Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

23.11.2020 ACTUALIZACIÓ AVÍS: LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA ESTAN AFECTADES PER UNA INCIDÈNCIA TÈCNICA. EL SERVEI ES TROBA OPERATIU DES DEL DIA 4.11.2020 TOT I QUE ES PODEN PRODUIR AFECTACIONS PUNTUALS EN EL RENDIMENT DE LES EINES.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci Sanitari Integral
Codi d'expedient:
CSISEOL1906

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días: Entonces ¿Nos podrían indicar por favor si las volumetrías indicadas en los pliegos son correctas?, parece ser que hay un error, dado que al multiplicar las volumetrías estimadas en Blanco y negro y en color por el importe indicado en los pliegos para cada una de ellas, la cantidad final asciende a un importe de 115.844,333 ¤. De forma que: 14.367.884 x 0,0070¤ = 100.575,18¤ 299.395 x 0,0510¤ = 15.269,15¤ Al sumar la cantidad de 115.844,333 ¤ en concepto de importe variable anual junto con el importe fijo anual de 125.000,00 ¤, el resultado es de 240.844,333 ¤, siendo este importe superior al Presupuesto máximo de licitación contemplado en los pliegos de 222.555,00 ¤. Saludos, 12/08/2019 08:04h
"Las volumetrías indicadas en el pliego técnico también son correctas.

Como se indicaba en la anterior respuesta, los siguientes valores:

El CPP en b/n no podrà ser superior a 0,0070¤ i el CPP de color no podrà superar els 0,0510¤.
El cost fix de licitació anual no podrà superar els 125.000,00 ¤ El cost de licitació anual no podrà superar els 222.555,00 ¤

son máximos que se han establecido para evitar que la parte fija y la parte variable, de la que se extrae el valor final de licitación, sean desproporcionados. No son valores que hagan cumplir la fórmula final de licitación."
Buenos días, Después de revisar los anexos de oferta económica (Anexo 7) y el anexo 8 (criterios adjudicación) encontramos una incoherencia en los importes económicos máximos fijados en la licitación. Dado que la suma del volumen de la parte variable considerada en B/N y color, multiplicado por el importe máximo de licitación variable (0,007¤ el B/N y 0,0510¤ el Color) respectivamente, refleja un importe variable anual de 115.844,33¤. Sin embargo el coste de la parte fija establecen que no puede ser superior a 125.000¤ anuales. La suma de estos dos conceptos nos entrega una cifra anual de 240.844,33¤, es decir, superior al máximo de licitación anual previsto de 222.555¤ anuales. Solicitamos por tanto su rectificación por entender que la cifra anual correcta debería ser 240.844,33¤ en lugar de 222.555¤ sin IVA, y por lo tanto el importe máximo de licitación (5años) debería ser de 1.204.221,65¤ sin IVA ,y en consecuencia, modificar también al mismo valor el importe de la prórroga prevista y el % de las modificaciones previstas. Quedamos a la espera de su respuesta. Gracias de antemano, 08/08/2019 12:26h
Todos los valores que aparecen en los annexos 7 y 8 son correctos y no se pueden variar:

El CPP en b/n no podrà ser superior a 0,0070¤ i el CPP de color no podrà superar els 0,0510¤.
El cost fix de licitació anual no podrà superar els 125.000,00 ¤
El cost de licitació anual no podrà superar els 222.555,00 ¤

Estos valores son máximos que se han establecido para evitar que la parte fija y la parte variable, de la que se extrae el valor final de licitación, sean desproporcionados. No son valores que hagan cumplir la fórmula final de licitación.
Hola. En eEn punt 10 del PPT parleu que per aconseguir l'acompliment de l'SLA s'ha de comptar amb els dispositius (apartat 3.1) i consumibles de back up, així com la configuració de les diferents impressores i multifuncions. Per tant, entenem que amb els equips i consumibles de back up es compleix, la pregunta seria ¿és el propi departament de Sistemes d'Informació del CSI qui fora de l'horari normal de dilluns a divendres fa la reposició, o han d'estar operatius els tècnics on site? En el punt 14.2 (Fase 2), parleu de la retirada dels equips actuals, i més concretament el de garantir el seu correcte reciclatge. El dubte bé, quan després comenteu que ens hauríem de coordinar amb l'actual proveïdor per a la seva recollida, tenint en compte la manca d'espai d'emmagatzematge del CSI. La propietat dels dispositius actuals és del CSI o del actual proveïdor? Ho diem perquè no podem retirar equips del proveïdor actual sense el seu consentiment, i menys encara reciclar-los perquè son propietat d'ells. ¿ens poden aclarir aquest punt? Gràcies, 02/08/2019 08:59h
Hola. En eEn punt 10 del PPT parleu que per aconseguir l'acompliment de l'SLA s'ha de comptar amb els dispositius (apartat 3.1) i consumibles de back up, així com la configuració de les diferents impressores i multifuncions. Per tant, entenem que amb els equips i consumibles de back up es compleix, la pregunta seria ¿és el propi departament de Sistemes d'Informació del CSI qui fora de l'horari normal de dilluns a divendres fa la reposició, o han d'estar operatius els tècnics on site?

Fora de l'horari normal de dilluns a divendres la reposició no la faran els tècnics on site de l'adjudicatari. Els tècnics on site només cal que estiguin operatius en l'horari especificat en el plec tècnic de dilluns a divendres cobrint l'horari de 8h a 18h

En el punt 14.2 (Fase 2), parleu de la retirada dels equips actuals, i més concretament el de garantir el seu correcte reciclatge. El dubte bé, quan després comenteu que ens hauríem de coordinar amb l'actual proveïdor per a la seva recollida, tenint en compte la manca d'espai d'emmagatzematge del CSI. La propietat dels dispositius actuals és del CSI o del actual proveïdor? Ho diem perquè no podem retirar equips del proveïdor actual sense el seu consentiment, i menys encara reciclar-los perquè son propietat d'ells. ¿ens poden aclarir aquest punt?
Gràcies,

La propietat dels dipositius és de l'actual proveïdor, no del CSI. En el punt 15 s'indica que el proveïdor actual ha de facilitar la logística del canvi d'equipaments. Adjudicatari actual i nou adjudicatari han de col.laborar i coordinar-se per realitzar la transició del servei sense afectació al CSI.
Hola. Els sol·licitem que considerin algunes peticions tècniques pel que fa ales característiques del diferents tipus d'equips especificats: TIPUS A: - Reduir la velocitat d'impressió mínima a 40 ppm. - Acceptar tecnologia LED i no només la làser. - Acceptar un consum en espera de 99,6W (més enllà del 5% especificat). TIPUS B: - Acceptar una profunditat de 570 mm (vers els 532 mm sol·licitats). - Acceptar un consum en espera de 85,4W. TIPUS C: - Acceptar una profunditat de 585 mm. - Reduir la capacitat d'impressió mensual màxima a 5.000 pàgines. TIPUS F: - Acceptar un consum en espera de 91,5W. - Acceptar tecnologia LED. - Reduir la capacitat d'impressió mensual màxima a 17.400 pàgines. - Reduir la capacitat mínima de l'alimentador de fulls a 50 pàgines. - Acceptar una profunditat de 539 mm. Acceptar una alçada de 644 mm. 29/07/2019 13:27h
TIPUS A:
- Reduir la velocitat d'impressió mínima a 40 ppm.

Resposta:No es pot modificar la velocitat d'impressió. La velocitat d'impressió mínima ha de ser la detallada en el plec tècnic de 43 ppm
- Acceptar tecnologia LED i no només la làser.
Resposta: No es pot ampliar el tipus de tecnologia, ha de ser làser, com es detalla en el plec tècnic
- Acceptar un consum en espera de 99,6W (més enllà del 5% especificat).
Resposta: No es pot ampliar el consum en espera. El consum d'energia en mode espera o preparat ha de ser l'especificat en el plec tècnic per al tipus A d'impressora

TIPUS B:
- Acceptar una profunditat de 570 mm (vers els 532 mm sol¿licitats).
Resposta: No es pot modificar la profunditat. Les mides màximes per l'equip tipus B han de ser (amplada, profunditat, alçada) aprox: 530mm x 532mm x 470mm, com detalla el plec tècnic
- Acceptar un consum en espera de 85,4W.
Resposta: No es pot ampliar el consum en espera. El consum d'energia en mode espera o preparat ha de ser l'especificat en el plec tècnic per al tipus B d'impressora

TIPUS C:
- Acceptar una profunditat de 585 mm.
Resposta: No es pot modificar la profunditat. Les mides màximes per l'equip tipus C han de ser (amplada, profunditat, alçada) aprox: 564mm x 533mm x 648mm, com detalla el plec tècnic
- Reduir la capacitat d'impressió mensual màxima a 5.000 pàgines.
Resposta: No es pot reduir la capacitat d'impressió mensual màxima. Ha de ser l'especificat en el plec tècnic per al tipus C d'equip multifuncional

TIPUS F:
- Acceptar un consum en espera de 91,5W.
Resposta: No es pot ampliar el consum en espera. El consum d'energia en mode espera o preparat ha de ser l'especificat en el plec tècnic per al tipus F d'equip multifuncional
- Acceptar tecnologia LED.
Resposta: No es pot ampliar el tipus de tecnologia, ha de ser làser, com es detalla en el plec tècnic
- Reduir la capacitat d'impressió mensual màxima a 17.400 pàgines. No es pot reduir la capacitat d'impressió mensual màxima. Ha de ser l'especificat en el plec tècnic per al tipus F d'equip multifuncional
- Reduir la capacitat mínima de l'alimentador de fulls a 50 pàgines.
Resposta: No es pot reduir la capacitat mínima de l'alimentador de fulls. Ha de ser l'especificat en el plec tècnic per al tipus F d'equip multifuncional
- Acceptar una profunditat de 539 mm.
Resposta: No es pot modificar la profunditat. Les mides màximes per l'equip tipus F han de ser (amplada, profunditat, alçada) aprox: 496mm x 507mm x 590mm, com detalla el plec tècnic
- Acceptar una alçada de 644 mm.
Resposta: No es pot modificar l'alçada. Les mides màximes per l'equip tipus F han de ser (amplada, profunditat, alçada) aprox: 496mm x 507mm x 590mm, com detalla el plec tècnic
En el Annex 6 estalvi energètic (excel), hi ha discrepància en el consum energètic entre la pestanya estalvi energètic i localització de l'estalvi: En una diu Consum energètic en repòs (en Watt) i en l'altre Consum energètic en manual off (en Watt). ¿Quina dada és la correcte? En el Annex 6 en els valor de les especificacions tècniques (excel):Respecte a la capacitat del consumible, quina dada donem en els equips de Color? Ho diem perquè normalment la durabilitat del BN i dels de color, son diferents (més en els de BN).Respecte a la velocitat del primer full, també el valor de la velocitat en BN és diferent a la de color. ¿Quina hem de donar? Gràcies, 29/07/2019 13:21h
Pregunta: En el Annex 6 estalvi energètic, hi ha discrepància en el consum energètic entre la pestanya estalvi energètic i localització de l'estalvi:
En una diu Consum energètic en repòs (en Watt) i en l'altre Consum energètic en manual off (en Watt). ¿Quina dada és la correcte?

Resposta: En la pestanya "Annex 6 ¿ locacalització estalvi", el camp "Consum energètic en manual off (en Watt)" ha de ser "Consum energètic en repòs (en Watt)", fent referència al que s'anomena en la pestanya "Annex 6 ¿ Estalvi energètic"

Pregunta: En el Annex 6 en els valor de les especificacions tècniques:
Respecte a la capacitat del consumible, quina dada donem en els equips de Color? Ho diem perquè normalment la durabilitat del BN i dels de color, son diferents (més en els de BN).
Respecte a la velocitat del primer full, també el valor de la velocitat en BN és diferent a la de color. ¿Quina hem de donar?

Resposta: En tots dos casos donar la dada del b/n
Hola, a l'apartat "5. GESTIÓ DEL PARC D?IMPRESSORES" indiqueu que "l'adjudicatari haurà de fer-se càrrec de la creació dels nous servidors d'impressió, reemplçant els existents". Implica això que el nou proveïdor haurà de proporcionar i gestionar els nous servidors d'impressió? Gràcies. 16/07/2019 10:24h
Els licitadors hauran de proporcionar els requeriments dels servidors virtuals necessaris per al funcionament del servei d'impressió. Aquests requeriments inclouran com a mínim la RAM, CPU, sistema operatiu, quantitat d'unitats i mida de cadascuna. CSI crearà els servidors virtuals demanats complint aquests requeriments i serà responsable que el servidor estigui engegat i connectat a la xarxa. Serà responsabilitat de l'adjudicatari la instal¿lació, configuració, operació i manteniment de qualsevol software necessari per al funcionament del sistema d'impressió. Dins d'aquestes tasques s'inclouen per exemple:
¿ Instal¿lació i/o actualització de "drivers" d'impressió
¿ Creació de cues d'impressió
¿ Instal¿lació de qualsevol software complementari per al sistema d'impressió (p.e: control de quotes d'impressió, permisos d'impressió)
¿ Resolució d'incidències del sistema d'impressió

L'adjudicatari podrà demanar col¿laboració al departament de sistemes d'informació de CSI davant dubtes en el disseny de la solució o durant la resolució d'una incidència, però serà sempre responsabilitat de l'adjudicatari la resolució de la mateixa, aplicant-se els nivells d'acord de servei especificats en el plec tècnic.

Buenos días. Vemos que no se indica explícitamente en los pliegos si los equipos a suministrar han de ser nuevos o pueden ser reacondicionados. Actualmente muchos organismos públicos (consejerías, Ayuntamientos y otras Administraciones Públicas), están optando por permitir que se oferten equipos reacondicionados para cubrir contratos de suministro, alquiler o servicios de impresión en pago por uso, favoreciendo de este modo la Economía Circular y beneficiándose del ahorro económico que suponen este tipo de equipos que ya han sido parcialmente amortizados en otros contratos. Para permitir estos equipos siempre se exige que cumplan las especificaciones técnicas del PPT, que estén garantizados durante la vigencia del contrato y normalmente se solicita que no tengan una antigüedad superior a 3 años ni hayan superado el 30% de su vida útil, garantizándose de este modo el cumplimiento del servicio para el que se publica la licitación. Gracias, un saludo. 10/07/2019 13:28h
En este caso, la renovación de todo el parque de impresoras y multifunciones es con equipos nuevos No se puede reaprovechar ningún equipo de los ya existentes y las nuevas máquinas no pueden ser reacondicionadas.

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya