Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
PE+OP. INM-18304

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, en quin apartat/s del DEUC s'ha d'indicar el recurs als mitjans externs de redacció del projecte? Gràcies. 01/04/2021 12:43h
Bon dia,

S'ha de complimentar a l'apartat C: "Informació sobre el recurs a la capacitat d'altres entitats" si es necessita per complir amb els criteris de solvència requerits al Plec o a l'apartat D: "Informació relativa als subcontractistes en la capacitat dels quals no es basa l'operador econòmic" si és una part de les feines que es subcontractarà però no es depèn d'elles per complir amb la solvència, els 2 apartats es troben a la pàgina 7 del document.

Atentament,
Hola, a l'Annex 5, proposta económica, el valor de les obres ha d'incloure, a mes de la construcció de la totalitat de l'edifici, les obres d'urbanització i adequacions preexistències? Gràcies. 01/04/2021 12:20h
Bon dia,

Tal i com queda indicat en el PCAP en el punt 8.3.1.

8.3.1.- Proposta econòmica
- Proposta econòmica de l'oferta per l'execució de les obres, formulada d'acord amb el model de l'annex 5 del Plec.

L'oferta contindrà únicament un preu total per l'execució de l'obra, (IVA no inclòs),tenint en compte que aquest preu total inclourà els conceptes següents:

a) CONSTRUCCIÓ DE LA TOTALITAT DE/LS L'EDIFICI/S (fonamentacions incloses).PREU TANCAT (IVA no inclòs).

b) En cas que sigui d'aplicació d'acord amb l'Apartat 2 del quadre de característiques URBANITZACIÓ I ADEQUACIONS DE PREEXISTÈNCIES (IVA no inclòs).

I en aquest cas es d'aplicació l'Apartat 2 del quadre de característiques URBANITZACIÓ I ADEQUACIONS DE PREEXISTÈNCIES (IVA no inclòs).

Salutacions,
Bon dia, En referència a la presentació dels 2 panells A-3 els plecs estableixen el que cal disposar en cadascun d'ells de forma orientativa. Dubtes: 1- Entenem que la disposició pot ser indiferentment vertical o horitzontal i que les franges indicades només defineixen la informació a introduir-hi. És així? (el domini de la horitzontalitat en aquest projecte fa molt difícil complir aquest aspecte) 2 - Pel tal d'encabir tota la documentació gràfica sol·licitada i amb unes escales de representació adequades, ens convindria alterar i combinar la disposició de la documentació de cada un dels panells. Per exemple distribuir les imatges entre els 2 panells. És possible? Salutacions 31/03/2021 23:30h
Bona tarda,

es reitera el caràcter emintentment orientatiu de l'Annex 4 de panell per presentar la proposta gràfica i tècnica.

Salutacions,
Bon dia, d'acord amb el que posa a la clasula 8.1.7 del Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes "Els licitadors hauran de complimentar l'apartat corresponent del model de Declaració responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, amb el compromís de compliment del Conveni Sectorial i Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes.", volia preguntar que on es pot trobar el model de Declaració responsable que mencioneu en aquest apartat, donat que no l'hem vist ni al plec ni als annexes adjunts. Moltes gràcies. 29/03/2021 11:37h
Bon dia,

aquesta ressenya de compliment al Conveni laboral de referència pel contractista apareix en un dels apartats de la Declaració Responsable tipus que l'Òrgan de Contractació ha facilitat en la configuració del Sobre Digital per tal de ser emplenada.

Salutacions,
Bon dia, Per la redacció del Projecte ens basem en mitjans externs, ja que recorrem a un Arquitecte extern a l'empresa, tanmateix complim amb la solvència. En aquest cas, és necessari aportar un DEUC de l'Arquitecte? 29/03/2021 11:29h
Bon dia,

en el supòsit que s'emprin mitjans externs però aquests NO siguin necessaris als efectes de complir amb la solvència, no cal aportar DEUC del tercer, essent suficient que el licitador indiqui dita circumstància en el seu DEUC.

Salutacions,
Bona tarda, fem UTE amb 2 empreses més i una d'elles conforma grup empresarial, he buscat a la web d'Infraestructures i als annexes no he trobat el model de Declaració responsable per manifestar el grup empresarial d'aquesta empresa. Volia saber si podem utilizar un altre model que no sigui d'Infraestructures o si em poden indicar on trobar aquest model. Moltes gràcies. 25/03/2021 09:26h
Bon dia,
S'ha d'informar en la clàusula b) de la Declaració Responsable facilitada a la licitació, cada component de la UTE ha de presentar la seva DR complimentada, addicionalment si ho considereu es pot presentar també una declaració pròpia del grup empresarial més detallada.
Saluts
Bon dia, segons la darrera esmena el termini de presentació de les ofertes es el dia 7 d'abril a les 13.00. 24/03/2021 11:15h
Bon dia,

efectivament, finalitza el 7 d'abril. S'ha tractat d'un creuament de dates.

Gràcies.
Bon dia, referent a al punt 2.1 PROPOSTA GRAFICA I TECNICA DE L'ACTUACIÓ, es demana que es presenti en 2 planells DIN A3, i en l'apartat 6.- US DE MITJANS ELECTRONICS, la presentació de la licitació es telematica. Cal aporta el planells fisicament a INFRAESTRUCTURES? i en cas positiu quin dia s'ha de fer la presentació? 24/03/2021 11:04h
Bon dia,
S'ha de presentar físicament el panell a ICAT i el termini acaba avui a les 13h segons indiquem al Plec de Bases
Saluts
Bon dia, referent a la presentació de l'aval provisional, s'ha de presentar fisicament a infraestructures? ha de ser abans del dia final de la licitació? o amb la presentació telematica es suficient? 24/03/2021 09:58h
Bon dia,

als efectes de cloure l'oferta, a tots els efectes és suficient amb l'aportació telemàtica de dit resguard. A més, si aquest està intervingut digitalment, no caldrà presentar-se l'original a les oficines a posteriori.

Salutacions,
Bon dia, Referent a la documentació general sobre-1 tenim un petit dubte. Els Mitjans personal i materials per a l'execució de les obres punt està dins la Declaració responsable, pel que podem veure en l'annex. Però a la hora de penjar la documentació els dos punt estem obligats ha penjar alguna cosa. Penguem dos cops la mateixa declaració? 16/03/2021 12:09h
Bon dia,

efectivament, probablement el sistema ho demana d'una manera reiterativa. En tot cas, poden penjar per duplicat la declaració o bé un document ad hoc conforme afirmen que disposaran dels mitjans.

Salutacions,
Bona tarda, segons l'annex núm.5, la proposta económica només fa referencia a l'execució de les obres (2.2.1 + 2.2.2) i no a tot l'import de la licitació, és correcte? gràcies 11/03/2021 11:43h
Bon dia,

és correcte. L'import per la prestació del PE és tancat, sent ofertable únicament per l'import de les obres.

Salutacions,
Bon dia, un autor de projecte pot concòrrer amb diferents licitadors? així mateix passa amb instal·lacions i estructures i seguratat i salut? gràcies 10/03/2021 13:26h
Bon dia,

no hi ha previsió en contra expressa, sent apte als efectes de reunir els requisits de solvència tècnica.

Salutacions,
Bon dia, Seria d'agrair, disposar de més detalls sobre en què consisteix la fase prèvia a la qual es fa refenrencia en una resposta, i sobre quina seria la documentació a presentar. Segons el plec, el lliurament de la proposta seria el dia 24/02 a través de "sobre digital", i la presentació inclouria els sobres 1, 2 i 3, amb el contingut que es describre en l'esmentat plec. Gràcies. 08/03/2021 16:28h
Bona tarda,

tota la documentació a aportar, el moment i la forma, consten als plecs així com en l'aclariment publicat avui. Dita resposta que fa esment va ser una confusió, i així ha quedat manifestat.

Salutacions,
Bon dia, en una resposta anterior es diu que hi ha una fase prèvia per presentar el sobre 1, admetre licitadors i convidar-los a presentar la proposta gràfica inicial que inclou dits sobres 2 i 3. Al Plec no queda clar aquest punt donat que amb les dates previstes per comunicació d'esmenes del sobre sobre 1 (12/04/2021) i la data d'obertura del sobre 2 (20/04/2021), no sembla que permeti temps suficient per convidar i elaborar la proposta. Si podeu aclarir aquesta situació ho agrairíem. 08/03/2021 11:36h
Bon dia,

avui dia 8 de març es publicarà un aclariment sobre la metodologia de presentació, ateses certes confusions.

Salutacions,
Bon dia, Per descarregar la informació tècnica de la ftp és necessari disposar d'password i contrasenya. ¿Com és possible registrar-se per poder descarregar la informació? Gràcies. 02/03/2021 11:39h
Bon dia,
hem fet les comprovacions i funciona correctament, podeu copiar l'enllaç directament, amb Explorer millor que Chrome
Saluts
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya