Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Reus Esport i Lleure SA
Codi d'expedient:
SRV 2020_0085

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Repassant els plecs per la present licitació que es presenta demà 27/05 abans de les 13:00, tinc dubtes si es presenta la solvència o no cal i en el cas que podem aportar-la, necessitaríem saber si és correcte ficar-ho al sobre A de documentació administrativa 26/05/2020 14:28h
Bon dia,

La documentació acreditativa del compliment dels requisits específics de solvència l'haurà d'aportar l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta (clàusula quinzena). No en el sobre A. La documentació del sobre A esta a la clàusula onzena.
Bon dia, en cas que un edifici esportiu contingui dos dels equipaments llistats en la taula del Criteri 2 Experiència de l'annex 2.2, es pot posar dues vegades, en per cada fitxa amb la que concorda? Per exemple, si en un mateix edifici hi ha una piscina coberta i un pavelló poliesportiu, es pot posar en les dues categories o bé escollim una de les dues? Moltes gràcies. 26/05/2020 13:46h
Bon dia,

Les experiències en redacció es valoraran d'acord amb els paràmetres i requisits que indica el criteri d'adjudicació 2.

La forma de presentació de l'oferta d'aquest criteri està determinada a l'annex 2.2 MODELS D'OFERTA RELATIUS A LA RESTA DE CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA Model 2.1 Criteri 2 EXPERIÈNCIA. Us recomanem seguir l'apartat «instruccions per complimentar» que consta a l'inici del model 2.1 així com els formularis previstos en aquest model per tal d'aclarir el vostre dubte
Pág. 53 PCAP. on posa: ALTRES EXPERIÈNCIES ADMESES NO INCLOSES A LA TAULA SUPERIOR S'admeten altres experiències de redacció de projecte executiu de les obres de construcció d'UN EQUIPAMENT ESPORTIU D'EDIFICI/ EQUIPAMENT DE NOVA CONSTUCCIÓ o almenys pel que fa al 80% de la superfície construïda diferents de les que consten a la taula sempre que complexin els següents requisits i que obtindran la següent puntuació: Podríeu confirmar que en aquesta categoria inclou tot tipus d'equipaments? Sanitaris, assistencials, educatius, etc. O es tracta sols d'equipaments esportius no inclosos en les sis categories anteriors? Moltes gràcies. 25/05/2020 16:06h
Bon dia,

NOMES ESPORTIUS.

La pagina 53 sobre la qual feu la consulta, desenvolupa el criteri d'adjudicació 2 ( dins de l'annex 4) i aquest criteri d'adjudicació només valora, per qualsevol de les dues taules d'experiencies que s'han previst, equipaments esportius.

Així mateix us remetem a la resposta de data 13/05/2020 09:19h on expressament es recorda als licitadors " que l'annex 3 regula la solvència i l'annex 4 els criteris d'adjudicació. L'annex 3 exclou els treballs sobre equipaments esportius perquè aquests són objecte de valoració d'acord amb l'annex 4."
per acreditar la solvencia econòmica, quants projectes executius hem d'acreditar? no s'indica quants s'han d'aportar gràcies 21/05/2020 11:15h
Bon dia,

Els treballs acrediten la solvencia tecnica o professional, no l'econòmica (ambdues previstes a l'annex 3). En l'apartat solvencia tecnica o professional, s'indica que s'ha d'acreditar UN projecte:

"2)Treballs: En els últims 10 anys, haver redactat EL PROJECTE EXECUTIU de les obres de construcció D'UN EQUIPAMENT públic o privat, usos: ... "

Bona tarda, No veiem cap document de mostra o referencia sobre el compromís d'adscripció a l'execució signat per l'autor. Com ha de ser aquest document o que hi té que anar redactat? Gràcies, 18/05/2020 12:25h
Bon dia,

No s'ha facilitat cap mostra.

Només ha de respectar el contingut que requereixen els annexos 2 i 4: «Amb l'oferta caldrà aportar compromís d'adscripció a l'execució en cas que el licitador resulti adjudicatari signat digitalment pel/s professionals que puntuïn per aquest criteri»

Per tant es tracta:
- d'un document signat digitalment pels autors de les experiències (del criteri d'adjudicació 2)
-on s'expressi el seu compromís d'adscripció a l'execució del contracte en cas que el licitador resulti adjudicatari.1) Límits urbanització exterior 2) canvis distribució/materialitats/composició 3) direcció d'obra 15/05/2020 13:22h
S'adjunta document amb les respostes als 3 punts.
Com saber si els treballs dels licitadors compleixen amb els requisits de solvència del plec. 13/05/2020 09:19h
Us recomanen comprovar els mínims pel que fa a PEM (només establert a l'annex 3, que és el relatiu a la solvència) i la superfície establerts en cada annex així com els usos previstos o exclosos en cada annex per tal d'aclarir el vostre dubte.

Recordem que l'annex 3 regula la solvència i l'annex 4 els criteris d'adjudicació. L'annex 3 exclou els treballs sobre equipaments esportius perquè aquests són objecte de valoració d'acord amb l'annex 4.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya