Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

AVÍS DE SUPLANTACIÓ DE PERSONALITAT: Us informem que en altres plataformes de contractació s'han detectat intents de suplantació de la identitat dels òrgans de contractació. Les empreses adjudicatàries reben correus fraudulents amb l'objecte de sol·licitar la constitució de la garantia definitiva i el seu ingrés en un compte corrent. Davant de qualsevol dubte, poseu-vos en contacte amb l'òrgan de contractació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Gestió de Serveis Sanitaris (GSS)
Codi d'expedient:
HCPL-SU-A-20-0100
En relació a l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques "Descripció i denominació dels productes congelats" , respecte del producte nº 67 "Terrina de gelat de sabors diferents" el preu màxim de 8,185 ¤ es refereix a 60 caixes de 20 a 30 unitats màxim o a 60 unitats de 125 ml.? En la descripció de l'esmentat producte es fa referència a "sabors diferents", això vol dir que s'ha d'oferir una caixa ja combinada de sabors o s'ha d'oferir la possibilitat de variar els sabors sota comanda de l'Hospital (inclòs en el preu ofert)? 16/04/2020 16:24h
El preu màxim de 8,185 ¤ es refereix al preu per caixa d'entre 20 a 30 unitats màxim de terrines de gelat. I cada unitat o terrina de gelat ha de ser de 125 ml.

Respecte als sabors, s'ha d'oferir amb la possibilitat de combinar els sabors que determini l'Hospital en la seva comanda, sense que es pugui alterar el preu ofert.
En relació a la documentació que s'ha d'incloure en el Sobre B, en concret a la que es fa referència en l'apartat 2.3, lletra b) del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), "Fitxa tècnica de característiques del producte" és obligatori omplir la fitxa tècnica que hi consta en l'Annex 2 del PPT o es pot aportar la fitxa tècnica del fabricant?. 14/04/2020 15:37h
En atenció a l'esmentat apartat 2.3, lletra b) del Plec de Prescripcions Tècniques (PPT), s'ha d'aportar la fitxa tècnica de cada producte, que contingui com a mínim les dades previstes en l'Annex 2 del PPT. Per tant, si la fitxa tècnica del fabricant inclou com a mínim les indicades dades per a cada producte, es tindrà per complimentada la indicada documentació.
En relació a l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques "Descripció i denominació dels productes congelats", de no complir amb exactitud amb alguns dels percentatges o especificacions descrits en l'esmentat Annex, serà motiu d'exclusió de l'oferta? 26/03/2020 15:05h
Aquest extrem serà valorat pel tècnic que realitzarà l'informe de valoracions de les ofertes i en cas d'informar que algun producte no s'adequa als requisits exigits en el Plec de Prescripcions Tècniques, es duran a terme les actuacions pertinents per tal de determinar l'exclusió o no de la proposta.
En relació a l'Annex 1 del Plec de Prescripcions Tècniques "Descripció i denominació dels productes congelats" , respecte del producte nº 55 "Peus de porc cuits", el preu estipulat de la unitat es refereix al peu sencer o mig peu? 26/03/2020 15:02h
En el producte nº 55 "Peus de porc cuits", el preu per unitat es correspon amb mig peu.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya