Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
902782/20
Buenos días, en el pliego (Pag 4) se indica que los licitadores deben estar de alta en el Rasic, se debe adjuntar el documento que lo certifique?? y en tal caso, se adjuntaría en Otra documentación del sobre 2?' El TCQ también lo adjuntamos en el sobre 3 otra documentación?? Gracias 18/03/2021 10:53h
La inscripción al RASIC, en principio, se puede consultar directamente en la web. No obstante, si aportan certificado, lo correcto sería incluirlo en el sobre A.

En el sobre C presentaran la oferta económica, conforme modelo de la cláusula 12.4 del Pliego de cláusulas administrativas particulares, y TCQ
En relació al càlcul de la puntuació econòmica: Quan la fòrmula fa referència al valor mitjà corregit (Bmig.c) en base a quines dades s'ha de fer la mitjana: tenint en compte totes les empreses acceptades? totes les acceptades menys les del mateix grup? i/o descartant les que estan en baixa temerària ja detectades en base al valor mitjà corregit incial (Bmig.c.0)? En resum: Quina diferència hi ha entre Bmig.c.0 i Bmig.c? Gràcies 16/03/2021 15:06h
Veure resposta al document adjunt.
Quines seran les tasques que el contractista haurà de portar a terme per a la instal·lació dels carregadors? S'haurà de donar suport per a la descàrrega i instal·lació? El control de qualitat l'executarà el proveïdor? La legalització de la instal·lació elèctrica de l'obra en licitació haurà de comprendre els carregadors? 12/03/2021 11:49h
El contractista haurà de deixar els cables passats amb terminals posats, donar suport als fabricants, que seran qui faran la instal·lació dels carregadors, per tal que quedi tot ben connectat i provat.

Cada adjudicatari farà el control de qualitat de la part contractada. Per a la legalització serà necessari que estiguin instal·lats els carregadors.
Quins són els terminis i els ritmes d'entrega dels carregadors contractats amb el proveïdor? A la licitació es puntuen procediments, justificació de rendiments i terminis, aspectes sobre els quals tindrà una influència absolutament directa el ritme d'entrega i de treball dels carregadors. 12/03/2021 11:49h
Els carregadors s'han de licitar, no tenim dates de lliurament. En la licitació cal fer un supòsit i argumentar-lo correctament, en fase d'obra s'adaptarà a la realitat del moment.
Quins són la marca i model de carregadors a instal·lar? En base a la nostra experiència, cada model comporta unes tasques d'instal·lació i de control de funcionament específiques que poden alterar significativament els terminis d'execució, de posta en marxa, etc. 12/03/2021 11:48h
Els carregadors s'han de licitar, per tant, no sabem quin model serà. En la licitació cal fer un supòsit i argumentar-lo correctament, en fase d'obra s'adaptarà a la realitat del moment.
Buenos días: Desde Efimob estamos interesados en la licitación que ustedes presentaron de Suministro de las instalaciones de las cocheras de Badalona (2.ª fase) y Gavà (2.ª fase) para la incorporación de buses eléctricos. Leyendo los pliegos nos surge la duda de si solo es necesaria la instalación eléctrica o el suministro de cargadores también, ya que no encontramos las características de los mismos. Espero que puedan ayudarnos con este tema. Gracias de antemano. Un saludo, 11/03/2021 09:50h
Els subministrament dels carregadors no està inclòs als projectes, els subministraran i instal·laran els fabricants. Tot i això caldrà coordinar-se durant el muntatge i connexió dels carregadors amb el fabricant per tal que quedi tot ben connectat i es pugui legalitzar la instal·lació elèctrica.

Sol·licitem conèixer en quins trams horaris es concentren els desplaçaments d'entrada i sortida dels vehicles de cadascuna de les instal·lacions, així com els desplaçaments interns. 09/03/2021 10:56h
Els principals trams horaris en què es concentren els desplaçaments d'entrada i sortida de vehicles a les instal¿lacions se situa entre 3:45 i 8h al matí, i entre 20h i 00h al vespre. Hi ha moviments interns puntuals al llarg de tot el dia. En qualsevol cas, serà necessari coordinar la planificació dels treballs amb l'operativa dels vehicles a les cotxeres previ a l'inici de les obres.
En los proyectos se dice que "los trabajos de ampliación de potencia serán ejecutados por la empresa distribuidora". Son las solicitudes de e-distribución nº ABAR0020000177388 para Badalona y nº AHOS0020000177453 para Gavà. En la primera no adjuntan desglose de partidas ni importe. En la segunda el importe es de 688,90 ¤. Ninguno de los dos importes está incluido en los presupuestos de ejecución de las obras. ¿Podemos saber si estos importes los ha satisfecho o los satisfará AMB directamente? 09/03/2021 10:54h
Ambos projectes inclouen dins de l'Annex 15 la proposta tècnic-econòmica per a l'ampliació de potència elaborades per e-distribución. En el cas de Badalona s'indica que el CM té capacitat suficient i que no té cost, mentre que a Gavà el cost és de 688.90¤. Aquest import es troba reflectit dins el pressupost de projecte a la primera partida del capítol 05 ALTRES.
Sol·licitem conèixer en quins trams horaris es concentren els desplaçaments d'entrada i sortida dels vehicles de cadascuna de les instal·lacions, així com els desplaçaments interns. 09/03/2021 10:53h
Els principals trams horaris en què es concentren els desplaçaments d'entrada i sortida de vehicles a les instal¿lacions se situa entre 3:45 i 8h al matí, i entre 20h i 00h al vespre. Hi ha moviments interns puntuals al llarg de tot el dia. En qualsevol cas, serà necessari coordinar la planificació dels treballs amb l'operativa dels vehicles a les cotxeres previ a l'inici de les obres.
Sol·licitem conèixer quin grau d'ocupació tenen les cotxeres sobre les que s'intervé: nombre de places totals, nombre de places ocupades durant el dia, nombre de places ocupades durant la nit, nombre de places ocupades en cap de setmana. 09/03/2021 10:53h
La cotxera de Gavà disposa d'unes 80 places, mentre que l'àmbit de treball de la cotxera de Badalona en disposa d'unes 40. Durant el dia l'ocupació se situa entorn el 50%, mentre que durant la nit i els caps de setmana l'ocupació se situa entorn el 100%. En qualsevol cas, serà necessari coordinar la planificació dels treballs amb l'operativa dels vehicles a les cotxeres previ a l'inici de les obres.
Sol·licitem resoldre el dubte sobre si és necessari incloure les marquesines amb instal·lació FV que es descriuen als projectes. No es troben valorades al pressupost i tampoc es valoren com a millores. 08/03/2021 16:05h
En el projecte hi ha una descripció per la possible col¿locació en un futur. No està previst fer-ho en aquesta intervenció
Bon dia. Hem vist que han publicat la visita a les cotxeres de Badalona. Hi haurà un altre dia de visita per a les cotxeres de Gavà o s'hi anirà despres de la visita a Badalona? Gràcies 08/03/2021 16:04h
S'ha penjat un nou avís al perfil. El mateix dia de la visita a les cotxeres de Badalona, seguidament es farà a Gavà.
Es pot acreditar la solvència mitjançant terceres empreses? 05/03/2021 14:38h
La solvència exigida es pot acreditar basant-se en la solvència d'altres entitats, en els termes de l'article 75 de la LCSP

Para acreditar la solvencia necesaria para celebrar un contrato determinado, el empresario podrá basarse en la solvencia y medios de otras entidades, independientemente de la naturaleza jurídica de los vínculos que tenga con ellas, siempre que demuestre que durante toda la duración de la ejecución del contrato dispondrá efectivamente de esa solvencia y medios, y la entidad a la que recurra no esté incursa en una prohibición de contratar.

Els recordem que, en aquest cas, cal presentar el DEUC de les altres empreses.
1) Existeix alguna possibilitat de què es puguin dur a terme visites a les instal·lacions? Donat que una bona part de la puntuació del "Sobre B" versa sobre el "Coneixement de l'estat actual de l'indret i funcionalitat de les instal·lacions" i la "Descripció del procés d'execució dels treballs" 05/03/2021 11:02h
S'ha penjat avís pel dia de visita
Bon dia, Demanem poder realitzar visita, a les instal·lacions objecte de la licitació, a les cotxeres Gavà i Badalona. Salutacions. 05/03/2021 11:02h
S'ha penjat avís pel dia de visita
Bon dia, el present és per consultar si la solvència econòmica, tècnica i professional de la present licitació es pot acreditar alternativament mitjançant classificació empresarial, i si fos així, quines classificacions serien ja que no veiem que estiguin reflectides al plec. També veiem que els pressupostos no contemplen el 19% de Despeses Generals +Benefici Industrial, és correcte? Salutacions 05/03/2021 08:57h
Resposta :

Pregunta 1: Al ser un subtrament es demana haver executats treballs similars, no hi ha requeriment de classificació.

Pregunta 2: Al tractar-se d'un subministrament no s'apliquen ni gastos generals ni benefici industrial
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya