Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

AVÍS DE SUPLANTACIÓ DE PERSONALITAT: Us informem que en altres plataformes de contractació s'han detectat intents de suplantació de la identitat dels òrgans de contractació. Les empreses adjudicatàries reben correus fraudulents amb l'objecte de sol·licitar la constitució de la garantia definitiva i el seu ingrés en un compte corrent. Davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l'òrgan de contractació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de Turisme
Codi d'expedient:
ACT-2021-00001

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Desitgem saber si seria necessari compulsar de nou els títols que ja vam presentar i compulsar en la passada convocatòria. Traducción: Deseamos saber si sería necesario compulsar de nuevo los títulos que ya presentamos y compulsamos en la pasada convocatoria. 12/08/2020 15:57h
No han d'incloure els títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del responsable o responsables de l'execució del contracte, així com dels tècnics encarregats directament d'aquesta (solvència tècnica i professional) a la seva proposta.
Tal i com es detalla a la clàusula 15.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, valorades i classificades les ofertes i un cop acceptada la proposta de la mesa per l'òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran a l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació relativa a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional, juntament amb la resta de la documentació indicada en aquesta clàusula.

Traducción:
No tienen que incluir los académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente de ésta en su propuesta. Tal y como se detalla en la cláusula 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, valoradas y clasificadas las ofertas y una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán a la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta la documentación relativa a la solvencia económica y financiera y técnica y profesional, junto con el resto de la documentación indicada en esta cláusula.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya