Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: la incidència tècnica en el sistema d'agregació de la informació amb la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado (PLACSP) ja ha estat resolta. Les publicacions del 16 al 22 de juliol de la PLACSP ja es poden consultar des del cercador de la Plataforma. Així mateix, des del 23 de juliol, ja s'incorporen correctament les publicacions de la PLACSP en el correu de subscripcions. Les publicacions del 16 al 22 de juliol s'hauran de consultar des del cercador del Portal de la Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal del Baix Empordà
Codi d'expedient:
16408/2020

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, entenem que en el Sobre A no es pot fer cap menció al Responsable del Servei (nom, titulació i experiències) per no avançar la información del Sobre B. Només s'ha d'incloure la informació de la resta de l'equip. En ho podeu confirmar. Gràcies 18/01/2021 11:03h
Confirmem la vostra interpretació.
Bon dia, Pel que entenem dels criteris de valoració, en quant al Responsable del servei: -Al Sobre B, punt b: Acreditarem l'experiència a valorar (mínima i addicional si es el cas), amb el CV, títols formatius, i certificats de bona execució dels serveis. -Al Sobre A: punt b de judici de valor: subapartat a) "Proposta de Personal de suport tècnic, administratiu i auxiliar a adscriure a les diferents àrees dels treballs o del projecte, necessaris per a la prestació dels serveis objecte del contracte": Entenem que no s'ha d'esmentar el responsable del servei, i incorporar dades (com el nom, titulació, CV, experiència...), ja que donaríem dades del sobre B. I només s'ha d'indicar, exposar i definir el personal del seu equip (tècnic i administratiu). Es correcte aquesta apreciació? 14/01/2021 11:00h
En el sobre A s'haurà d'aportar la documentació referent a la proposta de personal de suport tècnic, administratiu i auxiliar a adscriure, així com la proposta d'organització del servei. No la documentació referida al responsable del servei, documentació que s'haurà d'incloure en el sobre B.
Bon dia, Ens podrien confirmar si es pot presentar la licitació en castellà. gràcies, 14/01/2021 10:30h
Si, es pot presentar la licitació en castellà
Bon dia, Per acreditar el punt B del sobre digital B, es pot documentar mitjançant certificats de bona execució dels serveis similars realitzats, expedits pel client a nom de l'empresa que els ha realitzat acompanyat d'una declaració jurada de l'empresari relacionant els serveis i l'enginyer autor que es proposa? moltes gràcies, 12/01/2021 12:43h
De conformitat amb la clàusula 27a del plec de clàusules, la solvència tècnica professional complementària, exigida al responsable del servei, s'acreditarà mitjançant la relació dels serveis o treballs especificats anteriorment efectuats pel responsable del servei proposat, en el curs dels últims cinc anys mínim, avalats per certificats, contractes o informes d'entitats públiques o privades, que demostrin la seva participació als mateixos.

En conseqüència, no serveix una declaració responsable o declaració jurada, sino que s'ha d'aportar documentació (certificats, contractes, etc) acreditativa de la vinculació del responsable del servei amb els projectes a que es facin referència.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya