Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2021/2716

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Perdoneu, quan està prevista la resolució. No he rebut informació per algun problema amb el correu. 02/06/2021 15:52h
La Mesa de Contrractació del dia 3/6/2021, en fase privada, es realitzarà la valoració definitiva de la licitació. L'acta aprovada es publicará en aquest Perfil del Contractant i podreu veure el resulat final. Se us notificarà expressament en qualitat de licitador interessat en la fase de la resolució de l'adjudicació per part de l'Òrgan de Contractació.
Hola us volia preguntar uns dubtes que tinc respecte el concurs de disseny i maquetació dels Quaderns de la revista de Girona, en l'annex 3, concrectament l'experiència del personal tècnic no em queda clar si hem de facilitar (aportar) la relació de l'experiència en el moment de presentar el concurs o bé s'haurà de fer si som l'empresa adjuditaria del citat contracte. En la pàgina 30 del quadre de caracteristiques, en l'apartat e) Altre documentació diu Altre documentació que s'exigeixi a l'apartat k del quadre de característiques. No he sabut trobar cap apartat k dins aquest quadre de característiques. Em podeu dir a que fa referència. Moltes gràcies per tot. 14/04/2021 19:39h
sobre la primera part de la vostra pregunta, cal entrendre:

Solvència requerida: En l'apartat G del quadre de caraterístiques es determina la solvencia de la licitació (Es rquierirà en el moment en què l'empresa licitadora sigui la millor classificada en la licitació)

Criteris de valoracioó: En l'apartat H del quadre de característiques es determinen els criteris d'adjudicació. Amb la finalitat d'obtenir la puntuació indicada "s'ha d'acreditar la documentació justificativa" juntament amb l'annex 3, com ja indiqueu.

L'apartat concret en el seu literal diu:
"2)Experiència del personal tècnic que executarà el contracte: fins a 10 punts
Experiència de més de 3 anys, a raó de 2 punts per any de més, amb un màxim de 10 punts.
Acreditació documental:
L'adjudicatari/ària haurà d'acreditar que la persona adscrita a l'execució del contracte té un mínim de més de 3 anys d'experiència professional en treballs de maquetació i disseny de publicacions".

Sobre la segona part de la vostra pregunta:
Certament per un error en les referències s'ha d'entre que l'apartat K, en el quadre de caracteristiques és "J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les empreses proposades com adjudicatàries: No"
Segions s'indica en el titol del punt no s'ha d'oportar altra documentació.
Gràcies per les aclaracions. Tenim algun dubte més: 1-CODI CROMÀTIC COBERTA: Apreciem que a totes les cobertes, tant a les antigues com a les actuals, es juga amb el codi cromàtic verd o vermell segons la temàtica, i que a totes s'utilitza el groc i blau per petits detalls gràfics. Voldriem saber si aquests colors són corporatius i tenen un sentit i per tant s'han de mantenir, o be es pot innovar. 3-ENVIAMENT DE PROPOSTES: Es poden enviar més d'una proposta? Gràcies 09/04/2021 16:03h
La resposta a la pregunta "1-CODI CROMÀTIC COBERTA: Apreciem que a totes les cobertes, tant a les antigues com a les actuals, es juga amb el codi cromàtic verd o vermell segons la temàtica, i que a totes s'utilitza el groc i blau per petits detalls gràfics. Voldriem saber si aquests colors són corporatius i tenen un sentit i per tant s'han de mantenir, o be es pot innovar."
és la següent:

"Codi cromàtic: A les normes de redacció ja s'explica que la col·lecció està formada per dues sèries: le guies (vermell) i les monografies (verd). Els tons groc i blau es mantenen per a totes dues sèries. Els arixus que hem penjat per fer la prova de maquetació són d'una monografia (verd). En la prova de maquetació es pot innovar. En els plecs consten els paràmetres que es valoraran en la proposta de disseny que es presentin"

La resposta a la vostra pregunta"3-ENVIAMENT DE PROPOSTES: Es poden enviar més d'una proposta?" es la següent:
L'article 139.3 i la clàsula 11.9 del Plec de Clàusules administrives particlars estableixen,

"11.9 Cada empresa licitadora no pot presentar més d'una proposició. Tampoc pot subscriure cap proposta en UTE amb d'altres si ho ha fet individualment o figurar en més d'una unió temporal. La infracció d'aquestes normes dóna lloc a la no-admissió de cap de les propostes que hagi subscrit".

No obstant,

"Cal tenir en compte que l'eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l'enviament de l'oferta. En cas que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix lot/contracte dins del termini de presentació d'ofertes, pretenent que l'última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha d'informar-ho així fefaentment a l'òrgan de contractació i aquest, o en el seu cas, la mesa de contractació, valorarà el que procedeixi respecte d'aquestes ofertes".
Podem tenir el link de l'actual maqueta? 09/04/2021 12:50h
La maqueta del link és l'actual. Únicament s'ha canviat el disseny de la coberta, de la qual ja hi ha el link.
Bon dia, Us escric perquè estem preparant la documentació per la licitació de la maquetació dels Quaderns de la Revista Girona. Hem accedit a la pàgina que s'indica en el document de la licitació per veure les normes de redacció i la maqueta actual, però no ho hem trobat. Ens podríeu facilitar aquestes normes i maqueta actual així com els colors corporatius? Moltes gràcies. 09/04/2021 12:31h
Bon dia,
Les normes de redacció es poden consultar a la safata "Normes per als autors" de la pàgina web dels Quaderns. Aquest és l'enllaç: https://www.ddgi.cat/publicacions/colleccio/1/Quaderns+de+la+Revista+de+Girona.html#coleccio

Maqueta actual
Pel que fa a la maqueta actual dels volums de la col·lecció, a la mateixa web es poden consultar alguns dels quaderns digitalitzats, com per exemple: https://www.ddgi.cat/quiosc/recursos/publicacio/exemplarDigital/Q.RdG.Sardanes.pdf
I una mostra de la maqueta actual de la coberta seria la següent: https://www.ddgi.cat/publicacions/llibre/94827/Sant+Pau+de+Seguries.html

La tipografia i cos de lletra de l'actual maqueta són les següents:

Coberta
Títol: Helvetica Neue Light cos 40
Nom autor: Helvetica Neue Medium cos 12
Llom: Helvetica Bold cos 12

Contracoberta
Helvetica Neue Roman cos 9 / int. 11

Interior
Títol capítol: Futura Bold Condensed cos 22
Text capítol: Franklin Gothic Condensed Regular cos 10/int. 12
Peus de foto: Times italic cos 9/int. 9

Colors:
GRIS C: 0 / M: 7 / Y:22 / K: 43
GROC C:0 / M:10 / Y:100 / K:0
BLAU C:100 / M:25 / Y:0 / K: 0
VERMELL C:0 / M:100 / Y: 100 / K:10
VERD C:100 / M:0 / Y:100 / K:10

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya