Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament d'Interior
Codi d'expedient:
IT-2021-35
Cal aportar Memòria/fitxa tècnica que acrediti els criteris valorables automàticament oferts a l'annex 3 en aquells criteris en els que NO s'oferti millora ? 05/03/2021 10:03h
Només pels criteris que suposin millora i que es contenen a l'apartat B del model d'oferta econòmica de l'annex 3 del PCAP
M2 d'HANGARATGE, es valora sobre el total de m2 o sols pels m2 que superin el mínim exigit ? 05/03/2021 10:03h
A la casella s'ha de posar el nº m2 que sobrepassi el mínim exigit de l'hangar al PPT
CAPACITAT PASSATGE AERONAUS. Es valora sobre el total de les places o sols per les places que superin el mínim exigit ? 05/03/2021 10:02h
A la casella s'ha de posar el número de seients que sobrepassi el mínim exigit al PPT.
TRIPULACIONS DE VOL. Punt 8.1 del PPT, habilitació i acreditació llicència dels pilots comandants Donada la complexitat en operacions nocturnes, es demana acreditar experiència en aquestes operacions? En cas afirmatiu, ens poden dir quina experiència mínima és la requerida en operacions nocturnes? 05/03/2021 10:02h
Estar en possessió de l'habilitació VFR-N
TRIPULACIONS DE VOL. Punt 8.1 del PPT, habilitació i acreditació llicència dels pilots comandants S'haurà d'acreditar experiència en operacions amb grua per complir amb l'annex II del Reial Decret 750/2014, de 5 de setembre, pel qual es regulen les activitats aèries de lluita contra incendis i recerca i salvament ? En cas afirmatiu, ens poden dir quina experiència mínima és la requerida en operacions amb grua ? 05/03/2021 10:02h
L'empresa operadora haurà de capacitar i formar als seus pilots per a la realització d'operacions amb grua policials
TRIPULACIONS DE VOL. Punt 8.1 del PPT, habilitació i acreditació llicència dels pilots comandants. Quan l'empresa proposada com adjudicatària, acrediti l'experiència de 1000 hores de vol en aeronaus de similars característiques, es refereix a mateix tipus de l'aeronau ofertada però diferents variants? 05/03/2021 10:02h
Al mateix tipus d'aeronau ofertada
RECURSOS ADSCRITS (costos inclosos). Punt 8 del PPT assumpció despeses personal per part de l'empresa adjudicatària. Entenem que sols es refereix a costos del personal propi de l'adjudicatària, i que en cap cas haurà d'assumir costos del personal de la DGP o altres Departaments de la Generalitat de Catalunya? 05/03/2021 10:01h
Correcte, les despeses del personal de la Direcció General de la Policia (DGP) van a càrrec de la DGP
HANGAR, instal·lacions. Taller equipat de 25m2 equipat. És necessari? 05/03/2021 10:01h
Es tracta d'un error del PPT, aquest espai no és necessari es publicarà resolució modificant aquest punt del PPT i resolent la seva eliminació
HANGAR, instal·lacions. El cost del lloguer de l'hangar és de 25.000 ¤, segons pressupost AENA i memòria de l'expedient. De qui van a càrrec els costos addicionals d'acord amb el punt 7.3 del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT) amb serveis de manteniment inclosos, que són: - Mòduls amb diversos espais habitacionals totalment equipats (descans, despatxos i sales, vestuaris, cuina, magatzems, armer - Connexions per subministraments varis - 2 ordinadors per edició imatges amb el seu programari i impressora i manteniment - 3 portàtils per edició imatges amb el seu programari i manteniment - Telèfons a tots els espais (poden arribar a 19 unitats) 05/03/2021 10:01h
L'hangar definit al PTT ha de contenir les prestacions que estan definides i fem els següents aclariments:

- Els telèfons fixes seran subministrats per la DGP
- Els ordinadors inclosos en el PTT s'han de subministrar per la empresa licitadora.
- Els armers seran subministrats per la DGP. El búnquer ha de ser un espai on es dipositin les armes amb un sistema de seguretat mitjançant càmeres de gravació.
- L'empresa licitadora ha de proporcionar el cablejat de comunicacions i instal·lació del RAC

En l'import de 25.000¤ hi ha inclòs tant el lloguer com la instal·lació amb la totalitat dels equipaments dels mòduls descrits en el plec de prescripcions tècniques. Per aquest motiu no s'ha desglossat l'import
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya