Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal d'Urbanisme de Barcelona (EPEL)
Codi d'expedient:
20ju365- CPO20120001
Envio el correu amb motiu de saber si hi hauria alguna manera d'aconseguir el pressupost del projecte de OBRES DE REFORMA DE LESIONS FINCA MESSINA DE BARCELONA, ja que al arxiu del projecte trobem les partides amb l'amidament i el resum del pressupost amb l'import però no per partides. I en el TCQ adjunt de igual manera trobem les partides amb l'amidament i no el preu. Es probable que es trobi en altre document i no em sapigut trobar-ho, de qualsevol manera agrairíem que ens comuniquéssiu on el podem trobar. 14/12/2020 14:29h
En resposta a la seva consulta, ens remetem al que estableix la clàusula 8 Sobre C del PCAP

"..L'IMU subministrarà en suport informàtic els quadres de preus i pressupost amb preus zero, i els licitadors hauran d'oferir els preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificació i descripció dels preus unitaris, ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments, rendiments i estructura del pressupost, pel que fa referència a l'oferta base. El Licitador tampoc podrà modificar, en cap cas, l'import de les partides alçades a justificar que consten a la taula núm, 2 de l'Annex núm. 3 ni l'import de la partida alçada de cobrament íntegre per a seguretat i salut ni la del control de qualitat ni del reallotjament provisional.."

Nosaltres donem el resum de pressupost i les partides descomposades, amb la justificació de preus...però el pressupost el donem amb preus zero perquè els licitadors facin les seves ofertes. Per això ho fem amb TCQ i amb l'arxiu LCT.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya