Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Cunit
Codi d'expedient:
2150/2019 bis

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

2. D'acord amb les magnituds del servei especificades al punt 6.3 del Plec de Prescripcions Tècniques es calculen unes hores útils de 2.750 hores. En canvi si es comptabilitzen les hores de servei d'acord amb l'horari de servei publicat al punt 1.3 de l'oferta del servei de transport públic urbà a Cunit s'originarien un total de 2.833 hores anuals tenint en compte el funcionament durant els 250 dies feiners anuals. Sol·licitem una revisió d'aquest desfasament entre els valors d'hores útils de servei derivades de cada apartat del Plec. 07/08/2020 12:48h
"Cal fer esment que l'horari què es fa referencia en el plec, en el seu punt 6.2 Calendari i Horari, indica que l'horari és de 7:10 a 12:40 i de 14:00 a 19:40. Fet amb els que s'ha fet el càlcul d'hores. Indicar també, que l'horari establert en el plec, és com succeeix en el sector, no inalterable sinó que s'haurà de validar per l'adjudicatari tal com és preveu en el punt 8.4 Pla d'Explotació en el es demana a l'operador "L'Operador realitzarà un pla d'explotació del servei de TPU de Cunit on es definiran els paràmetres bàsics de la prestació del servei: recursos humans i materials adscrits al servei, funcionament operatiu del servei, relacions amb l'usuari i promoció del servei".

Per reafirmar aquesta premissa només cal mirar els temps de pas establerts en les taules que s'adjunten, en el que queda de manifest que els temps de pas per parada presenta una folgança del servei de 11 i 13 minuts en ambdós tipus d'expedicions, curta i llarga. Aquest, doncs, es tindran que ajustar un cop adjudicat el servei (fet normal en aquest tipus de servei) i sempre per l'operador que és el que ha d'adjuntar el pla d'explotació que faci eficient el servei.
Aquest fet, abans esmentat fa que les hores de servei siguin les descrites en el plec.

També s'indiquen 250 dies laborables, que és la practica habitual del sector de la consultoria de mobilitat amb la que és fan els pressupostos de servei.

S'entén, per tant en el sector, que els dies laborables oscil·len segons any (14 o 15 festes) però que estan situats entorn dels 247 dies reals. Per tant no hi ha cap maldat en el consultor en minvar el preu del contracte. Aquest fet encara faria que les hores reals fossin 2.730 h."

S'adjunta explicació que es va donar davant el Tribunal Català de Contractes, que la va acceptar en la seva resolució 146/2020 (recurs N-2019-437), s'adjunta per a millor comprensió.
1. D'acord amb el punt 1.3 de l'oferta del servei de transport públic urbà a Cunit es defineix a l'horari servei bus l'expedició de les 14:00 h encadenada a la de les 14:40 h, sense cap temps de regulació. Així mateix s'indica que aquesta darrera expedició finalitza a les 15:25 h i la consecutiva s'indica que s'inicia a les 15:20 h. Per poder executar aquests horaris es requeririen recursos materials superiors als especificats al Plec, per tant no seria possible fer aquesta operativa amb un únic vehicle. Sol·licitem reconsiderar aquesta planificació dels serveis, tant per la inexistència de temps de regulació a l'expedició de les 14:00-14:40 h, com la incompatibilitat de finalitzar una expedició a les 15:25 h i iniciar la següent a les 15:20 h. 07/08/2020 12:46h
Efectivament, en la taula horària publicada al Plec de Prescripcions Tècniques hi figura un error d'enllaç entre les expedicions 10 i 11, que s'esmena amb la nova taula horària que s'adjunta. Consegüentment, la prestació del servei i la realització de totes les expedicions, d'acord amb l'horari proposat, no requereix d'un segon vehicle addicional.
Per altra banda, en l'horari, els temps de pas estimats entre parades són orientatius, però alhora, superiors als temps de pas "reals", fet que implica un marge de bondat suficientment ampli per a l'elaboració de les propostes horàries definitives que formin part del Pla d'Explotació del servei que hauran de presentar les empreses interessades en les seves respectives ofertes.
Respecte de que no existeix temps de regulació en l'expedició de les 14:00 h, aquest és un fet no necessari per la realització del servei. De totes maneres, amb la justificació del paràgraf anterior, els temps per expedició son "folgats" i permetran la regulació en els horaris que l'empresa adjudicatària presentarà en el seu pla d'explotació.
Finalment del nou horari, resulta que l'expedició llarga te un temps de 40' i la curta de 35'.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya