Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Codi d'expedient:
EC 2020 57
Una empresa licitadora planteja un dubte sobre si existeix alguna altra forma d'acreditar la solvència econòmica i financera de l'any 2019 atès que encara no ha presentat els seus comptes anuals al registre mercantil 17/01/2020 13:42h
Tal i com es recull en l'apartat G1 del PCAP que regeix aquesta contractació i en l'article 87.3.a) LCSP la forma d'acreditar la solvència econòmica i financera el volum anual de negocis del licitador o candidat serà per mitjà dels seus comptes anuals aprovats i dipositats en el Registre Mercantil.

D'altra banda indicar que, tal i com consta en la clàusula 10.3 de l'esmentat PCAP i en l'article 75 LCSP les empreses licitadores poden recórrer per a l'execució del contracte a les capacitats d'altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin amb elles, per tal d'acreditar la seva solvència econòmica i financera i tècnica i professional, sempre que aquestes entitats no estiguin incurses en prohibició de contractar i que les empreses licitadores demostrin que durant tota la durada de l'execució del contracte disposaran efectivament dels recursos necessaris mitjançant la presentació a tal efecte del compromís per escrit de les entitats esmentades.


Una empresa licitadora fa una consulta relativa a l'acreditació de la solvència recollida en l'article 90.1 b) LCSP, concretament pregunta sobre l'obligació o no que el personal tècnic assignat al projecte sigui personal laboral 15/01/2020 10:10h
L'empresa , d'acord amb l'establert a l'article 75 LCSP, per poder acreditar la solvència necessària podrà basar-se en la solvència i mitjans d'altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb ella, sempre que demostri que durant tota la durada de l'execució del contracte, disposarà efectivament d'aquesta solvència i mitjans, i l'entitat a la qual recorri no estigui incursa en una prohibició de contractar.
Per tant, tal com es recull en l'article 90.1.b) LCSP el personal tècnic o les unitats tècniques poden estar o no integrades en la empresa.
Preguntes diverses plantejades per les empreses licitadores 14/01/2020 13:13h
Respostes facilitades per l'Administració
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya