Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Codi d'expedient:
EC 2021 4
En relació al quadre de la pàgina 6 del plec administratiu, la PART FIXA inclou la mà d'obra del correctiu mentre que al text de sota estableix un preu màxim per hora per a la PART VARIABLE. A més a la PART VARIABLE informa que no inclou el material. Que inclou cada part 04/12/2020 18:49h
La descripció detallada dels conceptes que inclou la PART FIXA i PART VARIABLE es troben en els apartats 4 i 5 del Plec de Prescripcions Tècniques.

En relació a la "Mà d'Obra del correctiu" que inclou la PART FIXA fa referència a la mà d'obra del manteniment correctiu quan el realitza els tècnics assignats al contracte (veure apartat 4.5 del PPT).

4.5 Ma d'obra del manteniment correctiu
S'entén per manteniment correctiu, aquell que tracta la resolució de les avaries; s'intervé
quan apareix la fallada reparant les causes que l'ha originat. En aquest sentit, aquest
tipus de manteniment correspon al segon bloc de manteniment del contracte, part
variable, que s'exposarà en l'apartat 5 d'aquest document.
Aquest primer bloc, part fixa, inclou però la ma d'obra d'aquest manteniment quan el
realitza els tècnics assignats al contracte.

En relació al "Material no inclòs" que inclou la PART VARIABLE fa referència aquell Material no inclòs en la PART FIXA (veure apartat 4.9 "Aspectes inclosos en la part fixa" i 4.10 "Aspectes exclosos en la part fixa " del PPT).

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya