Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Diputació de Girona
Codi d'expedient:
2020/4358

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Si enlloc de l'Annex 4 es pot indicar si la/les persones que adscriurem tenen el carnet de motoserrista ECC1 o ECC2, com sabran la puntuació a assignar? 30/09/2020 09:09h
L'empresa guanyadora haurà d'aportar còpia dels carnets i llavors es comprovarà que pertanyin a les persones adscrites
Segons l'apartat G.1 b) c) del Quadre de característiques del contracte, són necessàries "acreditacions marcatge CE dels diferents materials; aquests certificats aniran acompanyats de declaració de prestacions del fabricant conforme la norma UNE corresponents especificades a l'article 5 del Plec de prescripcions tècniques". A l'apartat 5 del PPT, es recullen 5 materials diferents, dels quals, i segons el mateix Plec, tant sols es troben en possesió de marcatge CE 2 d'ells. Entenem, doncs, que tant sols cal presentar les acreditacions del marcatge CE dels materials que en disposin, es així?? 29/09/2020 13:36h
Sí, només marcatge CE dels dos materials on surt, però la declaració de prestacions és pels 5 materials
Consulta: En referencia a l'adcripció de mitjans personals, el treballador que ha de disposar del Carnet europeu de motoserrista que s'ha adscriure a l'execució del contracte amb el Carnet ECC1 i/o Carnet ECC2, es pot justificar disposant d'una carta de compromís o es requisit indispensable que formi part de la plantilla de l'empresa. 24/09/2020 14:25h
Atès que tenir el carnet ECC1 i/o ECC2 és un criteri de valoració, els carnets s'han de tenir el dia que finalitza el termini de presentació de pliques entre el personal que es vulgui adscriure a l'execcució del contracte. Si no teniu cap treballador de l'empresa amb aquests carnets, no es puntuarà i no caldrà omplir el compromís d'adscripció de mitjans.
Buenas tardes en relación a la licitación nos gustaría que nos resolvieran las siguientes dudas: 1- Se debe realizar la adscripción de medios del personal para la obra entendemos que se deben incluir dentro de este personal adscrito al personal que vaya a realizar la función de motoserristas ¿se deben indicar los puestos de cada trabajador o solo indicar los nombres y apellidos de todo el personal de la obra? 2- Respecto a la mejora de carnet europeo del personal motoserrista adscrito a la ejecución del contrato, la puntuación seria de 5 puntos para 1 carnet Ecc1, y 5 puntos para carnet Ecc2 ¿ si un mismo trabajador tienen los carnet se tendria la puntuación de 10 puntos? ¿si dos trabajadores tuvieran el carnet Ecc1 se tendrían los 10 puntos o no seria válido? 3- ¿Los carnets se tendrían que presentar en el momento de la adjudicación al igual que los documentos requeridos para la solvencia técnica, económica y financiera?" 23/09/2020 10:03h
1.Si voleu que us donin punts per carnet de motoserrista, la persona que tingui el carnet s'ha d'adscriure.
Per a l'adscripció (document que s'ha d'incloure en el Sobre A) n'hi a prou amb els noms i cognoms. No es pot posar cap altra dada.

2. Si una mateixa persona disposa dels dos carnets s'arribarà a la puntuació de 10 punts ( 5 punts per cada carnet)
Si existeixen dos treballadors amb el mateix carnet, només es puntuarà un. Obtindran 5 punts
Si existeixen dos treballadors amb diferent carnet, es puntuarà cada un amb 5 punts. Obtindran 10 punts

3. Es requeriran els carnets al licitador millor classificat, però s'han de tenir el dia que finalitza el termini per a la presentació de pliques.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya