa als criteris relatius a la classificació empresarial, cadascun dels professionals o entitats implicades hauran d'acreditar individualment que acompleixen els requisits demanats per participar en aquest procediment, pels mitjans descrits en la clàusula 17ena del PCAP.

De igual forma, existeix la possibilitat d'acollir-se a l'article 69 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic com a Unions d'empresaris.

En cap cas, aquesta informació no modifica el termini de presentació de les ofertes."
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya