Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Port de Mataró
Codi d'expedient:
CPM2021Subm001

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Els armaris dels nodes quin grau de protecció han de tenir? Hem de contemplar els Avipoint g20 per les gavines? 27/01/2021 10:42h
Respecte la primera qüestió, haurien de ser mínim IP66 IK10. Respecte la segona qüestió, no es contempla al plec.
Teniu els annexes a presentar amb format word. A la plataforma electrónica no hi son 27/01/2021 10:40h
Bon dia, s'han pujat al Tauler d'avisos en format PDF.
Realment la carcassa d'alumini per la càmera ZOOM ha de ser IP68? Hi ha un primer apartat a l'inici del plec tècnic on es diu que tots els elements han de ser "Protecció: com a mínim IP 67 IK 10". Entenem que el grau de protecció IP67 és suficient. 27/01/2021 10:39h
Bon dia, la clàusula segona del PPT requereix que la carcassa d'alumini per la càmera ZOOM ha de ser IP68.
Segons les característiques de les càmeres que s'especifiquen al plec de condicions tècniques, es demanen uns models i marques concrets. El model de la càmera domo PTZ que es demana disposa d'un grau de protecció IP67 i no IP68 com consta al plec tècnic. Entenem doncs que es deu tractar d'una equivocació. Ens ho podeu confirmar? 27/01/2021 10:37h
El que consta en el PPT és correcte, doncs la clàusula segona estableix que la càmera domo ha de disposar d'un grau de protecció IP68 IK10.
Segons les característiques de les càmeres que s'especifiquen al plec de condicions tècniques, es demanen uns models i marques concrets. El model de la càmera bullet que es demana disposa d'un IR integrat de 30m i no de 60m com consta al plec tècnic. Entenem doncs que es deu tractar d'una equivocació. Ens ho podeu confirmar? 27/01/2021 10:31h
Bon dia, la clàusula segona del PPT estableix que: "Per pantalans, zona comercial i vials 99Càmeres IP tipus compacta tipus BULLET amb les següents característiques i elements inclosos: Leds infraroig incorporats cobertura 60mts". El que consta al PPT és correcte.
Buenos días, Con respecto al anexo 5, donde se explican los criterios de adjudicación y la puntuación de cada criterio, la suma del total de los criterios es 95 puntos: - Oferta económica 50 - Criterio B1: Calidad 20 puntos >> B.1.1 10 puntos + B1.1.2 10 puntos - Criterio B2: 9 puntos - Criterio B3: 9 puntos - Criterio B4: 7 puntos Total 95 puntos. Les agradecemos por favor confirmar a qué corresponden los 5 puntos restantes. Muchas gracias. Saludos. 27/01/2021 09:54h
Vista la discrepancia en la documentación se procede a la siguiente enmienda de errores:

Respecto al PCAP, en los anexos 4 y 5 falta la puntuación correspondiente al criterio B5 conforme la memoria justificativa para que sume un total de 100 puntos. Es decir, falta añadir el criterio B5 recogido en la memoria justificativa.

Anexo 4
B.5 Documentación final As built: puntuación màxima hasta a 5 puntos

Se valorarà la metodologia de presentación de toda la documentación necesaria para la puesta en servicio del circuito que facilite su mantenimiento, según los ítems siguientes:
- Presentación d'as built en sistema BIM, conforme la guia y el manual publicados por la Administración de la Generalitat de Catalunya: 5 puntos
- Presentación d'as built en un sistema GIS: 3 puntos
- Presentación d'as built en sistema gráfico convecional dwg: 1 punto
Únicamente se puede ofrece una de las tres posibilidades En caso que las empresas licitadoras ofrezcan más de una posibilidad este criterio será valorado con 0 puntos.

Se ha elegido este criterio conforme el Acuerdo de Gobierno de la Generalitat mediante el cual se debe aplicar la metodología de trabajo colaborativa y virtual en tres dimensiones nombrada como Building Information Modeling (BIM) e informar de las condiciones de hacerlo, de 11 de diciembre de 2018, porque se considera necesario para ir implementadndo este sistema según la metodología establecida.

Anexo 5
B.5 Documentación final As built: puntuación máxima hasta a 5 puntos

Se valorarà la metodologia de presentación de toda la documentación necesaria para la puesta en servicio del circuito que facilite su mantenimiento, según los ítems siguientes:

- Presentación d'as built en sistema BIM,
- Presentació nd'as built en un sistema GIS
- Presentación d'as built en sistema gráfico convecional dwg

Únicamente se puede ofrece una de las tres posibilidades En caso que las empresas licitadoras ofrezcan más de una posibilidad este criterio será valorado con 0 puntos.
Hem detectat una errada en el recompte de puntuacions del sistema de criteris d'adjudicació. Inicialment s'especifica que el total de punts és de 100, però fent el recompte de cada apartat suma un total de 95 punts, així doncs hi ha 5 punts que no sabem d'on surten. És possible? 27/01/2021 09:44h
Atesa la discrepàcia en la documentació, es fan les següent esmenes d'errors:

Pel que fa al PCAP als annexos 4 i 5 manca la puntuació corresponent al criteri B5 d'acord amb la memòria justificativa per tal que el total sumi 100. Es a dir que cal afegir el criteri B5 recollit a la memòria justificativa

Annex 4
B.5 Documentació final As built: puntuació màxima fins a 5 punts

Es valorarà la metodologia de presentació de tota la documentació necessària per a la posada en servei del circuit que faciliti el seu manteniment, segons els ítems següents:
- Presentació d'as built en sistema BIM, d'acord amb la guia i el manual publicats per l'Administració de la Generalitat de Catalunya: 5 punts
- Presentació d'as built en un sistema GIS: 3 punts
- Presentació d'as built en sistema gràfic convecional dwg: 1 punt
Només es pot oferir una de les tres possibilitats. En cas que les empreses licitadores ofereixen més d'una possibilitat, aquest criteri serà valorat amb 0 punts.

S'ha triat aquest criteri d'acord amb l'Acord de Govern de la Generalitat pel qual s'ha d'aplicar la metodologia de treball col·laborativa i virtual en tres dimensions anomenada Building Information Modeling (BIM) i informa dei les condicions de fer-ho, d'11 de desembre de 2018, perquè es considera necessari per anar implementant aquest sistema segons la metodologia establerta.

Annex 5
B.5 Documentació final As built: puntuació màxima fins a 5 punts
Es valorarà la metodologia de presentació de tota la documentació necessària per a la posada en servei del circuit que faciliti el seu manteniment, segons els ítems següents:
- Presentació d'as built en sistema BIM,
- Presentació d'as built en un sistema GIS
- Presentació d'as built en sistema gràfic convecional dwg
Només es pot oferir una de les tres possibilitats. En cas que les empreses licitadores ofereixen més d'una possibilitat, aquest criteri serà valorat amb 0 punts.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya