Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Servei Català de Trànsit
Codi d'expedient:
SCT-2021-43

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En l'apartat K del Quadre de característiques del contracte (Documentació a presentar per les empreses licitadores) demana un fitxer en suport informàtic que demostri el funcionament de l'aplicatiu. Diu que es tracta d'un fitxer d'exemple, tal i com es detalla en el document Format del fitxer.txt que s'adjunta en el Plec Administratiu. No s'ha trobat aquest document en el Plec ni en cap altra documentació penjada a la web de la licitació. On es pot tenir accés a aquest document? 16/02/2021 17:55h
Li informo que publicarem el document i farem una esmena del termini de presentació d'ofertes.
Bona tarda, Ens sorgeixen les següents preguntes en relació aquesta licitació: El punt 2 de l'Annex 4 (Criteris d'adjudicació) del Plec Administratiu indica que es valora fins a 70 punts les titulacions i/o experiència professional acreditada, i la taula de valoracions permet obtenir fins a 140 punts. En ser criteris avaluables automàticament, caldria aclarir com s'assignaran els 70 punts: 1- Què passa si un licitador obté més de 70 punts? (el màxim són 140). Si se li assignen 70 punts com a màxim? Quants punts se li assignen a la resta de licitadors? S'assigna una regla proporcional? 2- Com es valoren les titulacions? Per exemple, qui major nombre d'enginyers de camins aporti obté 20 punts i la resta proporcionalment? O bé amb un únic enginyer de camins s'obtenen 20 punts? 3- Com es valora l'experiència? Nombre de treballs de l'empresa? Nombre de treballs dels perfils professionals citats a la taula? Qui acrediti més treballs obtindrà la màxima puntuació i la resta proporcionalment? Gràcies 05/02/2021 17:52h
1.-Efectivament, tal i com s'especifica la màxima puntuació possible son 70 punts encara que el licitador els superi.
2.-Es un sumatori acumulat. S'obtenen els punts directament per cada titulació acreditada correctament (independentment de si el licitador guanya o no aquell punt).
3.-Es valorarà l'acreditació a partir de la documentació facilitada cas a cas.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya