Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN2000962

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Des de Naturalea Conservació SL, llegint amb detall l'informe tècnic de valoració dels criteris sotmesos a judici de valor, veiem que en la valoració del Pla de Gestió Ambiental, s'explica: "No s'ha presentat cap Pla de Gestió mediamental." No entenem aquest comentari, degut a que nosaltres vam presentar correctament aquest document i ho hem comprovar amb el resum de l'oferta. Ho podríeu revisar siusplau? Restem a la vostra disposició per a qualsevol dubte o aclariment, Moltes gràcies, Salutacions, 14/06/2021 09:03h
S'ha penjat acta Mesa de contractació al respecte
Bon dia, si ja hem presentat l'oferta i ara s'allarga termini vol dir què l'hem de tornar a presentar? Ens la podeu anul·lar i tornar a presentar al maig? 20/04/2021 09:11h
La publicació amb la segona esmena, així com la publicació de l'avís a les empreses licitadores de que es procediria a esmenar el PCAP i allargar per segona vegada el termini per a presentar ofertes és anterior a la presentació de la seva oferta
Les ofertes un cop presentades no es poden anul·lar
Un cop arribin els terminis establerts en aquesta segona esmena, es procedirà a l'obertura dels sobres presentats per la seva empresa.
Hola, en relació a l'autor del projecte, veiem que també hi ha un criteri que no acaba d'encaixar amb l'objecte de la licitació ja que en el Plec determina que ha de ser un enginyer o master en enginyeria de l'àmbit de la construcció quan es tracta d'un projecte de restauració fluvial: "Grau o màster en enginyeria (o titulació de grau mig o superior en enginyeria) de l'àmbit de la construcció amb experiència en equips de redacció de projectes d'àmbit fluvial". Es correcte? Gràcies 13/04/2021 14:34h
A les 14:40 es publicarà esmena.
Bona tarda. Existeix algun document consultable del projecte LIFE ALNUS on es mostri la localització dels trams de rius i rieres que conformen l'àmbit dels treballs a projectar i executar? Al punt 3.3 del PLEC TECNIC (corresponent a "Àmbit dels treballs a projectar") s'inclou un llistat de trams específics amb un codi identificatiu. Aquestes referencies no es troben a cap document de la informació del LIFE ALNUS annexada al mateix plec. Creiem que conèixer la localització dels trams proposats és important per poder fer un valoració tècnica i econòmica correcta dels treballs a fer. 12/04/2021 14:20h
Adjuntem els arxius SIG que donen resposta a la petició.
Bon dia, Pel que fa als Criteris d'adjudicació sotmesos a judici de valor, hi ha criteris que no ens encaixen amb l'objecte de la licitació, degut a que fan referència a construccions d'EDAR, i instal·lacions elàctriques i de control. Els anomenem a continuació: Criteri de valoració 1: "Justificació sobre la flexibilitat, facilitat d'explotació i fiabilitat de les instal·lacions en el seu funcionament ordinari, amb especial èmfasi en els costos d'explotació i manteniment futurs. " Criteri de valoració 2: "Millores sobre el rendiment, prestacions o especificacions tècniques dels equips electromecànics o de control. | Millores sobre els aspectes ... o d'eficiència energètica. | Millores sobre els aspectes relacionats amb l'explotació i seguretat de les instal·lacions." Criteri de valoració 3: Tot el que es valora fa referència a la construcció d'un EDAR Criteri de valoració 4: "...proposta de pla d'autocontrol de qualitat específic per la present obra en tot el seu procés constructiu pel que fa a l'obra civil, els equips electromecànics i elèctrics." Volem rebre resposta sobre si aquests criteris son un error. Gràcies i salutacions, 17/03/2021 15:52h
Atesa la modificació dels criteris de L'APARTAT VALORACIÓ DE LA QUALITAT DE LES OFERTES MITJANÇANT CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DE LA LLETRA H DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, regulador de la contractació "REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA CONTINUÏTAT I LA QUALITAT ECOLÒGICA DEL BOSC DE RIBERA DINS DE L'ÀMBIT DEL TER (LIFE ALNUS) I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ. TM DIVERSOS. COMARQUES DEL RIPOLLÈS I L'OSONA. Clau: CTN2000962., es deixa sense efectes el plec de clàusules administratives particulars aprovat el 23 de febrer de 2021, s'aprova un nou plec de clàusules administratives particulars i es retrotrauen les actuacions tornant a computar el termini de presentació de les ofertes a comptar des del dia següent a la publicació del nou plec de clàusules administratives particulars.
Hi ha alguns punts dels criteris de valoració que no ens encaixen amb l'objecte del projecte executiu, els punts que no veiem clars son: · Justificació sobre la flexibilitat, facilitat d'explotació i fiabilitat de les instal·lacions en el seu funcionament ordinari, amb especial èmfasi en els costos d'explotació i manteniment futurs. (màxim 5 punts) · Millores sobre el rendiment, prestacions o especificacions tècniques dels equips electromecànics o de control. (màxim 5 punts) · Millores sobre els aspectes d'integració paisatgística, mediambiental o d'eficiència energètica. (màxim 3 punts) · Millores sobre els aspectes relacionats amb l'explotació i seguretat de les instal·lacions. (màxim 3 punts) · Planta general (EDAR i col·lectors). · Diagrames de flux (línia d'aigua i línia de fangs). · Xarxes generals de conduccions (aigua, fangs, electricitat i control). · Planta de distribució interior de les edificacions. · Façanes i acabats de les edificacions. · Altres Presentació: Es presentarà, en un màxim de 4 planes (IN A4) una proposta de pla d'autocontrol de qualitat específic per la present obra en tot el seu procés constructiu pel que fa a l'obra civil, els equips electromecànics i elèctrics. Tots els textos es redactaran en tipografia Arial 11 o de mida superior. No ens encaixa gens amb uns treballs on no hi ha cap tipus de instal·lació ni edificacions ni cap EDAR 17/03/2021 15:52h
Atesa la modificació dels criteris de L'APARTAT VALORACIÓ DE LA QUALITAT DE LES OFERTES MITJANÇANT CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DE LA LLETRA H DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, regulador de la contractació "REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA CONTINUÏTAT I LA QUALITAT ECOLÒGICA DEL BOSC DE RIBERA DINS DE L'ÀMBIT DEL TER (LIFE ALNUS) I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ. TM DIVERSOS. COMARQUES DEL RIPOLLÈS I L'OSONA. Clau: CTN2000962., es deixa sense efectes el plec de clàusules administratives particulars aprovat el 23 de febrer de 2021, s'aprova un nou plec de clàusules administratives particulars i es retrotrauen les actuacions tornant a computar el termini de presentació de les ofertes a comptar des del dia següent a la publicació del nou plec de clàusules administratives particulars.
Hi ha una serie d'aspectes dels criteris de valoració que no encaixen amb l'objecte del projecte, s'esta parlant d'un projecte de restauració de bosc de ribera i per tant creiem que els següents criteris no hi encaixen: - Justificació sobre la flexibilitat, facilitat d'explotació i fiabilitat de les instal·lacions en el seu funcionament ordinari, amb especial èmfasi en els costos d'explotació i manteniment futurs. (màxim 5 punts) · Millores sobre el rendiment, prestacions o especificacions tècniques dels equips electromecànics o de control. (màxim 5 punts) · Millores sobre els aspectes relacionats amb l'explotació i seguretat de les instal·lacions. (màxim 3 punts) · Planta general (EDAR i col·lectors). · Diagrames de flux (línia d'aigua i línia de fangs). · Xarxes generals de conduccions (aigua, fangs, electricitat i control). · Planta de distribució interior de les edificacions. · Façanes i acabats de les edificacions. · Altres 17/03/2021 15:52h
Atesa la modificació dels criteris de L'APARTAT VALORACIÓ DE LA QUALITAT DE LES OFERTES MITJANÇANT CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR DE LA LLETRA H DEL QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, regulador de la contractació "REDACCIÓ DEL PROJECTE I EXECUCIÓ DE LES OBRES DE RESTAURACIÓ DE LA CONTINUÏTAT I LA QUALITAT ECOLÒGICA DEL BOSC DE RIBERA DINS DE L'ÀMBIT DEL TER (LIFE ALNUS) I MANTENIMENT I CONSERVACIÓ. TM DIVERSOS. COMARQUES DEL RIPOLLÈS I L'OSONA. Clau: CTN2000962., es deixa sense efectes el plec de clàusules administratives particulars aprovat el 23 de febrer de 2021, s'aprova un nou plec de clàusules administratives particulars i es retrotrauen les actuacions tornant a computar el termini de presentació de les ofertes a comptar des del dia següent a la publicació del nou plec de clàusules administratives particulars.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya