Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Universitat Autònoma de Barcelona
Codi d'expedient:
Consu-21/2020
Sistema comptable utilitzat. 17/03/2021 10:04h
El sistema comptable amb el que treballa la UAB és SAP.
Tipologia dels projectes i origen de les subvencions (detall de les subvencions nacionals i internacionals) 17/03/2021 10:03h
Els projectes poden ser tan europeus de recerca com de docència (CE) com nacionals (Ministerio, Generalitat,...).
Nombre estimat d'auditories a realitzar i nombre de projectes subvencionats actualment 17/03/2021 10:02h
El nombre estimat d'auditories depèn de les convocatòries rebudes i els terminis de les mateixes, a modus d'exemple l'any 2019 es van fer 40 i l'any 2020 , 32.
La revisió s'ha de fer del 100% de les partides de despeses de ls subvenció o pot ser per mostreig. En cas que sigui vàlid el mostreig, de quin percentatge estem parlant? 09/03/2021 12:59h
S'han de seguir les directrius de les convocatòries o bases de cada convocatòria.
La solvencia professional diu: 1) Una relació dels serveis del mateix tipus al que correspon l'objecte del contracte, efectuats pel licitador en el curs dels 5 últims anys, avalats per certificats de bona execució. El mínim d'experiència que s'ha d'acreditar és el d'haver executat un mínim de 5 contractes similars tant per objecte com per tipus d'entitat (administració pública). Han de ser 5 contractes d'objete similar i una altres 5 contractes per tipus d'entitat, o és igualment vàlid 4 contractes per objecte similar i un per entiat (o 3 i 2)? 09/03/2021 12:57h
5 contractes similars amb administracions públiques tal i com diu el PCAP.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya