Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

AVÍS DE SUPLANTACIÓ DE PERSONALITAT: Us informem que en altres plataformes de contractació s'han detectat intents de suplantació de la identitat dels òrgans de contractació. Les empreses adjudicatàries reben correus fraudulents amb l'objecte de sol·licitar la constitució de la garantia definitiva i el seu ingrés en un compte corrent. Davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l'òrgan de contractació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Barcelona d'Infraestructures Municipals SA
Codi d'expedient:
601.2020.060
En l'informe tècnic de solvència, pels diferents especialistes, indiqueu el següent: Treballs a presentar: Treballs propis, en qualitat d'autor en la seva especialitat, en els últims 15 anys, de projectes executius aprovats tècnicament (1) d'obra nova d'edificis del sector terciari (2) de superficie constrüida superior o igual 2.000 m2 i PEC (sense IVA) 3.500.000 ¤. El dubte està en què quan dieu autor de l'especialitat concreta, cal haver signat i visat els treballs de manera aïllada. Servirien referències en les que el tècnic ha participat desenvolupant, per exemple el projecte d'estructura però com a part integrant d'un projecte global signat i visat per un altre tècnic? 19/01/2021 17:47h
L'expressió "en qualitat d'autor en la seva especialitat" s'ha d'entendre en el sentit d'haver participat, en el marc del projecte global, en l'especialitat en qüestió.

Alhora d'emplenar la documentació de la UTE, cal que s'emplenin els annexes el representant i els components o amb el representant ja faríem prou? 19/01/2021 17:15h
En no trobar-se encara constituïda la UTE (es presenta un mer compromís de constitució futura en cas de resultar adjudicatària), cal que cadascun dels seus membres, mitjançant els respectius legals representants, emplenin la documentació.
-Quines són les particularitats que diferencien la fitxa A1a i A1b? -La fixa a A1a i A1b poden fer referència al mateix treball? En cas afirmatiu: el fet de posar el mateix treball a les dues fitxes tindrà una repercusió negativa en la puntaució? Mateixes preguntes però referent a les fitxes dels especialistes (B1a/B1b, B3a/B3b. etc). 19/01/2021 10:28h
Els apartats on existeixen dues fitxes (A1a/A1b i B1a/B1b, B2a/B2b, etc) estan pensats per aportar dues experiències diferents. L'aportació de la mateixa experiència en un d'aquests apartats es valorarà com si només s'hagués presentat una

En qualsevol cas, cal tenir present que, tal i com s'estableix l'annex núm. 5 del plec de bases:

"Un mateix treball es podrà repetir pels diferents apartats, sempre i quan responguin al contingut i la informació sol·licitada per a cadascun d'ells. En aquest supòsit, es lliurarà igualment una fitxa per cada apartat, amb detall de les particularitats de cada fitxa. Incrementar el número de pàgines comportarà que únicament es valorarà la primera pàgina. La informació sol·licitada a la fitxa es obligatòria, essent necessari complimentar tots els apartat de la mateixa.".

Els treballs presentats per la valoració de l'autor, explicats en l'annex 5, han de ser específicament d'obra nova seran valorays també si son de rehabilitació integral? 07/01/2021 10:10h
De conformidad con la nota aclaratoria de fecha 4 de gener de 2021, en los apartados A3 y A4 del anexo núm. 5, relativos al Autor, cabrá aportar proyectos ejecutivos de rehabilitación integral como alternativa a proyectos ejecutivos de obra nueva. En ambos apartados, la redacción de los "trabajos a presentar" queda como sigue:

- Apartado A3, relativo a la calidad de los espacios interiores y la mejora de interrelación de los usuarios de los diferentes usos del edificio: "Trabajos propios, en calidad de autor, en los últimos 15 años, de proyectos ejecutivos aprobados técnicamente de obra nueva o rehabilitación integral de edificios del sector terciario con dos o más de los siguientes usos: docente, cultural, asistencial, recreativo y/o deportivo, de superficie construida igual o superior a 2.000 m2 y PEC de 3.500.000 euros, IVA excluido.".

- Apartado A4, relativo a la calidad de las estrategias aplicadas en favor de la sostenibilidad y el ahorro energético y la reducción de la huella ecológica: "Trabajos propios, en calidad de autor, en los últimos 15 años, de proyectos ejecutivos aprobados técnicamente de obra nueva o rehabilitación integral de edificios del sector terciario de superficie construida igual o superior a 2.000 m2 y PEC de 3.500.000 euros, IVA excluido.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya