Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: la incidència en el sistema d'agregació de la informació amb la Plataforma de contratación del sector público del Estado (PLACSP) ja ha estat resolta. Les publicacions de la PLACSP ja queden recollides en el correu electrònic del servei diari de subscripcions a la Plataforma de serveis de contractació pública (PSCP) i es poden consultar des del cercador de la PSCP.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci del Gran Teatre del Liceu
Codi d'expedient:
2020-CONS-001-OB

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia Quina és la sobrecàrrega d'ús que pot soportar el forjat del Liceu, per la implantació de la bastida? Gràcies 21/05/2020 12:53h
La bastida ha d'anar recolzada sobre el paviment de fusta de la sala amb una sobrecàrrega màxima de 300 kg per metre quadrat.
Voldriem saber si el Delegat d'Obra i el Cap d'Obra podrien ser la mateixa persona. 21/05/2020 11:29h
Les funcions de Delegat d'obra i Cap d'Obra poden ser desenvolupades per la mateixa persona. No obstant és condició indispensable que la persona/es designades com a Delegat d'Obra i Cap d'obra compleixi/n els tots els requisits de dedicació, titulació, capacitació, experiència exigits per cada perfil professional en el plec de condicions particulars.
Per la resta de l'equip adscrit, també és condició indispensable el compliment dels requisits exigits per cadascun d'ells.
Els hi envio aquest mail per sol.licitar una vista a les instal.lacions per poder veure accessos i trajecte per logística de muntatge i desmuntatge de la bastida. Sobre tot per veure els suports de recolzament i poder fer un correcte estudi de distribució de càrregues. 18/05/2020 21:18h
Totes aquelles empreses que estiguin interessades poden assistir el proper dimecres dia 20 de maig de 2020 per visita no obligatoria de les instal·lacions. Hora: 10:00. Punt de trobada: Taquilles del teatre. accés per La Rambla 51-59.

Els interessats hauran de transmetre sol·licitud a través del correu electrònic contractacio@liceubarcelona.cat indicant a l'assumpte: VISITA EXP. 2020-CONS-001-OB. Als efectes de l'acreditació indicaran les persones que hi assistiran (màxim una per empresa licitadora), nom, cognoms i DNI o document equivalent de dites persones i empresa que representen.


L'empresa URCOTEX ha presentat la pregunta segúent: "¿Se necesita una carta de compromiso si tenemos previsto subcontratar uno de los medios del anexo 13? ¿También es necesario presentar su DEUC? ¿Todos los subcontratistas que tengamos previsto subcontratar tienen que presentar su DEUC, o ya es suficiente con incluirlos en nuestro DEUC?" 15/05/2020 16:33h
¿Se necesita una carta de compromiso si tenemos previsto subcontratar uno de los medios del anexo 13?
Quan l'empresari recorri a la solvència i mitjans d'altres entitats o tingui la intenció de subcontractar, ha d'indicar aquesta circumstancia en el DEUC i presentar altre DEUC separat per cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat d'acord amb l'establert a l'Annex 4 del plec de condicions particulars.
La carta de compromís l'haurà de presentar en cas que resulti el licitador que ha presentat la millor oferta, previ requeriment de l'òrgan de contractació de conformitat amb la clàusula 15 del plec de condicions particulars.

¿También es necesario presentar su DEUC?
Sí, és necessari presentar el DEUC de qualsevol empresa amb la que subcontractin. El DEUC l'han de presentar en el Sobre 1 en el moment de presentar l'oferta.

¿Todos los subcontratistas que tengamos previsto subcontratar tienen que presentar su DEUC, o ya es suficiente con incluirlos en nuestro DEUC?
Sí, han de presentar un DEUC independent de tots els subcontractistes que tinguin previst subcontractar. Igual que en el cas anterior, en la mesura que coneguin aquesta dada heu d'incloure aquesta informació en el Sobre 1 en el moment de presentar l'oferta. En cas contrari, podran presentar el DEUC si resulten ser el licitador que ha presentat la millor oferta previ requeriment
L'empresa REHATEC FAÇANES S.A.U demana en data 13/05/2020: "ens agradaria saber si hi ha prevista una visita a les instal.lacions" 14/05/2020 09:16h
En relació amb la seva consulta, no està prevista cap visita a les instal·lacions del Teatre ja que no és necessària per presentar l'oferta.

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya