Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA RESOLTA: la incidència tècnica en el sistema d'agregació de la informació amb la Plataforma de Contratación del Sector Público del Estado (PLACSP) ja ha estat resolta. Les publicacions del 16 al 22 de juliol de la PLACSP ja es poden consultar des del cercador de la Plataforma. Així mateix, des del 23 de juliol, ja s'incorporen correctament les publicacions de la PLACSP en el correu de subscripcions. Les publicacions del 16 al 22 de juliol s'hauran de consultar des del cercador del Portal de la Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència de Desenvolupament del Berguedà
Codi d'expedient:
174/2020

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, En relació a la solvència técnica que es demana en el LOT 1, s'especifica la titulació requerida es "Titulació Universitaria. Diplomatura en Enginyeria Tecnica Industrial" Pot concurrir al concurs si aportem una titulació diferent? Gràcies! 01/07/2020 12:44h
Benvolgut,

En referència a la vostra consulta (LOT 1) sobre si la persona que realitzarà els serveis pot tenir una titulació diferent a la Enginyeria tècnica industrial:

Lot 1: L'empresa contractista haurà de destinar una persona per a la realització dels serveis descrits. La persona haurà de demostrar la seva experiència i qualificació per poder realitzar els serveis, tant de consultoria com de formació i d'auditoria interna.

La persona haurà de disposar de:
¿ Titulació universitària. Diplomatura en enginyeria tècnica industrial.
¿ Formació acreditada en ISO 9001:2015.
¿ Experiència professional mínima demostrable de 10 anys en consultoria de qualitat i sistemes de gestió ISO.
¿ Experiència professional mínima de 10 anys en auditories internes i/o externes.

No es pot designar a cap persona que no compleixi aquests requisits.


Atentament,
Bon dia, En relació a la solvència técnica que es demana en el LOT 1, s'especifica la titulació requerida es "Titulació Universitaria. Diplomatura en Enginyeria Tecnica Industrial" Pot concurrir al concurs si aportem una titulació diferent? Gràcies! 01/07/2020 12:44h
Benvolgut,

En referència a la vostra consulta (LOT 1) sobre si la persona que realitzarà els serveis pot tenir una titulació diferent a la Enginyeria tècnica industrial:

Lot 1: L'empresa contractista haurà de destinar una persona per a la realització dels serveis descrits. La persona haurà de demostrar la seva experiència i qualificació per poder realitzar els serveis, tant de consultoria com de formació i d'auditoria interna.

La persona haurà de disposar de:
¿ Titulació universitària. Diplomatura en enginyeria tècnica industrial.
¿ Formació acreditada en ISO 9001:2015.
¿ Experiència professional mínima demostrable de 10 anys en consultoria de qualitat i sistemes de gestió ISO.
¿ Experiència professional mínima de 10 anys en auditories internes i/o externes.

No es pot designar a cap persona que no compleixi aquests requisits.


Atentament,
Bon dia, en relació a la licitació pel lot 1 d'auditoria interna voldria fer una pregunta sobre la documentació que cal presentar al procediment. A banda de presentar els dos models del Plec i el DEUC, s'ha de presentar algun document més com un proposta tècnica? On es detalli els serveis a realitzar i la metodología? El plec no ho especifica ja que només parla sobre els models. En el cas de haver de presentar aquesta proposta tècnica, en quin sobre aniria? Moltes gràcies. 26/06/2020 12:23h
En referència a la vostra consulta de la licitació del Servei ISO ADB Auditoria Interna i Externa, anualitats 2020-2024, on demaneu si pel lot 1 s'ha de presentar una proposta tècnica:

Als sobres hi ha d'anar els models previstos als plecs. Concretament al sobre B, a part de l'oferta econòmica hi ha de constar:

OFERTA QUALITATIVA: Fins a 40 punts.
Auditors/es incorporats al projecte.
Es puntuarà amb un màxim de 40 punts els anys d'experiència acreditada realitzant les funcions que s'especifiquen al plec de prescripcions tècniques segons la proposta següent:
- Que tingui entre 5 i 10 anys d'experiència: 20 punts
- Que tingui més de 10 anys d'experiència: 40 punts L'experiència dels auditors s'haurà d'acreditar amb contractes o certificats de les empreses que els hagi contractat. Aquesta documentació s'haurà de presentar juntament amb l'oferta per a poder ser valorades.

Salutacions,
Estimados Srs En relación al Lot 2: Auditoria externa del Sistema de Qualitat; necesitaríamos conocer los siguientes datos. - Tipo de auditoría que les corresponde realizar en 2020 - Alcance completo (indican Realització de Proyectes de Formació Ocupacional pero en otra parte del pliego indica que se certifican todas las actividades de la Agencia), nos podrían indicar el alcance a certificar? - Si aplica o no aplica 8.3 Diseño - Personal subcontratado Muchas gracias de antemano Atentamente 22/06/2020 12:24h
En referència a les vostres consultes en referència al Lot 2: Auditoria externa del sistema de qualitat:
¿ Tipus d'auditoria que correspon realitzar l'any 2020: L'any 2019 vàrem fer la inicial.
¿ Abast: Realització de programes de formació ocupacional. (Actualment: Certificats de professionalitat).
¿ No aplica el 8.3 Disseny i desenvolupament de productes i serveis.
¿ Tot el personal es contractat
Atentament,
Hola bon dia. Volia preguntar amb relació a les hores en línia que sol·liciteu mensualment (pàgina 3 del Plec Tècnic, apartat 4). Requeriu 10 hores mensuals en línia i 5 presencial. La modalitat en línia voleu dir amb videoconferència o us referiu a la nostra feina feta no presencial? Si és amb videoconferència, l'estimació de 10 hores és aproximat o serà real de 10 hores cada mes? Moltes gràcies per avançat. 19/06/2020 13:44h
En referència a la vostra consulta sobre les hores en línia i presencial, referides en el Plec de prescripcions tècniques - punt 4. Obligacions de l'adjudicatari del Lot 1; "Les sessions de consultoria tindran una periodicitat mensual i es destinarà un mínim de 10 hores/mes en la modalitat en línia i 5 hores/ mes en la modalitat presencial."
Us informem que la modalitat en línia es refereix a la feina a realitzar de manera no presencial.

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya