Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Taradell
Codi d'expedient:
333/2020

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

L'acreditació de l'experiència de l'equip professional, que forma part dels criteris de valoració automàtica que s'ha d'incloure en el sobre C, s'ha de fer en el moment de la presentació de l'oferta? D'acord amb la lectura del plec, sembla que el contingut del sobre C només és la proposició que consta com a annex 5 al PCAP.... 15/10/2020 14:42h
L'acreditació s'ha d'inclour en el sobre C juntament amb l'Annex 5
En relació amb la Solvència professional o tècnica del responsable de l'equip redactor (clàusula 1.12.B), voldríem saber si la redacció de Modificacions puntuals de POUMs entra en la consideració de redacció de planejament derivat requerit en el plec, en tant que presenten unes característiques assimilables a les figures de plans parcials i plans de millora urbana. 15/10/2020 14:39h
Tot i que és una qüestió que ha de valorar la mesa de contractació, entendriem que, en principi, si que tindria la consideració de redacció de planejament derivat.
Bon dia, El planejament que cal acreditar haver redactar, ha de ser aprovat definitivament o pot haver tingut una aprovació inicial o provisional? Gràcies 07/10/2020 12:24h
Els documents del planejament urbanístics, tan pel que fa a la solvència com pels criteris d'adjudicació han d'estar aprovats definitivament.
En relació a l'acreditació dels serveis o treballs realitzats que s'inclouen en el CV per justificar l'experiència professional (clàusula 1.12 del PCAP), si no disposem dels certificats de bona execució realitzats per l'òrgan competent, es pot acreditar l'autoria dels treballs mitjançant un enllaç al document PDF del Registre del planejament urbanistic de Catalunya (RPUC) indicant la pàgina on es pot verificar l'autoria o participació en el projecte? 07/10/2020 12:07h
De conformitat al previst a la clàusula 1.12.B.b) els serveis o treballs efectuats, s'acrediten mitjançant certificats de bona execució en els que s'indiqui les dates d'adjudicació i aprovació definitives. En conseqüència, s'admetrà justificar l'experiència professional mitjançant l'enllaç al document PDF del Registre del Planejament Urbanistic de Catalunya, sempre que constin acreditats aquests extrems (la bona execució, data adjudicació i data aprovació definitiva del document).
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya