Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Serveis Ambientals del Vallès Oriental, SA
Codi d'expedient:
S05-21

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Con relación a vuestros pliegos para la compra de DOS CAMIONES SATELITE, les plantemos las siguientes dudas: 1. CRITERIO DE PUNTUACION 4.1 Pagina 14 del Pliego Administrativo 1. SE DICE: Ofrecer un menor consumo de combustible en g/Kwh según ensayo WLTP. DUDA: Entendemos debería ser según bajo Norma CE 595/2009 (Norma EURO VI). y según ensayo WHTC, o ensayo WHSC. Cual es el correcto ¿ 2. CRITERIO DE PUNTUACION 4.2, Pagina 14 del Pliego Administrativo ¿ La acreditación del ruido se puede acreditar con declaración responsable (Autocertificacion) o con certificado de emisiones sonoras según norma CE 2000.14 a través de una Entidad colaboradora con la administración? ¿ Este certificado puede presentarse en otra lengua que no sea la oficial el Cataluña ¿ 3. CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CABINA Punto 5.3. Pliego técnico Pagina 4. Se pide asiento de conductor regulable en altura, longitud y lumbar. Los fabricantes de camiones solo ofrecen longitud y lumbar. NO en altura. Puede eliminarse el requisito de altura ¿ Espejos retrovisores calefactados. Solo lo ofrece una marca. Se acepta el No calefactado? 4. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL RECOLECTOR Punto 5.4. Pliego técnico Pagina 5 Se pide recolector adaptado a la descarga de un compactador de carga posterior mínima de 8 m3. Entendemos que es un error. Puesto que para esta función prima la anchura y borde de carga del recolector mayor a trasvasar. Por tanto ¿ que ancho de boca requieren como mínimo en mm y dispone el recolector mayor de borde de carga y techo adaptado a vehículo satélite ¿ 02/03/2021 16:01h
Adjuntamos documentos con la respuesta
Hola, A la pàgina 10 del plec es troba la formula del càlcul de la puntuació en relació a l'oferta econòmica, podrieu detallar-nos-la? (min=?) Gràcies. 02/03/2021 15:45h
El concepte "min(x1,x2)" es basa en la notació matemàtica utilitzada per l'estadística per expressar el valor mínim d'una mostra o conjunt de valors (x1,x2). Aquesta mateixa notació és la que fa servir la fulla de càlcul Excel, utilitzant el punt i coma com a separador en comptes de la coma.
Així doncs, la funció "min(Omin ; 0,90 x IL)" donarà com a resultat el més petit dels 2 valors que hi ha dins el parèntesi i que estan separats per un punt i coma.

ESTADÍSTICA:
Notació utilitzada per obtenir el mínim, el màxim i el recorregut d'una mostra o població:
Mínim de la mostra: m = min(X1,..., Xn)
Màxim de la mostra: M = max(X1,..., Xn)
Recorregut de la mostra: R = M ¿m

EXCEL:
Funció: min
Descripció: Retorna el valor mínim d'un conjunt de valors.
Sintaxi: min(número1; [número2], ...)
La sintaxis de la funció MIN té els arguments següents: Número1; número2... (Número1 es obligatori, els números següents són opcionals. D'1 a 255 números dels quals es vulgui trobar el valor mínim).


Hola, A la pàgina 10 del plec es troba la formula del càlcul de la puntuació en relació a l'oferta econòmica, podrieu detallar-nos-la? (min=?) Gràcies. 02/03/2021 15:43h
El concepte "min(x1,x2)" es basa en la notació matemàtica utilitzada per l'estadística per expressar el valor mínim d'una mostra o conjunt de valors (x1,x2). Aquesta mateixa notació és la que fa servir la fulla de càlcul Excel, utilitzant el punt i coma com a separador en comptes de la coma.
Així doncs, la funció "min(Omin ; 0,90 x IL)" donarà com a resultat el més petit dels 2 valors que hi ha dins el parèntesi i que estan separats per un punt i coma.

ESTADÍSTICA:
Notació utilitzada per obtenir el mínim, el màxim i el recorregut d'una mostra o població:
Mínim de la mostra: m = min(X1,..., Xn)
Màxim de la mostra: M = max(X1,..., Xn)
Recorregut de la mostra: R = M ¿m

EXCEL:
Funció: min
Descripció: Retorna el valor mínim d'un conjunt de valors.
Sintaxi: min(número1; [número2], ...)
La sintaxis de la funció MIN té els arguments següents: Número1; número2... (Número1 es obligatori, els números següents són opcionals. D'1 a 255 números dels quals es vulgui trobar el valor mínim).
En relació al termini de lliurament, els fabricants dels camions, i a causa de la situació sanitària actual; sumat a un increment de demanda de matèria prima, estan donant un termini de fabricació d¿aproximadament de sis a set mesos. Al que se li te que afegir el període de carrossat i homologació El que fa inviable complir amb el termini de lliurament que el vostre concurs demana. Per tant demanem d¿allargar uns 4 mesos el termini que marca el vostre plec 01/03/2021 18:13h
D'acord amb la clàusula 9 del PPT el contractista ha de lliurar els béns objecte del contracte abans de vuit mesos comptadors des de la data de formalització del contracte, sense que es pugui allargar aquest termini.
El anuncio publicado es el correspondiente a otra licitación del camión bicompartimento. Gracias 22/02/2021 10:37h
El anuncio que corresponde a esta licitación ya está publicado en el perfil de contratante.
Volem els plecs en format word 18/02/2021 10:56h
S'annexen els plecs en format word
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya