Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Català de la Salut (ICS)
Codi d'expedient:
CS/CC00/1101236830/21/AM

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon día, segons la darrera esmena, a la qual es modifiquen les necessitats de la Metropolitana Nord, penjareu el Model d´oferta económica (Annex 7b) amb la quantitat rectificada? L´arxiu està protegit i no ens permet modificar la quantitat, per tant l´import total ofertat no sería correcte en aquest Annex si no podem modificar la quantitat. 05/03/2021 10:09h
Bon dia,
Doncs efectivament penjem l'annex 7 rectificat per tal de poder fer l'oferta, així com el Pla de Necessitats amb els totals tot corregit.
Bon dia, al Document - Fitxa tècnica Neveres vacunació - el punt 15: Indicar nombre de Llicencies incloses a l'Oferta - No estem segur de que es demana. 04/03/2021 12:48h
Resp: Bon dia,

Si algun ofertant ofereix un aplicatiu per realitzar el bolcatge de dades a ordinador/altre dispositiu cal específica el nombre de llicències associades a un nombre d'ordinadors/dispositius amb possibilitat de visualització/ tractament de les dades obtingudes.Bona tarda, revisant per ultim cop el Quadre de Caracteristiques, em prenc la llibertad de fer la seguent consulta : Esteu segur que el que esteu buscant son refrigeradors de farmacia/medics de 500 litres bruts amb porta de vidre? Podria ser que el volum que necessiteu fos inferior? 04/03/2021 12:46h
Bon dia,
Resp 1 A la primera pregunta : La tipologia d'equipament es la sol·licitada per els centres d'atenció primària.
Resp 2 : El volum inicial ha variat per l'error de les Necessitats de la Metropolitan Nord. Ara són 64 frigorígics per aquest àmbit.
No obstant això és un Acord Marc i les quantitats són orientatives .
Bona tarda, A la plataforma per tal d'acreditar la solvència tècnica es requereix: - Certificats d'experiència o declaració de l'empresari sobre els serveis o treballs realitzats els darrers cinc anys indicant-ne import, dates i destinatari públic o privat - Certificats d'experiència o declaració de l'empresari sobre els subministraments efectuats dels darrers cinc anys indicant-ne l'import, les dates i el destinatari públic o privat Seria correcte si en el primer cas hi presentem una declaració responsable dels principals subministraments realitzats els 3 darrers anys correponents a equips amb el mateix CPV, i en el segon cas aportem els certificats de bona execució d'equips similars? En cas de no ser correcte, ens podrien indicar què hi hauríem d'aportar? Moltes gràcies Salutacions 04/03/2021 12:29h
Bon dia,

En principi amb això seria suficient. En el cas que volguesim mes informaciò ja els hi demanariem.

Gràcies
-Plazo de entrega: el plazo de ejecución es de 9 meses (es decir, para todo el 2021), ¿hay que ir entregando los equipos en función de la demanda del cliente? -En la característica técnica del PPT: "Ha de disposar d'una segona sonda conectada al compressor amb sistema de desconexió automàtic i rearme quan recuperi temperatura. Programable a temperatura de congelació" ¿Podrían dar algo más de información/ aclaración sobre este punto? Muchas gracias 03/03/2021 12:34h
Buenos dias, el plazo de entrega del 90 % de los frigorífics será de un mes a partir de la fecha del contrato , el resto con las posibles ampliaciones será progresivo.
Referente a la segunda pregunta
R: Los frigoríficos subministrados han de ser equipados con un termòstato de seguridad para evitar congelacions.

Bona tarda, Después del análisis de los pliegos se nos presentan las siguientes dudas: Atendiendo a la información contenida en el pliego se hace evidente que la entrega de las 245 unidades se realizará de manera escalonada y en un plazo de entrega que será especificado en cada comanda. Dado el número de unidades, el tiempo requerido para su fabricación, recepción en Cataluña y posterior distribución, nos sería de gran ayuda conocer los plazos máximo y mínimos previstos. Por otro lado, necesitamos una aclaración en el apartado de REGISTRADORES de TEMPERATURA y la transmisión de información por RADIOFRECUENCIA (rango de 1 GHz y los 30 KHz): podéis aclararnos en que frecuencia del espectro de radiofrecuencias debemos trabajar o es el término que utilizáis para una red Wifi que también está en el rango de las radiofrecuencias (2,4-5 GHz)? Muchas gracias, Reciban un cordial saludo 03/03/2021 10:43h
1. El num de unidades ha variado ya que la Metropolitana Nord ha reducido el num de unidades , pero se tendrian que presentar al lote o lotes a los que puedan garantizar la entrega solicitada.
2- R: En el apartado "1.2.2 Quantitat d'enregistradors de temperatura (10 punts)"
Si el licitante desea optar a la puntuación asociada a este criterio será necesario que incorpore en la oferta la tipología de registradores de temperatura indicados.
Según la gerencia territorial la tipología de registradores a suministrar difiere. En el Pliego de Prescripciones Técnica (PPT.) se indica el sistema/ equipo solicitado por cada una de ellas, siendo estos los compatibles con el sistema ya implementado y funcional.
Por tanto, se debe tomar como referencia el dispositivo solicitado y no la frecuencia de trabajo de uno u otro.
En el caso que aun les quedase alguna duda, pueden facilitar un num de telefono y nos pondriamos en contacto con ustedes .

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya