Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de l'Aigua (ACA)
Codi d'expedient:
CTN2000951

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Al Plec administratiu, pàg 14, a la taula dels criteris automàtics objectius, es fa referència a l'acreditació de les anàlisis de FQ. La pregunta és, a quin/s tipus d'acreditació us referiu, concretament?? 07/01/2021 10:16h
Cal acreditar conforme la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2017.
Bona tarda. A l'annex 1 del PCAP en la taula per a calcular el import de licitació, en el codi L7 (anàlisis FQ general bàsica d'aigua), se inclouen els paràmetres: Amoni, Nitrat, Nitrogen total, Fòsfor total, Fosfat, TOC i Alcalinitat, però al PLEC TÈCNIC, en les analítiques de laboratori se inclouen TOC, Amoni, Nitrats, Nitrits, Fosfats, Clorurs, Sulfats, Bicarbonats, Duresa total, Nitrogen total i Fòsfor total. Per tant no coincideixen els paràmetres del PCAP utilitzats per al calcul de l'import d'aquesta partida amb els del PLEC TECNIC. En el PCAP faltarien per incloure per al calcul de l'import del anàlisis FQ: Nitrits, Clorurs, Sulfats, Duresa total i Bicarbonats (que podrien equivaldre a la Alcalinitat). 04/01/2021 13:48h
l'empresa ha de preparar el pressupost atenent a totes les analítiques que es demanen al plec tècnic
Bona tarda, Us trametem un dubte relacionat amb el nombre d'estacions de mostreig d'invertebrats i ECELS. A la Taula 1 del Plec Tècnic "Nombre d'estacions de mostreig i nombre total de mostrejos a realitzar en el període 2021- 2024 per cada element de qualitat" s'indica que: - el nombre d'estacions de mostreig d'invertebrats és 56, i el nombre d'estacions de mostreig de l'índex ECELS és 56. - el nombre total de mostrejos per cadascun és 328. Per altra banda, a l'Excel "Plec Tècnic Annex 1", a la pestanya "Anys i Nombre de mostrejos", si es compta el nombre total d'estacions de la columna "anys de mostreig FQ+INV+cha a", surten: - 63 estacions de mostreig (FQ+INV+cha a): 56 CIC + 7 Ebre - un total de 328 mostrejos de FQ+INV+cha a El nombre total de mostrejos per invertebrats i per al ECELS (328) és el mateix a la Taula 1 del Plec Tècnic, a l'Annex del Plec Tècnic, i al PCAP (nombre d'unitats pel concepte "Determinació d'invertebrats, paràmetres FQ i índex ECELS" a la Taula de la pàgina 4). Necessitaríem saber el nombre total d'estacions amb mostreig d'invertebrats, i també d'ECELS, si és 63 o bé 56. Moltes gràcies per la vostra atenció. 23/12/2020 13:31h
Són 63 estacions de control: 56 situades a conques internes de Catalunya i 7 situades a la conca de l'Ebre.
Bona tarda: necessitaríem saber si hi hagut algun error de transcripció al plec de prescripcions tècniques pel que fa als límits de quantificació requerits per a dos paràmetres. Per una banda, pel que fa a la Duresa total (mg CaCO3/L) el seu LQ (1 mg/L) sembla realment molt baix. I per altra banda, pel que fa als Bicarbonats (mg HCO3/L), el seu LQ (61 mg/L) sembla estrany. Gràcies per la vostra atenció. 23/12/2020 13:30h
Els límits són els següents:
El límit de quantificació de Bicarbonats = 61 mg/L HCO3 El límit de quantificació de Duresa = 21 mg/L CaCO3
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya