Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida
Codi d'expedient:
2020/SER-03

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Volem saber en quin punt està la licitació ja que fa dies que no hi ha notícies de la mateixa. Gràcies 12/11/2020 20:06h
La mesa es va reunir en sessió privada el dia 29 d' octubre de 2020 a les 10.00 h per procedir a l' obertura dels sobres A ( documentació administrativa), de les empreses que s'han presentat a la licitació. En aquesta sessió, degut a l' aparició de problemes tècnics imprevistos, no es va poder procedir a l' obertura per la qual cosa els membres de la mesa van acordar posposar l' obertura dels sobres A al dia 2 de novembre de 2020 a les 17.00 h.

En la sessió del dia 2 de novembre de 2020 es va poder procedir a l' obertura dels sobres A i totes les empreses presentades s' han admès a la licitació.

En breu es posaran a la vostra disposició les actes corresponents i es procedirà a l' obertura dels sobres B. (Memòria tècnica i requisits tècnics avaluables amb criteris qualitatius subjectes a un judici de valor).
Bon dia, El dia 14 d 'octubre a les 12.00 h. es va realitzar una nova visita tècnica al Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida. Ens podrien dir que empresa o empreses de seguretat han realitzat la visita. Gràcies 16/10/2020 08:47h
Les empreses que han assistit a la visita del dia 14 d' octubre son:

- Proteción Integral Lleidatana, SL
- Magnus Protect, SLU
Buenos días, Les queríamos preguntar si es posible realizar una nueva visita, ya que al ser obligatoria, y no conocer que existía, no pudimos asistir, pero si que tenemos interés en presentar oferta a esta licitación.. Gracias de antemano, saludos. 08/10/2020 07:57h
Sí en breve les informaremos del dia y hora para asistir a la misma cuando lo hayamos consensuado con el responsable de llevarla a cabo.
En relació a la visita tècnica prèvia al complex del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida, aquelles empreses que ja l'hagin visitat; segueix sent vàlid el certificat de visita? Gràcies 08/10/2020 07:50h
Sí segueix sent vàlid.
Bon dia, a la licitació surt que estan inclosos dissabtes i festius. Hem d'entendre que els diumenges també i per tant és un error? Gracies 02/10/2020 09:52h
Els diumenges es consideren dies festius i per tant estan inclosos en la prestació del servei.
Volem saber; En el PPT indica que el horari del servei serà de 08:00 a 23:00 hores tots els dies del any, però en les funcions especifiques (tercera) indica que una de les funcions serà obrí o tancar dos punts determinats però a les 06:00 hores. Aquest punt el realitza el servei de nit? O pertany aquesta licitació i es te que cobrir amb algun sistema? Salutacions cordials 02/10/2020 09:19h
Aquest servei el realitza el torn de nit
Bon dia, Ens posem en contacte amb vostès ja que tenim una pregunta amb respecte a la prestació del servei. Els sistemes d'alarma estan conectats a una Central Receptora d'Alarmes pròpia del Parc? o, s'haurien de conectar a una CRA externa? és a dir, que l'empresa prestatària del servei hauria de conctar els sistemes a la seva pròpia. Moltes gràcies pel vostre temps. Una salutació cordial, Àngels Ferré 02/10/2020 08:57h
Resposta a la primera qüestió: No els sistemes d' alarma estan connectats al sistema de control de la sala central de control CCTV de l' edifici CeDico, però el Parc no té una CRA pròpia.
Resposta a la segona qüestió: El Parc té contractat amb una empresa externa el servei de CRA
Resposta a la tercera qüestió: No s' hauria de contractar cap CRA, ja que el Parc ja té contractat aquest servei
Benvolguts, En relació a la licitació del Servei de vigilància de les instal·lacions del Parc Científic i Tecnològic Agroalimentari de Lleida (Expedient 2020/SER-03), voldriem formalitzar les següents consultes: · La Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, estableix a l'article 145.4 que "En els contractes de serveis de l'Annex IV, així com en els contractes que tinguin per objecte prestacions de caràcter intel·lectual, els criteris relacionats amb la qualitat han de representar, almenys, el 51 per cent de la puntuació assignable a la valoració de les ofertes, sense perjudici del que disposa l'apartat 2.a) de l'article 146". Donat que els serveis de vigilància i seguretat són serveis especials que es recullen dins l'annex IV, la valoració dels criteris econòmics de la licitació no pot ser superior a 49 punts (l'apartat H del quadre de característiques de la licitació estableix una puntuació de 75 punts). Tenen previst modificar-ho? · Referent a la presentació de la documentació tècnica, s'especifica a l'apartat 2.1 i 2.2 del quadre de característiques, que no es podrà excedir de 15 fulls en cada un criteris. Us referiu a 15 fulls a doble cara, per tant 30 pàgines en total per cada criteri? Salutacions cordials, Moltes gràcies per la seva atenció, 02/10/2020 08:48h
A la primera qüestió: Sí en breu es publicarà una esmena als plecs de clàusules administratives particulars.
A la segona qüestió: Sí 15 fulls a doble cara.
Bon dia, tal i com hem comentat a la visita d'avui ens agradaria que ens adjuntin el nom de les 7 empreses que hem asistit a la mateixa. Creiem que es important al no haver cap acta. Moltes gracies d'antuvi. 02/10/2020 08:40h
Iman Seguridad, Sa
Prosegur Soluciones Integrales, SL
Sabico Seguridad, SA
Grupo Control Seguridad, SL
Phoenix Vigilancia y Seguridad, SA
Protección Integral Lleidatana, SL
Auservi Group Seguretat, SLU

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya