Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

23.11.2020 ACTUALIZACIÓ AVÍS: LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA ESTAN AFECTADES PER UNA INCIDÈNCIA TÈCNICA. EL SERVEI ES TROBA OPERATIU DES DEL DIA 4.11.2020 TOT I QUE ES PODEN PRODUIR AFECTACIONS PUNTUALS EN EL RENDIMENT DE LES EINES.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Banc de Sang i Teixits (BST)
Codi d'expedient:
20HBS384

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Buenos días hemos visto que respecto a la entrega de muestras se ha vuelto a cambiar el criterio y no habíamos leído la respuesta que indicaba que el plazo era el 15. Se pueden presentar hasta el 27? 20/05/2020 08:48h
El plazo de entrega de ofertas para este concurso finalizó el pasado día 15 de mayo y en estos momentos el expediente está en proceso de apertura de ofertas
Bon dia, al Plec de Condicions Tècniques, al punt 4.1, apartat C, punt 4, especifica que "El licitador definirà un import únic per l'enviament de cartells i flyers, independentment de la quantitat i pes del material, que en cap cas superarà els 20 ¤ (IVA no inclòs) per comanda". Aquest preu de transport es refereix a tots els enviament objecte del contracte o a alguns en concret. Si és el segon cas, a quins enviaments es refereix?. Gràcies. 14/05/2020 07:56h
El preu es refereix a tots els enviaments
Estem acabant de preparar la documentació a presentar i ens sorgeixen una sèrie de dubtes respecte el sobre B. D'una banda, no ens queda del tot clar el tipus d'informació que ha d'incloure l'oferta tècnica: és simplement el codi Logaritme de cada producte amb les descripcions i característiques tècniques especificades al plec tècnic, o a més s'ha d'afegir altra informació referent als criteris subjectius que s'avaluaran? La memòria sobre la maquinària ha d'estar inclosa a aquesta oferta tècnica, o ha de ser un document addicional separat de la resta d'informació? Respecte les mostres físiques, entenem que és suficient la seva entrega a l'adreça facilitada, o a més cal adjuntar al sobre digital una fotografia de les mateixes o algun tipus de documentació addicional per deixar constància de que aquestes han estat entregades de forma física? Gràcies! 13/05/2020 13:52h
A la oferta tècnica heu d'incorporar tota la documentació tècnica que creieu oportuna, la memòria tècnica. No és necessari incorporar les fotografies dels models de mostres, ja que aquestes s'han de portar físicament a les oficines centrals del BST
Bon dia Em podreu confirmar que en el LOT1 els preus unitaris poden ser superiors als indicats, i que es valora el preu TOTAL del LOT i no l'unitari? gracies 13/05/2020 13:18h
Segons el punt 8.1 del PPT, si, el preu unitari es orientatiu, però s'ha de tenir en compte que el càlcul del nombre d'unitats demanades per el preu unitari ofert no ha de sobrepassar l'import total del lot.
"Respecte als lots 1, 2, 3, 4 i 6, el preu unitari fixat en el pla de necessitats és orientatiu i el qual no es considerarà màxim a efectes de l'aplicació dels criteris automàtics
Si que es considerarà màxim, l'ofert i adjudicat en la fase d'execució del contracte i per tant vinculant
A l'obligar-se a presentar oferta a tot el contingut de lot per tant el pressupost màxim es vincula per lot, de forma que el càlcul del nombre d'unitats demanades per el preu unitari ofert no ha de sobrepassar l'import total del lot, en cas contrari serà motiu d'exclusió."


Referent a la data de presentació de les mostres... segueix sent el divendres 15/05? troebm algú a les oficines BST? gracies 11/05/2020 12:42h
Si, ja estem treballant físicament a les oficines del BST. La data de presentació de mostres es el dia 15 de maig fins a les 14:00 hores. Si heu de presentar mostres del lot 5 i no esteu segurs de que puguin arribar a temps, heu de comunicar el problema de lliurament de mostres en el moment de presentar la documentació i aportar les mostres el més aviat possible,
sempre abans d'obrir el sobre C.
Bona tarda, en relació al punt B.3. del lot 5, en relació a no poder superar els 20¤ per comanda, veiem que genera confusió el fet de que aquest put parla de cartells i flyers quan realent, els materials del lot 5 son estructures totes elles voluminoses i pesades i molt mes costoses d'enviar que els cartells i flyers. Voldria saber si hi haurà alguna esmena al plec sobre aquest tema. Gràcies 11/05/2020 12:14h
No està previst fer cap esmena al plec sobre aquest tema.
Bon dia , per tal de finaltizar la preparació de les nostres ofertes , hem detectat que ens manca informació de varis articles , en quan a les caracteristiques dels mateixos . Son els seguents : 703.058 / 004-LOT 1 Cartell A3 campanya DMT CAT Quantitat indicada anual no correspon el total amb les entregues donat que posa 5.250 unitats en 3 comandes i un total de 21.000 unitats 703.092/ 026/LOT 1 Formulari cèl hematopoètiques DINA4 CAT 3 fulls copiatius- Verd (no existeix ) el full en blanc sobre el full següent autocopiatiu no calcarà. 706.034/015-LOT 1 DIPTICS 15x15 cms 4 grups + genèric CAT no disposem de característiques del producte. 702.062/029-LOT 1 FULL immuno Sang Cordo R-TR-048 – no disposem de característiques del producte 704.573/035-LOT 1 Full consentiment infor cdo. Es- no disposem de característiques del producte . 706.732/039-LOT 1 Instrucciones extracto membrana 3 idioma. no disposem de característiques del producte. 703.294/041-LOT 1 Paper BST format obert DINA4 90 gra. no disposem de característiques del producte. 100.021/082-LOT 4 Display Din A5 amb base troquelada Mida en la descripció DIN A5 – columna mida DIN A4 Quedem doncs a l espera de les vostres noticies per tal de poder finalizar l¿oferta. moltes gràcies Maria Comellas 08/05/2020 13:37h
702.062
¿ Talonari DIN A4
¿ Tintes: 1+0 (negre)
¿ Paper: Òfset Shiro Echo blanc Brillant d'Unió Papelera, 90 g/m2
¿ Enquadernació: encolat pel llom de 21 cm, amb tapa i base (bloc de 100 fulls)

704.573
¿ Tamany: 21x10 cm (tancat). 40x21 cm (obert)
¿ Tintes: 4+4 (CMYK)
¿ Paper: Òfset Shiro Echo blanc Brillant d'Unió Papelera, 120 g/m2
¿ Acabat: vernís màquina mat, 2c
¿ Manipulació: plegat amb finestra
Bon dia. Necessitem les dades per pressupostar de les següents referències: 702.062 / 704.572 / 704.573 / 705.658 També voldria confirmar que els preus indicats per a les referències 703.294 i 701.465, no tenen error. Creiem que no tenen coherència amb la resta de productes que hi ha a continuació de les mateixes característiques. Gracies 08/05/2020 13:31h
702.062:
¿ Talonari DIN A4
¿ Tintes: 1+0 (negre)
¿ Paper: Òfset Shiro Echo blanc Brillant d'Unió Papelera, 90 g/m2
¿ Enquadernació: encolat pel llom de 21 cm, amb tapa i base (bloc de 100 fulls)

704.573:
¿ Tamany: 21x10 cm (tancat). 40x21 cm (obert)
¿ Tintes: 4+4 (CMYK)
¿ Paper: Òfset Shiro Echo blanc Brillant d'Unió Papelera, 120 g/m2
¿ Acabat: vernís màquina mat, 2c
¿ Manipulació: plegat amb finestra

- 704.572:
DIN A4, 6 pàg.
4+4 (CMYK)
Òfset Shiro Echo Blanc Brillant d¹Unió Papelera, 90 g/m2
Enquadernació: joc de 3 fulls grapats

- 705.658 (Tríptic APS català):
Tamany: 10x21 cm
Tintes: 4+0 (CMYK)
Paper: Òfset Shiro Echo blanc brillant d¹Unió Papelera, 90
Bon dia, a l'annex 4_oferta econòmica pels Lots 1, 2, 3, 4, i 6 entenem que s'ha emplenar la part de "Resum o total", però s'ha d'emplenar també la part de "Detall", posant tots el preus unitaris dels articles? Pel que fa al Lot 5 la pregunta es a l'inrevés, entenem que s'ha emplenar la part de "Detall" posant tots el preus unitaris dels articles, però s'ha d'emplenar també la part "Resum o total"?, Moltes gràcies 07/05/2020 12:46h
Hi ha un document per incorporar al sobre C que es diu "Oferta econòmica específica_384", en aquest document heu d'incorporar el preu unitari de tots els articles als que opteu. A l'annex 4 "Oferta econòmica" heu d'especificar el preu a la part de "Resum o total"
Bon dia, tenim dubtes a l'omplir el document "Annex 4 Proposició econòmica". On cal indicar els imports, hi ha dos apartats, un amb detall de preu unitaris, i l'altre amb el Resum o total. Entenem que només cal emplenar aquest últim, ja que el detall de preus unitaris es troba al quadre de preus unitaris. Ens ho podrieu confirmar? Moltes gràcies! 07/05/2020 12:36h
Si, es correcte
Bon dia, tinc un dubte de quantes mostres he de presentar. Si opto per anar al lot 4 complet, he d'enviar una mostra de cada, és a dir 3 mostres de cadascun dels 6 articles (total 18 mostres) o només he d'enviar les 3 mostres?. Gràcies 07/05/2020 12:24h
Tots els licitadors que es presentin als lots 1, 2 ,3 , 4 i 6 han de presentar únicament 3 mostres impreses. Els models de les mostres apareixen a la documentació del sobre B juntament amb la oferta tècnica, el document es diu "3 mostres concurs impremtes", també el pots trobar en l'apartat dels annexos de l'expedient. Pel que fa als 10 articles del lot 5, que es individual, és obligatori aportar mostres de tots els articles que formen el lot.
Bon dia , per tal de finaltizar la preparació de les nostres ofertes , hem detectat que ens manca informació de varis articles , en quan a les caracteristiques dels mateixos . Son els seguents : 703.058 / 004-LOT 1 Cartell A3 campanya DMT CAT Quantitat indicada anual no correspon el total amb les entregues donat que posa 5.250 unitats en 3 comandes i un total de 21.000 unitats 703.092/ 026/LOT 1 Formulari cèl hematopoètiques DINA4 CAT 3 fulls copiatius- Verd (no existeix ) el full en blanc sobre el full següent autocopiatiu no calcarà. 706.034/015-LOT 1 DIPTICS 15x15 cms 4 grups + genèric CAT no disposem de característiques del producte. 702.062/029-LOT 1 FULL immuno Sang Cordo R-TR-048 – no disposem de característiques del producte 704.573/035-LOT 1 Full consentiment infor cdo. Es- no disposem de característiques del producte . 706.732/039-LOT 1 Instrucciones extracto membrana 3 idioma. no disposem de característiques del producte. 703.294/041-LOT 1 Paper BST format obert DINA4 90 gra. no disposem de característiques del producte. 100.021/082-LOT 4 Display Din A5 amb base troquelada Mida en la descripció DIN A5 – columna mida DIN A4 Quedem doncs a l espera de les vostres noticies per tal de poder finalizar l¿oferta. moltes gràcies Maria Comellas 06/05/2020 11:59h
703058: Hi ha hagut un error, són 4 comandes anuals de 5.250 unitats que sumen les 21.000 unitats totals l'any
703092:Tamany: 32,6 x 21,6 cm. Paper: talonari de 25x4 fulls (3 fulls autocopiatius): 1 fulla amb òfset Shiro Echo Blanc Brillant d'Unió Papelera, 90 g/m2 i 3 fulls autocopiatius (1a fulla verda*1, 2a groga i 3a blava de 60 g/m2). Tintes: 2+0 (negre + pantone 187C) Enquadernació: encolat pel llom de 21,6 cm, amb tapa i base. Quantitat: 50 talonaris en bloc de 100 fulls
706034:Tamany tancat: Díptic 15x15 cm. Tamany obert: 30x15 cm. Tintes: 4+4. Paper: Òfset Shiro Echo Blanc Brillant d'Unió Papelera, 250 g/m2. Retractilats en paquets de 100 unitats.
702062: DIN A4. Taló de 25 fulls
704573: DIN A4. Paquet de 500 fulls
706732: Tamany tancat: 14,8x4 cm. Tamany obert: 14,8x36 cm. Tintes: 4+4 (CMYK). Paper: Òfset Shiro Echo Blanc Brillant d'Unió Papelera, 90 g/m2. Acabat: plegat amb acordió. Retractilats en paquets de 100 unitats
703294:Tamany: DIN A4. Paper: Òffset Shiro Echo Blanc Brillant d'Unió Papelera de 90 g/m2. Tintes: CMYK 4+4.Quantitat: 10.000 unitats
100021: Hi ha hagut un error a la columna del tamany. El tamany del display és DIN A5, no DIN A4Bon dia. Les 3 mostres impreses que s'han de presentar, són les mateixes per a tots els lots? Només trobem 3 arxius d'impressió a la carpeta. Podem presentar UN ÚNIC SOBRE amb les mostres de tots els lots? Moltes gràcies. 05/05/2020 11:58h
Sí, les 3 mostres són les mateixes per a tots els lots, excepte el lot 5 que és individual i això obliga a aportar mostres de tots els articles que composen el lot 5.
El papel a utilizar tiene que ser shiro echo blanc brillant en sus diferentes gramajes? o se puede presupuestar de otro fabricante con mismas características? 05/05/2020 07:26h
Sí: el paper que s¹ha d¹utilitzar ha de ser l¹homologat pel BST: Shiro echo blanc brillant d¹Unió Papelera amb els diferents gramatges.
En los artículos 100033,100034, 705401, 705904, y 706217, indican entregas parciales (semanales, mensuales,..). La impresión es la misma? o en cada entrega cambiará? 04/05/2020 14:08h
Els codis 100033, 100034, 705904 i 70621 el disseny/impressió sí que canvia. És diferent cada vegada.
Bon dia. El codi "Ref. Article Licitador" que hem d'omplir a la casella de l'Annex 4 " oferta Econòmica Específica".. ha de ser el vostre codi Logaritme? gracies. 30/04/2020 11:46h
"Ref. Article Licitador" no es el codi Logaritme, fa referència a la vostra identificació de l'article
Bon dia, Tenim dubte respecte el que indica en el plec de prescripcions tècniques en el punt 4.1. B.3. on especifiqueu, que és obligatori està a un màxim de 60km. Però posteriorment, en l'Annex 7 en els criteris de valoració objectius, en altres criteris automàtics, indiqueu que es valorarà 5 punt igual o inferior dels 60km i és superior 0 punts. Tenim que entendre que realment no es d'obligació està com a màxim 60km i només que es avaluable i no obtindríem els 5 punts dels 100 totals? Gràcies. 29/04/2020 14:05h
S'ha realitzat una esmena del plec de prescripcions tècniques en referència al tema de la proximitat territorial on diu que es preferible que la distància entre empresa i BST no superi els 60 km.
Buenos días, Las muestras con que papel se tienen que hacer?Gracias 27/04/2020 13:02h
Se han de presentar 3 muestras impresas. En la nota informativa del pasado dia 22, se informa del procedimiento a seguir en la presentación de dichas muestras. En el punto 7 de la mencionada nota, se pide que los licitadores indiquen de forma específica y evidente el tipo de papel, el gramaje y, si es necesario, el fabricante del mismo.
Bon dia, Tenim alguns dubtes : Primer de tot no trobem en l'Annex 4 el model de oferta Econòmica on posar els preus. També necessitem entendre com hem de presentar tot l'apartat dels Criteris Subjectius (pags 39-41 de les PCAdministratives) , sobretot els: 2- a, b, c i d. / B- 1, 2, 3, 4, 5 i 6 / C- 1 i 2 / D- tots / C – els 2 apartats / D – tots els apartats gracies. 22/04/2020 08:59h
A la documentació del sobre C, trobareu 2 arxius: annex 4 oferta econòmica i oferta econòmica específica, son dos plantilles que heu de descarregar, la presentació de tots dos arxius és obligatòria.
En refrència als criteris subjectius, heu d'aportar la memòria tècnica amb les especificacions tècniques que considereu oportunes, tenint en compte que es valoraran els punts exposats als criteris de valoració.
Buenos días , LOTE 4 Annex 4 Ordre 80 ( Código Logaritme N/A ) Carpeta A3 + Diploma : Necesitaría me indicaras las siguientes dudas: Va impresa la carpeta ? Formato abierta de carpeta ? Va troquelada la carpeta ??? Saludos Jordi Reina 20/04/2020 10:57h
en relació a la consulta de al carpeta A3 + Diploma sense codi de
Logaritme:
Va impresa la carpeta? > La carpeta no va impresa
Aquestes són les característiques de la carpeta:

­ Mida oberta: 490x700mm
­ Mida tancada: 450x320mm
­ Paper: Cartró Kraft de 300gr.
­ Tintes: 0 tintes
­ Manipulat: Plegat en tríptic i encolat per laterals formant la bossa.
­ Acabats: Col·locació del rebló amb disc kraft de 30mm de diàmetre per subjectar la goma negre elàstica de 490mm.
Buenos días , en el Annex 4 me aparece este articulo para ofertar pero no encuentro la descripción y código de articulo en el plec de plescripcions Técnicas : (Ordre 15 ) LOTE 1 ……. Díptics 15x15 cm 4 grups+genèric CAT ( 1.500 UNITS ) Saludos Jordi Reina 20/04/2020 10:46h
les característiques d¹impressió de l¹article amb codi 706.034:
Tamany tancat: Díptic 15x15 cm
Tamany obert: 30x15 cm
Tintes: 4+4
Paper: Òfset Shiro Echo Blanc Brillant d¹Unió Papelera, 250 g/m2 Retractilats en paquets de 100 unitats
Buenos días , las muestras físicas que hay que presentar se envían a la dirección de BST Central Barcelona ? En caso afirmativo persona de contacto y fecha límite de la recepcion de las mismas ?? Saludos Jordi Reina 15/04/2020 10:43h
bon dia

tal com disposa el Quadre de caracteristiques en el seu apartat 16 s'especifica que s'hauran de lliurar mostres i a on s'hauran de lliurar i a quina persona d'hauran d'adreçar, en tot cas, aquestes cal tenir-les preparades per quan el comite d'avaluacio de les ofertes les demani. No cal incorporar-les en cap sobre de la licitació

Bones, estem començant a preparar la licitació i ens ha sorgit un dubte. És viable anar només a 1 lot?? O hem d'anar o bé a tots o bé al 1,2,3,4,i 6 o el 5 per separat Moltes gràcies per la seva resposta Salutacions cordials 15/04/2020 10:34h
bon dia
si observeu el quadre de caracteristiques de la licitacio, en l'apartat 6.3 estipula els lots de la licitació , i l'opció de no anar a lots els lots de forma general, per tant podeu licitar als lots que considereu oportu , pero en el cas dels lots 1,2,3, 4 i 6 , es obligatoria licitar a tots els articles que composen cadascun dels lots
Buenos días, Ahy alguna plantilla para poder hacer la oferta tecnica? Ahy que hacer fotos de todos los productos? Gracias 02/04/2020 11:02h
No hay plantilla para presentar la oferta técnica. Según aparece en el PPT, hay que presentar fotografia o PDF de los trabajos de impresión de los elementos que componen el plan de necesidades.
Buenos días , en el Annex 4 me aparece este articulo para ofertar pero no encuentro la descripción y código de articulo en el plec de plescripcions Técnicas : (Ordre 18 ) LOTE 1 ……. Flyer estat reserves baix 10x21cm català ( 10 UNITS ) Por otro lado las unids marcadas en éste articulo son 10 unids o paquetes compuestos por 100 unids ??? Saludos Jordi Reina 01/04/2020 14:19h
Flyer estat reserves baix 10x21cm català
Tamany: 10x21 cm
Tintes: 4+4 (CMYK)
Paper: Òfset Shiro Echo Blanc brillant d¹Unió Papelera, 160 g/m2 Paquets retractilats de 100 unitats
Buenos días , en el Annex 4 de la oferta económica el último campo para rellenar , tenemos que poner precio con o sin iva ( preu unitari ofert x quantiat ) ¿???: Gracias por vuestra atención . Saludos Jordi Reina 31/03/2020 12:23h
Han de marcar el precio sin iva
Referent al lot 1 Codi 100003 "Carnet 85x55 mm. donant 70 anys". Parla de PVC amb efecte mirall però ens caldria el micratge necessari. Seria possible tindre una imatge nítida del mateix a dues cares ? Moltes gràcies per la seva resposta 24/03/2020 09:36h
El PVC amb efecte mirall és un laminat overlay de 75 micres
Segons la resposta 3 els codis 10.000/10.001 no van ensobrats? es lliuren personalitzats només? 23/03/2020 08:25h
Ha hagut una confusió en la resposta 3, els codis 10.000/10.001 SÍ van ensobrats. Els sobres els subministrarà el Banc de Sang i Teixits al proveïdor. Són sobres americans 115x225 mm sense finestra amb paper òffset de 90 g/m2 i banda de silicona. Només s¹hauran d¹ensobrar i etiquetar. Disculpeu la confusió.
Bona tarda aquest concurs continua o s'ha suspès? 17/03/2020 22:13h
El termini de presentació d'ofertes d'aquest concurs s'ha traslladat i finalitza el dia 27 d'abril a les 14 hores
Referent al Lot 1 : Codi- 10.000 i 10.001 Parla dels dos elements que s'han d'ensobrar en sobre americà i etiquetar però no trobo si els sobres els hem de subministrar, si la resposta es positiva quines son les característiques técniques i tintes del mateix 17/03/2020 13:55h
Els codis 10.000 i 10.001 fan referència només a la confecció d'impresos, Carta DIN A4 donant 65 anys i Carta DIN A4 donant 70 anys, respectivament, no s'han d'ensobrar ni aportar sobres
Referent al Lot 1 : Codi- 10.000 i 10.001 Parla dels dos elements que s'han d'ensobrar en sobre americà i etiquetar però no trobo si els sobres els hem de subministrar, si la resposta es positiva quines son les característiques técniques i tintes del mateix 17/03/2020 13:44h
Lot 1 (codis: 10.000 i 10.001). Els sobres els subministrarà el Banc de Sang i Teixits al proveïdor. Són sobres americans 115x225 mm sense finestra amb paper òffset de 90 g/m2 i banda de silicona. Només s¹hauran d¹ensobrar i etiquetar.
Refent al Lot 4. Codi 100.024, quin nombre de pàgines Din A4 té la revista? 17/03/2020 13:14h
Referent al Lot 4 (codi 100.024): la revista té 4 pàgines. És un díptic DIN A4 (tancat) i obert és un DIN A3
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya