Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU
Codi d'expedient:
PE+DO. ICF-19294

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Quins són els criteris de puntuació dels projecte "similars" i "a considerar? És a dir, si disposem de 5 o més projectes que compleixen les tipologies i l'import mínim (establert al plec de clàusules administratives), per al treball similar i per als projectes a considerar, amb quin criteri em d'escollir quin projecte utilitzarem com a "treball similar" si aquest no puntua? 03/06/2020 08:44h
Bon dia,
Per acreditar la Solvència tècnica, és necessari acreditar un treball similar finalitzat en els darrers 10 anys.
A efectes de valoració de l'experiència, haver finalitzat en qualitat d'autor en els darrers 15 anys els "Projectes a Considerar".
També s'ha de tenir en compte que s'ha de marcar amb una "X" el "Projecte a considerar" que s'ajusta a la definició de treball d'especial singularitat.
Gràcies
Aquest requisit, aplica només a l'Autor o també a la resta de l'Equip redactor? "Addicionalment, d'entre la tipologia de "Projectes a considerar" es consideraran d'"Projectes d'especial singularitat" per la similitud a les característiques del contracte que es licita les següents: APLICA". 02/06/2020 09:34h
Bon dia,
adjuntem resposta en format PDF
Saluts
Bon dia, En el cas que no es pugui acreditar un "Treball d'especial singularitat (Reforma d'oficines en edifici d'us públic)", però si 4 o més projectes a considerar (reforma d'edifici d'ús públic), és causa d'exclusió o podrem obtenir 55 punts d'acord amb els projectes a considerar? Moltes gràcies 27/05/2020 10:16h
Bon dia,
No és causa d'exclusió. Només ho seria si no podeu acreditar la Solvència requerida.
Saluts
Bon dia, som tres arquitectes autònoms que volem formar grup per presentar-nos. Tenim dubtes sobre com omplir els formularis de l'annex 3a. Hem de redactar un compromís d'UTE, escollir un representant i que aquest es nomeni a si mateix i als altres dos com a Autors? Es correcte? Ens agradaria saber si hem entès bé les bases. Si ens presentem els 3 formant UTE, la puntuació del nostre CV es dividirà entre 3 tot i que alguns projectes els hagin signat dos dels membres de la UTE? Moltes gracies 27/05/2020 10:15h
Bon dia,

S'ha de presentar un compromís d'UTE amb les dades identificatives dels components, el percentatge de participació, una petita explicació del motiu que fa que aneu amb UTE, nomenar un representant de la UTE i les dades de notificació de la UTE (adreça, telèfon, correu electrònic...etc)

La designació de l'Autor/s del projecte s'ha d'indicar a l'annex 3A.

Atentament,
Bona tarda. Cal aportar els Certificats de bona execució de tots els projectes llistats de l'equip redactor tant els de Solvència com els de Valoració de l'Experiència? Moltes gràcies. 21/05/2020 09:16h
Bon dia,
Sí, i segons el Plec, l'acreditació del/s "Treball/s similar/s" es durà a terme mitjançant certificat expedit o visat per l'òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració de l'empresari.
Aquests certificats o declaracions hauran d'identificar el professional concret del qual s'acredita l'experiència específica, indicar l'import, les dates i el lloc d'execució dels treballs i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es regeix la professió i si es dugueren normalment a bon terme.
Gràcies

Bona tarda, Ens agradaria, ens confirmessin que el següent raonament és correcte. Si l'autor del projecte ha participat en 4 projectes amb les característiques de "Projectes a considerar" i només un d'aquests 4 projectes compleix amb la condició de "Projecte d'especial singularitat", obtindrà la puntuació més alta, és a dir 55 punts. Moltes gràcies 21/05/2020 09:14h
Una actuació haurà de servir per acreditar la Solvència tècnica, segons la definició contemplada a l'Apartat 9 del quadre de característiques del Plec..
Addicionalment, a efectes de valoració de l'experiència, es consideraran els "Projectes a considerar" que compleixin la definició contemplada a l'Apartat 17 de Quadre de característiques del Plec. S'haurà de marcar amb una "X" el projecte a considerar que s'ajusta a la definició de Treball d'especial singularitat (Reforma d'oficines en edifici d'us públic).
Gràcies

Bon dia. Hem presentat una oferta a aquesta licitació i hem vist que hem comès una errada en un document de la part tècnica. Hi ha possibilitat de fer una esmena? O podem tornar a enviar l'oferta sencera i quedaria anulada la primera? Gràcies per endavant. 14/05/2020 13:45h
Bon dia,
no es pot esmenar l'oferta, heu de tornar a presentar una nova i enviar un correu electrònic a la bústia licitacio@infraestructures.cat amb el resum de l¡'oferta vàlida i aixi podrem rebutjar la anterior.
Saluts
Bon dia, Hem vist que manca certa informació que seria d'utilitat per poder fer-se una millor idea de quin és l'abast real del projecte. Seria possible disposar de més informació com per exemple la superfície d'intervenció de cada una de les plantes de l'edifici objecte de contracte? Moltes gràcies 11/05/2020 11:08h
Bon dia,

Disculpeu el retard, però la situació es complicada. Donem respostes a les vostres consultes:


La informació del Contracte de serveis per a l'assistència tècnica per a la redacció del projecte bàsic i executiu i la posterior direcció de les obres RAM de substitució del sistema de climatització i actuacions de reforma en l'edifici UHPP en el Centre Penitenciari de Brians 1. Clau: JVX-20202, és confidencial.

En el plec especifica que s'ha de demanar amb l'annex de confidencialitat, haureu d'enviar un correu electrònic amb l'annex de confidencialitat signat digitalment i us adjuntarem link per a la vostra revisió.

en el cas de la licitació ICF-19294, la informació que disposem és la que es descriu a l'Annex núm. 8.

A part, es podria complementar aquesta informació aportant de la superfície de cada planta:

Planta 1a: 1.322,45 m2
Hall i banys Planta 2a: 84,07 m2
Hall i banys Planta 3a: 84,07 m2

Saluts
Bon dia només volia consultar si el termini del 13/5 es vàlid i no ha sigut modificat per l'estat d'alarma. Salutacions cordials Massimo Preziosi, arq 05/05/2020 11:04h
Bon dia

D'acord amb la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l'estat d'alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, el termini de presentació d'ofertes està actualment suspès. En aquest sentit, per a la publicació d'aquesta licitació s'ha establert inicialment una data aproximada de finalització del termini de presentació d'ofertes, la qual serà confirmada o ajornada en funció de la data d'aixecament de l'estat d'alarma decretat.

Demà està previst ampliar el termini de presentació de les ofertes de la licitació, atesa la pròrroga de l'estat d'alarma vigent fins les 00.00 hores del dia 10 de maig.

Us recomanem que us subscriviu a aquesta licitació per estar informats de les actualitzacions futures.
No cal presentar el DEUC? Moltes gràcies 28/04/2020 13:16h
Bon dia,
no cal presentació del DEUC, atès que és tracta d'una licitació per procediment obert simplificat.
Saluts

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya