Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Agència Catalana de Turisme
Codi d'expedient:
ACT-2021-00001

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Desitgem saber si seria necessari compulsar de nou els títols que ja vam presentar i compulsar en la passada convocatòria. Traducción: Deseamos saber si sería necesario compulsar de nuevo los títulos que ya presentamos y compulsamos en la pasada convocatoria. 12/08/2020 15:57h
No han d'incloure els títols acadèmics i professionals de l'empresari i dels directius de l'empresa i, en particular, del responsable o responsables de l'execució del contracte, així com dels tècnics encarregats directament d'aquesta (solvència tècnica i professional) a la seva proposta.
Tal i com es detalla a la clàusula 15.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, valorades i classificades les ofertes i un cop acceptada la proposta de la mesa per l'òrgan de contractació, els serveis corresponents requeriran a l'empresa licitadora que hagi presentat la millor oferta la documentació relativa a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional, juntament amb la resta de la documentació indicada en aquesta clàusula.

Traducción:
No tienen que incluir los académicos y profesionales del empresario y de los directivos de la empresa y, en particular, del responsable o responsables de la ejecución del contrato, así como de los técnicos encargados directamente de ésta en su propuesta. Tal y como se detalla en la cláusula 15.2 del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares, valoradas y clasificadas las ofertas y una vez aceptada la propuesta de la mesa por el órgano de contratación, los servicios correspondientes requerirán a la empresa licitadora que haya presentado la mejor oferta la documentación relativa a la solvencia económica y financiera y técnica y profesional, junto con el resto de la documentación indicada en esta cláusula.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya