Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: la incidència tècnica en el sistema d'agregació de la informació amb la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado (PLACSP) ja ha estat resolta. Les publicacions del 16 al 22 de juliol de la PLACSP ja es poden consultar des del cercador de la Plataforma. Així mateix, des del 23 de juliol, ja s'incorporen correctament les publicacions de la PLACSP en el correu de subscripcions. Les publicacions del 16 al 22 de juliol s'hauran de consultar des del cercador del Portal de la Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Mercats de Barcelona
Codi d'expedient:
327/20
Ens segueixen quedant dubtes : 1. En el supósit de millorar de forma diferent l'augment de Vigilants i Auxiliars. Com es valora? En el supòsit d'un incrmente del 2% de Vigilants i de 3 % d'Auxiliars? Que s'agafa un promig del 2'5% (tenitn en compte que la proporcionalitat entre V.S. i Auxiliars no es al 50%) o es transforma en import EUROS? 2. -- 3. Entenem que no afecta perque es un increment en % i es igual que al final cobrin X o 2X perquè es valora el % per sobre dels mateixos. O transofrmareu els increments en Import Econòmic? 4. Segons la formula "La màxima puntuació (10 punts) s'atorgarà a la retribució salarial total més alta ofertada pels licitadors, prenent com a referència inicial la retribució actual del personal que executa el contracte i que consta detallada en el present Plec. La resta d'ofertes rebran una puntuació inversament proporcional. a. Es necessari saber la fórmula l'aplicació correcta en funció de si és % o ¤ 03/11/2020 11:46h
Resultat dels teus dubtes, efectivament la redacció de la clàusula i el seu trasllat al model d'oferta econòmica a omplir pels licitadors dóna lloc a dubtes. La voluntat és una millora salarial, de tal manera que el model d'oferta havia de ser un augment per tothom i no per separat tal i com consta, donant lloc a confusió.

La lectura correcta és que l'increment ha de ser igual en tots els sectors (tant per vigilants com auxiliars). A l'efecte procedim a penjar al perfil de contractant nou document d'oferta del sobre C que únicament permet ofertat un únic percentatge d'augment per tots els treballadors. Al mateix temps, ampliem el termini de presentació d'ofertes fins el proper dia 9 de novembre a les 12 hores, per facilitar la gestió d'aquest canvi.

En relació al concepte "directament proporcional" o "inversament proporcional", el text de la clàusula té indubtablement la voluntat de ser "directament proporcional". Aquest és el seu sentit. No pot ser altre. Així es valorarà.
1.- L'increment ha de ser uniforme per a Vigilants i per a Auxiliars? 2.- En el supòsit d'increments diferents¿quin percentatge en pes té cada categoría? 3.- Es pren com a referencia el salari actual dels treballadors (aplicant els corresponents increments de conveni de Seguretat de 2021) i el SMI dels Auxiliars de 2020? 4.- Aplicant com a referencia un increment en %. Quina fòrmula s'aplica? La inversament proporcional és vàlida si hi ha imports econòmics; sinó la fórmula hauria de ser directament proporcional. (a la darrera licitació hi havia un criteri similar i a la hora de valoració es va aplicar "directament proporcional". En aquella mateixa licitació solament es valorava l'increment dels Vigilants. 03/11/2020 09:41h
1.- No. Per obtenir punts s'ha de millorar el salari de tots, tant vigilants com auxiliars, però el licitador escull la millora que tingui per oportuna cadascun d'aquests dos grups.
2.- No correspon segons resposta a la pregunta 1.
3.- Per a la valoració de la proposta de criteris automàtics és té en compte l'actual salari.
4.- El licitador que ofereix un major augment total dels salaris obté la major puntuació, la resta proporcionalment respecte de la millor oferta. En aquesta licitació es valora l'augment de vigilants i auxiliars atès que tots ells presenten el contracte.
Durant les visites al Mercat per a veure in situ les instal.lacions, algunes empreses han demanat aclariment sobre si el manteniment que es demana del sistema de videovigilància és complet o únicament preventiu. 30/10/2020 08:14h
Es posa en coneixement general la resposta: El topall sobre aquest manteniment ve determinat no per les tasques a realitzar sinó per la quantia amb la que s'ha dotat el preu de licitació En el desgloç del càlcul d'aquest concurs s'especifica que són 6.000 euros més IVA pels dos anys de durada. Per tant les tasques preventives i/o correctives que se li exigiran a l'adjudicatari tindran una exigència màxima de 6.000 euros més 21% d'IVA.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya