Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Us comuniquem que, temporalment, les publicacions anteriors a l'any 2019 no estan accessibles des del Portal de la Plataforma de serveis de contractació pública. En el cas que necessiteu disposar d'alguna d'aquestes publicacions, cal que ho demaneu a l'òrgan de contractació que ha fet la publicació.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Sant Feliu de Guíxols
Codi d'expedient:
COBS2020/005

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

180. Referent a la documentació administrativa (pàg. 25), ens dieu que en el cas de presentar en UTE s'haurà de presentar una única declaració responsable signada per totes les entitats de la UTE. Això ens ho dieu dins de l'apartat del DEUC. Això vol dir que la UTE ha de presentar una DEUC conjunt o cada component de la UTE ha de presentar el seu DEUC? 09/06/2020 09:48h
En el cas d'UTE, cada empresa ha de presentar el DEUC, atès el que es disposa a l'article 140.1.e) de la LCSP:

"e) En todos los supuestos en que varios empresarios concurran agrupados en una unión temporal, se aportará una declaración responsable por cada empresa participante en la que figurará la información requerida en estos casos en el formulario del documento europeo único de contratación a que se refiere el artículo siguiente.

Adicionalmente a la declaración o declaraciones a que se refiere el párrafo anterior se aportará el compromiso de constituir la unión temporal por parte de los empresarios que sean parte de la misma de conformidad con lo exigido en el apartado 3 del artículo 69 de esta Ley."
179. Al Criteri 1.5 de valoració automàtica del lot 2, es valora l'ampliació dels operadors comercials. Quin és el valor màxim que es permet ofertar? 03/06/2020 13:01h
El plec descriu:

"1.5 Es valorarà el grau d'implantació de la identificació i tancament de contenidors (puntuació màxima 2,5 punts). Tenint en compte els següents indicadors:

- Recollida domèstica. El grau d'identificació/tancament dels contenidors es calcularà:

Zona B: (puntuació màxima 1 punt).

% d'implantació = (nº de contenidors a identificar/tancar Zona B- orgànica i rebuig) / (nº de contenidors totals previstos a implantar Zona B (158)) x 100 (puntuació màxima 0,75 punts).

% d'implantació = (nº de contenidors a identificar/tancar Zona B- envasos, vidre i paper) / (nº de contenidors totals previstos a implantar Zona B (237)) x 100 (puntuació màxima 0,25 punts).

Zona C: (puntuació màxima 1 punt).

% d'implantació = (nº de contenidors a identificar/tancar Zona C- orgànica i rebuig) / (nº de contenidors totals a implantar Zona C (366)) x 100 (puntuació màxima 0,75 punts).

% d'implantació = (nº de contenidors a identificar/tancar Zona C- envasos, vidre i paper) / (nº de contenidors totals a implantar Zona C (495)) x 100 (puntuació màxima 0,25 punts).

- Recollida comercial. El grau d'ampliació dels operadors comercials es calcularà:

% ampliació= (nº punts de recollida comercial que el licitador proposa ampliar) / (nº de punts de recollida comercial previstos a ampliar (417)) x100 (puntuació màxima 0,50 punts).

La puntuació d'aquest apartat, per cada un dels aspectes a valorar, s'aplicarà de la següent manera:

100% dels punts a la proposta amb un nombre major percentatge

0% dels punts a la proposta amb un nombre menor percentatge

La resta de les propostes es valorarà en proporció directa entre aquests dos valors."

Per tant, el màxim és el que el quocient de la fórmula dona 1 (nº punts de recollida comercial que el licitador proposa ampliar) / (nº de punts de recollida comercial previstos a ampliar (417), el cas que pregunteu 417 punts.
178. Respecte a la visita de maquinària, per motius sanitaris, no vam accedir als vehicles tant que es cedeixen en ús per al nou contracte, com a aquells que s'han d'adquirir per part de l'adjudicatari. Com que no es va poder accedir als vehicles només els vam poder observar per l'exterior i no vam poder obtenir la dada de quilometratge ni d'hores de servei. Ens podrien facilitar aquesta informació per a tots els vehicles inclosos al llistat de l'Annex V, apartat 1? 01/06/2020 09:36h
Les dades de què disposem a data 29/05/2020 són les que es relacionen en el document adjunt.
177. Seria possible còpia del plec en Espanyol-Castellà per poder ser valorat per als nostres serveis tècnics-jurídics? 28/05/2020 12:35h
Podeu trobar la versió en castellà del plec de clàusules administratives, a l'apartat "Avisos" del Tauler d'avisos de l'espai virtual d'aquesta licitació.

En el cas que existeixin dubtes d'interpretació o contradicció en relació amb la versió en català, sempre prevaldrà el que s'estableix en la versió en català.

Per impossibilitats tècniques, no ha estat possible la traducció del plec tècnic al castellà. Qualsevol dubte o consulta sobre la versió en català s'haurà de formular a través del correu Plecs@guixols.cat o a través de l'apartat de dubtes i respostes del tauler d'avisos de l'espai virtual de la licitació.
176. Referent als "Semi remolc (portacontenidors) plataformes" que s'han d'adscriure de nova adquisició: 1. Observem que a l'Annex V s'indica que ha de tenir cabuda per 10 contenidors de mínim 240 l. A la pàgina 41 i 54 del PPT s'indica que, per al Sector A, els contenidors han de ser per a les cinc fraccions de 360 L. Entenem que aquests contenidors són els que anirien instal·lats al "Semi remolc (portacontenidors) plataformes". Si és així, trobem una incongruència quant al volum dels contenidors, ja que el PPT indica 360 litres i l'Annex V indica 240 litres. Ens podrien indicar quina de les dues dades és correcte? 2. A l'Annex V s'indica que aquestes plataformes han de tenir la possibilitat de dividir-les en dues plataformes de cabuda per 4 contenidors. A la pàgina 41 del PPT s'indica que en el moment de la implantació es podrà decidir dividir una o vàries plataformes de 10 contenidors en plataformes de 5 contenidors. La pregunta fa referència al fet que, un cop instal·lades les plataformes de 10 contenidors, l'Ajuntament pot exigir que aquestes es puguin dividir? 3. A la pàgina 41 del PPT s'indica que l'Ajuntament ha previst 10 emplaçaments per a instal·lar aquestes plataformes. En preguntes anteriors ens han indicat que això és decisió del licitador, però tenint en compte la situació actual de restriccions de mobilitat, resulta complicat fer un treball de camp acurat per fer una proposta de 10 ubicacions per instal·lar les plataformes, amb la configuració de carrers del centre i la dimensió de les plataformes disponibles al mercat. En el plànol de l'Annex I.I, per al sector A indiquen 13 ubicacions de contenidors, de les quals entenem que s'haurien d'eliminar 3 per arribar a les 10 indicades. Per tant, ens poden informar quins són aquests 10 emplaçaments previstos per l'Ajuntament per a instal·lar les plataformes? 28/05/2020 10:19h
1. 360 litres.

2. A l'hora de la implantació es decidirà, tenint en compte la proposta de contenització que hagi fet l'empresa adjudicatària.

3. Els licitadors han de fer la proposta de contenització.
175. Respecte a l'oferta integradora, s'han de respectar les unitats de maquinària mínima especificades per cada lot individual? 28/05/2020 10:09h
No, sempre que es motivi i no perjudiqui l'organització dels dos serveis. En cas que alguna empresa licitadora no aporti els recursos mínims dels dos lots a l'oferta integradora, serà responsabilitat seva si aquests es necessiten durant l'execució del servei.
174. Respecte a la tractora cribadora que s'ha d'aportar de nova adquisició i segons s'especifica a la pàgina 14 de l'annex 5, hem d'entendre que equip format per tractor i màquina cribadora neteja platges, els dos de nova adquisició? O només fa referència a màquina cribadora de nova adquisició? 27/05/2020 11:40h
Equip format per tractor i màquina cribadora, els dos de nova adquisició.
173. En relació amb la resposta a la pregunta 140, relativa a l'oferta integradora, trobem en l'eina de presentació digital de l'oferta, dins del Lot 3 (corresponent a aquesta oferta) un espai definit per la presentació dels dos documents que es demanen pel sobre B, però no hi ha lloc per presentar les fitxes tècniques de cada lot d'aquesta oferta integradora en cas que siguin diferents de les de cada lot per separat. Si hi hagués canvis, en el dimensionament dels serveis, on s'han de presentar les fitxes tècniques noves de cada un dels lots integrats? En relació amb el sobre C de l'oferta integradora la plataforma preveu els dos formularis per poder presentar les corresponents proposicions de criteris automàtics del lot 1 i lot 2 integrats, però trobem a faltar espai per poder presentar les fitxes econòmiques (és a dir els estudis econòmics) que justifiquen les proposicions econòmiques presentades. On s'han de presentar les fitxes econòmiques dels lots 1 i 2 de l'oferta integradora? 26/05/2020 11:46h
D'acord amb el que ja s'ha anat contestant (vegeu preguntes relacionades), a més dels formularis facilitats en el perfil del contractant, les empreses poden presentar/annexar altres documents que considerin pertinents per completar la seva oferta econòmica.
172. En accedir al sobre 3 de l'oferta digital INTEGRADORA, els models de formulari inclosos són independents per lot 1 i lot 2. En aquest cas, OFERTA INTEGRADORA, hem d'emplenar els formularis separats per LOTS? Es publicarà un formulari conjunt? 22/05/2020 10:36h
Podeu trobar aquesta informació a la resposta de la pregunta 140 (es relaciona l'enllaç).
171. Referent a la informació publicada dels establiments de recollida comercial trobem una sèrie d'incidències amb les direccions indicades. Concretament, veiem que el "Paratge Bujonis" com a carrer, es troba situat a Santa Cristina d'Aro, i no trobem on es situaria dins del municipi de Sant Feliu de Guíxols. Ens poden indicar on es troben, en coordenades o amb el nom dels establiments comercials afectats? També veiem la indicació de "PARATGE VILARTAGUES S/N (CTRA. BUTANOS)" que no trobem la referència en el carrerer de Sant Feliu de Guíxols. Ens podrien indicar on es troba situat aquest en coordenades o amb el nom de l'establiment?. 22/05/2020 10:34h
Paratge Bujonis és la Zona industrial Bujonis C/ Bujonis com a referència. Us pot ajudar clicar aquest enllaç:

https://www.google.es/maps/@41.7908352,3.015926,3a,75y,271.01h,90t/data=!3m7!1e1!3m5!1s98syB0MIS8VFePqZXc3g8Q!2e0!6s%2F%2Fgeo2.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3D98syB0MIS8VFePqZXc3g8Q%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D271.34988%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i13312!8i6656

Paratge Vilartagues Ctra. del Butano és Ctra. de S'Agaró a Sant Pol referència Avgda. Europa amb Ctra. de S'Agaró. Us pot ajudar clicar aquest enllaç:

https://www.google.es/maps/@41.7946856,3.0284139,3a,42.8y,224.5h,76.71t/data=!3m7!1e1!3m5!1sb6LU_4vX_QSBCTzHIk6wFA!2e0!6s%2F%2Fgeo1.ggpht.com%2Fcbk%3Fpanoid%3Db6LU_4vX_QSBCTzHIk6wFA%26output%3Dthumbnail%26cb_client%3Dmaps_sv.tactile.gps%26thumb%3D2%26w%3D203%26h%3D100%26yaw%3D152.7871%26pitch%3D0%26thumbfov%3D100!7i16384!8i8192
170. En relación a la respuesta 102 y de cara a poder rellenar correctamente el Anexo 6: fichas técnicas, necesitábamos aclaración con respecto a los sector y las zonas. Las zonas correspondientes al barrio manual son las indicadas en el Anexo 1, pag. 4 (A,B,C,D) mientras que los sectores serian los que se definen en la pag. 3 y 4 del Anexo 2 (1,2,3,4,5), en el caso del barrido mixto tal y como indican en la respuesta 102 las zonas se corresponde con el Anexo 1, pag. 6 (A,B,C,D) pero este plano se denominado "planos sectores" al igual que en Anexo 1 pag.6 que también lo denomina como sectores lo cual genera confusión al rellenar el Anexo 6: fichas técnicas ya que los sectores se identifican con número no con letra. ¿Nos podrían aclarar por tanto cual es el plano de las zonas y si es aplicable a todos los servicios?. En el caso del barrido mixto Anexo 1 pag.6 ¿donde pone "sectores" debería decir "zona" ya que lo sectores se definen con número no con letra? 22/05/2020 10:33h
El plànol d'intensitat (Pàg. 4) és una referència, perquè pugueu observar on s'està actuant amb més intensitat de servei actualment.

El plànol de zones fa referència a l'escombrat manual (Pàg. 5). El plànol de sectors fa referència a l'escombrat mixt (Pàg. 6). Quan ompliu les fitxes ompliu zona o sector segons la descripció que hi hagi en l'annex 2, que és són es diuen els mínims a complir.

Cal també assenyalar que l'annex 1, el seu contingut són plànols, zones i sectors orientatius del que s'està fent actualment.
169. En relació amb els annexos relatius als criteris avaluables de forma automàtica del sobre digital, pel que fa al criteri 3 només es preveu una casella on posar les jornades. Tanmateix, en la resposta 145 es va dir que per valorar les hores de servei s'agafaria el criteri del cost salarial del personal segons categoria. On s'ha d'especificar la categoria del personal ofert en el formulari ANNEX 2. MODEL D'OFERTA CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA? 20/05/2020 14:37h
1. En el formulari surten 4 caselles (a, b, c i d), que són:

"Criteri 3 (Puntuació màxima 3 punts)
1.3 Ampliació de jornades:
a) Diumenges i festius, al llarg de tot l'any. (Indicar número d'hores a ampliar respecte el mínim establert en el plec tècnic) (Puntuació màxima 0,50 punts)
b) Temporada d'estiu (15/6 a 15/9) (Festa Major, revetlles i fires, ...) (Indicar número d'hores a ampliar respecte el mínim establert en el plec tècnic) (Puntuació màxima 1 punt)
c) Resta de l'any (Activitats al carrer) (Indicar número d'hores a ampliar respecte el mínim establert en el plec tècnic) (Puntuació màxima 0,50 punts)
d) Reforç neteja amb aigua a l'estiu (15/6 a 15/9) (Indicar número d'hores a ampliar respecte el mínim establert en el plec tècnic) (Puntuació màxima 1 punt)"

2. A més del formulari facilitat en el perfil del contractant, les empreses poden presentar/annexar altres documents que considerin pertinents per completar la seva oferta econòmica.
168. En accedir al sobre digital i descarregar l'annex 1. DEUC es descarrega un document en un format que no en permet la complimentació. Podrien indicar-me com es pot convertir el document en formulari per tal de poder-lo omplir? 20/05/2020 12:45h
Per a descarregar correctament el DEUC, podeu seguir les instruccions que s'adjunten com a document annex.
167. En la repuesta 71 se indica que las fichas del Anexo 6: Fichas técnicas y económicas se encuentran colgadas en formato Excel en el perfil, apartado: Documentación, pero solo vemos que están en formato pdf. ¿Nos podrían indicar si van a colgarlo en formato Excel? 19/05/2020 18:59h
Tant les fitxes tècniques com les econòmiques es troben en format Excel en els sobres digitals.
166. Degut a la pròrroga de l'estat d'alarma sanitària, la fase de desconfinament que es troba la gran part de Catalunya i reinici del termini de presentació de l'oferta, ens agradaria saber com realitzaran i programaran la visita prevista de revisió de la maquinària actual. Com es garantirà les mesures sanitàries per evitar contagis i compliment de la normativa existent? 18/05/2020 17:32h
Podeu trobar aquesta informació a l'apartat "Avisos" del Tauler d'avisos d'aquesta licitació.
165. En la documentació administrativa a incloure en el sobre A es demana un document d'adscripció de mitjans humans i materials, en el qual, segons l'apartat G3 del quadre de característiques s'ha de fer una relació dels mitjans tant materials com humans que l'empresa es compromet a adscriure al servei. Atès que no s'ha facilitat model d'aquesta declaració i que la relació de forma individualitzada dels mitjans materials i dels mitjans humans que l'empresa es compromet a adscriure al servei podria suposar facilitar informació rellevant avaluable en els criteris de valoració de l'oferta que podria comportar l'exclusió de la licitació, demanem si seria suficient fer una declaració genèrica de compromís d'aportar tots els mitjans exigits als plecs i relacionats en la proposta presentada per l'empresa. 15/05/2020 18:00h
Efectivament, en el cas que la documentació presentada en el sobre A pugui donar a conèixer l'oferta econòmica, bastarà amb una declaració amb un compromís genèric d'adscriure tots els mitjans humans i materials que es detallen en el plec i en l'oferta presentada.
164. Poden indicar el model concret de la Neteja Platges remolcat actual especificada a la taula 1 de l'annex V RECURSOS HUMANS I MATERIALS? 15/05/2020 14:34h
Marca: KAESSBORHRER.
Model : BEACH-TECK 2000.
Hi ha un error de matrícula a la taula i la matrícula és E-2408-BFL.
163. 1. De les respostes donades sobre el tractament d'escombrat manual, entenem que per tant les zones a les quals es fa referència a l'Annex II del PPT, pàgina 3 i 4, s'han de netejar tots els carrers inclosos dins de les 3 zones que es delimiten al plànol de la pàgina 5 de l'Annex I? 2. En el cas de la zona Vilartagues, podrien indicar fins a on arriba el límit al sud-oest del municipi? Ja que observem que en el plànol de la pàgina 5 de l'Annex I el contorn de Vilartagues només arriba fins a la carretera GI-682, però no acaba de tancar amb el mar i trobem una zona que no es pot determinar si s'exigeix servei o no. 3.A la zona Centre, s'han de netejar tots els carrers inclosos en el contorn del plànol de la pàgina 5 de l'Annex I del PPT amb freqüència de 7 dies a la setmana en Temporada Alta i en Temporada Baixa? 4.A la zona Eres, s'han de netejar tots els carrers inclosos en el contorn del plànol de la pàgina 5 de l'Annex I del PPT amb freqüència de 6 dies a la setmana en Temporada Alta i de 5 dies a la setmana en Temporada Baixa? 5.A la zona Vilartagues, s'han de netejar tots els carrers inclosos en el contorn del plànol de la pàgina 5 de l'Annex I del PPT amb freqüència de 6 dies a la setmana en Temporada Alta i de 5 dies a la setmana en Temporada Baixa? 14/05/2020 14:15h
Per totes les preguntes recordar el que es va contestar: "L'annex I apartat 3 diu plànols orientatius, per tant, són orientatius perquè les empreses licitadors tinguin coneixement del servei actual."

1. En aquestes tres zones hi ha d'haver servei d'escombrat manual com a mínim en la freqüència que marca el PPT Annex 2.

2. Talla per ronda de Ponent / Cami dels enamorats i C/ Callao.

3. Hi ha d'haver servei d'escombrat manual com a mínim en la freqüència que marca el PPT Annex 2.

4. Hi ha d'haver servei d'escombrat manual com a mínim en la freqüència que marca el PPT Annex 2.

5. Hi ha d'haver servei d'escombrat manual com a mínim en la freqüència que marca el PPT Annex 2.

Les empreses licitadores han d'estudiar les rutes a fer i les freqüències dins cada zona per complir amb els índexs de qualitat que estableix el PPT.
162. El Plec de prescripcions tècniques descriu en el seu apartat 6 un complex sistema de control del servei prestat que passa per la realització de tres auditories per cada lot que es portaran a terme anualment, l'auditoria de comptes, l'auditoria de compliment i l'auditoria operativa. Totes aquestes accions de control es financen amb l'1,5% de les despeses anuals directes d'execució del contracte per cada lot que s'especifica a l'article 6.6 del mateix plec?? 14/05/2020 14:14h
El PPT clàusula 6.6 diu "Per al finançament de la gestió del control dels serveis, que comportarà la inspecció, seguiment i vigilància d'aquests, els adjudicataris hauran de posar a disposició de l'Ajuntament l'1,5% de les despeses anuals directes d'execució del contracte per cadascun dels lots." Per tant, la gestió del control dels serveis seran per obtenir les auditories operativa i de compliment, no per obtenir l'auditoria de comptes. L'auditoria de comptes és la que ens ha de lliurar l'auditor de l'empresa adjudicatària respecte al centre de treball de Sant Feliu de Guíxols.
161. Per al càlcul de l'índex d'operativitat de cada ruta de recollida s'ha de descomptar de la durada del torn de treball els temps de buidatge dels residus a planta incloent el desplaçament, però en el cas de la fracció vidre el mateix Plec Tècnic en els eu punt 3.1.7.1 diu que el transport podrà ser fins a la planta de Llagostera o Mollet del Vallès i/o la que el mateix Ajuntament determini. Quina planta s'ha de considerar a efectes del càlcul de l'índex d'operativitat de les rutes de recollida de vidre? 14/05/2020 14:12h
Per calcular l'índex d'operativitat s'ha de tenir en compte la planta de Mollet del Vallès.
160. En relació també al recol·lector de càrrega lateral, l'annex 3 article 5, diu que ha de ser de 25 m³ de capacitat, sense fer menció en el cas d'aquestes unitats (com si ho fa en les de càrrega posterior) que les capacitats són orientatives. Per la seva banda, l'article 2.1.4 de l'annex 5 no menciona la capacitat de la caixa recol·lectora de càrrega lateral. Es pot modificar de forma raonada, la capacitat dels recol·lectors de càrrega lateral? 14/05/2020 14:07h
No.
159. L'article 3.5 de l'Annex 2 diu per la recollida de vidre en contenidors de càrrega lateral que preferentment el servei serà diürn amb camió caixa oberta tot i que l'empresa podrà presentar altres solucions tècniques raonades. Per la seva banda, l'annex 5 en el seu article 2.1.4 menciona que el recol·lector de càrrega lateral ha d'estar preparat per recollir les 5 fraccions. La recollida dels contenidors de càrrega lateral de vidre es vol fer amb caixa oberta o amb recol·lector de càrrega lateral? 14/05/2020 14:06h
La recollida de vidre en contenidors de càrrega lateral es vol fer amb un camió recol·lector de càrrega lateral que tingui la caixa preparada per recollir vidre.
158. El Plec de prescripcions tècniques en la seva clàusula 8.3 diu que també caldrà presentar tota la documentació en suport informàtic amb arxius oberts i no protegits (Word, Excel i Acces) i que la cartografia haurà de presentar-se en format PDF i dwg i dxf. En tractar-se d'una presentació digital cal duplicar cada arxiu presentant-lo en PDF i en Word, Excel o Acces? Ateses les limitacions de pes i volum d'informació de l'eina de sobre digital de presentació de les ofertes, és necessari presentar la documentació en arxius oberts i no protegits? No cal duplicar la documentació en diferents formats, amb un format ja n'hi ha prou. Tanmateix, s'han de presentar en arxius oberts i no protegits. 14/05/2020 14:04h
Són admissibles tots els formats, tant el de la clàusula 11.3 com de la 8.3, no s'han de duplicar les presentacions, és suficient que presenteu la vostra documentació en un format.
157. Atenent la resposta núm. 23 i altres on s'insisteix que el volum II del Sobre B no té limitació de pàgines. És correcta la interpretació que en l'apartat de resposta als criteris d'adjudicació dependents d'un judici de valor es pot aportar informació complementària i per tant no inclosa en el volum I del sobre B?? 14/05/2020 14:03h
El PPT diu: "VII.3. Criteris d'adjudicació dependents d'un judici de valor.

En aquest últim apartat es farà un llistat de tots aquells criteris d'adjudicació dependents d'un judici de valor, la nota que l'empresa espera obtenir per cada criteri/subcriteri en particular, l'explicació raonada del perquè de la mateixa i es farà referència al volum i pàgina del sobre B on es pot trobar la informació que suporta aquests arguments."

Per tant, en aquest apartat es pot posar el que es descriu.
156. Pel que fa a les característiques tècniques de la maquinària oferta; Segons l'annex V, per als recol·lectors de càrrega posterior, s'han de proposar els equips que compleixin amb els següents requisits: - Temps de cicle més curt possible. - Capacitat de càrrega útil més alta possible en relació amb el servei a prestar. - Unitat un cop acabada la més curta possible. - Una bona capacitat d'absorció en metres cúbics per hora. Ha de ser la més alta possible. Si ens atenim a la literalitat de com estan formulades aquestes característiques no trobem un proveïdor que uneixi les 4 característiques. Es dóna la situació que cada proveïdor destaca en una característica o diverses però no hi ha un proveïdor que compleixi els 4 requisits per davant de la resta. Sol·licitem que ens aclareixin si aquestes característiques són orientatives i que per tant es pot oferir un proveïdor que tingui una bona relació entre temps de cicle, longitud, capacitat de càrrega i capacitat d'absorció. 14/05/2020 12:16h
Si realment en el mercat no existeix un recol·lector que reuneixi aquestes quatre característiques, s'ha d'oferir aquell que existeixi i que reuneixi el màxim nombre de característiques que descriu l'annex 5 del PPT. Tanmateix, remarcar que no s'exigeix en el PPT una determinada quantitat, la descripció sempre és "el/la més [...] possible".
155. Segons indiquen en les pàgines 157 i 158 del PPT, caldrà presentar tota la documentació en suport informàtic, i s'indica que la cartografia haurà de presentar-se en format PDF I DWG I DXF. És possible lliurar aquesta documentació en format .shp o .Mpk en substitució de DWG I DXF, lliurant llavors la documentació cartogràfica en els formats PDF, SHP I MPK? Aquests arxius són compatibles amb qualsevol sistema GIS. 14/05/2020 12:14h
Sí, és acceptat. Són admissibles tots els formats, tant el de la clàusula 11.3 com de la 8.3, no s'han de duplicar les presentacions, és suficient que presenteu la vostra documentació en un format.
154. El Plec de prescripcions tècniques en la seva clàusula 4 diu que els licitadors hauran de presentar un pla de recuperació de la inversió i costos financers per un període de 10 anys amb una taula d'inversions on es detalli per cada mitjà material i entre altres, els anys d'amortització (vida útil) i el període de recuperació de la inversió. Quina diferència hi ha entre una dada i l'altra? Si el mateix plec especifica que el període de recuperació de la inversió és de 10 anys, no és aquesta la xifra dels anys d'amortització?? 14/05/2020 12:13h
El període de recuperació de la inversió són 10 anys. Tot i això, es vol saber el període d'amortització real (vida útil) que pot coincidir o no amb el període de recuperació de la inversió. Aquesta dada és per saber la vida útil de cada element del Pla d'inversió i no afecta els càlculs de l'oferta.
153. El Plec de prescripcions tècniques en la seva clàusula 3.2.15 preveu la necessitat mínima per la gestió de la deixalleria d'una persona per atenció al públic horari d'obertura de la instal·lació, un peó per les tasques de gestió dels residus i instal·lacions i un conductor per trasllat dels residus. El peó d'atenció al públic i el de gestió de residus poden ser la mateixa persona? En cas negatiu, la jornada del peó de gestió de residus i instal·lacions es deixa a lliure definició dels licitadors? 14/05/2020 12:12h
El PPT diu "Es preveu la necessitat mínima d'una persona per atenció al públic en horari d'obertura de la deixalleria, un peó per les tasques de gestió dels residus i les instal·lacions, i un conductor pel trasllat dels residus a les plantes de destí final que s'escaigui.", per tant, es detalla el mínim personal que ha de tenir la deixalleria pel seu funcionament, si les funcionalitats de cadascuna d'aquestes persones poden ser polivalents, és un aspecte a valorar per l'empresa licitadora.
152. El Plec de prescripcions tècniques en la seva clàusula 2.1.4.2 diu que l'objecte de la neteja amb aigua és la neteja feta de forma manual o mecànica a través de vehicles cisterna dotats d'equip a pressió i proveïts de mànegues dirigides per un peó; també especifica que l'equip incorporarà a més un altre peó que seguirà el vehicle per anar repassant manualment la zona netejada si s'escau. Cal preveure dos peons en els dos tipus de servei de neteja amb aigua que s'especifiquen en l'annex 2, neteja amb baldejadora petita i neteja amb cisterna, o aquesta organització és a lliure decisió del licitador? 14/05/2020 12:11h
El PPT diu "L'equip incorporarà a més un altre peó que seguirà el vehicle per anar repassant manualment la zona netejada, si s'escau.", per tant, l'organització del servei és lliure tenint en compte complir amb els paràmetres de qualitat que s'especifiquen al llarg del PPT i PCA.
151. L'annex 2 en el seu punt 1.2.1 especifica que els serveis de brigada seran duts a terme com a mínim per un peó conductor de dilluns a diumenge i un peó conductor i un peó de dilluns a dissabte. Així mateix en el punt 1.2.2 especifica que els mitjans mínims són 1 vehicle caixa oberta de 5 m³ elèctric i 1 vehicle lleuger elèctric tipus Goupil a més de 3 bufadores. Per la seva part l'annex 5 en el seu punt 2.2.6 especifica com característiques del vehicle lleuger que sigui elèctric, amb una capacitat mínima de 1000 kg i longitud mínima de 3,5 metres. Aquest vehicle excedirà del PMA autoritzat perquè sigui conduït per un peó conductor en possessió de Carnet B. En la definició i pressupost d'aquest servei que es pot modificar; el vehicle o la categoria del personal que el conduirà? 14/05/2020 12:09h
El PPT Annex 5 c no defineix detalladament que vol dir capacitat mínima 1000 Kg, per tant, remarquem que aquest vehicle ha de complir com a mínim amb el màxim pes que permet la DGT conduir amb el carnet B.
150. El Plec Tècnic en la seva clàusula 1.5 especifica que per tal d'assegurar el bon funcionament dels serveis es necessita per cada lot una persona amb categoria de cap de servei i encarregat/da alhora o dues persones una amb categoria de cap de servei i l'altre amb categoria d'encarregat/da. En l'oferta integradora també s'ha de preveure un cap de servei/encarregat per neteja viària-platges i un altre per recollida-deixalleria? Aquesta organització dels representants de l'empresa i comandaments pot ser objecte d'optimització en l'oferta integradora? 14/05/2020 12:08h
El plec diu "Per tal d'assegurar el bon funcionament dels serveis, es necessita per cada lot una persona amb categoria de cap de servei i encarregat/da alhora o dues persones una amb categoria de cap de servei i l'altre amb categoria d'encarregat/da per gestionar els serveis." Per tant, s'ha de preveure un cap de servei/encarregat per cada lot, no podem contestar si aquest punt és objecte d'optimització en el cas de presentar una oferta integradora. Per a la resta de representants i comandaments que es demanen en el plec aquest no específica res.
149. El Plec de clàusules administratives en la seva clàusula 31.2. especifica que el licitador haurà de presentar els preus unitaris per a poder implantar la recollida comercial amb 4 caixes compactadores per les fraccions d'orgànica, envasos, vidre i paper-cartró, tenint en compte que l'amortització d'aquesta tecnologia es farà a 10 anys, les unitats de servei per cada tipus de despesa que es deixen de fer en la recollida porta a porta, les unitats de servei per cada tipus de despesa que s'han de fer per a la implantació d'aquesta modalitat i els preus d'ús per cada caixa compactadora instal·lada. On és previst d'aplicar aquesta modalitat de recollida comercial? La zona i per tant els comerços afectats són a lliure elecció dels licitadors o és previst d'implantar aquesta modalitat en tot el municipi? 14/05/2020 12:06h
No tenim definida la zona, però no és rellevant per la comptabilització de l'oferta. L'oferta s'ha de valorar amb els indicadors que dóna el plec com si no s'hagués d'implantar aquesta modalitat. Si mai s'implanta durant l'execució del contracte, ja es valoraran quines unitats de recollida comercial passen a la recollida en modalitat de caixes compactadores. La zona on s'implanti es consensuarà prèviament amb els comerços afectats. No es té previst implantar-la a tot el municipi.
148. Respecte a la resposta 115, en les dades de producció del sector B només s'indiquen les produccions de la fracció resta, fracció orgànica i fracció envasos. A la resposta indicada s'afirma que els residus del sector A estan inclosos en la producció del sector B. Essent actualment la recollida del sector A de les cinc fraccions, veiem que faltaria la dada de producció dels residus del sector A de la fracció vidre i de la fracció paper i cartró. També es fa notar que és necessari conèixer la producció de residus per sector i desglossat per mes, ja que a les fitxes tècniques del Lot 2, concretament les Fitxes T/RR-00 dels serveis CONTENIDORS DE "TREURE I POSAR", CONTENIDORS DE CÀRREGA POSTERIOR, CONTENIDORS DE CÀRREGA LATERAL i RECOLLIDA COMERCIAL PORTA A PORTA (RECOM) es sol·licita la dada del nombre de viatges que es realitzen a la planta d'eliminació/centre de tractament, fet que fa necessari conèixer la producció de cada sector i la producció de la recollida comercial per a poder dimensionar aquesta dada amb garanties. El fet que el servei es distribueix en dues temporades, i que les produccions varien durant l'any en un municipi amb les característiques demogràfiques com Sant Feliu de Guíxols, fan necessari que per a conèixer aquesta dada, i per a poder fer una proposta del Pla de contenerització amb garanties, es necessiti la producció dels diferents sectors per mesos. Entenent que l'actual adjudicatària coneix les produccions dels diferents recorreguts que actualment es presten al municipi, aquestes són dades de les quals disposa i que la seva no publicació vulneraria el principi d'igualtat entre licitadors, pel qual es sol·licita que es publiqui la informació de produccions de residus de les cinc fraccions per sector de recollida, desglossat també per mesos. Així també, es sol·licita la mateixa dada de producció de totes les fraccions de la recollida comercial, desglossat per mesos. 14/05/2020 12:04h
Adjuntem un PDF on hi ha un quadre amb la petició realitzada (document annex).

Remarcar que de la Zona A treure i posar no tenim dades tal com vàrem contestar en la pregunta 115.

El rebuig, la form i els envasos del sector A es comptabilitzen a la zona B càrrega posterior, i el vidre i paper estan comptabilitzats a la recollida comercial.
147. A l'apartat 3.1.7.1 s'indica el destí dels residus de la fracció vidre, on s'indica la planta de Llagostera o de Mollet del Vallès i/o la que el model de gestió o el mateix Ajuntament determini per a cada període. Trobem que hi ha una diferència substancial entre transportar els residus a Llagostera (aproximadament 15 km des de Sant Feliu de Guíxols) i transportar-los a Mollet del Vallès (aproximadament 90 km des de Sant Feliu de Guíxols). Entenent que el plec indica que la decisió no és de l'adjudicatari, sinó que és del model de gestió o del mateix Ajuntament, sol·licitem que aclareixin si s'ha de comptar el transport fins a Llagostera o fins a Mollet, ja que hi ha una diferència substancial en el quilometratge, que afectarà l'hora del càlcul de l'índex d'operativitat i el cost dels serveis. 14/05/2020 12:03h
Per calcular l'índex d'operativitat s'ha de tenir en compte la planta de Mollet del Vallès.
146. Poden aclarir els formats en què s'ha de presentar l'oferta, atès que hi ha una contradicció entre els que consten al punt 11.3 (pàgina 24 del PCAP) i els que es demanen a l'apartat 8.3 del PPT (pàg.157-158). 1. A la pàgina 159 del PPT s'indica que els arxius hauran de ser oberts i no protegits i que la cartografia s'haurà de presentar en format PDF i DWG i DXF. Seria també acceptat d'igual manera un format obert i editable en GIS? 13/05/2020 14:15h
Són admissibles tots els formats, tant el de la clàusula 11.3 com de la 8.3, no s'han de duplicar les presentacions, és suficient que presenteu la vostra documentació en un format.

1. Sí, és acceptat.
145. Respecte a la resposta 112, es sol·licita que s'especifiqui exactament quin servei i amb quina dotació de mitjans humans i mitjans materials s'ha d'incloure en cada apartat del criteri de valoració automàtica 1.3 de cadascun dels dos lots, ja que no és el mateix oferir, per exemple, 300 hores de servei d'escombrada manual (1 operari, per tant 300 hores d'operari) que 300 hores de servei de neteja amb brigada (2 operaris, per tant 600 hores de servei). Sol·licitem aquest aclariment perquè no queda perfectament delimitat l'abast d'aquest criteri de valoració automàtica, ja que no permet la valoració del cost econòmic per l'empresa atesa la variabilitat entre serveis i categories, i que aquesta és una millora sense cost per a l'Ajuntament. 13/05/2020 14:14h
Per valorar l'ampliació de les hores de servei s'agafarà el criteri del cost salarial del personal. Atès que les categories professionals tenen un cot salarial diferent, cada licitador haurà d'especificar les categories de les hores professionals de cada ampliació de servei.

Les hores de cada categoria professional es ponderaran segons el cost total any de cada categoria de les taules salarials definitives de l'any 2019, prenen per referència i com a ponderació 1 la categoria professional de peó diürn.

Les ponderacions seran les següents: (document annex).

La suma de les ponderacions de les hores de cada categoria professional oferides per un licitador se li aplicarà la puntuació que especifica aquest criteri de valoració automàtic.

Aquest aclariment val pel criteri automàtic 1.3 dels dos lots.¿
144. Respecte a la resposta 106, s'indica que "Les bateries del port s'han de recollir: en aquests moments la resta es fa amb el servei de càrrega posterior i la resta amb la recollida comercial" Entenem que el servei de recollida domiciliaria de càrrega posterior recull els contenidors de fracció resta, i que la recollida comercial recull els contenidors de les altres fraccions de recollida. És així? 13/05/2020 14:13h
Sí, en aquests moments es fa així.
143. Respecte a la resposta 104, en l'arxiu en format AutoCAD adjuntat al perfil del contractant, que fa referència a l'Annex 1 apartat 1, només veiem els contenidors i la cartografia municipal, però no hi ha una delimitació dels 3 sectors de recollida. Per tant, es torna a sol·licitar la delimitació del Sector A, B i C de la recollida domiciliaria en format cartogràfic. 13/05/2020 14:12h
En el plànol i en l'arxiu Autocad hi ha dibuixats tres tipus diferents de contenidors que formen les bateries i cada tipus de contenidors correspon a un sector diferent i la delimitació te la dóna la mateixa distribució dels diferents bateries d'un mateix tipus de contenidors.
S'adjunta un retall dels tipus de bateries perquè pugueu identificar els sectors (document annex).
142. Respecte a la pregunta 96, ens poden afirmar per tant que, per exemple, en el sector 3 d'escombrada manual s'han de netejar la totalitat dels carrers del sector 3 Eres 6 dies a la setmana en temporada alta i 5 dies a la setmana en temporada baixa? 13/05/2020 14:10h
L'annex 2 del PPT diu que en el sector 3 Eres hi ha d'haver servei d'escombrat manual 6 dies a la setmana en temporada alta i 5 dies a la setmana en temporada baixa format per un peó. Quines seran les rutes de treball del peó dependrà de molts factors que l'empresa licitadora ha d'analitzar per poder complir els índexs de qualitat que es descriuen en el plec.
141. Respecte a la pregunta 93, veiem que no s'està responent a la pregunta que fèiem. En la modificació del RD 1098/2001 portada a terme pel RD 773/2015 es canvia la forma d'anomenar les categories (Article 38), no els subgrups (Article 37), on es passa a denominar les categories de A, B, C i D (RD 1098/2001) a números de l'1 fins al 5 (RD 773/2015). Per tant, sol·licitem que es modifiqui la taula de classificació empresarial, ja que en el RD 1098/2001 no existia el Grup U, Subgrup A, Categoria 5, sinó que hauria de ser Grup U, Subgrup 1, Categoria D. 13/05/2020 14:09h
No cal modificar res, perquè quedi clar:
Categories que s'admeten:
Lot 1:
- RD 1098/2001 abans de la modificació per RD 773/2015: Grup U Subgrup 1 Categoria D
- RD 1098/2001 després de la modificació per RD 773/2015: Grup U Subgrup 1 Categoria 5

Lot 2:
- RD 1098/2001 abans de la modificació per RD 773/2015: Grup R Subgrup 5 Categoria D
- RD 1098/2001 després de la modificació per RD 773/2015: Grup R Subgrup 5 Categoria 5
140. En el cas de l'oferta integradora, s'han de presentar fitxes tècniques i plànols dels serveis en el Sobre B? S'han de presentar les fitxes econòmiques en el Sobre C? En el Sobre Digital, per a l'oferta integradora, no veiem cap apartat per aportar aquestes fitxes. 13/05/2020 14:07h
Per presentar una oferta integradora dels dos lots caldrà presentar, necessàriament, una oferta individual vàlida a cada un dels lots que integren aquella; així, les fitxes tècniques i econòmiques (a part de la resta de documentació que escaigui) s'hauran d'haver inclòs prèviament en els sobres corresponents de cadascun dels lots.

En cas de presentar l'oferta integradora, el contingut del sobre B de la mateixa haurà de contenir i permetre valorar, els aspectes següents (trobareu l'apart específic per incloure cada un):

¿ Descripció tècnica especificant els aspectes en els quals difereix de les ofertes individuals per lots.
¿ Identificació i descripció de les diferències, millores i sinergies de l'oferta integradora respecte cada un dels lots individuals.

Pel que fa al sobre C (oferta econòmica) de l'oferta integradora, en el sobre digital es troben, per separat, els formularis a emplenar del lot 1 integrat i del lot 2 integrat.

139. Referent a la pregunta 66, en el cas que un licitador presenti un pressupost amb un Benefici Industrial diferent al 4% i unes Despeses Generals diferents al 2%, quin tractament es farà per part de la mesa de contractació? 13/05/2020 14:04h
El PPT a la clàusula 7.1 e) diu:
"Les empreses contractistes a l'hora d'elaborar el pressupost anual de la contracta haurà d'aplicar a l'import anual total dels serveis els paràmetres següents:
- 2% com a màxim de despeses generals.
- 4% com a mínim de benefici industrial."

Per tant, si es compleix aquesta clàusula, la Mesa de Contractació no tindrà res a dir ni a tractar. Qualsevol % de despeses generals menor al 2% millorarà el preu de l'oferta de licitació i qualsevol % de benefici industrial per sobre del 4 % empitjorà l'oferta de licitació i això quedarà reflectit en el preu de licitació que es valorarà en l'apartat corresponent.
138. A l'apartat 3.1.3.1, 3.1.4.1, 3.1.5.1, 3.1.6.1 i 3.1.7.1 s'indiquen els destins de les diferents fraccions de residus. Veiem que per als residus d'Envasos, Paper i Cartró i Vidre es fa una descripció genèrica de planta de tractament, només indicant que es troben a Llagostera o Mollet del Vallès. Ens podrien indicar quines són exactament aquestes plantes i la seva direcció? 13/05/2020 14:03h
Sí que podem dir on estan actualment i en un futur pròxim les plantes de tractament però cal tenir en compte que el plec diu sempre com parla d'aquest tema el següent: "planta de Tractament [...] (i la determina) o la que el model de gestió i/o el propi Ajuntament determini per a cada període", per tant, cal assenyalar que l'Ajuntament podrà canviar de lloc la seva planta de tractament en qualsevol moment de la contracta.
Planta de tractament de Resta i Form - Abocador de Solius / PTGE. CAN DURAN (JUNT AB. LLAG-SOLIUS) 17240 LLAGOSTERA, GIRONA Planta de tractament d'envasos - Recuperaciones Navarro/ Veïnat Bruguera Alta, 23, 17240 Llagostera, Girona Planta de tractament de paper - cartró Tirgi / Pol. Ind. Polingesa, Carrer Onyar, 17457 Riudellots de la Selva, Girona Planta de tractament de vidre - Santos Jorge /carrer de Bilbao, 29, 08100 Mollet del Vallès, Barcelona.
137. Existeix un model de pressupost a presentar per a la causa de modificació prevista tercera referent al tancament i identificació en contenidors de la clàusula 31.2? Ens el podrien facilitar? 12/05/2020 18:42h
No hi ha model de pressupost, però el plec de clàusules ja especifica quins conceptes ha d'incloure aquest pressupost.
136. En el Plànol orientatiu recorreguts neteja amb aigua (BALDEJADORA), de l'Annex I apartat 6, observem a la representació diferents colors en la cartografia però no trobem la llegenda per a interpretar aquest plànol. Ens podrien indicar a què fa referència cada color? 12/05/2020 18:41h
Són les diferents rutes de baldejadora que s'estan fent actualment.

135. En els Plànols orientatius sectors escombrat mixt, de l'Annex I apartat 5, observem a la representació de la pàgina 22 i 23 diferents colors en la cartografia però no trobem la llegenda per a interpretar aquest plànol. Ens podrien indicar a què fa referència cada color? 12/05/2020 18:40h
Són les diferents rutes de l'escombrat mixt que s'estan fent actualment.
134. En els Plànols orientatius sectors escombrat manual, de l'Annex I apartat 3, observem que en ESCOMBRAT MANUAL ERES hi ha representats carrers amb dos colors diferenciats. El mateix observem en l'ESCOMBRAT MANUAL VILARTAGUES, on trobem tres colors diferents. No trobem la llegenda per a interpretar aquest plànol en l'Annex, per tant, ens poden indicar a què fa referència cada color? 12/05/2020 18:38h
Són les rutes que fan els operaris actualment.
133. El tractament d'escombrada manual ha de netejar obligatòriament tots els carrers indicats en l'Annex I apartat 3 (Plànols orientatius sectors escombrat manual)? En el cas de presentar una proposta que difereixi en carrers a netejar, serà motiu d'exclusió del licitador per incompliment de les exigències dels plecs? 12/05/2020 18:37h
L'annex I apartat 3 diu plànols orientatius, per tant, són orientatius perquè les empreses licitadors tinguin coneixement del servei actual.

S'ha de presentar una proposta que compleixi els mínims exigits en el servei d'escombrat manual que marca el PPT per no fer un incompliment de les exigències del plec.
132. En el cas de la maquinària amb característiques tècniques mínimes indicades en el plec per sobre del que ofereix actualment el mercat i que s'ha indicat a les respostes 80, 81, 82, 84, que s'ofereixi la maquinària que més s'adapti a aquestes característiques tècniques (per sota dels mínims exigits) suposarà l'exclusió del licitador per no complir els mínims exigits en els plecs? En el cas que no sigui motiu d'exclusió, es puntuarà amb zero punts aquests vehicles o maquinària, per no superar les exigències dels plecs? 12/05/2020 18:36h
Si en el mercat no existeix una maquinària amb aquestes característiques, cap empresa podrà presentar una maquinària que compleixi el plec, per tant, si això es dóna no hi haurà exclusió del licitador.

Tanmateix, remarcar que cal presentar la maquinària que existeix en el mercat i s'acosti més a les característiques del PPT.

La valoració la realitzarà el Comitè d'Experts.
131. Entenem que per a respondre al criteri 1.A.1.9 del Lot 2, només s'ha de fer referència a les causes de modificació previstes de la clàusula 31 apartat 2 següents: -Model de gestió diferent de la recollida comercial mitjançant autocompactadors -Recepció d'urbanitzacions de nova creació o urbanització de nous carrers, ja que de les altres 3 causes de modificació prevista veiem que: -L'ampliació de la unitat de servei de recollida comercial per adhesions de nous establiments es troba recollida en el criteri de valoració automàtica, i per tant aportar aquesta informació al Sobre B seria revelar informació del Sobre C. -La implementació de la tecnologia de tancament i identificació dels contenidors es troba recollida en el criteri de valoració automàtica, i per tant aportar aquesta informació al Sobre B seria revelar informació del Sobre C. -La modificació per propostes de millora de l'organització i rendiment dels serveis es troba valorada al criteri de valoració per judici de valor 1.A.2, pel que veiem que seria redundant incloure la informació un altre cop en aquest criteri. Són correctes aquestes interpretacions? 12/05/2020 18:34h
La interpretació correcta és la següent:
La clàusula diu:
"A. 1.9. Avaluació de residus i grau d'implantació. Tal com es recull en el Plec de Condicions Tècniques, aquest nou contracte ha de suposar un pas endavant en la prevenció i recollida selectiva de residus. A tal efecte, les propostes han de presentar innovacions tecnològiques i en l'organització i pràctica dels sistemes de recollida selectiva, amb els criteris establerts en la clàusula trenta-unena apartat 2 d'aquest plec. A continuació es desglossen els criteris específics per a cada un dels aspectes del servei, que han d'estar alineats amb aquest objectiu general (puntuació màxima 3 punts):
-Proposta tecnològica (puntuació màxima 1,5 punt).
-Proposta organitzativa i pràctica del sistema de recollida selectiva (puntuació màxima 1,5 punt)."

Per tant, aquí s'han de detallar propostes sobre sistemes de recollida selectiva, tenint en compte el que diu la clàusula 31.2. i tenint en compte que no es poden expressar valors que serveixin per obtenir resultats dels criteris automàtics.
130. Per poder respondre al criteri de valoració 1.A.2 del lot 1 i del lot 2, sol·licitem que informin de la taxa d'absentisme actual de la plantilla de neteja viària i neteja de platges, i de la plantilla de recollida de residus i gestió de la deixalleria respectivament. 12/05/2020 18:32h
L'absentisme pot variar segons l'època de l'any des de l'11% a tenir puntes del 21 %.
129. Lot 1 Neteja viària. Quina és l'organització en torn actual dels equips de brigades? Opció 1: 1 equip de matí + 1 equip de tarda. Opció 2: 2 equips de matí. Opció 3: 2 equips en torn de tarda. 12/05/2020 18:31h
Actualment tenim 2 equips al matí, però és una informació irrellevant que no condiciona l'oferta.
128. En referència als mitjans mínims necessaris per a l'execució del servei de neteja de platges. Annex IV-Punt 1.1.2 (pàgina 6), s'indica 2 unitats de vehicles lleugers de nova adquisició: Quines són les característiques mínimes d'aquests vehicles? No es troben definides a l'annex V Recursos Materials i Humans. Quin és el nombre mínim de vehicles lleugers sol·licitats globalment al servei de neteja viària i neteja de platges? 12/05/2020 18:30h
Les característiques dels vehicles lleugers estan definides en l'Annex V pàgina 16.

Per neteja viària 1 vehicle lleuger (tipus goupil) - annex 2 pàgina 5 apartat 1.2.2.
Per platges 2 vehicles lleugers - annex 4 pàgina 6 apartat 1.1.2.
127. Lot 1. Neteja viària. En referència a la nova adquisició d'escombradora d'arrossegament: Quina és la capacitat mínima correcta exigida? Segons Annex II Serveis de Neteja Viària punt 1.3.2. (Pàgina 6) mitjans mínims necessaris és de 6 m³ i segons Annex V Recursos Humans i Materials - punt 2.1.1. (pàgina 13) defineix escombradora de 5 m³ com a mínim. 12/05/2020 18:29h
Hi ha un error. La capacitat és de 5 m³ com a mínim.
126. Les millores proposades poden ser descrites tècnicament en els volums I i II? (sense determinar núm. hores, per exemple. Només esmentant la realització de la millora) 12/05/2020 18:27h
Si les millores proposades tenen vinculació amb algun criteri d'adjudicació automàtic i es pot esbrinar o descobrir l'oferta del sobre 3, no poden estar descrites en el volum I i II.
125. Referent a la pregunta 105, es sol·licita de nou el llistat de comerços adherits, ja que sí que veiem que és necessari per al dimensionat, ja que per omplir les fitxes tècniques del Lot 2, més concretament la fitxa T/RR-00 del servei de Recollida Comercial Porta a Porta (RECOM) s'ha d'emplenar per cada itinerari els km recorreguts i el nombre d'establiments. Per a poder disposar de la dada de km recorreguts necessitem saber on s'ubiquen els comerços. A més, trobem que aquesta és informació que l'actual adjudicatari disposa i que el posa en una posició d'avantatge respecte als altres licitadors. Per tant, de nou sol·licitem aquesta informació. 28/04/2020 10:35h
Es publica aquesta informació a l'apartat "Avisos" del "Tauler d'avisos" d'aquesta licitació.
124. Com a complement de la resposta 108, ens agradaria que ens aclarissin el següent: 1. El criteri de valoració automàtic 1.5 del Lot 2 té relació directa amb la causa de modificació prevista inclosa a la Clàusula 31.2? 2. En cas afirmatiu, veiem que la modificació prevista parla d'un número aproximat màxim de 1.416 unitats, però el criteri de valoració només valora fins a 1.256 unitats. Quina és la dada correcta? 3. En un hipotètic cas de què una empresa presenti una proposta per al 100% d'implantació en el criteri de valoració automàtic 1.5 del Lot 2, i el seu pressupost d'implantació per valor de 525.000 ¤, se li modificarà el contracte per a ampliar en aquest valor, un cop comprovat els preus contradictoris? O aquest compromís de l'oferta en el criteri automàtic, es troba inclòs en l'import del pressupost del servei del Lot 2, i per tant no pertocaria modificació contractual per aquest import? 4. En un hipotètic cas de què una empresa presenti una proposta per al 0% d'implantació en el criteri de valoració automàtic 1.5 del Lot 2, ha de presentar el pressupost sol·licitat a la clàusula 31.2 per a la modificació prevista? 5. El valor de 525.000 ¤ com a màxim de la modificació prevista per a tancament de contenidors i identificació d'usuaris, és en valor anual o total per a la durada del contracte? 6. Pel que fa a l'amortització tecnològica que s'ha d'incloure en el preu d'ús, es sol·licita quants anys, del total de 10 anys en què s'ha de preveure la recuperació de l'amortització, s'han d'incloure en el pressupost, perquè tots els licitadors indiquin el mateix. 27/04/2020 16:21h
1. Si té relació, però potser no una relació directa.

2. El Plec administratiu diu: "La implantació d'aquesta tecnologia en tots els contenidors, si és el cas, implica el tancament i identificació d'un número màxim aproximat de 1.416 unitats de contenidors i el software que correspongui." I amb aquestes dades s'ha estimat el pressupost descrit en el plec "El preu màxim estimat per aquesta modificació ascendeix a l'import de 525.200,00¿¤ (sense IVA, ni BI, ni DG, ni interessos). Per tant, el pressupost a presentar pels licitadors, amb la previsió de contenidors per implantar la tecnologia que hagi previst cada licitador, no pot superar aquesta quantitat."

Totes dues són correctes.

3. Proposi el que proposi l'empresa el que descriu el plec és que no pot superar la quantitat de "525.200,00 ¤ (sense IVA, ni BI, ni DG, ni interessos). Per tant, el pressupost a presentar pels licitadors, amb la previsió de contenidors per implantar la tecnologia que hagi previst cada licitador, no pot superar aquesta quantitat." A més el plec diu "El preu màxim estimat per aquesta modificació ascendeix a l'import de 525.200,00 ¤ (sense IVA, ni BI, ni DG, ni interessos)". Per tant, queda clar que serà una modificació i no forma part del pressupost del servei del lot 2.

4. Sí.

5. La quantitat és el cost del total de la inversió independentment del que duri el contracte.

6. La despesa a imputar serà d'1/10 part de la inversió per cada any d'execució, que sigui possible aquesta tecnologia, en aquest contracte.
123. A les pàgines 13-14 de l'Annex 3 s'indiquen els mitjans mínims necessaris per dur a terme els serveis de Recollida de Residus. Pel que fa als contenidors laterals "petits" (de 1800 l a 2400 l) es demana un mínim de 388 contenidors i pels de 3200 l un mínim de 481 contenidors. Els contenidors "petits" s'utilitzen per a les fraccions FORM i Vidre (pàg. 54 PPT). Segons els nostres càlculs, els contenidors "petits" necessaris són inferiors a 388. Pot ser que hi hagi un error amb aquesta xifra? És possible oferir una quantitat inferior, de forma justificada? 27/04/2020 13:42h
El PPT diu: "L'empresa contractista haurà de presentar un pla de contenització del municipi tenint en compte totes aquestes premisses.

A l'annex 1, s'adjunta el plànol de les ubicacions actuals que servirà de base per a la nova proposta. El plànol actual correspon a les ubicacions dels contenidors de càrrega bilateral, per tant, caldrà adaptar-les per la càrrega lateral.

També es poden proposar optimitzacions de les ubicacions tot i que els serveis tècnics de l'Ajuntament són qui determinaran, en consens amb l'empresa adjudicatària, la modificació d'aquests emplaçaments.

L'Ajuntament serà qui aprovarà el Pla de contenització."

Per tant, si considereu que no es necessiten tants, perquè el vostre pla de contenització així o marca, ho justifiqueu.
122. La Fitxa Econòmica E/PER-R porta per títol "Fitxa Preus Unitaris Personal Hores Extra", però el seu contingut no està relacionat amb les hores extra. Entenem que hi ha un error amb el títol d'aquesta fitxa, és així? 27/04/2020 13:27h
Sí, és un error en el títol, la fitxa E/PER-R és la fitxa resum dels costos de personal.

Les hores extres es troben a la fitxa E/PER-Eb.
121. A la pàgina 10 de l'Annex 3, les figures que mostren els horaris i freqüències en funció de la temporada són correctes? No hauria de ser Temporada Alta Abril-Setembre i Temporada Baixa Octubre-Maig? 27/04/2020 13:23h
Les temporades són correctes.
120. 1. A la pàgina 10 de l'Annex 3, les dades de la Taula "Evolució RECOM 2011-2018" corresponen al nombre de contenidors o al nombre d'establiments? 2. Es podria facilitar un llistat dels establiments adherits a la recollida comercial? 27/04/2020 13:16h
1. L'annex 3 descriu l'evolució dels punts de recollida i al final dona una dada d'establiments donats d'alta en el servei l'any 2019.
2. No és imprescindible aquesta dada per dimensionar el servei.
119. Podrien confirmar si els licitadors han de preveure efectuar la recollida comercial a 417 establiments o bé augmentar en 417 els establiments respecte a la recollida actual, prestant el servei a 735 establiments? (318 actuals + 417 = 735). 27/04/2020 12:16h
El PPT diu: "La previsió que ha de tenir en compte el licitador a l'hora de dimensionar el cost del servei en la serva oferta és l'augment següent respecte el nombre d'establiments actualment en servei que s'especifica en l'annex 3:

- 54 establiments de Form amb cubell.

- 170 establiments de paper-cartó.

- 59 establiments de vidre amb cubell.

- 106 establiments d'envasos.

- 28 establiments de pòrex.

- Total punts de recollida previstos ampliar 417."

L'annex 3 descriu l'evolució dels punts de recollida i al final dona una dada d'establiments donats d'alta en el servei l'any 2019.

Per tant, l'ampliació són punts de recollida no establiments. Un operador/establiment pot tenir més d'un punt de recollida comercial, que dependrà de les fraccions que se li recullin.
118. Al criteri automàtic 1.5 del lot 2, es valora amb 0,5 punts el "% d'ampliació dels operadors comercials". Per ampliació d'un operador comercial es refereix a realitzar-li el tancament i/o identificació del/s seu/s contenidor/s. És correcte? 27/04/2020 12:04h
La fórmula diu:

% ampliació= (nº punts de recollida comercial que el licitador proposa ampliar) / (nº de punts de recollida comercial previstos a ampliar (417)) x 100 (puntuació màxima 0,50 punts).

Per tant, són punts de recollida comercial el que valora la fórmula. Un operador pot tenir més d'un punt de recollida comercial, que dependrà de les fraccions que se li recullin.

En la recollida comercial no diu enlloc que els contenidors s'hagin de tancar o identificar. El Plec de prescripcions tècniques diu: "L'adjudicatari posarà en marxa un sistema de gestió, que permeti tenir localitzats tots els operadors comercials, que estiguin dins el servei de recollida comercial, per tal de comunicar i informar via mòbil als usuaris de la recollida comercial del següent:

- Les incidències diàries produïdes.

- Els calendaris de recollida.

- Les modificacions o canvis del servei.

Aquest sistema de gestió ha de permetre una bona gestió de les dades de recollida i una comunicació entre l'empresa i l'operador comercial."
117. Al criteri automàtic 1.5 del lot 2, quan es detalla la fórmula per assignar la puntuació en cadascun dels subapartats, hi ha un número entre parèntesis. 1. Aquest valor correspon amb el màxim nombre de contenidors a identificar/tancar que es poden oferir? 2. En cas que una empresa oferís un nombre superior, rebria més puntuació que una empresa que oferís el nombre indicat entre parèntesis? 27/04/2020 11:30h
1. Sí.
2. No.
116. A les pàgines 56/57 del PPT diu que es realitzarà el tancament i/o identificació de tots els contenidors, i que la implantació d'aquesta tecnologia es realitzarà a partir de modificacions del contracte i l'Ajuntament decidirà si es fa en una o diverses fases. Per altra banda, el criteri automàtic 1.5 del lot 2 valora el grau d'implantació de la identificació i tancament dels contenidors, havent d'indicar cada empresa quants contenidors oferta amb tancament i/o identificació. Hem d'interpretar que els contenidors que s'ofereixin amb tancament i/o identificació al criteri 1.5. s'instal·laran a l'inici del contracte, i posteriorment, quan l'Ajuntament ho decideixi, es faran modificacions del contracte per instal·lar el tancament i/o identificació a la resta dels contenidors? 27/04/2020 11:16h
Els contenidors que s'ofereixin en el criteri 1.5 s'instal·laran quan ho decideixi l'Ajuntament en un o diverses fases mitjançant modificacions del contracte.
115. A la pàgina 3 de l'Annex 3, no es proporcionen les dades de producció de residus domèstics corresponents al sector A. Tampoc es proporcionen les dades desglossades per mes. Es podrien proporcionar aquestes dades? 27/04/2020 11:00h
No disposem de la informació sol·licitada. Només podem afirmar que els residus de la zona A estan inclosos en la zona B.
114. El criteri 1.3 de proposta d'ampliació d'hores de servei no està limitat a un topall màxim, fet que podria portar a plantejar ofertes irrealitzables per part d'algun licitador. Podrien indicar quin és el màxim d'hores de servei que es pot oferir per a cadascun dels apartats d'aquest criteri? 27/04/2020 10:52h
Aquesta qüestió ja ha estat contestada: "Les empreses han d'assumir un estàndard per poder recollir els residus i fer la neteja amb els recursos humans i materials que consideri i per sobre aquest mínim, que ha de ser lògic i possible, els licitadors han d'oferir, si volen, unes hores d'ampliació del servei."
113. El criteri de valoració automàtica 1.3 al lot 2 (recollida de residus i gestió de deixalleria) valora en el seu apartat d) l'ampliació d'hores de servei per a reforçar les neteges amb aigua durant el període d'estiu. La neteja amb aigua és un servei propi del lot 1. És correcta la inclusió d'aquest criteri dins del lot 2? 27/04/2020 10:39h
Aquesta qüestió ja ha estat contestada: "Doncs totes les que fan referència a neteja dels embrutiments ocasionats pel servei de recollida dins l'espai de la via pública i els seus elements, tant per part de l'empresa com per part dels ciutadans."
112. Els apartats de valoració per criteris de valoració automàtica 1.3 dels dos lots fan referència a l'augment d'hores de servei per cada apartat que s'augmentin respecte als serveis mínims establerts al PPT. Aquestes hores de servei a quins serveis fan referència específicament? Per al Lot 1, són hores d'escombrada manual, d'escombrada mixta, de neteja amb aigua, de neteja amb brigada, de neteges complementàries o d'altres serveis? Per al Lot 2, són hores del servei de recollida del Sector A, hores del servei de recollida del Sector B, hores del servei de recollida del Sector C, hores del servei de recollida comercial, hores del servei de repàs de contenidors, hores del servei de neteja de contenidors o d'altres serveis de recollida? Ens podrien especificar, per cada apartat, la configuració de la tipologia de servei que es sol·licita? 27/04/2020 10:27h
Augment d'hores per qualsevol tipus de servei especificat en el plec de prescripcions tècniques i els seus annexos.
111. A la plataforma del Sobre Digital hi ha un lloc habilitat per pujar l'oferta corresponent al lot 1 i un per al lot 2, però no hem trobat un lloc habilitat per a pujar l'oferta integradora. On s'hauria de pujar l'oferta integradora? Activaran un lloc destinat a pujar l'oferta integradora o bé s'ha de pujar juntament amb un dels dos lots? 24/04/2020 10:08h
Hi ha un lloc habilitat per pujar l'oferta integradora. És l'anomenat "Lot 3 Oferta integradora". Estan configurats els tres lots: 1, 2 i el 3 que es diu "oferta integradora".
110. Per al LOT 1 (neteja viària i neteja de platges) el criteri 1.3 apartat "D" esmenta que es valorarà amb 1 punt el "Reforç a les neteges amb aigua durant el període d'estiu (15 de juny a 15 de setembre)". Per al LOT 2 (recollida de residus i deixalleria) el criteri 1.3 apartat "D" esmenta EXACTAMENT el mateix criteri amb la mateixa puntuació. La pregunta que es formula és: Quines "neteges amb aigua" contempla el servei de recollida? 22/04/2020 21:56h
Doncs totes les que fan referència a neteja dels embrutiments ocasionats pel servei de recollida dins l'espai de la via pública i els seus elements, tant per part de l'empresa com per part dels ciutadans.
109. Preguntes sobre l'annex V: 1. Pàg. 15 punt 2.2.4 demana una furgoneta de neteja a pressió i diu dipòsit hidràulic d'inox de mínim 600 litres. Entenen que es refereix als litres d'aigua, és correcte? 2. A les pàg. 13 i 14 punt 2.2.2 demana una Baldejadora, i ens agradaria saber si pot ser ELÈCTRICA, donat els seus avantatges mediambientals, tant en la gran reducció d'emissions contaminants com d'emissions sonores. Creiem que és una màquina que gran part de la seva ruta serà en zones de vianants i comercials i seria una gran millora pel municipi. 3. Pàg. 13, punt 2.2.2, la direcció de la baldejadora ha de ser articulada? O pot ser amb les quatre rodes direccionals? 4. Pàg. 13, punt 2.2.2. Especifica que la bomba de la baldejadora ha de ser de 90l/400bar. Considerem que aquesta bomba és massa gran pel volum de litres d'una baldejadora mitjana com la que s'està valorant, ja que tindran entorn d'uns 1500/1600 litres d'aigua i això li donarà una autonomia molt baixa només per treballar uns 20 minuts i hauria de parar a carregar aigua. El normal per aquesta mida de Baldejadora seria una bomba d'aproximadament 50l/minut així podria arribar a gairebé a una hora de feina continua. 22/04/2020 21:37h
Respostes:
1. Sí.
2. Pregunta ja contestada: "La baldejadora sigui elèctrica o no, ha de complir les característiques mínimes exposades a l'annex V. L'annex V no específica amb quin tipus de combustible ha de funcionar aquest vehicle."
3. L'annex V diu "Direcció articulada (4 rodes direccionables)"
4. S'ha de complir el que marca l'annex V com a mínim. La pressió de la baldejadora ha de ser regulable i això permet controlar les hores de feina continua.
108. Referent al criteri de valoració automàtic 1.5 del Lot 2 (Grau d'implantació de la identificació i tancament de contenidors), ens poden detallar en què consisteix exactament aquest? Inclou el subministrament de la mecatrònica de tancament dels contenidors per part de l'adjudicatari? Inclou el subministrament de les targetes d'identificació als usuaris? Si és així, quin nombre de targetes s'ha de subministrar? Inclou la instal·lació de la mecatrònica en els contenidors? En quin període temporal dins del contracte s'ha de realitzar aquesta implantació? 22/04/2020 21:11h
El contingut dels plecs administratiu i tècnic respecte a aquest tema, no necessita interpretació i es troba descrit amb suficiència en les clàusules corresponents. L'únic punt que es presta a interpretació és que es farà en una o diverses fases, que encara no s'han decidit per part de l'Ajuntament, però que aquesta inconcreció no afecta l'oferta.
107. Amb relació a la maquinària descrita a l'annex V Recursos Materials i Humans punt 2.2.2, vehicle Hidronetejador (Baldejadora), creiem que especifica una màquina de propulsió dièsel i la nostra pregunta és saber si s'acceptaria una màquina de similars característiques de propulsió 100% elèctrica. Entenem que estarà destinada a treballar a zones de vianants i de comerços i ens agradaria que valoréssiu la gran millora mediambiental, reducció d'emissions contaminants i d'emissions sonores que té una màquina elèctrica. 22/04/2020 21:05h
La baldejadora sigui elèctrica o no, ha de complir les característiques mínimes exposades a l'annex V. L'annex V no específica amb quin tipus de combustible ha de funcionar aquest vehicle.
106. Annex I.I ¿ Plànols de contenidors. (vegeu pregunta com a document annex). En l'Annex I.I adjuntat al perfil del contractant en format AutoCAD (.dwg) observem: 1. Hi ha contenidors repartits pel municipi que no tenen associat número d'àrea (per exemple, a l'espigó del port). Aquests contenidors estan inclosos en el servei de recollida domiciliaria? 2. A les àrees 26, 46, 86, 90, 159, 137, 178, 217, 225, 244 i 266 (entre d'altres) trobem un bloc que no relacionem amb cap classe de contenidor. Ens podrien indicar a què fa referència? 3. L'àrea 13 veiem que té dos contenidors de càrrega posterior (Resta i orgànica) i tres contenidors de càrrega bilateral (Envasos, paper i vidre). Aquesta àrea s'ha de mantenir amb aquesta configuració? Ha de ser del Sector B o del Sector C? 4. Observem que les dades facilitades a l'Annex III del PPT respecte a la contenització actual no coincideixen amb l'inclòs a l'Annex I.I. Quines dades són les correctes a utilitzar? 5. En el Sector A observem a l'Annex I.I que hi ha 13 àrees de contenidors de posar i treure, a l'Annex III s'informa que n'hi ha 12 actualment, però es demanen 10 bateries de contenidors. Ens poden indicar quines són les localitzacions on s'instal·laran aquestes 10 bateries? 6. Ens podrien confirmar que el nombre total d'àrees a disposar al projecte de contenització pel Sector B és de 79, i que només ha d'haver instal·lat 1 contenidor de cada fracció? 7. Ens podrien confirmar que el nombre total d'àrees a disposar al projecte de contenització pel Sector C és de 165, i que només ha d'haver instal·lat 1 contenidor de cada fracció? 22/04/2020 20:58h
Les dades de l'AutoCAD de les bateries dels contenidors són orientatives atès que el licitador ha de fer proposta de contenització.
1. Les bateries del port s'han de recollir: en aquests moments la resta es fa amb el servei de càrrega posterior i la resta amb la recollida comercial.
2. El contenidor verd és el contenidor de roba que recull l'empresa Humana.
3. A criteri del licitador en el pla de contenització que posteriorment haurà de tenir el vistiplau de l'Ajuntament.
4. En principi haurien de coincidir, així i tot hi pot haver alguna petita distorsió perquè és una realitat que va canviant. Tanmateix són dades de referència perquè cada licitador faci el pla de contenització que consideri.
5. On s'ubicaran és criteri del licitador en el seu pla de contenització.
6 i 7. Pel que diuen el PPT considerem que és a criteri del licitador.
PPT clàusula 3.1.2. diu "Al sector B, que correspon al nucli urbà i es caracteritza per carrers estrets, està implantat el sistema de recollida de càrrega posterior amb tres fraccions (rebuig, orgànica i envasos)". Tanmateix, en aquest contracte es mantindrà el sistema de càrrega posterior però amb cinc fraccions i per cada bateria mínim: 1 u. rebuig de 1.100 l, 1 u. orgànica de 360 l, 1 u. envasos de 1.100 l, 1 u. vidre de 360 l i 1 u. paper- cartó de 1.100 l.[...]
Al sector C que correspon a les urbanitzacions i als carrers amples de Sant Feliu de Guíxols, actualment, disposa del sistema de càrrega bilateral i amb bateries de 3, 4 o 5 fraccions. Tanmateix, en aquest contracte, serà substituït pel sistema de recollida de càrrega lateral i amb totes les bateries de cinc fraccions (rebuig, orgànica, envasos, vidre i paper- cartó) i mantenint les unitats actuals de cada fracció, si es pot.
PPT 3.1.14 El nombre mínim de contenidors que s'ha d'instal·lar al municipi de Sant Feliu de Guíxols queda establert a l'annex 1, on hi ha el plànol actual de totes les bateries, i a l'annex 3 on es descriu el parc de contenidors actual. Cal recordar que a cada bateria/àrea actual haurà de tenir a més els contenidors que falten perquè sigui una bateria/àrea completa de cinc fraccions de recollida. Els licitadors, dins del projecte tècnic, calcularan amb ratis justificats el nombre de contenidors necessaris per a la població i volum de residus generats, fent-se responsables de qualsevol desbordament.
105. Establiments de recollida comercial. En l'Annex 3 del PPT s'indica el nombre d'establiments per cada tipus de fracció adscrits al servei de recollida comercial. Ens podrien relacionar els establiments adscrits, el nombre de contenidors associats a cada establiment i les fraccions que es recullen a cadascun d'aquests establiments? 22/04/2020 20:35h
No tenim aquesta informació processada per poder lliurar. No és imprescindible per dimensionar el servei.
104. Delimitació de sectors de recollida. Ens podrien facilitar, en format cartogràfic, la delimitació dels sectors de recollida domiciliaria? 22/04/2020 20:31h
En el plànol dels contenidors hi ha aquesta informació. Annex 1 apartat 1.
103. Nombre de contenidors per fracció i tipus de sistema. (vegeu pregunta com a document annex). Ens podrien indicar: 1. Quants contenidors per cada tipus de sistema i fracció estan inclosos en la taula referenciada? 2. Respecte als contenidors de càrrega posterior dels que han de ser de Nova adquisició: a. Quants es tenen previstos per utilitzar en el servei de recollida comercial? b. De quines fraccions han de ser cadascun d'ells, en relació amb els volums indicats en la taula anterior? 22/04/2020 20:27h
Són càlculs a realitzar a criteri del licitador. El plec marca els mitjans mínims necessaris.
102. Serveis d'escombrada mixta. Quines són les Zones indicades en l'Annex I del PPT per a l'escombrada mixta? Les de la pàgina 4 o les de la pàgina 6? 22/04/2020 19:57h
Pàgina 4 escombrat manual i pàgina 6 escombrat mixta.
101. Límit de pàgines Sobre B. El PPT indica a la pàgina 157 que es limita a 100 pàgines el contingut del Sobre B a presentar. Aquest límit inclou els dos Volums a presentar? És a dir, dins de les 100 pàgines s'han d'incloure els plànols i les fitxes T i D a presentar obligatòriament? 22/04/2020 19:52h
Aquesta qüestió ja ha estat contestada (vegeu enllaç) "En el volum II on s'han d'explicar els criteris de judici de valor no té límit de fulls. Recordar que el límit de fulls el té el volum I memòria descriptiva"
100. Cartografia. Podrien adjuntar la documentació de l'Annex 1 amb millor qualitat per poder avaluar millor la documentació presentada? Hi ha plànols que no es distingeix bé la diferència entre colors i en d'altres que és gairebé impossible identificar els carrers on es troben els serveis orientatius. 22/04/2020 19:44h
Aquesta qüestió ja ha estat contestada (vegeu enllaç) "No és possible. Recordà que els plànols són orientatius del servei tal com està organitzat en aquests moments".
99. Maquinària cedida per l'Ajuntament. A l'Annex 5 del PPT s'indica com a altres mitjans materials cedits per l'Ajuntament per l'adjudicatari del Lot 2 els següents: - Retroexcavadora. - Bomba. - Aspiradora de carrer. - Papereres platja. Són realment cedits per l'Adjudicatari del Lot 2, o bé per al del Lot 1, com es desprèn de l'Annex 2 i 4 del PPT? 22/04/2020 19:33h
Aquesta qüestió ja ha estat contestada (vegeu enllaç). "En els annexos de cada servei s'especifica a on van els que estan en reserva o en servei. En separar el servei en dos lots hi ha hagut canvis d'adscripció, per això, penseu que hi ha un error. Per aclarir el tema: El remolc hidrogenerador va al lot 2, la retroexcavadora, la bomba i les papereres platges al lot 1, tal com es descriuen en els annexos en els apartats de mitjans mínims necessaris de cada servei".
98. Escombrada mecànica. A la prescripció 2.1.4.1. del PPT es defineix el servei d'escombrada mecànica. Tot i això, a l'Annex 2 del PPT, no es fa referència al mateix, i no s'indica serveis d'escombrada mecànica. Són objecte del contracte els serveis d'escombrada mecànica? 22/04/2020 19:20h
L'escombrada mecànica no està contemplada en l'annex 2 perquè sempre serà escombrada mixta, tot i això, és una modalitat existent i es fa esment en el PPT.
97. Tasques Servei de brigades. A l'Annex 2 del PPT s'indica a l'apartat 1.2, que el servei de brigades realitza "repàs de les bateries de contenidors". Trobem que aquest és un servei que es defineix per al Lot 2, i no per al Lot 1. El servei de brigades ha de realitzar aquesta prestació? 22/04/2020 16:51h
El plec diu "El servei de brigades és un reforç a l'escombrat manual. Les primeres hores del matí de 7¿h a 9¿h, netejaran els punts negres i els voltants de les escoles. Després, aquests equips realitzaran el repàs de les bateries de contenidors." Hi ha un error, no realitzen el repàs de les bateries de contenidors.

96. Freqüències de serveis d'escombrada manual. (vegeu pregunta com a document annex). A l'Annex 2 del PPT, al seu apartat 1.1.1. s'indica en una taula les freqüències de cada sector per al servei d'escombrada manual. Veiem que per al Sector 2 (Centre) les cel·les que indiquen la freqüència estan buides. Ens podrien indicar la freqüència d'aquest sector? La freqüència fa referència al fet que s'han de netejar tots els carrers en aquests sectors amb aquesta freqüència o es presencia en el sector? Ens podrien indicar la delimitació d'aquests sectors, ja que de l'Annex I del PPT en alguns sectors no es poden determinar exactament els carrers que pertanyen a cadascun dels sectors indicats. 22/04/2020 15:16h
En passar el document a pdf no ha quedat correctament traspassat: (vegeu resposta com a document annex).
És freqüència. En l'annex 1 apartat 3 hi ha els sectors d'escombrat manual i es veu bé la parcel·la que correspon.
95. Criteri de valoració automàtica sobre jornades. A la Clàusula 14 del PCA, per als Criteris de valoració automàtica del Lot 2, en el criteri "1.3 Proposta d'ampliació de les hores de servei respecte als mínims establerts en el plec tècnic, als serveis de recollida per aquests períodes: "veiem que s'inclou un apartat d que indica "Reforç a les neteges amb aigua durant el període d'estiu (15 de juny a 15 de setembre)." Veiem que per al Lot 2, que el seu objecte és la recollida de residus municipals i la gestió de la deixalleria, aquest servei en el PPT, ni a l'Annex 5 del mateix Plec no es defineix, i veiem que és un servei més propi del Lot 1. Ens podrien aclarir si es tracta d'un error? 22/04/2020 14:40h
No és un error.
94. Subcontractació. (vegeu pregunta com a document annex) Per tant, tenim els següents dubtes: 1. En el Sobre A, en el DEUC a la seva Part II, Secció D s'ha d'indicar el perfil o nom de les empreses que es té previst subcontractar? 2. S'ha d'aportar DEUC dels subcontractistes previstos? 3. En el Sobre A, en la documentació relativa als subcontractistes, hem d'indicar l'import de la prestació subcontractada? Veiem que el fet d'indicar-ho contravé la indicació del PPT de no incloure informació econòmica en el Sobre A i B. 4. En la mateixa documentació relativa als subcontractistes, hem d'indicar el nom o perfil de l'empresa, així com la seva solvència professional o tècnica? Veiem que en el cas del Lot 2, d'aquesta forma es podria donar informació en el Sobre A referent a un criteri de valoració de forma automàtica que es presenta en el Sobre C, i que contravé la indicació del PPT de no incloure informació que permeti conèixer el contingut del Sobre C. 5. Respecte a l'apartat que s'ha de presentar en el Pla de manteniment de contenidors de la Memòria tècnica (Sobre B) i el criteri de valoració mitjançant judici de valor respecte al manteniment preventiu i correctiu, trobem que la informació referent a l'organització i personal relatiu a aquest manteniment, en el cas que sigui subcontractat, pot donar informació en el Sobre B referent a un criteri de valoració de forma automàtica que es presenta en el Sobre C, i que contravé la indicació del PPT de no incloure informació que permeti conèixer el contingut del Sobre C. Ens podrien aclarir aquest extrem? 22/04/2020 14:33h
Aquestes qüestions ja han estat contestades en les preguntes 4 i 20 (vegeu enllaços)
93. Classificació empresarial. A la Lletra G.2 del Quadre de Característiques s'indica que la classificació empresarial que es pot fer servir alternativament a la solvència econòmica i financera i tècnica o professional és: (veure quadre). Veiem que hi ha una discrepància al subgrup, ja que en les classificacions empresarials els subgrups només són números, i que el que en el RD 1098/2001 s'indicava amb lletres era la categoria, i que en cap cas la categoria A del RD 1098/2001 coincideix amb la categoria 5 actual (en el cas del Grup i Subgrup 1). Ens podrien aclarir si demanen Categoria A o Categoria 5? En el cas de només voler licitar al Lot 1, amb quina classificació s'hauria de complir? En el cas de només voler licitar al Lot 2, amb quina classificació s'hauria de complir? 21/04/2020 15:06h
En aquest moment conviuen dues classificacions perquè hi ha empreses que han obtingut la classificació abans de la modificació del RD 1098/2001 portada a terme pel RD 773/2015 i, per tant, vam posar que s'admetrà també el subgrup D pel lot de recollida i l'A pel lot de neteja. En quant la categoria, està clar que en ambos lots és la 5, perquè estem davant d'un contracte amb import superior a 1.200.000¿¤ i en cap moment es va dir en el plec categoria A. En tot cas, pel lot de recollida es pot fer servir la classificació següent: Grup R, Subgrup 5, categoria 5; i en el lot de neteja es pot fer servir la classificació següent: Grup U, Subgrup 1, categoria 5.
92. Desglossaments de serveis A la Lletra B.3 del Quadre de Característiques s'indica un desglossament per cada lot dels diferents serveis. Aquests desglossaments i el preu pel servei són màxims individualment, i no es poden superar en cap cas?, o només és un import màxim el Total del Lot? 21/04/2020 14:46h
Només és un màxim el Total del Lot.

91. Desglossament de despeses de personal. A la Lletra B.3 del Quadre de Característiques s'indica que les despeses de personal de cadascun dels lots són: - Lot 1 ¿ 79,99 % respecte al preu anual de licitació (incloent-hi IVA) - Lot 2 ¿ 66,20 % respecte al preu anual de licitació (incloent-hi IVA) Aplicant aquests percentatges al preu anual de licitació (incloent-hi IVA) obtenim: - Lot 1 ¿ 1.813.492,36 ¤ - Lot 2 ¿ 1.874.677,88 ¤ El nostre dubte és si aquests imports de despeses de personal inclouen IVA o no. És a dir, en cas que incloguin IVA, l'import net (IVA exclòs) seria per cada Lot: - Lot 1 ¿ 1.648.629,42 ¤ - Lot 2 ¿ 1.704.252,62 ¤ Ens ho podrien aclarir? 21/04/2020 14:41h
Els percentatges són com diu el PCT respecte al preu anual de licitació (incloent-hi IVA)
90. Visita deixalleria i maquinària a adquirir. Sol·licitem visita per a poder visitar la deixalleria i valorar la maquinària a adquirir dels dos Lots, així com la maquinària que se cedirà en ús, un cop s'aixequin les mesures de l'estat d'alarma del RD 463/2020, de 14 de març. 21/04/2020 14:36h
Per tal de garantit el principi d'igualtat, quan es normalitzi l'estat d'alarma i es pugui recuperar una certa normalitat, es publicarà al perfil de contractant unes dates a concretar per realitzar la visita.
89. Tal com s'especifica en l'apartat del Pla de papereres, és obligatori facilitar un preu unitari, per tipus de papereres existent al municipi. Podrien facilitar els diferents models i capacitats d'aquestes? 21/04/2020 14:23h
No us el podem facilitar. De totes maneres, atès que cal fer un pla de papereres haureu de venir sobre el terreny a observar els models i capacitats.
88. La clàusula trenta-cinquena del PCAP diu que el preu de licitació inclou totes les despeses dels diferents serveis amb les previsions dels augments de despeses salarials i de materials per a l'execució del contracte durant tota la durada del contracte. Ens poden dir quins són els augments anuals previstos de despeses salarials i els de materials que s'han tingut en consideració per a fixar el preu de licitació? 21/04/2020 14:16h
No. És una previsió pel que fa al dimensionament intern del plec, que se us indica perquè tingueu coneixement que en l'import de licitació s'ha tingut en compte possibles augments per comportaments a l'alça dels preus.
87. A la pàgina 49 del PPT apartat 3.1.9 per la recollida del mercat fa constar que s'hauran de posar i recollir cada setmana dues caixes obertes en la zona del Passeig del Mar. A la pàgina 13 de l'Annex 3 a l'apartat 4.4.2 "Mitjans mínims necessaris" s'esmenta que caldran 2 compactadors de treure i posar per al mercat setmanal així com l'equip amb ganxo pel moviment i transport dels compactadors. PREGUNTEM: Quin dels dos sistemes es demana? 21/04/2020 14:10h
Hi ha un error en el punt 4.4.2, hauria de dir dues caixes obertes en comptes de dos compactadors. "Es considera que per aquest servei caldrà la dotació d'un camió caixa oberta, d'un camió de càrrega posterior i 2 compactadors de treure i posar pel mercat setmanal, així com un equip amb ganxo pel moviment i transport dels compactadors. Les empreses licitadores podran proposar en les seves ofertes, de manera raonada, altres solucions tècniques per prestar aquest servei."
86. A la pàgina 47 del PPT es demana que es posi en marxa un sistema de gestió que permeti tenir localitzats tots els operadors comercials (...). PREGUNTEM: Aquest sistema de localització fa referència, també, a la identificació i tancament de contenidors que ha d'anar dins dels sobre C i per tant no se'n podrà fer esment al sobre B, o s'entén que fa referència exclusivament al sistema de gestió per a la comunicació i informació dels usuaris, entenent que són dos conceptes diferents i que, per tant, sí que se'n pot fer esment al sobre B? 21/04/2020 14:01h
En la recollida comercial s'han de tenir localitzats tots els operadors comercials, no es tanquen els contenidors.
85. El criteri de valoració sotmès a judici de valor per al Lot 2 "1.A.1.9 Avaluació de residus i grau d'implantació" indica que les propostes "han de presentar innovacions tecnològiques i en l'organització i pràctica dels sistemes de recollida selectiva, amb els criteris establerts en la clàusula 31.2" del PCA, que fa referència a la modificació del contracte. Referent a la proposta tecnològica (1,5 punts) en aquesta clàusula, recollida a la pàgina 66 del PCA "modificacions previstes en aquest plec" esmenta com a innovació tecnològica el tancament i identificació dels contenidors... PREGUNTA: Ens podrien dir a què fan referència exactament, en aquest criteri de judici de valor "proposta tecnològica", que es pugui incloure dins del sobre B, atès que el grau d'implantació de la identificació i tancament de contenidors es valora en el sobre C? 21/04/2020 13:55h
Innovació tecnològica significa: invents o creacions que presenten una novetat en la manera de suplir les necessitats, i en aquest cas, les necessitats de la recollida selectiva.
84. Respecte al furgó hidronetejador, segons varis proveïdors existeix un error tipogràfic en el plec. La toma de força ha de ser mínima de 10 kW, no de 100 kW. 21/04/2020 13:49h
Si és com dieu cap empresa podrà presentar cap vehicle amb aquestes característiques. Presenteu la que en el mercat s'acosti més a les característiques que es detallen en el PPT.
83. A què es refereix la possibilitat de dividir les plataformes de contenidors de la zona A en dues plataformes de cinc contenidors? 21/04/2020 13:43h
Que poden haver-hi plataformes de 10 contenidors i plataformes de 5 contenidors, és a dir, que una plataforma de 10 contenidors, segons les necessitats a l'hora de la implantació, pot transformar-se en dues de 5 contenidors. El PPT diu "El nou sistema de transport ha de ser mitjançant un vehicle elèctric tipus goupil o similar que enganxi les plataformes de contenidors amb capacitat de 10 bujols de 360 l cadascuna. L'Ajuntament ha previst 10 emplaçaments de plataformes de bateries. Tanmateix a l'hora de la implantació es definirà si alguna d'aquestes plataformes es divideix amb dues formant plataformes de capacitat de 5 bujols de 360 l cadascuna."


82. A l'annex 2, on es descriu el servei de neteja, es detalla que és necessari un vehicle lleuger elèctric (tipus Goupil). Posteriorment, a l'annex 5, hi ha una descripció que indica que aquest vehicle lleuger ha de complir unes determinades prestacions mínimes com que circuli a 80 km/h. Aquesta prestació no es compliria en els vehicles Goupil. Llavors ens trobem en una contradicció. 21/04/2020 13:33h
Presenteu el model que més ajusti a les característiques que descriu el PPT.
81. A l'annex 5, apartat 2.2.4 Equip hidronetajador es descriu també les característiques mínimes d'aquest. En un dels punts es demana que aquest equip tingui incorporat: -CREMADOR D'AIGUA CALENTA ENTRE 80º I 120º ALIMENTADOR PER GASOIL DEL PROPI VEHICLE. -TOMA DE GASOIL A DIPÒSIT DE VEHICLE. La normativa actual estableix que no és legal, que el dipòsit de gasoil s'ha de muntar a part de la caldera. Llavors l'equip proposat no complirà aquesta característica per no ser legal. Podrien eliminar d'aquest annex aquesta característica? 21/04/2020 13:27h
Si és com dieu, no es fabricarà cap equip amb aquesta característica, per tant ho feu constar i presenteu un vehicle que compleixi la normativa actual.
80. A l'annex 5, apartat 2.2.2 Vehicle hidronetejador (baldejadora) es descriuen les característiques tècniques mínimes que ha de tenir aquest tipus de vehicle. Una de les característiques és que la bomba ha de ser com a mínim 90 l/min i 400 bars. No obstant això, després de fer la consulta als diferents proveïdors del mercat ens han confirmat que no hi ha baldejadores que disposin d'aquesta pressió 400 bars, sinó que tenen una pressió inferior. Aquesta característica és obligatòria o podem proposar una baldejadora amb una bomba de pressió inferior a 400 bars. 21/04/2020 13:23h
Si és com dieu cap empresa podrà presentar cap vehicle amb aquestes característiques. Presenteu la que en el mercat s'acosti més a les característiques que es detallen en el PPT.
79. Ens agradaria saber si ens poden proporcionar un arxiu CAD o shapefile amb la ubicació actual de les papereres del municipi. 21/04/2020 13:13h
No el tenim elaborat i per això no el podem proporcionar.
78. On es pot trobar el model de document d'adscripció de mitjans humans i materials a què fa referència la lletra d) del contingut del SOBRE A DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA? 21/04/2020 13:06h
No hi ha un model de document en concret. Ho ha de presentar cada licitador atenent al principi anti formalista de l'administració pública.
77. En ambdós lots es puntua com a criteri d'adjudicació els plans de formació i sembla que es demana que la formació es faci fora d'horari laboral (pàg. 33 PCAP) mentre que en el punt 5.5 del PPT es diu que les 20 hores de mitjana de formació anual no seran d'obligada substitució per les empreses prestatàries dels serveis, la qual cosa dona entenent que, com preveu la normativa laboral, s'hagi de fer en horari laboral. La formació s'ha de fer dins de l'horari laboral o s'ha de facilitar fora de l'horari laboral, cas en el qual l'assistència no podrà ser obligatòria? 21/04/2020 13:02h
El licitador ha de proposar la formació que consideri, tenint en compte que hi ha un màxim de 20 h que no serà obligada la substitució del treballador.
76. Respecte de l'Annex 1. Plànols, ens agradaria saber si ens poden proporcionar les coordenades de les boques de recàrrega d'aigua que apareixen al punt 7. Plànol orientatiu dels recorreguts de neteja amb aigua, ja que la qualitat del mateix i la grandària dels punts no ens permet saber quina és la seva ubicació concreta. 21/04/2020 12:48h
Bé les boques de reg no s'utilitzen normalment, la càrrega d'aigua en tot el servei es realitza en el pou municipal que hi ha ubicat a darrere l'Estació d'autobusos, camí dels enamorats s/n de la ciutat.
75. Respecte de l'Annex 1. Plànols, ens agradaria saber si ens poden proporcionar els plànols del punt 2. Plànols orientatius de les zones, sectors i intensitats actuals en un format CAD o de capa shapefile, ja que la baixa qualitat dels mateixos ens pot portar a l'error, per exemple, d'assignar a alguns carrers intensitats inferiors a les mínimes exigides en els plecs. 21/04/2020 12:37h
No és possible. Recordà que els plànols són orientatius del servei tal com està organitzat en aquests moments.
74. PCT 1.7 Oficina tècnica administrativa "Les despeses derivades d'aquestes oficines tècnica-administratives es consideraran incloses en el concepte de les Despeses generals del pressupost de la contracta". El lloguer d'aquestes oficines també s'ha de considerar inclosa dintre de les despeses generals? 21/04/2020 12:08h
Es deixa a criteri del licitador.
73. PCT, article 1.5 Representants de l'empresa adjudicatària per cada lot. "Per tal d'assegurar el bon funcionament dels serveis, es necessita per cada lot una persona amb categoria de cap de servei i encarregat/ada alhora o dues persones una amb categoria de cap de servei i l'altre amb categoria d'encarregat/ada per gestionar els serveis. Aquestes categories tenen les funcions bàsiques definides al principi d'aquesta clàusula. Els licitadors hauran de proposar l'estructura de personal adient per portar a terme de manera eficient i eficaç els serveis de la contracta." Possibilitat 1: · Lot 1: 1 cap de serveis/encarregat · Lot 2: 1 cap de serveis /encarregat Possibilitat 2: · Lot 1: 1 cap de serveis + 1 encarregat · Lot 2: 1 cap de serveis + 1 encarregat És correcte aquesta interpretació?? 21/04/2020 12:03h
La redacció del plec no dóna lloc a confusió.
72. Criteri A2 Lot 1: Propostes de millora de l'organització i rendiment dels serveis: Aquest criteri està relacionat amb l'oferta integradora o són millores exclusives del lot 1 o lot 2 en relació amb l'organització i rendiments dels serveis? 21/04/2020 11:53h
Per cada lot en l'oferta per lots i per la integradora en l'oferta de la integradora.

71. Excels de les fitxes de l'annex 6. Podrien facilitar en format Excel les fitxes tècniques i econòmiques que s'adjunten a l'Annex 6? 21/04/2020 11:45h
Estan penjades en el perfil. (Apartat "Documentació" de l'anunci de licitació)
70. A la pàgina 108 del PPT s'indica que "l'adjudicatari de cada lot haurà de disposar d'una base (...) ubicada dintre del municipi". Diverses resolucions judicials indiquen que aquesta obligació no s'ajusta a la igualtat de tracte entre empreses, i no es pot limitar que la nau estigui dins del municipi. Es tracta d'una errada? 21/04/2020 11:17h
Tal com diu la jurisprudència, tant nacional com comunitària, l'exigència de comptar amb una nau permanent oberta en una ciutat concreta, com compromís d'adscripció de mitjans a l'execució del contracte, és admissible si el seu establiment no resulta desproporcionat ni contrari als principis que regeixen la contractació pública i a més només s'exigeix a l'adjudicatari.
Per tant, el límit a l'exigència d'un compromís d'adscripció de mitjans a l'execució del contracte resulta del principi de proporcionalitat, és a dir, la seva relació amb l'objecte i l'import del contracte, així com dels principis de concurrència, igualtat i no discriminació que regeixen la contractació pública.
69. Memòria oferta integradora. A la pàgina 157 del PPT s'indica que "la memòria tècnica de l'oferta integradora es limita a 50 pàgines". 1. On s'ha de presentar aquesta memòria? La mateixa memòria de 50 pàgines als dos sobres B de cada lot? Només a un dels sobres? Dues memòries diferents de 50 pàgines per a cada lot? 2. No s'ha de pressupostar un import anual de l'oferta integradora? 21/04/2020 11:09h
1. Una memòria per a l'oferta integradora, que integra els dos lots, en un sobre com diu PCA complementari, de màxim 50 pàgines.
2. Sí, en l'oferta econòmica sobre C complementari.
68. Extensió de les memòries. A la pàgina 157 del PPT s'indica que "es limita l'extensió de la memòria tècnica (...) a 100 pàgines (...) sense tenir en compte els plànols i annexos". Entenem que aquesta limitació de 100 pàgines correspon al Volum I de cada lot (memòria tècnica) i no al Volum II (fitxes i plànols), que no té límit. És correcta la nostra interpretació? 21/04/2020 11:02h
Aquesta pregunta ja ha estat contestada: "En el Volum II on s'han d'explicar els criteris de judici de valor no té límit de fulls. Recordar que el límit de fulls el té el Volum I memòria descriptiva."
67. Puntuació dels criteris de valoració automàtica. Si bé al global dels plecs s'indica que la puntuació màxima de valoració automàtica és de 42 punts per al Lot 1 i de 47,5 punts per al Lot 2, a la pàgina 38 del PCAP s'indica que la puntuació màxima és de 51 punts. Es tracta d'una errada? 21/04/2020 10:55h
Efectivament, es tracta d'un error aritmètic en la suma. El correcte és 42 punts, que si es fa l'operació de sumar els criteris, s'arriba a la conclusió que és un error sense necessitat de majors raonaments.
66. % de Benefici Industrial. A la pàgina 17 s'indica que "el 50% del Benefici Industrial (2%) es retindrà dels pagaments mensuals i es facturarà anualment segons l'avaluació de la productivitat i de la millora continua". Els plecs preveuen que el Benefici Industrial de les empreses serà del 4% sobre el pressupost i, per tant, el percentatge a retenir és del 2%. 1. Han de mantenir les empreses licitadores aquest percentatge de Benefici Industrial (4%) als seus estudis econòmics? 2. En cas afirmatiu, afecta també a les Despeses Generals (2%)? 21/04/2020 10:49h
1. Si.
2. No. Les despeses no es retenen per res i s'han de mantenir en els estudis econòmics a un 2 %.
65. Serveis de Recollida de Residus Al PUNT 4 relatiu a la NETEJA DE CONTENIDORS I L'ENTORN es fixa la freqüència mínima de rentat dels contenidors dels diferents tipus. La freqüència establerta en cada cas, és la mateixa per al rentat interior i l'exterior? 21/04/2020 10:40h
Sí, així ho diu el plec de prescripcions tècniques.
64. Serveis de Recollida de Residus A l'apartat 4.5.2 Mitjans mínims necessaris del 4.5 RECOLLIDA DEL MERCAT SETMANAL de l'annex 3 Serveis de recollida de residus es diu: Es considera que per aquest servei caldrà la dotació d'un camió caixa oberta, d'un camió de càrrega posterior i 2 compactadors de treure i posar pel mercat setmanal, així com un equip amb ganxo pel moviment i transport dels compactadors. Les empreses licitadores podran proposar en les seves ofertes, de manera raonada, altres solucions tècniques per prestar aquest servei. A l'apartat següent, 5 MITJANS MÍNIMS NECESSARIS s'inclou una llista d'aquests, on no apareixen els autocompactadors esmentats, i en canvi apareixen dues caixes obertes mercat cedides en ús per l'Ajuntament Es pregunta: què és correcte? 21/04/2020 10:35h
Hi ha un error. El transport és de dues caixes obertes cedides en ús i no dels dos compactadors. Per tant, és correcte les dues caixes obertes cedides en ús.
63. Serveis de Recollida de Residus Per a les altres fraccions: Resta, orgànica, paper-cartó i envasos lleugers el PPTP estableix que el servei comprèn la recollida i transport fins a la planta de tractament, preestablerta segons fracció, i/o la que el model de gestió i/o el mateix Ajuntament determini. Es pregunta: el cost de recollida quin transport ha de considerar?, no hi ha cap límit de quilometratge per a les opcions de transport fins al punt que determini el model de gestió o per decisió de l'Ajuntament?, és compatible amb l'establert en el PPTP la transferència temporal de la fracció a les instal·lacions de la deixalleria? 21/04/2020 10:29h
Els licitadors haurien de fer les seves previsions tenint en compte tots els elements que els hi ofereix el plec i les seves possibilitats.
62. Serveis de Recollida de Residus A l'apartat 3.1.7.1 Abast del servei de 3.1.7 RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ VIDRE del PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS, d'ara endavant PPTP, diu: El servei comprèn la recollida i el transport fins a la planta de Llagostera o Mollet del Vallès i/o la que el model de gestió o el mateix Ajuntament determini per a cada període de tot el vidre generat pels habitants, les entitats i les activitats econòmiques del municipi, que s'hagin dipositat dins dels contenidors específics per a la seva recollida. Es pregunta: el cost de recollida quin transport ha de considerar?, no hi ha cap límit de quilometratge per a les opcions de transport fins al punt que determini el model de gestió o per decisió de l'Ajuntament?, és compatible amb l'establert en el PPTP la transferència temporal de la fracció a les instal·lacions de la deixalleria? 21/04/2020 10:22h
Els licitadors haurien de fer les seves previsions tenint en compte tots els elements que els hi ofereix el plec i les seves possibilitats.
61. Serveis de Recollida de Residus Al punt c) Contenidors laterals de l'apartat 3.1 RECOLLIDA DE LA FRACCIÓ RESTA de l'ANNEX 3. Serveis de Recollida de Residus es diu: La recollida d'aquests contenidors de Resta del sector C existents al municipi s'ha de realitzar com a mínim en dies alterns; no obstant això, depenent .......... Es pregunta: què s'entén per dies alterns?, seria la freqüència de recollida setmanal de 3,5 dies, és a dir, una setmana 4 dies (dilluns, dimecres, divendres i diumenges) i la següent 3 (dimarts, dijous i dissabtes)? 21/04/2020 10:16h
Dia si dia no.
60. En el quadre de característiques tècniques, en regular els criteris per a la determinació de l'existència de baixes presumptament anormals distingeix el supòsit en el fet que hi hagi una única empresa licitadora, cas en què s'han de complir acumulativament els dos supòsits dels punts 1 i 2. En el cas que concorrin dues o més empreses licitadores s'esmenta que "es considera oferta anormal la que compleixi el criteri (en singular) següent", però tot seguit s'esmenten dos criteris. Es pregunta: com en el cas anterior s'han de complir acumulativament els dos criteris per considerar l'oferta presumptament anormal o n'hi ha prou amb què es produeixi alguna de les dues circumstàncies que s'esmenten en l'apartat b) per considerar que hi ha una baixa presumptament anormal? 20/04/2020 14:51h
Amb la LCSP han de ser acumulatius, s'han de donar els dos criteris per considerar anormal una oferta.
59. ANNEX 5 Recursos materials i humans LOT 2, Punt .2.21. Es demana filtre GORE-TEX. GORE-TEX és una marca, per tant, s'acceptarà un altre tipus de filtre amb les mateixes característiques? Es poden definir les característiques tècniques en comptes de facilitar una marca, per tal de permetre la concurrència i la igualtat? 20/04/2020 14:44h
En tot el plec quan s'exposa una marca, aquesta solament s'ha d'agafar com a referència, atès que hem de protegir la igualtat i concurrència dels licitadors. En aquest supòsit seria GORE-TEX o amb característiques similars.

58. ANNEX 5 Recursos materials i humans Es demana accessible per a discapacitats. Sota norma pertinent. Es fa referència a la norma UNE 170.001? 20/04/2020 14:38h
Sota la norma vigent en el moment de la presentació de l'oferta.
57.ANNEX 5 Recursos materials i humans Punt 2.1.5 (Contenidors) Es demana mínima rugositat. Caldrà aportar-lo sota norma de polit interior segons UNE-EN ISO 4288, Interior vertical? 20/04/2020 14:34h
Qualsevol document que pugui acreditar aquesta característica serà millor aportar-lo.
56. ANNEX 5 Recursos materials i humans En el plec administratiu (pàgina 30, punt b.1) es demana sota la directiva CE 2007/34, relativa al nivell sonor admissible i el dispositiu d'escapament dels vehicles de motor. Cal esmentar que els fabricants de camions consultats, no aporten certificacions oficials. Només autocertificacions. S'acceptaran les autocertificacions dels fabricants? 20/04/2020 14:30h
S'acceptaran autocertificacions dels fabricants.
55. ANNEX 5 Recursos materials i humans Punt 2.1.4 (SOROLL) Es demana certificació de nivell soroll segons CE 2000/14. (Sonometria per al recol·lector) Cal limitar-lo en un topall màxim? En cas positiu, com es puntua? 20/04/2020 14:19h
Aquí sols demanem aportar el certificat, queda a criteri del licitador, quin tipus presenta.
54. ANNEX 5 Recursos materials i humans Es demana elevador de preferència de funcionament elèctric. Es valora basant-se en l'estalvi donat en kWh? I sota catàleg del fabricant? 20/04/2020 14:14h
Es deixa a criteri del licitador oferir un elevador que minimitzi l'impacte sonor.
53. ANNEX 5 Recursos materials i humans LOT 2. RECOL·LECTOR DE CÀRREGA POSTERIOR Punt .2.1.1. Es demana emetre el mínim de gasos contaminants. Sota quina norma es quantifiquen i com es puntuen? Pot ser segons assaig WHSCH, i mesurats en g/KWH? 20/04/2020 14:07h
S'ha d'aportar el certificat que es tingui pel tipus de recol·lector ofert. En cas d'informació aportada diferent que els diferents licitadors s'intentarà homogeneïtzar les dades per poder comparar les ofertes.
52. A l'apartat 3 ALTRES MITJANS MATERIALS NECESSARIS COMPARTITS PER TOTS ELS SERVEIS DE NETEJA, s'inclou 1 caixa deixalleria de nova adquisició. Es pregunta: quina és la finalitat d'aquesta caixa?, quines han de ser les seves característiques tècniques? 20/04/2020 13:44h
Una caixa per emmagatzemar els residus de l'activitat del servei de neteja. En l'annex 5 apartat 2.1.12 hi ha les característiques.
51. A l'annex 2, pels serveis complementaris: 2.6 NETEJA PARC DE SALUT 2.7 NETEJA ZONES DE PÍCNIC 2.8 NETEJA DE PARCS INFANTILS 2.9 NETEJA D'INFRAESTRUCTURES Bàsicament, s'estableixen uns llocs de neteja i unes freqüències setmanals, sense entrar amb més detall del que es podria considerar l'abast del servei complementari, i sobretot, allò que el diferencia del servei bàsic, a part del buidatge de papereres. Es pregunta: els serveis d'escombrat, retirada de residus i buidatge de papereres poden ser realitzades de forma combinada pel servei de brigada de la neteja bàsica? Llavors: Són per a la neteja de pacs de salut, la neteja dels aparells el servei complementari sol·licitat? Són per a la neteja de pícnics, la retirada de cendres de les barbacoes el servei complementari sol·licitat? En no estar inclosos a l'abast del servei de neteja de parcs infantils, la neteja de l'aparell, element o joc, no es compren o no tenim prou clar quin és el servei complementari. Són per a la neteja d'infraestructures, les neteges amb aigua, les neteges de pintades, grafitis o taques i l'escombrat mecanitzat, el servei complementari sol·licitat? 20/04/2020 13:39h
En cada cas ja hem explicat el que era necessari saber per fer el dimensionament del servei. L'organització de la feina ho ha de planificar cada empresa adjudicatària i preveure si ho pot fer amb els recursos del servei bàsic per fer un complementari.
50. A l'apartat 2.5 FESTES TRADICIONALS I ACTIVITATS LÚDIQUES DEL MUNICIPI es diu: A continuació es presenta la relació de festes i actes tradicionals organitzats al Municipi i el mes en què es realitzen i els mitjans mínims necessaris. La neteja de les festes i activitats lúdiques del municipi es realitzarà mitjançant una reorganització del servei actual, sense increment de cost per l'Ajuntament, per tal d'atendre aquestes necessitats sense que comporti l'ús de mitjans exclusius i segons el descrit a la clàusula 2.1.5.5 d'aquest plec. A la referida clàusula 2.1.5.5 es diu: A l'annex 2 es troba la relació de les festes tradicionals i activitats lúdiques organitzades al Municipi. El servei necessari per a la neteja d'aquests esdeveniments s'assumirà mitjançant una reorganització del servei actual o a través de recursos complementaris que caldrà preveure a l'oferta. Es pregunta: On diu "servei actual", hauria de dir "servei bàsic"? Els mitjans mínims necessaris corresponen als de la taula adjunta, i són el que formen part de la reorganització del servei bàsic? També es pregunta: quins són els recursos complementaris que cal incloure a l'oferta? Com es valora l'aportació d'aquests recursos complementaris? 20/04/2020 13:31h
En l'oferta que es presenti caldrà preveure poder assumir el servei de neteja de totes les festes actuals i en el futur. La taula que s'ha adjuntat és una estimació que ha de servir solament com a referència.
49. Al primer paràgraf de l'apartat 2.4 NETEJA DELS APARCAMENTS PÚBLICS es diu: La neteja dels aparcaments públics es realitzarà amb els mitjans del servei neteja bàsica, és a dir, no són necessaris mitjans exclusius. Es pregunta: llavors, quin és el servei complementari sol·licitat que s'ha de realitzar amb una freqüència mensual, diferent del que es pugui prestar amb el servei bàsic de neteja? 20/04/2020 13:24h
L'organització de la feina ho ha de planificar cada empresa adjudicatària i preveure si ho pot fer amb recursos del servei bàsic per fer el complementari. Nosaltres en tot el plec establim mínims a complir.
48. Al primer paràgraf de l'apartat 2.3 NETEJA DE ZONES D'ESBARJO PER A GOSSOS es diu: La freqüència mínima de neteja serà d'un cop a la setmana. També a l'apartat 2.1.5.3 Neteja de zones d'esbarjo per a gossos del PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PARTICULARS, d'ara endavant PPTP, diu: L'adjudicatari desenvoluparà un pla de neteja (retirada d'excrements, plàstics, llaunes, branques i qualsevol residu que hi pugui haver) com a mínim setmanal de les zones d'esbarjo per a gossos, inclosos a l'annex 2, i realitzarà la desinfecció de la zona de forma mensual. L'adjudicatari haurà d'instal·lar un plafó o un sistema que permeti als usuaris saber qui i quan ha realitzat la neteja i la desinfecció de les zones d'esbarjo per a gossos. ........................ En el cas que alguna zona d'esbarjo tingués terra com a superfície, aquesta terra s'hauria de canviar com a mínim una vegada a l'any. Es pregunta: les tasques setmanals poden ser realitzades de forma combinada pel servei de brigada de la neteja bàsica?, si fos així, llavors, serien les tasques de desinfecció i de substitució de la terra les que serien exclusives del servei de neteja complementària? Quines són les especificacions tècniques de la terra a emprar a les zones d'esbarjo per a gossos? 20/04/2020 13:13h
L'organització de la feina ho ha de planificar cada empresa adjudicatària i preveure si ho pot fer amb els recursos del servei bàsic per fer un complementari. Si hi hagués terra en alguna zona actual o futura seria amb les especificacions tècniques de la inicial posada.
47. Al punt 2.2.1 Freqüència dels serveis de l'apartat 2.1 NETEJA DE PINTADES, GRAFITS I TAQUES es diu: Aquest equip operarà única i exclusivament sota les demandes de l'Ajuntament. Aquest lliurarà una llista de les ubicacions a netejar, a banda dels que la mateixa empresa detecti. L'empresa licitadora oferirà les jornades/any que consideri adients, i descriurà detalladament els recursos humans i les hores de treball de l'equip humà que destinarà a aquest servei. L'oferta no pot ser inferior a 156 h/ any. Es pregunta: es demana que l'oferta no sigui inferior a 156 hores anuals de servei, llavors les jornades exigides com a mínimes, de quantes hores cal considerar-les, de 7 hores per jornada o de 5 hores i 50 minuts? També es pregunta, com es valora l'increment de jornades o hores d'aquest servei? 20/04/2020 13:03h
La distribució de les hores dins les jornades queda a consideració del licitador. Queda també a consideració del licitador si oferir més hores li és convenient.
46. Al punt 2.1.2 Mitjans mínims necessaris de l'apartat 2.1 NETEJA DE FULLES I DELS RESIDUS PRODUÏTS PELS ARBRES (flors, fruites, fulles, resines...) es diu: Es considera que per aquest servei caldrà la dotació d'una escombradora i bufadors i/o d'un equip d'hidropressió segons la temporada i/o equips d'escombrada manual. Tot i que, seran les empreses licitadores podran proposar en les seves ofertes, de manera raonada, altres solucions tècniques per prestar aquest servei. Es pregunta: les 52 jornades exigides com a mínimes amb quina composició de material i de mitjans humans es refereix?, De quantes hores cal considerar-les, de 7 hores per jornada o de 5 hores i 50 minuts? 20/04/2020 12:56h
Definir els mitjans queda en consideració del licitador, nosaltres en el plec ja hem definit el que consideraven mínim adient per realitzar el servei. El tema de les hores ja ha estat contestat en el punt anterior.
45. Al punt 2.1.1 Freqüència dels serveis de l'apartat 2.1 NETEJA DE FULLES I DELS RESIDUS PRODUÏTS PELS ARBRES (flors, fruites, fulles, resines...) es diu: Aquest servei s'haurà de portar a terme amb una freqüència mínima de 52 jornades de dilluns a diumenge, a part de la retirada de fulles que s'ha de realitzar dins el servei d'escombrat programat diàriament. Es pregunta: malgrat que l'època de caiguda de fulles pot coincidir amb la temporada baixa del servei (d'octubre a desembre i de gener a març, excloent dies de Setmana Santa, si s'escau), les 52 jornades exigides com a mínimes, de quantes hores cal considerar-les, de 7 hores per jornada o de 5 hores i 50 minuts? 20/04/2020 11:34h
Si la proposta de jornades tenen diferent composició d'hores en ser distribuïdes en temporada baixa o alta, les jornades es transformaran amb hores per tal que les ofertes siguin comparables. Així i tot, aclarir que en l'apartat 2.1.1 quan hem dit 52 jornades ens referíem a jornades de 5¿h 50 minuts, atès que majoritàriament la caiguda de fulla es dóna en temporada baixa.
44. Aclariments ANNEX 2. Serveis de Neteja Viària A l'apartat 1.3.1. Mitjans mínims necessaris del servei 1.3 Escombrat mixt s'inclouen els següents equips: -Aspirador de carrer. -Retroexcavadora. Es pregunta: Quina tasca tenen assignat aquests equips dins del servei d'escombrat mixt? En el mateix sentit, a l'apartat 1 RELACIÓ DE MITJANS DISPONIBLES ACTUALS I LA SEVA SITUACIÓ EN LA CONTRACTA de l'annex 5 Recursos materials i humans, els equips referits estan adscrits al LOT 2, el que fa que sigui incompatible amb el primer punt d'aquest aclariment. 20/04/2020 09:48h
En l'annex 5 apartat 1 descriu els mitjans materials actuals en cada servei i a on estant adscrits actualment. En els annexos de cada servei s'especifica a on van els que estan en reserva o en servei. En separar el servei en dos lots i hi ha hagut canvis d'adscripció, per això, penseu que hi ha un error. Per aclarir el tema: El remolc hidrogenerador va al lot 2, la retroexcavadora, la bomba i les papereres platges al lot 1, tal com es descriuen en els annexos en els apartats de mitjans mínims necessaris de cada servei.
43. Aclariments ANNEX 2. Serveis de Neteja Viària En el primer paràgraf del punt 1.2 es diu: El servei de brigades és un reforç a l'escombrat manual. Les primeres hores del matí de 7 h a 9 h, netejaran els punts negres i els voltants de les escoles. .... Al següent paràgraf es diu: D'altra banda, s'està prestant un servei de neteja de les escoles amb una dedicació de 2 hores diàries, aquest servei desapareixerà en el moment que ho indiquin l'Ajuntament i donarà suport a la recollida de papereres. Es pregunta: en els dos paràgrafs s'està referint a la mateixa tasca?, si aquesta tasca pot desaparèixer, s'entén que es realitza dins de l'escola?, a on?, i per últim, la dedicació o càrrega de treball és orientativa? 20/04/2020 09:39h
Les brigades actualment estan netejant els patis de les escoles, quan aquest servei l'absorbeixi una altra empresa, el temps de dedicació a realitzar aquesta feina s'haurà de destinar a buidatge de paperers. La càrrega de treball actual als patis escola (la qual és orientativa) és de 2 hores cada dia quatre dies a la setmana.
42. Aclariments ANNEX 2. Serveis de Neteja Viària En el paràgraf tercer es diu: La neteja bàsica s'ha de realitzar els dies previstos amb independència que siguin o no festius. En particular, es vol evitar que els carrers quedin sense neteja en dies posterior a actes festius d'alt ús de la via pública. Es pregunta: On diu "dies posteriors" no hauria de dir "en dies festius"?, ja que "dies posteriors" significaria que s'hauria de realitzar un servei de neteja a posteriori amb independència de la programació setmanal. 20/04/2020 09:30h
La interpretació que s'ha de donar a la redacció és que si un dia tocava un servei, s'ha de fer amb independència de si és dia laboral o festiu.
41. ANNEX 5. Recursos Materials i Humans A la taula de personal a subrogar CESPA de l'apartat 5. DOCUMENTACIÓ LABORAL, s'inclouen les següents columnes: - Columna 7: % de la jornada treballada (10/12/2019) - Columna 11: Salari brut anual (jornada treballada) - Columna 15: Observacions Es pregunta: Què indica el %?, indica que el dia 10 de desembre del 2019, l'empleat va treballar el % de la jornada referit, respecte a una jornada de 5 hores i 50 minuts? - El valor indicat a la columna 11 què inclou?: .Concepte de la Taula salarial .Altres plusos: plus locomoció, plus vehicle lleuger, plus bufador i grafitis .Plus Antiguitat .Conceptes "ad personam" o pactes individuals .Hores extres .Jornades en diumenges i festius - Quan s'indica a la columna 15; "Disposa de pacte individual", de quin pacte es tracta? Poden facilitar el contingut dels pactes existents per tal de poder calcular adequadament les despeses de personal? 17/04/2020 14:55h
Totes les dades i els costos estan referides a un any, és a dir aquesta taula intentar reflectir la realitat salarial de 13/12/18 al 12/12/19. Els pactes individuals estan en l'annex 5 apartat 5.
40. ANNEX 5. Recursos Materials i Humans A la taula 1. RELACIÓ DE MITJANS DISPONIBLES ACTUALS I LA SEVA SITUACIÓ EN LA NOVA CONTRATA, s'inclouen els següents equips, tots ells "EN SERVEI" per al: LOT 1: Neteja viària i neteja de platges o Remolc Hidronetejador LOT 2: Recollida de residus i deixalleria o Retroexcavadora o Bomba o Aspirador de carrers o Papereres patges Es pregunta: Estan correctament assignats els equips als lots? 17/04/2020 14:45h
Sí. A cada annex hi ha els recursos mínims necessaris per fer cada servei i allà surten també especificats aquests.
39. Pàgina 5 Quadre Característiques, on fa referència a les millores ofertes pels contractistes i valorades per a l'adjudicació del contracte, han de ser valorades en l'estudi econòmic? 17/04/2020 14:34h
Aquest punt s'ha d'interpretar conjuntament amb els criteris de valoració, per tant quan parla de "valorades per a l'adjudicació del contracte", es refereix que són millores que es valoren com criteri d'adjudicació, independentment del seu valor econòmic.
38. Pàgines 152-153 del PPT apartat VI.2.1 es demana que es presenti "per a cada servei proposat: Una breu explicació del servei, solucions tècniques aplicades en cada sector i justificació d'aquestes, els mitjans humans i materials, les freqüències proposades per a cada sector i el perquè de les mateixes així com els mitjans de reserva". Aquesta informació (Mitjans. Humans, Materials, Freqüències...), és la que ja es demana a les fitxes tècniques requerides que han d'anar incloses dins del volum II? (la mateixa pregunta es trasllada pels mateixos apartats dels punts VI.3 .1 i VI.4.1). Alhora a l'apartat VI.6 (pàgina 154) torna a demanar el material de reserva proposat. Ens poden aclarir una mica millor on va la documentació que requereixen o què volen en cada apartat de forma més explícita per tal d'evitar duplicitat d'informació? 17/04/2020 14:27h
El volum I són explicacions i el II són fitxes tècniques per omplir segons les explicacions realitzades en el volum I.
37. En el punt 31.2 del PCAP indica que el licitador, haurà de presentar en la seva oferta un pressupost detallant el nombre de contenidors que preveu implantar amb aquesta tecnologia, sota els següents paràmetres... finalment indica que el preu màxim estimat per aquesta modificació ascendeix a l'import de 525.200¿¤ (sense IVA ni BI ni DG ni interessos), confirmar si aquest import s'entén que no forma part de l'oferta i per tant es demana que es presenti un pressupost a part. 17/04/2020 14:14h
Sí, és així.
36. En el punt 31.2 del PCAP indica que el licitador, haurà de presentar en la seva oferta un pressupost detallant el nombre de contenidors que preveu implantar amb aquesta tecnologia, sota els següents paràmetres i es fixa el número aproximat de 1.416 unitats de tancament i identificació de contenidors amb el software que correspongui i de 18.000 targetes, aquestes unitats s'entenen com a mínimes? 17/04/2020 14:10h
Són un número aproximat.
35. En el punt 31.2 del PCAP indica que el licitador, quan formuli la proposta per a dit lot 2, haurà de concretar quina unitat de temps destinarà per a la recollida de cada nou punt i s'aplicarà per a la seva valoració els preus unitaris de cada recurs humà o material (p. ex. Jornada de peó, jornada de vehicle...) establerts en la seva oferta per cada tipus de despesa que tingui establerta la fitxa oferta per aquesta unitat de servei. Aquesta concreció que es demana en referència a la unitat de temps que destinarà, s'ha d'indicar en un full a part del sobre C fent referència a aquest punt? 17/04/2020 14:00h
A l'annex 7 del PPT fitxes econòmiques del lot 2 pàgina 28 està explicat més detalladament. La unitat de temps que s'enumera aquest apartat en la fitxa del PPT es converteix en euros. Per tant, la unitat de temps, caldria posar-la a la fitxa econòmica abans esmentada.
34. Pàgina 149 PPTP en el paràgraf on indica: "c) una part variable del 20% que es facturarà segons avaluació de millora continua", es factura mensualment o anualment? 17/04/2020 13:37h
La part variable es facturarà un cop avaluada la millora contínua.
33. Pàgina 143 PPTP en el paràgraf on indica: "De forma excepcional, durant el període d'implantació i fins a la recepció de tots els mitjans materials de nova adquisició, els preus d'ús (amortització) seran facturats segons la recepció i incorporació d'aquest material al servei." Com es calcularà el valor residual pendent al venciment del contracte del material que es va incorporant a la contracta durant el període d'implantació? 17/04/2020 13:29h
Un cop finalitzi el contracte es comptabilitzaran les quotes pagades i les pendents. Les quotes pendents es traspassaran a l'Ajuntament o a la nova empresa adjudicatària.
32. Pàgina 140 PPT, en el paràgraf on indica: "Aquests preus unitaris a) del personal, b) del material i c) dels serveis s'aplicaran a les modificacions que es vagin produint al llarg de la contracta", el punt c) no apareix en l'annex 7. On s'ha de consignar el punt c? És la suma dels preus unitaris dels punts a i b)? 17/04/2020 13:21h
En les fitxes econòmiques hi ha un desglossament de les possibles despeses a) b) i c) i en PPT també. Si seguiu la fitxa econòmica, podreu completar perfectament totes les despeses del cada servei.
31. Pàgina 139 PPTP en la quota constant anual, l'amortització ha de ser lineal diferint el valor residual de manera proporcional en el termini? 17/04/2020 13:13h
Sempre el valor residual és 0 al final del període d'amortització, estem pagant preu d'ús en ser un servei. La maquinària quan estigui amortitzada l'Ajuntament ja mirarà quin valor residual té i el recuperarà de la manera que consideri més adient.
30. El PPT demana efectuar el servei de neteja dels mercats sedentaris amb agilitat a partir de les 14:30¿h realitzant els serveis amb un màxim de 2 hores indicant que a les 17:00¿h les tasques hauran d'haver finalitzat. Entenem que es tracta d'una errada i que el temps màxim de servei és de 2.5 hores? 16/04/2020 14:12h
El PPT diu "Caldrà efectuar el servei amb agilitat de seguida que els comerciants hagin desallotjat el recinte per tal de restablir els nivells de neteja tan aviat com sigui possible a partir de les 14:30 h aproximadament. El servei es realitzarà amb un màxim de 2 hores, a les 17:00 h les tasques han d'haver finalitzat." Per tant, l'inici a les 14:30 h és aproximadament. No hi ha cap errada.
29. Pàgina 16 del PCT s'indica en descripció que el Sector A inclou el nucli de Sant Feliu de Guíxols i de Sant Pol. En canvi en l'Annex 1 (cartografia) gràficament es veu com Sant Pol queda inclòs dins del sector C. A quin sector de neteja correspon el nucli Sant Pol? Pàgina 16 del PPT s'indica en descripció que el Sector B inclou els carrers de la zona centre de Sant Feliu de Guíxols i de Sant Pol. En canvi en l'Annex 1 (cartografia) gràficament es veu com Sant Pol queda inclòs, tot ell, dins del sector C. A quin sector de neteja correspon la zona centre de Sant Pol? 16/04/2020 13:58h
Sant Pol el PCT té una zona d'ús intensiu (on hi ha molta activitat) una zona d'intensitat alta (on hi ha alta densitat de la població). La cartografia de l'annex 1 inclou el que tenim en aquests moments: Sant Pol pertany a tres zones A, B i C, segons les característiques de cadascuna d'elles.

28. Quan s'indica que caldrà establir una oficina tècnica-administrativa dels contractistes per cada lot al municipi de Sant Feliu de Guíxols. Es fa referència a una oficina física? 16/04/2020 13:40h
El plec no diu res de si ha de ser física o virtual. Cada licitador ha de decidir amb quins mitjans la dota per fer les funcions que li demana el plec.
27. A la pàgina 68, modificacions previstes, es diu: "Així, doncs, els percentatges d'IVA, beneficis, despeses generals, interessos i assegurances, si és el cas, seran els mateixos que els aplicats en l'oferta presentada per l'adjudicatari per cada lot". Entenem que la referència a l'IVA no és correcta, atès que aquest impost haurà de ser el vigent aplicable en cada moment. És així? 16/04/2020 13:36h
Si.
26. En l'apartat 1 relatiu a la proposta tècnica de prestació del servei, apartat A.1.9 (pàg. 34) remet als criteris establerts a la clàusula trenta-unena apartat 2 del PCAP, que fa referència a les modificacions previstes al plec. A quins "criteris" d'aquesta clàusula fa referència concretament aquesta remissió? 16/04/2020 13:30h
Als de l'apartat 2 punt tercer d'aquesta clàusula "- Per raons d'interès públic, basades en els objectius que estableix la Unió Europea i en funció de les necessitats i de l'evolució de l'estat de la tècnica, l'Ajuntament podrà imposar l'obligació d'implementar la tecnologia de tancament i identificació dels contenidors [...]."
25. Pel que fa als criteris de valoració automàtica, al punt 1.3 del LOT 1 i 1.2 del LOT 2 es fa constar que es valorarà la proposta d'ampliació d'hores respecte als mínims establerts al plec tècnic. Poden concretar el nombre d'hores totals mínimes sobre els quals aplicar l'ampliació puntuable? 16/04/2020 13:22h
Les empreses han d'assumir un estàndard per poder recollir els residus i fer la neteja amb els recursos humans i materials que consideri i per sobre aquest mínim, que ha de ser lògic i possible, els licitadors han d'oferir, si volen, unes hores d'ampliació del servei.
24. En ambdós lots, pel que fa als criteris sotmesos a judici de valor es fixa com a criteri general que es valoraran les propostes per sobre dels mínims exigits al plec de prescripcions tècniques. Significa això que les propostes que s'ajustin al plec però no superin les seves exigències rebran puntuació 0 en tots els casos? 16/04/2020 13:15h
Si.
23. A la pàgina 32-33 del PCA apartat 5 "Formació, Plans de Formació del personal (puntuació màxima 2 punts)" esmenta que s'avaluarà el contingut del PLA DE FORMACIÓ adaptat a cada categoria, el calendari de formació i la seva planificació i el nombre mitjà d'hores anuals de mitjana per treballador". Entenem que, per la limitació de fulls del Volum I, el que es demana és un esquema amb aquesta informació de forma comprensible, però no un pla de formació complet amb la informació de tots els cursos (objectius, continguts, sistemes d'avaluació, etc.). És així? 16/04/2020 13:08h
El Volum II on s'han d'explicar els criteris de judici de valor no té límit de fulls. Recordar que el límit de fulls el té el Volum I memòria descriptiva.
22. El PPT en l'apartat 5.4 Seguretat i salut laboral preveu que l'empresa adjudicatària nomeni un coordinador de seguretat i salut. Aquesta figura és el tècnic competent que nomena el promotor d'una obra. No tractant-se d'un contracte d'obres, ni tenint l'empresa la condició de promotor, no li correspondria nomenar un coordinador de seguretat i salut, és així? 16/04/2020 12:57h
En realitat seria comitè de seguretat i salut del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, en matèria de coordinació d'activitats empresarials.
On diu coordinador de seguretat i salut, hauria de dir comitè de seguretat i salut i un delegat de prevenció, d'acord amb el Reial decret....
21. A la pàgina 157 del PPT punt 8.3 s'esmenta que hi ha una limitació de 100 pàgines per lot de la memòria tècnica. Aquesta, fa referència únicament al Volum I, no tenint limitació de fulls, ni de tipus de lletra al Volum II. És així? 21.1. El requeriment de què la mida mínima de lletra de la memòria tècnica (entenem volum I) sigui de 10 punts, inclou i afecta imatges, organigrama o quadres inserits? En el cas que la resposta sigui afirmativa, inserir un quadre o imatge, organigrama, etc. que no compleixi amb aquest criteri mínim de lletra 10 és motiu d'exclusió? 21.2. O en aquest cas, sent fàcilment consultable, seria permès sempre i quant estigui dins del límit de les 100 pàgines? 16/04/2020 12:49h
Sí, fa referència a la memòria descriptiva (Volum I), per tant el Volum II no té limitació en quant l'extensió.

21.1. No.
21.2. Si.
20. A la clàusula 11 PCAP es fa constar que al sobre A de documentació administrativa s'haurà d'indicar a l'oferta la part del contracte que tinguin previst subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes als quals s'hi hagi d'encarregar la realització. Així mateix, a la pàgina 71 PCAP diu que "la intenció de subscriure subcontractes s'ha d'indicar en el DEUC i, si s'escau, s'ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar." Tanmateix la subcontractació del manteniment i reparació dels contenidors a centres especials de treball forma part dels criteris de valoració automàtica de les ofertes (14.1.2/1.3 pàg. 38 PCAP) i la inclusió en els sobres A i B d'informació econòmica o informació que permeti conèixer el contingut de criteris avaluables de forma automàtica implica l'exclusió automàtica de la licitació (punt 8 pàg. 151 PPT). Al punt 3.1.16 PCT Organització del servei, 3r paràgraf demana "també es presentarà un quadre de servei d'un mes tipus seguint el model de l'annex 6, especificant les tasques assignades a cada treballador de la contracta (en el cas que l'empresa realitzi el manteniment dels contenidors amb els seus mitjans, també s'inclourà en aquest quadre)". Incloure les tasques assignades a cada treballador de la contracta incloent el dedicat al manteniment dels contenidors implica donar informació sobre si se subcontracta o no el servei. Al punt 8.1 PCT CONTINGUT SOBRE B apartat VI-4.4 Pla de manteniment dels contenidors es demana l'organització i personal relacionat amb els serveis de manteniment preventiu i correctiu. Entenem que donant resposta a aquest punt es podria donar informació sobre criteris avaluables de forma automàtica en cas que se subcontracti el servei. Poden donar resposta de quina informació s'ha de posar amb relació a aquesta qüestió i en quin sobre per no incórrer en causa d'exclusió? 16/04/2020 12:31h
El sobre A i B, no pot contenir informació de l'oferta econòmica o de criteris automàtics. Per tant, en el cas que la informació subministrada en el sobre A o B puguin donar a conèixer l'oferta del sobre C, només haureu de posar la informació en el sobre C i no en la resta de sobres. Per exemple, en el cas que tingueu la intenció de subcontractar la neteja de contenidors a centres especials de treball, en el sobre A no es posarà res referent a aquesta subcontractació i la informació s'ha de posar en el sobre C. En el cas que faltés alguna informació sobre l'empresa a subcontractar, es requerirà abans de l'adjudicació.
19. Quina és la declaració del compliment de les circumstàncies a tenir en compte per aplicar els criteris d'adjudicació a què fa referència la clàusula catorzena apartat 1 a què fa referència d'apartat J del quadre de característiques? 16/04/2020 11:40h
Si l'empresa considera que per justificar alguns dels criteris d'adjudicació oferits és necessari aportar documentació o declaració sobre el compliment del criteri, pot fer-lo sense cap problema. En el cas que sigui al moment de l'adjudicació, es requerirà aquesta documentació a l'empresa proposada com a adjudicatària per la mesa, si no l'ha presentat en el moment de presentar l'oferta.
18. En el punt A.1.7 del lot 2, pàgina 34, es diu: ".... Es valorarà amb major puntuació la proposta organitzativa que presenti un millor cost-benefici, tant a escala econòmica com mediambiental per a la recollida comercial (puntuació màxima 1 punt)", es pregunta quin és el criteri de millor cost-benefici, a escala econòmica, que sigui compatible d'esmentar en el sobre B per no incórrer en causa d'exclusió? 16/04/2020 11:32h
S'haurien de presentar propostes, on s'indiqui per cadascuna el cost i el benefici de la seva implantació a escala econòmica i mediambiental, si escau. En tot cas, el sobre B s'ha de limitar a la proposta organitzativa i no contenir altres dades que facin possible coneixer l'oferta econòmica.
17. En els criteris de valoració segons judici de valor s'inclou, per al lot 2, el punt B. Proposta davant d'actuacions especials, emergència i/o immediates, pàgina 36, es diu: "..... que s'avaluarà de la forma següent: Característiques de mitjans, estris, material. Es valorarà la programació prevista pels serveis d'emergència; es valoraran .......". Es pregunta, on es defineixen aquests serveis en el plec de clàusules tècniques particulars, PCTP? Són aquests serveis, les recollides específiques de resta definides a l'article 3.1.3.3 (recollida d'animals morts i recollida de cendres) i els abocaments incontrolats definits a l'article 3.1.15.2 del PCTP? 16/04/2020 11:13h
El plec en aquest criteri diu: "d'afrontar nevades, esllavissades, temporals, vendavals o qualsevol altra situació d'emergència o de força major i la claredat i concreció dels programes alternatius enfront d'aquestes situacions."
16. També, respecte a les clàusules esmentades abans del PCTP, 2.1.6 i 2.1.7, es pregunta quina és la diferència entre els serveis inclosos a la clàusula 2.1.6 (pluja, vent, neu i gel i caiguda de fulles, i altres esdeveniments puntuals no previstos: manifestacions i celebracions, entre altres) i els serveis indicats a la clàusula 2.1.7 com serveis extraordinaris de neteja (.... , reforços de servei ordinari en situacions justificades perquè s'hagi produït un embrutiment de la via pública puntual i no habitual) i els serveis d'emergència (afectació de la via pública per inundacions, pluges i nevades..., totes aquelles situacions que puguin qualificar-se com a extraordinàries a escala municipal)?, Seria convenient una acotació més clara d'aquests serveis, així com quan aquests seran susceptibles d'una reorganització dels serveis sense cost per l'Ajuntament, i quan requereixen recursos addicionals, per tant subjectes a una facturació extraordinària basant-se en els preus unitaris oferts. 16/04/2020 11:08h
A la clàusula 2.1.6 diu "Els Plans especials són aquells plans especialitzats, previsibles i cíclics [...]" Cal destacar que la realització d'aquests plans es portarà a terme mitjançant una reorganització dels mitjans ja assignats a la contracta. En el cas que aquests plans incloguin algun recurs no assignat a la contracta i l'empresa no el cedeixi gratuïtament, aquests hauran de ser assumits i detallats dins el pressupost general del concurs.

A la clàusula 2.1.7 diu "Les neteges imprevistes [...] L'empresa adjudicatària haurà d'assumir els serveis d'emergència que l'Ajuntament li comuniqui i la gestió dels recursos de la següent manera no ha de suposar un augment de la despesa de la contracta."
15. En els criteris de valoració segons judici de valor s'inclou, per al lot 1, el punt B. Proposta davant d'actuacions especials, emergència i/o immediates, pàgina 36, es diu: "..... que s'avaluarà de la forma següent: Característiques de mitjans, estris, material. Es valorarà la programació prevista pels serveis d'emergència; es valoraran .......". Es pregunta, on es defineixen aquests serveis en el plec de clàusules tècniques particulars, PCTP? Són aquests serveis, la neteja específica definida a la clàusula 2.1.6 i neteja immediata a la clàusula 2.1.7 del PCTP? 16/04/2020 10:59h
Tal com diu aquest criteri en el plec "es valoraran els elements d'adaptació que aporti el licitador a la seva oferta per tal d'afrontar nevades, esllavissades, temporals, vendavals o qualsevol altra situació d'emergència o de força major, i la claredat i concreció dels programes alternatius enfront d'aquestes situacions."
14. En els criteris de valoració segons judici de valor s'inclou, per al lot 1, el punt A.1.2, pàgina 30 del PCAP, on es diu: "La flexibilitat davant la variabilitat de les necessitats de neteja. Es valoraran amb més puntuació aquelles ofertes que aportin algun sistema d'atendre les necessitats urgents de neteja i/o aquelles puntuals derivades del funcionament ordinari amb la mínima alteració dels serveis programats (puntuació màxima 1 punt)". Tanmateix en el punt B. Proposta davant d'actuacions especials, emergència i/o immediates, pàgines 31 i 32, es diu: "..... que s'avaluarà de la forma següent: Característiques de mitjans, estris, material. Es valorarà la programació prevista pels serveis d'emergència; es valoraran .......". Es pregunta quins són els aspectes concrets que diferencien el punt A.1.2 del punt B? 16/04/2020 10:48h
El punt A.1.2 són Sistema de seguiment i control de comunicacions i incidències en general i el B són especificitats en situacions d'emergències (nevades, esllavissades, temporals, vendavals o qualsevol altra situació d'emergència o de força major, i la claredat), tal com diu el mateix plec.
13. Quina avaluació de compliment dels objectius es farà per als trams compresos entre el 50% i el 75% de compliment, o entre el 75% i el 100% del pla de gestió de l'absentisme? 16/04/2020 10:43h
Fins al compliment de l'objectiu indicat serà el del tram superior.

- Correcte - Compliment de l'objectiu el 100% (més del 75% fins al 100%)
- No satisfactori ¿ Compliment de l'objectiu el 75% (més del 50% fins al 75%)
- Deficient- Compliment de l'objectiu el 50%
- Inacceptable ¿ Compliment de l'objectiu menys del 50%
12. Sobre el punt A.1.9, de la pàgina 34 del PCAP, on es valora amb 1,5 punts la proposta organitzativa i pràctica de la recollida selectiva, es pregunta quins aspectes es consideren en particular en aquest punt que no s'hagin considerat en els altres punts dels criteris de valoració, sobretot, en els punts A.1.4 fins al A.1.8 del lot 2? 16/04/2020 10:37h
Són específics, tal com diu el plec "amb els criteris establerts en la clàusula trenta-unena apartat 2".
11. Podrien facilitar el format del pressupost a presentar en relació amb la modificació del contracte prevista consistent en la implementació de la tecnologia de tancament i identificació de contenidors per tal que els pressupostos de les empreses licitadores siguin comparables? El preu d'ús s'ha de desglossar per unitats, per anualitats (en aquest cas quantes anualitats s'haurien de tenir en compte), per targetes i cost del software (compra i ús) i ha d'incloure la figura de l'educador/inspector? Aquest educador és el mateix que se subroga o és un educador/inspector addicional? 16/04/2020 10:26h
12. El plec de clàusules ja especifica quins conceptes ha d'incloure el pressupost:

"El licitador haurà de presentar en la seva oferta un pressupost detallant el nombre de contenidors que preveu implantar amb aquesta tecnologia, sota els següents paràmetres:

¿ El preu d'ús de la implantació d'aquesta tecnologia tenint en compte cada tipus de contenidor per a la implantació d'aquesta tecnologia, que inclourà el tancament dels contenidors que el licitador ha previst en les diferents modalitats de recollida que té el municipi i que estableix el plec tècnic. La implantació d'aquesta tecnologia en tots els contenidors, si és el cas, implica el tancament i identificació d'un número màxim aproximat de 1416 unitats de contenidors i el software que correspongui.

¿ El preu d'ús de la targeta que s'ha de lliurar a tots els habitatges i establiments comercials amb un número màxim aproximat de 18.000 unitats.

Recordar que aquests preus d'ús haurà d'estar dimensionat tenint en compte que l'amortització d'aquesta tecnologia s'ha de preveure a deu anys."

La figura de l'educador/inspector queda a decisió de l'empresa licitadora si ho fa amb personal subrogat o no.
10. Com s'estimarà si els rendiments dels serveis proposats són ajustats a la realitat o si, per contra, es tracta de rendiments ficticis que s'ofereixen per obtenir la puntuació per judici de valor però que no són contrastats amb els habituals del sector, atès que la seva efectiva contrastació no es produirà fins a la fase d'execució del contracte? Com es pot establir un únic rendiment per servei, quan la càrrega de feina de la ruta dependrà, no només dels metres lineals o metres quadrats de carrer o element a netejar, sinó sobretot, de les característiques morfo-urbanístiques dels carrers i elements adscrits: amplada de les voreres, ocupació de les vorades, zones per vianants, escales, aparcaments, etc., així com del suport d'altres serveis, per exemple de l'escombrat mecanitzat respecte a l'escombrat manual? Com s'imputa el rendiment de la neteja de superfícies (zones de vianants, places, escales, aparcaments, zones verdes o terrisses, etc.) per metre lineal de carrer? 16/04/2020 10:16h
El plec de prescripcions tècniques diu: "Els índexs estàndards i valors de referència que utilitzarà l'Ajuntament [...] Aquest índex s'analitzaran conjuntament amb els índexs d'operativitat que les empreses adjudicatàries han presentat en la seva oferta."
9. Els criteris a valorar relatius als mitjans materials, apartat A (pàg. 30), enumeren una sèrie de criteris qualitatius (marca, model, prestacions) i tecnològics (potència, capacitat, tara) i d'idoneïtat en la prestació del servei (càmeres de visió de neteja, dimensions, potència, radi de gir) que quan es desglossen en els apartats A, B i C no apareixen com a susceptibles de puntuació. Podrien definir què cal entendre per prestacions, capacitat (què es valorarà que siguin elements amb més capacitat, amb una capacitat més ajustada a les necessitats del servei, quin tipus de capacitat: capacitat de càrrega, capacitat de succió, capacitat d'arrossegament?...) com es valorarà el tipus de combustible emprat i quin tipus de combustible rebrà més puntuació, com es valoraran els vehicles elèctrics, com es valoraran els accessoris instal·lats: per nombre d'accessoris, per preu dels accessoris...-? 16/04/2020 10:13h
Es valorarà el que diu el plec: "Es valorarà que les propostes millorin les característiques tècniques dels mitjans materials adscrits a l'execució del contracte segons les característiques tècniques fixades en el plec (annex 5) (prestacions, capacitat, combustible emprat, accessoris instal·lats, etc.)" i com i quina puntuació ho decidirà el Comitè d'experts.
8. Els criteris d'adjudicació han de tenir relació directa amb l'objecte del contracte. La taxa d'absentisme per IT (incapacitat laboral) no està relacionada amb l'objecte del contracte i respon a un motiu mèdic certificat per una baixa emesa pel servei públic de salut. Es pregunta quina és la relació directa d'una absència per motiu, per exemple, de malaltia comuna, amb l'objecte del contracte per tal de ser puntuat com a criteri d'adjudicació i com afecta aquest criteri a la millor qualitat preu a què han de respondre els criteris d'adjudicació, encara més tenint en compte que el PPT 5.2 preveu la substitució de les baixes, permisos i absències del personal per qualsevol motiu a càrrec de l'adjudicatari. 16/04/2020 10:05h
Una bona planificació de la gestió dels RH, fa baixar la taxa d'absentisme i millora la productivitat i, alhora, l'empresa pot oferir una millor qualitat de servei i un millor preu d'oferta a presentar.
7. En el subapartat 3.A.1.1 (pàg. 31) es fa referència a la gestió d'incidències que arriben a l'ajuntament per registre d'entrada, l'APP de queixes o la mateixa àrea responsable del servei, mentre que en el punt 3.A.1.2 fa referència també al sistema de seguiment i control de comunicacions i incidències i també fa referència sistemes tecnològics. Què es demana al punt A.1.1 en relació amb la gestió d'incidències i queixes que sigui diferent del que es demana al punt A.1.2? 03/04/2020 11:06h
3 A.1.1 és el software i 3 A.1.2 quines prestacions té aquest software per a la gestió dels diferents aspectes que es demanen en aquest punt.
6. En el punt 2C de la proposta tècnica i ambiental en mitjans materials (pàgs. 30 lot 1 i 35 lot 2) es valora la PROPOSTA DE COMUNICACIÓ INTERNA DEL SERVEI DIARI i fa referència al mecanisme de comunicació i coordinació entre els diferents serveis d'un mateix lot (2 punts) mentre que en el punt 3A es fa referència a un sistema de comunicació, seguiment i control del servei (5,5 punts) que es desglossa en varis subconceptes. Què es demana exactament en el punt 2C que no està comprès en el 3A de cadascun dels lots? 03/04/2020 11:05h
2C és la gestió del dia a dia del servei i quines són les eines de comunicació per a la gestió interna: entre serveis, treballadors, etc. i el 3A és el software que ha de permetre tot el que s'exposa en aquest punt.
5. El punt A.1.3 del PCA, pàgines 28-29, diu que es valorarà amb una puntuació màxima d'1,5 punts "la coherència dels itineraris a desenvolupar pels equips(...) on es realitzin els mínims desplaçaments i que s'adeqüin a les necessitats de neteja dels sectors, etc.". Alhora al criteri de valoració A.1.4 del PCA pàgina 29 esmenta que es valorarà "la personalització de les rutes al municipi per reduir les molèsties a la ciutadania(...) l'adaptació a la casuística intrínseca del municipi (...)" amb una puntuació de màxim 2 punts. En ambdós apartats entenem que es valoraran les rutes proposades segons coherència de mínims desplaçaments (A.1.3) i personalització per reduir molèsties (A.1.4). Podrien indicar-nos amb més claredat la informació base que faran servir per a puntuar cada criteri? 5.1 En relació amb la puntuació de la reducció de la taxa d'absentisme es pregunta com s'avaluaran les propostes, com es garantirà que les diferents ofertes siguin avaluades en condicions de competència efectiva i com es comprovarà de manera efectiva la informació facilitada pels licitadors amb la finalitat d'avaluar la mesura en què les ofertes compleixen els criteris d'adjudicació - que actuen en la fase prèvia a l'execució- atès que no es pot mesurar l'efectivitat real de les mesures proposades fins al moment de l'execució del contracte? Com es distribuirà la puntuació prevista, de manera que la llibertat de decisió de l'òrgan de contractació no sigui il·limitada sinó que respongui a criteris objectius, respecte als principis d'igualtat i transparència? 5.2 També es pregunta què es valorarà de la proposta d'organització dels recursos humans (6,6 punts). 03/04/2020 10:55h
En cada criteri en el plec de clàusules administratives ja es descriu què ha de valorar el Comitè d'experts. En el cas que siguin propostes el que hagi de valorar el Comitè d'experts, aquestes seran valides i avaluables si són possibles i creïbles de portar-les a terme tal com es descriu en cada criteri.
4. Al quadre de característiques tècniques, apartat P Subcontractació, s'estableix que només s'autoritza la subcontractació del manteniment i reparació dels contenidors, vehicles i maquinària, mentre que a la clàusula 11, quan es regula el contingut dels sobres, en el SOBRE A DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA apartat b) Subcontractació es diu: "Tanmateix, en matèria de protecció de dades, els licitadors hauran d'indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional o tècnica dels subcontractistes als quals es vagi a encomanar la seva realització". Així mateix, a la pàgina 71 PCAP diu que "la intenció de subscriure subcontractes s'ha d'indicar en el DEUC i, si s'escau, s'ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les empreses que es té previst subcontractar". Es pregunta: es poden subcontractar els servidors i els serveis associats als mateixos? S'ha de presentar un DEUC separat per proveïdor del servidor i/o serveis associats o serà suficient complir amb el que preveu el punt 4. De les obligacions en matèria de protecció de dades de la clàusula 29a que fa referència exclusivament a l'adjudicatari i preveu que hagi de presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la qual posi de manifest on estaran situats els servidors i des d'on es prestaran els serveis associats? 03/04/2020 10:29h
Es poden subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests. L'empresa licitadora haurà de presentar el seu propi DEUC degudament emplenat i signat juntament amb el DEUC de cadascuna de les entitats a subcontractar (tants DEUC com a entitats) signats per aquestes¿.
3. Es contempla com a condició especial d'execució (apartat M quadre de característiques tècniques), la igualtat i no discriminació per motiu de gènere i es preveu l'obligació de contractat dues dones per cada home fins que s'assoleixi el 40 % de dones en plantilla. Aquesta condició especial d'execució podria entrar en col·lisió amb el Reglament de Contractació de personal operari i de personal administratiu signats amb el comitè d'empresa, que no ha estat inclòs amb la documentació contractual, i els articles del conveni que regulen els ingressos, ascensos i contractació. Per altra banda, al PPT 5.3 es contempla com a obligació dels contractistes "prioritzar la contractació dels col·lectius amb més dificultats d'inserció: dones, joves (fins a trenta anys, majors de quaranta-cinc anys i altres col·lectius amb dificultats d'inserció)". Com s'han de resoldre les possibles incompatibilitats entre el que disposa el conveni aplicable, que constitueix una obligació de l'empresa contractista, el compliment de la condició especial d'execució relativa a la contractació de dones i el compliment de les obligacions del PPT en relació amb la contractació? 03/04/2020 10:23h
Davant els candidats seleccionats, sigui de la manera que sigui, s'han de prioritzar aquests col·lectius. En les mateixes condicions es prioritza una persona que compleixi les condicions especials d'execució. Aquesta condició no entra en col·lisió amb cap precepte del conveni col·lectiu i en el cas que així fos s'estarà a la interpretació que faci l'òrgan de contractació.
2. Es demana l'estudi econòmic desglossat que s'ha utilitzat per a la fixació del VEC del contracte d'acord amb el que disposa l'article 101.2 LCSP, així com el desglossat dels costos de personal (costos dels salaris de les persones emprades per a l'execució del contracte, desglossats per categoria professional elaborats a partir del conveni laboral de referència) que s'han tingut en compte per a fixar el VEC i el pressupost del contracte, per tal de poder conèixer com s'han calculat i poder constatar la suficiència del preu del contracte i que l'estimació estigui referida al moment d'enviament de l'anunci de licitació. 03/04/2020 10:15h
En el quadre de característiques del contracte del plec de clàusules administratives apartat B hi ha totes les dades econòmiques de com s'ha calculat el VEC, el preu de licitació i quins % són costos totals de personal i per categories, entre altres càlculs.
1. Respecte la licitació dels serveis de neteja viària, neteja de platges, recollida de residus i gestió de la deixalleria municipal de Sant Feliu de Guíxols (núm. Identificació: 1716090004), a la plataforma de contractació no s'ha trobat la informació (format autocad) de l'annex 1 apartat 1 de Plànols de contenidors. Podrien publicar aquesta documentació si us plau? 11/03/2020 14:21h
S'ha publicat en l'apartat "Documentació" el document sol·licitat en format autocad (Annex I.I)
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya