Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Àrea Metropolitana de Barcelona
Codi d'expedient:
901458/2020
Ja teniu nova data de presentació de les ofertes? 11/01/2021 16:01h
Encara no. S'avisarà properament en el Perfil de Contractant.
Buenas tardes, por favor, en el texto para la propuesta económica del Lote 2 indican para los proyectos G, H, I y J que se indique la oferta en %. A qué se refieren? No tendríamos que indicar precio para cada tipo de proyectos? Gracias y Saludos. 29/12/2020 08:22h
"L'oferta econòmica s'ha d'omplir tenint en compte allò establert a la clàusula 11.2 del Plec de clàusules administratives (pàgina 13 del PCAP) i pàgina 15 on es detalla com s'ha d'expressar l'oferta en funció de cada concepte i això en relació amb la clàusula 13.4 del PCAP."
Bon dia, En el Plec de Clàusules Administratives s'especifica que "Per tal de reduir l'auditoria, només s'haurà d'auditar la documentació gràfica i el pressupost, de cada un dels projectes", però més endavant s'indica que "A partir de la memòria del projecte, s'haurà de redactar una memòria de l'auditoria que justifiqui la comprensió del projecte (...)" En el mateix sentit, en el Plec de Prescripcions Tècniques, es detalla que "Es realitzarà una anàlisi de la documentació del Projecte Executiu, i els seus documents, la memòria i annexos, plànols, plecs de prescripcions tècniques particulars, amidaments, quadres de preus i pressupost". Necessitaríem aclariment dels documents a analitzar per a l'elaboració de l'Auditoria corresponent. Gràcies. 24/12/2020 07:51h
Com es diu en el document de plec administratiu l'informe que es demana nomes a de revisar la Documentació gràfica i pressupostaria Ara, be l'índex i els criteris per muntar l'informe ha de seguir el plec de condicions tècniques en els punts que es demana l'informe A partir d'aquí es valoraran els conceptes especificats en el quadre de valoració La memòria haurà d'explicar que el projecte s'ha compres analitzant els punts febles, que es detectin a nivell general.
En quant a la solvència del Lot 2, s'indica que s'ha de tenir 3 projectes de categoria E, però aquesta categoria pertany al lot 1. Ens ho podrien aclarir? 23/12/2020 11:35h
Hem detectat error a la clàusula 4.8, relativa a la solvència tècnica, la solvència correcte és la següent:

Lot 1
- Acreditar la realització, durant els darrers 5 anys, d'auditories de projectes.
Acreditar haver realitzar en els últims 5 anys les següents auditories:
- 3 projectes del tipus A, o
- 2 projectes del tipus B, o
- 1 projecte del tipus C o D o E

Lot 2
- Acreditar la realització, durant els darrers 5 anys, d'auditories de projectes.
Acreditar haver realitzat en els últims 5 anys les següents auditories:
- 3 projectes del tipus F, o
- 2 projectes del tipus G, o
- 1 projecte del tipus H, I o J
No localitzem el projecte en l'apartat de plecs i altres documents = plecs + documentació d'aquest portal de licitació? on l'heu penjat exactament? gràcies, 14/12/2020 08:13h
El projecte està disponible en el mateix apartat on està la resta de documentació d'aquesta licitació (plec administratiu, informe de necessitats...).
Bon dia, On podem trobar els projectes a auditar per a la elaboració de l'apartat 1.2 de la oferta? Gràcies. 10/12/2020 12:57h
Els projectes s'han incorporat a l'apartat de "Plecs i altres documents"
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya