Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Català de la Salut (ICS)
Codi d'expedient:
CS/CC00/1101220516/21/AMUP

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

torroval Buenos días, ¿se puede presentar mas de un mono con diferentes numero de referencia? ¿a que norma se refiere con el tipo 4B?, ya que hemos visto que es obligatorio, y opcional solo el mono de tipo 3B. ¿tiene que ser mono de tipo 4B o 3B? Gracias. Un saludo. 10/12/2020 10:40h
Respecto la pregunta ¿se puede presentar mas de un mono con diferentes numero de referencia?, el PPT indica "Les empreses licitadores només podran presentar una oferta per a cada article al qual concorrin, llevat dels casos en que s'acceptin variants." y en esta licitación no se admiten variantes.

La respuesta a la segunda pregunta es: "La normativa queda explicada en el apartat de requeriments obligatoris. Només es pot oferir un tipus ( o 4B o 3B). El mínim es tipus 4B."
GAMMA Buenas tardes, en los excels que debemos rellenar para la oferta existen dos campos que no sabemos que debemos indicar "Codi Sap" y "Codi agrupador", ¿por favor nos podéis aclarar que se debe indicar en estos campos?. muchas gracias. 10/12/2020 08:36h
En el PPT se indica la manera de cumplimentar los documentos de oferta técnica y económica. Los campos indicaddos correspoonden a los artículos o materiales objeto de licitación.
CLICK COIN Al PCAP no hi ha l'annex 7 de model d'oferta econòmica, nomes un document pdf amb titol Annex 7 que diu "Els models d'oferta tècnica, d'oferta econòmica i etiqueta de mostres (quan sigui el cas) es troben en format informàtic ". No aconsseguimveure cap model d'oferta econòmica que es pugui omplir. Hi ha un exel amb titol "Licitación 1101220516.xlsx" que està protegit i per tant no es pot editar. En podrien aclarir on podem descarregar i omplir la oferta econòmica per tal d'incloure-la al sobre 3? gracies 09/12/2020 14:32h
El fitxer "Licitacion1101220516.xlsx" és el model d'oferta econòmica.
Aquest fitxer està proteegit i hi ha camps editables i camps que no.
MEDILEVEL Buenos dias, ¿Como me puedo descargar las Clausulas Administrativas en Castellano? En la anterior pregunta la he solicitado erroneamente. Gracias de antemano 09/12/2020 14:25h
En el fichero comprimido 1101220516 PCAP + ANNEXOS, encontrará el pliego en castellano en el documento "SU-AMUP-PO-01-20_cast.pdf"
Pel que fa al sobre 2, i en concret a la Fitxa tècnica ProductDAta, s'accepta la documentació tècnica en angles al ser una llengua reconeguda internacionalment? En cas negatiu, es podria aportar inicialment en angles i realitzar una traducció posterior segons indicacions del propi ICS? Salutacions 09/12/2020 14:20h
El PPT indica en la pàgina 7:
"La documentació ha d'estar traduïda al català o castellà. La presentació de la Product Data en un altre idioma serà motiu de rebuig de la oferta."
MEDILEVEL Buenos dias, ¿Como me puedo descargar las clausulas administrativas? Gracias de antemano 09/12/2020 14:13h
En el perfil del contratante, en PLIEGOS encontraran el PCAP y el PPT
SUM HOSP Bon dia, Necessitem saber si aquest expedient ha tingut en compte les talles de les granotes. En tal cas, quina talla seria o si es tracta de varies talles, quin percentatge sería per talla?^ moltes gràcies i salut 09/12/2020 14:02h
Aproximadament serà 50% talla L i 50% talla XL. Encara que hi ha la possibilitat de un petit percentatge de altres talles mes petites o més grans, en funció de la demanda que hi hagi.
Buenos días, ¿podríais facilitarnos los documentos de esta licitación en castellano? hemos intentado traducir todos los documentos, pero algunos son difíciles de traducir, si nos los facilitan en castellano sería de gran ayuda.Saludos 09/12/2020 13:06h
Solo tenemos traducido el pliego de cláusulasa administrativas.
Al quadre de caracteristiques, punt 11 referit a la solvència econòmica i financera, s'estableix que "Quan, per una raó vàlida, un licitador no estigui en condicions de presentar les referències que es sol·liciten, podrà acreditar la seva solvència econòmica i financera per mitjà de qualsevol altra documentació que l'Institut Català de la Salut consideri apropiada". Poden especificar quina altra documentació considera apropiada l'ICS? Gracies 09/12/2020 12:55h
Veure resposta anterior de GAMMA
GAMMA SOLUTION HEALTH Buenos días, en el cuadro de características en el punto 11 se indica como demostrar la solvencia en empresas de nueva creación, pero no sabemos qeu documentación debemos aportar para poder justificar, ni como rellenar el DEUC para quedar esta constancia, ¿por favor nos pueden aclarar que documentación aportar para poder justificar nuestra solvencia? Saludos y muchas gracias 09/12/2020 12:52h
Para participar en esta licitación no es necesario justificar la solvencia. En el DEUC, en la parte VI: Declaraciones finales, el licitador se compromete a presentar la documentación que el órgano de contratación considere oportuna.
TQ TECNOL Ens podrien indicar el plaç d'entrega mínim per cada centre? Té un mínim de dies? Gràcies 07/12/2020 13:18h
El PPT inidca:
"4.5.2.3. Termini de lliurament
Les empreses contractistes han de lliurar el material en la data i franja horària que s'indica a l'ordre d'entrega que emet l'operador logístic de l'ICS, Logaritme Serveis Logistics, AIE o centre peticionari, la qual es notifica en la comanda i/o missatge ORDERS"
Per norma son tres dies des de la emissió da la comanda per EDI, que es obligatori per els adjudicataris.
GAMMA Buenos días, en el cuadro de características se indica en el punto 12 "Documentación a incluir en el sobre Nº 2, NO ", pero seguidamente pone "Documentación a incluir en sobre Nº2, SI" ¿por favor nos podéis aclarar si se debe adjuntar el sobre Nº 2? Muchas gracias y saludos. 04/12/2020 15:31h
En el cuadro de características, en el punto 12, se indica:
Documentació a incloure en sobre núm. 2 bis: NO
Documentació a incloure en sobre núm. 2: SI
Y a continuación se enumeran los anexos
FARMA DOSIS Bona tarda, Hem de incloure l'annex D3, però el que posa per emplenar, són normatives de mascaretes....i l'annex D4, també es divideix en 2 lots (no surt als plecs que l'haguèssim d'omplir, però surt al ZIP "ANNEXES A EMPLENAR"). Són errades? 01/12/2020 09:26h
Els annexes D3 i D4 eren erronis. Hem publicat els correctes.
ITURRI Buenos días, observamos que los Anexos D3 (Requisitos de obligado cumplimiento) y D4 (Criterios adicionales) hacen referencia a mascarillas y otros productos. ¿se trata de un error? 01/12/2020 09:24h
Los anexos D3 y D4 eran erróneos. Publicamos los correctos.
AMEVISA Buenos días! Hay que presentar muestras? Un saludo 30/11/2020 11:23h
Encontrarán la respuesta en el punto 15 del cuadro de características del PCAP y en el anexo E del PPT.
BASTOS En la posició 30050762, vestit integral de protecció, amb "tipus A" a què us referiu? a quin nivell de protecció equival? Gràcies. 27/11/2020 11:55h
El nivell de protecció està determinat en els requeriments obligatoris.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya