Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agrupació Europea de Cooperació Territorial - Hospital de la Cerdanya (AECT-HC)
Codi d'expedient:
AECT HC 2021 002

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia El resum executiu va a la proposta tècnica o va en documents separats, Gràcies 12/03/2021 14:59h
En el sobre corresponent als criteris de valoració han de constar els continguts sol·licitats tant del resum executiu com de la proposta tècnica, que es podran incloure en un mateix document o per separat.
Bon dia, En el plec tecnic s'indica que s'han posar les certificacions de l'equip tècnic i en el sobre digital s'indica que a part de nombrarles s'han d'adjuntar. Les d'han d'adjuntar tots el licitadors o només l'adjudicatari? 12/03/2021 14:58h
Els licitadors hauran de presentar tota la documentació sol·licitada.
Bon dia, A la web indica que la presentació de les ofertes s'ha d'entregar el dilluns 15 a les 00:00h, però en el Quadre de característiques diu que la Presentadció de les ofertes serà abans de les 14:00h de la data assenyalada als anuncis de licitació Punt 15 a) Quina es la hora d'entrega correcta? Gràcies 12/03/2021 13:28h
El termini de presentació d'ofertes és el que es va publicar a la plataforma de contractació, és a dir, el dilluns dia 15 de març a les 00.00h.
Benvolguts senyors, Pel que fa a l'espai CIFS de la cabina d'emmagatzematge actual, ens podríeu facilitar el consum actual? i, ens podrien facilitar la seva estimació creixement? moltes gràcies 12/03/2021 09:37h
Existeix un petit repositori de carpetes utilitzat per integracions i que es publica a través de la VM HC-FS dimensionada a l'Annex I. Aquest entorn té un creixement molt petit d'aproximadament 3GB/any.
L'entorn de carpetes compartides dels usuaris de l'Hospital no es serveix a través dels sistemes sol·licitats i per tant no és objecte de la present licitació.
Seria posible que por favor podáis adjuntar el archivo en formato XML referente al DEUC para poder importarlo directamente? Muchas gracias, 11/03/2021 12:11h
S'adjunta el document DEUc en els dos formats XML i pdf.
Sobre la opció de la ampliació del contracte: En alguna part del plec es comenta que el maxim periode es de 5 anys (4+1), pero en la part economica d ampliació es demana preu anual per un maxim de 4 anys adicionals. És correcte aquesta informació? Gràcies 10/03/2021 17:47h
La previsió del preu anual per un màxim de 4 anys addicionals, no es correcte en tractar-se en tot cas d'un error en la mesura que la vigència del contracte és d'un màxim de 5 anys amb pròrroga inclosa.
A la pàgina 17 de l'plec tècnic, en l'apartat "5.1.3. Dimensionament i ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES "en l'últim punt expecifica" Llicenciament hipervisor VMware para los nous hosts ESXi per a la durada total de l'contracte ". En el primer paràgraf pàgina 25 apartat "Serveis professionals de soporte i Manteniment" Diu "Garanties de Fabricant: [...] [1] L'adjudicatari haura de contractar la garantia de Fabricant VMware per a La totalitat de la duració de l'contracte per garantir el nivells de servei: Basic Support Coverage VMware vSphere Essentials Plus Kit for 3 hosts (la Nova infraestructura). " I a la pàgina 15 a l'apartat "5.1.2. Requeriments funcionals i de disseny "diu" Arquitectura basada en una Solució de tipo Convergent, mantenint o actualitzant l'hipervisor actual a la darrera versió disponible, formant 1 nou node format per 3 hosts. " ¿S'han de subministrar les llicències de VMware vSphere per al nou entorn, o es poden realitzar les existents? En el cas de poder reutilitzar les llicències existents podrien facilitar-nos el número de contracte per poder cotitzar el manteniment de les mateixes? 04/03/2021 17:05h
El llicenciament VMware actual aplica a la infraestructura actual, el licitador haurà d'incloure la contractació del llicenciament necessari per al nou equipament. La data d'expiració del llicenciament actual es pot consultar a l'Annex I Dimensionat (que trobareu penjat a la pregunta de dia 11/02/2021).
A l'apartat "5.3.1. Objectius i abast "de el plec tècnic, en el seu últim punt s'indica" Valorar com a possible ampliació de contracte la implantació un entorn de DR a su centri remot, per tal que l'Hospital hi Pugui aixecar 20 VM 's crítiques a ques Necessari. ". i en el quadre de característiques en la pàgina 12 s'indica el criteri de valoració "Entorn de DR per a 10 VM 's critiquis a les dependencies de l'adjudicatari". A l'annex I apareixen 24 màquines amb Criticidad ALTA. En vista d'això, ¿perquè nombre de màquines virtuals s'ha d'oferir el servei de DR requerit? 03/03/2021 17:30h

A l'annex I Dimensionat es detallen les 20 VM's (columna C ¿ DR).
A l'apartat "5.3.1. Objectius i abast "de el plec tècnic, en el seu últim punt s'indica" Valorar com a possible ampliació de contracte la implantació un entorn de DR a su centri remot, per tal que l'Hospital hi Pugui aixecar 20 VM 's crítiques quan sigui Necessari. " És possible valorar aquest servei en un servei de CLOUD públic que compleixi amb els requisits de disponibilitat i legals aplicables? 03/03/2021 17:29h

S'han de complir els requeriments fixats al Plec Tècnic.
Bona tarda, l'objetiu del projecte es mantenir els actuals FI 6248? o la proposta ha d'incloure nous siwthcos FI 6300 que pugin anar 40 Gb? 03/03/2021 17:27h

No s'han marcat objectius fora dels plantejats als requeriments del Plec tècnic.
A la pàgina 15 de el plec de prescripcions tècniques indica "SUBMINISTRAMENT de convertidors òptic-Elèctric i tot el petit material Necessari (incloent transceptors, cables o QUALSEVOL Altre material que és necessiti per a comunicar Els Diferents elements de la Solució entre ELLS, aixi com amb l'electrònica de xarxa, sistema Elèctric, ...). Per poder valorar els element necessaris per a la connexió de la nova plataforma amb la xarxa de l'hospital, ens agradaria conèixer la marca, model i tipus de port de connexió de les electròniques de xarxa que disposen en la seva infraestructura en l'actualitat i les que s'hauran connectar els nous sistemes subministrats. 03/03/2021 17:26h

Els cores LAN són 2 equips modulars Cisco Catalyst 6509 configurats en VSS.
Quin volum de VM hi ha actualment? A part del desplegament de noves VM i migració dels serveis de domini (AD), s'ha de contemplar la gestió i migració d'altres serveis ( ERP, aplicacions, etc...) Si proposem un sistema de backup directament entre cabines (podem estalviar el servidor Blade proposat per backup) hi hauria algun problema? Es podria mantenir temporalment el sistema de backup pels backups antics? Hi ha prou espai al rack per muntar el nou HW? A nivell de llicenciament vmware, entenem que el suport del SW està renovat i en la nova infraestructura es pot muntar la ultima versió? 03/03/2021 17:09h
P: Quin volum de VM hi ha actualment?
R: El detall de VM's actuals es pot consultar a l'Annex I Dimensionat (Vegeu resposta de dia 11/02/2021, on s'adjunta dit annex)

P: A part del desplegament de noves VM's i migración dels servers de domini (AD), s'ha de contemplar la gestió i migració d'altres serveis (ERP, aplicacions,¿)?
R: Sí, també s'ha de contemplar la migració i gestió de totes les VM's actuals (Detall es pot consultar a l'Annex I Dimensionat).

P: Si proposem un sistema de backup entre cabines (podem estalviar el servidor Blade proposat per backup) hi hauria algún problema?
R: S'han de complir els requeriments fixats en el plec tècnic.

P: Es podrien mantenir temporalment el sistema de backup pels backup antics?
R: S'ha de poder garantir la recuperació de la informació com a mínim pels terminis fixats a la legislació vigent. Si per fer-ho el licitador proposa reaprofitar el l'equipament actual haurà de garantir-ne el seu correcte manteniment.

P: Hi ha espai al rack per muntar el nou HW?
R: Sí al CPD es disposa d'espai per al nou equipament.

P: A nivell llicenciament VMware, entenem que el suport del SW està renovat i en la nova infraestructura es pot muntar la última versió?
R: El llicenciament VMware actual aplica a la infraestructura actual, el licitador haurà d'incloure la contractació del llicenciament necessari per al nou equipament. La data d'expiració del llicenciament actual es pot consultar a l'Annex I Dimensionat.
Quin volum de VM hi ha actualment? A part del desplegament de noves VM i migració dels serveis de domini (AD), s'ha de contemplar la gestió i migració d'altres serveis ( ERP, aplicacions, etc...) Si proposem un sistema de backup directament entre cabines (podem estalviar el servidor Blade proposat per backup) hi hauria algun problema? Es podria mantenir temporalment el sistema de backup pels backups antics? Hi ha prou espai al rack per muntar el nou HW? A nivell de llicenciament vmware, entenem que el suport del SW està renovat i en la nova infraestructura es pot muntar la ultima versió? 03/03/2021 15:52h
PEr tal de poder donar resposta a les pregunts plantejades, s'ha penjat dins de l'apartat Altres Documents de la pestanya de Plecs i Documents, l'Annex II ANS, que per error no havia estat penjat en un primer moment
Bon dia, Al punt 10 "Model de proposta" del plec tècnic es comenta que l'index a respectar es: 1. Resum Executiu 2. Proposta Tecnica 2.1 Serveis Professionals d'implantació 2.2 Serveis Professionals de suport i manteniment 2.3 Serveis Professionals de Gestió 2.4 Detall d'activitats 2.5 Pla de devolució del servei 2.6 Pla de formació 2.7 Pla de qualitat Però al document de criteris d'adjudicació es puntua una part anomenada "Solució tècnica proposada" que no queda clar si ha d'estar com un punt dins de l'index de la Proposta Tècnica o queda dins dels propis serveis professionals. Per un altra banda, el nº de pag de la part d'implantació queda limitada a 5 pag. Es podria ampliar?. Gràcies 26/02/2021 11:23h
La solució tècnica proposada s'hauria de detallar en el primer apartat dels serveis professionals: "Proposta de disseny, arquitectura i funcionalitats de la solució global, incloent la integració de l'equipament actual amb el nou entorn durant la migració i definició de funcionalitats de cada element".

Respecte al límit de l'apartat de serveis professionals d'implantació, cal tenir present que els esquemes, diagrames, planificació no computaran en el límit de pàgines. S'eleva el límit a 10 pàgines.
hola, bona tarda, a la pag. 39 de Model de Proposta s'indica que per a la part de Serveis professionals d'implantació està limitat a un màxim de 5 pag. però demanen detallar un munt de coses com: disseny, arquitectura, funcionalitats, integracions, planficació, tasques, metodologia, protocols, proves etc... Hi hauria la possibilitat d'ampliar una mica el màxim de pagines en aquest apartat? Gràcies 26/02/2021 11:21h
Bon dia,

Cal tenir present que els esquemes, diagrames, planificació no computaran en el límit de pàgines. S'eleva el límit a 10 pàgines.

Salutacions,
Minsait - Pregunta 4 17/02/2021 16:19h
La resposta a la pregunta 4 és la següent:

4) Pag. 42 - DR
Et poso a la columna de DR el Middleware i BBDD si en porten.

(Veure taula al document adjunt)
Minsait - Pregunta 3 17/02/2021 15:54h
La resposta a la pregunta 3 és la següent:

3) Pag. 27 _ Noves instal·lacions
a. Els licitadors hauran d'adaptar-se a les necessitats de l'Hospital durant tot el contracte. Com a referencia els darrers anys s'han aproximadament 5/6 màquines, però en cap cas s'acceptaran limitacions a les propostes.
b. Els licitadors hauran d'adaptar-se a les necessitats de l'Hospital durant tot el contracte. La casuística és molt diversa, en alguns casos només es requerirà instal·lar S.O., en d'altres també la instal·lació de BBDD o establir la connexió amb una BBDD existent, instal·lació de certificats, interlocució i suport a tercers per la implantació d'un servei...
Minsait - Pregunta 2 2) Pag. 22: Se solicita "Suport i manteniment dels serveis corporatius a nivell S.O., SW base i incloent administració AD, DNS, DHCP, gestió de certificats, configuració de serveis web, administració de BBDD SQL, Postgre,...", sin embargo no existen volumetrías de estos elementos, al menos necesitaríamos: o Nº AD o Nº usuarios en el AD o Nº certificados o Nº de Servidores Web categorizados por entorno o Nº de Servidores App categorizados por entorno o Nº de Servidores BBDD categorizados por entorno 17/02/2021 15:53h
La resposta a la pregunta 2 és la següent:

2) Pag. 22 - Volumetries
a. Nº AD: 2.
b. Usuaris AD: Tenim uns 100 usuaris del domini "corp.hcerdanya.eu", però la majoria son de serveis de sistema i usuaris que donem als proveïdors per a fer les seves implantacions de desplegament. Lo més important d'això no son aquests usuaris sinó la integració amb el domini GCB.intranet.gencat.cat, es la que es fa servir per accedir al serveis del nostre domini amb usuaris del GCB (accés amb DNI).
c. Certificats: Des del AD no es gestiona cap certificat, tots els certificats son de Internet i gestionats des del portal del proveïdor per nosaltres (si que demanem que ens els instal·lin als servidors al fer el desplegament inicial, però el manteniment el fem nosaltres (renovacions, etc..).
d. Veure la taula que es troba a l'arxiu adjunt.
Se solicita aclaración de las siguientes dudas referentes al pliego técnico: 1) Pag. 21: Entre los elementos a monitorizar se cita las BBDD, ¿podría suministrar el número de servidores que tienen BBDD?. 2) Pag. 22: Se solicita "Suport i manteniment dels serveis corporatius a nivell S.O., SW base i incloent administració AD, DNS, DHCP, gestió de certificats, configuració de serveis web, administració de BBDD SQL, Postgre,...", sin embargo no existen volumetrías de estos elementos, al menos necesitaríamos: o Nº AD o Nº usuarios en el AD o Nº certificados o Nº de Servidores Web categorizados por entorno o Nº de Servidores App categorizados por entorno o Nº de Servidores BBDD categorizados por entorno 3) Pag. 27: En este caso se pide "Instal·lació i/o configuració de noves màquines virtuals a petició dels responsables de l'Hospital. Arrencades / aturades programades de serveis i servidors". o Para poder dimensionar correctamente necesitaríamos una estimación de la volumetría de las nuevas máquinas virtuales que se prevé dar de alta/año. o Por otra parte, ¿Cuál sería el alcance de esa instalación? ¿Solo S.O.? ¿Middleware, BBDD,..?. 4) Pag.42: Se solicita un servicio de DR para 20 MV, ¿podríamos tener más detalle de los Productos Middleware y BBDD que incluyen esas MV? 17/02/2021 15:46h
Bona tarda,

la resposta a la pregunta 1 seria la següent:

Pag. 21 - Dos servidors de BBDD, un SQL2008R2 i un SQL 2014, on hi ha instàncies de varis servidors, també tenim servers amb BBDD exclusives del seu sistema com per exemple el server de BBDD dels PACS (Oracle), el server de BBDD de Modulab (Laboratori) també Oracle i també servidors amb BBDD pròpies com el GMAO (SQL Server), Integrho (Postgre), Sharepoint (SQL) però aquestes actualment no les supervisem ja que es gestionen des del propi sistema.

En relació a l'expedient AECT-HC 2021-002 per a la contractació del subministrament, instal·lació, configuració posada en marxa, gestió i manteniment del nou entorn de virtualització de sistemes on premise de l'Hospital de Cerdanya, agrairíem que ens fessin arribar l'Annex I al qual es fa referència al Plec de Prescripcions Tècniques i que no hem trobat penjat a la plataforma. 11/02/2021 16:36h
Adjuntem Annex I referit en el Plec Tècnic.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya