Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament d'Olèrdola
Codi d'expedient:
X-2020001211

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, s'ha de presentar la documentació tècnica relativa als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor(sobre A), si es dosposa de la classificació requerida? 25/11/2020 12:16h
Contestada amb l'anterior pregunta.
Bon dia,s'ha de presentar la documentació técnica relativa als criteris d'adjudicació que depenen d'un judici de valor (sobre A) si es disposa de la classificació requerida? 25/11/2020 12:15h
Són dues qüestions diferents. Si disposeu de la classificació requerida, no heu de justificar la solvència. Però la documentació tècnica relativa als criteris que depenen d'un judici de valor sí que l'heu de presentar perquè es puntua, representa un 25% de la puntuació.
El sobre A ha de contenir la declaració responsable i la documentació tècnica relativa als criteris que depenen d'un judici de valor, que en aquest cas es tracta d'una memòria que ha de contenir els apartats especificats al Plec de clàusules administratives.
Para presentarse solamente al lote 2 hace falta tener clasificación? 24/11/2020 14:30h
La classificació no és obligatòria, però s'haurà de disposar de la solvència econòmica i financera i professional o tècnica.
Es poden incloure fulls d'un altre format que no sigui A4 per incloure el pla d'obra i plànols? 23/11/2020 16:36h
Sí, no hi ha problema.
Bon dia, en quant a l'acreditació de la solvència, hem vist que hi han 3 apartats per acreditar: a) Classificació b) Solvència econòmica (volum negocis) c) Solvència tècnica (serveis realitzats) Si acreditem la solvència mitjançant l'apartat a) Classificació fa falta acreditar la resta d'apartats (volum de negocis i serveis)? 12/11/2020 14:16h
Si es té la classificació requerida a l'apartat a), no s'ha d'acreditar els criteris de solvència.
Bon dia, El dia que finalitza el termini de presentació d'ofertes és inhàbil. Considerant la disposició addicional 12a de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, voldríem saber si es considera com a dia de presentació d'ofertes el dilluns 30/11/2020 a les 23:59 h. TEXT DISPOSICIÓ: Disposición adicional duodécima. Cómputo de plazos. Los plazos establecidos por días en esta Ley se entenderán referidos a días naturales, salvo que en la misma se indique expresamente que solo deben computarse los días hábiles. No obstante, si el último día del plazo fuera inhábil, este se entenderá prorrogado al primer día hábil siguiente. 11/11/2020 14:26h
Efectivament, tal com diu la llei, al ser inhàbil l'últim dia del termini per presentar ofertes, es prorrogarà al primer dia hàbil següent. Per tant el termini per presentar ofertes finalitzarà el dia 30 de novembre de 2020, a les 23:59 hores. Ja s'ha modificat la data a l'anunci de la licitació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya