Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consell Comarcal de la Garrotxa
Codi d'expedient:
X2020000611
Al PPTP - Clàusula 8. A quin conveni s'haurien d'adherir els nous treballadors contractats? 18/05/2020 17:28h
El conveni col·lectiu d'aplicació serà el que les parts acordin, treballadors i empresaris, tenint en compte l'activitat que es desenvolupa
Al PPTP - Clàusula 7. Punt 10, s'indica "En cas d'emergència per qualsevol causa, tot el material i maquinària de la contracta quedés immediatament a disposició Consell Comarcal durant el temps que les circumstàncies ho obliguin." Podríeu indicar aquests casos d'emergència? 18/05/2020 17:17h
No estant definides, poden ser varies les casuístiques que es podrien succeir, es tracta de poder disposar de la maquinaria ofertada i disponible en la contracte per necessitats del Consell, com ara podrien ser alguna bomba en reserva que hagueu ofertat
A l'Annex V, on s'indiquen els mitjans adscrits al servei, al ser un projecte executiu de millora de la planta, es disposa d'una llista dels mitjans a disposició del contracte, descrivint la totalitat dels mitjans materials? 18/05/2020 17:16h
No, tenir present que en el projecte adjunt hi ha identificats la majoria dels equips i els més importants presents al sistema de tractament a adjudicar, la presencia d'alguna bomba de més, com la de les aigües sanitàries no creiem que sigui motiu de desviació de les tasques ni despeses de mantinent ha assumir pel nou adjudicatari
Als plecs no es fa referència a la possibilitat o impossibilitat d'adjuntar annexos a la proposta. Es podrien annexar documents als plans de treball? 18/05/2020 17:15h
No, entenem que dins les 30 pàgines hi ha espai més que suficient per definir els pla de treball ofertat.
Al PCAP - Clàusula 10. S'indica el format de el document, i a la clàusula 11 SOBRE B s'indica la limitació de pàgines, però no s'indica el format de text que ha de contenir aquest document. Té algun tipus de limitació? 18/05/2020 17:13h
No, però es considera que el format de text ha de ser l'adequat que una correcte presentació i lectura del mateix en condicions normals de treball.
Al PPTP - Clàusula 7, Punt 8. S'indica que el contractista té l'obligació d'instal·lar un vestuari, oficines i lavabos adscrits a el servei, però no es disposen d'especificacions tècniques. Es poden realitzar això amb les característiques triades pel contractista? Es disposa de terminis per al muntatge d'aquesta instal·lació? 18/05/2020 17:12h
Si, es poden triar amb caracteristiques escollides pel contratista sempre i que es doni compliment a les normatives urbanístiques corresponents i quedin integrades a l'entorn.
No es disposa de terminis per al muntatge, hi ha un termini definit, aquesta instal·lació ha de formar part del personal del tractament de lixiviats, des d'un punt de vista de vestidors, lavabos, dutxes, oficina, etc... per tant entenem que el termini hauria de ser l'adequat al contracte a adjudicar.
Al PPTP - Clàusula 3, Punt 9. Es fa referència a les aigües residuals procedents de les neteges d'oficines i taller. Es disposa d'escomeses a les dues instal·lacions o cal dotar-les de aquestes? 18/05/2020 17:09h
Les aigües residuals d'oficines i taller avui ja es troben connectades al sistema de tractament de lixiviats, a través d'una petita estació de bombeig, la qual forma part del nou procés de licitació.
Al PPTP - Clàusula 3, s'especifica que s'han de complir les condicions especificades en la resolució de l'Autorització Ambiental. Podríeu adjuntar aquesta AA? 18/05/2020 17:08h
Aquesta qüestió, ja ho va sol·licitar una altre empresa. Veure apartar de dubtes i preguntes
Es vol les dades de: Analítiques del concentrat Volum anual del concentrat gestionat 18/05/2020 12:43h
VOLUM CONCENTRAT m3
2018 1250,68
2019 1482,54

PARÀMETRES CONCENTRAT
Última analítica disponible:
SS= 296 mg/l
pH = 6,79 ut pH
CE = 22,7 microS
DQO Total= 3770 ppm
N-NH4 = 314 ppm
Pt = 43 ppm
disposar de copia de la modificació substancial de l'AAI de l'abocador de Beuda, amb núm. Exp. G1CS140138, aprovada mitjançant RESOLUCIÓ TES/3021/2017, de 27 de desembre, del Departament de Territori i Sostenibilitat així com les resolucions administratives de l'òrgan ambiental que puguin haver-se publicat amb posterioritat a aquesta data. 14/05/2020 11:12h
s'adjunta document i link
Ens faria falta la potència contractada i la tarifa d'energia de l'abocador? 13/05/2020 16:31h
DIPÒSIT CONTROLAT DE RESIDUS DE BEUDA

Potència contractada (kw): P1= 40,00 0 P2= 40,00 0 P3 = 86,600
Tarifa d'energia: Peatge d'accés: 3.0A
Se sol·licita confirmació de què els equips de l'etapa de tractament fisico-químic es troben fora de servei, que la seva posada en funcionament requerirà d'una inversió que no és objecte de contracte i que, consegüentment, l'adjudicatari no s'haurà de responsabilitzar de fer tasques de manteniment dels seus equips. 11/05/2020 13:26h
L'etapa de tractament fisico-químic no forma part de la licitació i el nou adjudicatari no s'haurà de responsabilitzar de les tasques de manteniment dels seus equips. Tot i això el Consell Comarcal posa a disposició del nou adjudicatari la seva lliure utilització, i sempre que aquest vulgui aprofitar la instal·lacions existents, n'haurà d'assumir les despeses de condicionament i manteniment a compte de propi.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya