Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

COMUNICAT EN RELACIÓ AMB EL FUNCIONAMENT TÈCNIC DE LA PLATAFORMA ATÈS L'AIXECAMENT DE LA SUSPENSIÓ DELS PROCEDIMENTS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA https://bit.ly/2zuGR4A COMUNICAT SOBRE LA PUBLICACIÓ A LA PLATAFORMA DELS CONTRACTES TRAMITATS D'EMERGÈNCIA https://bit.ly/2S0fuWv ACTUALITZACIÓ DEL COMUNICAT SOBRE ELS ACTES D'OBERTURA DE SOBRES VIRTUALS O TELEMÀTICS (29 D'ABRIL DE 2020) https://bit.ly/2VTEmjS

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Begur
Codi d'expedient:
2020/0442

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Criteri de sostenibilitat mediambiental Inscripció de l'empresa licitadora en el Registre de Petjada de Carboni, Compensació i Projectes d'absorció de diòxid de carboni regulat en el Real Decret 163/2014 o disposi de la ISO 14064 de Sistemes de Gestió de Gasos Efecte hivernacle, o qualsevol altre mitjà equivalent. S'entén que la referència que fa a qualsevol altre mitjà equivalent valida la ISO 14001 com a criteri de sostenibilitat? Es correcte? 02/04/2020 06:10h
NO. Hem de diferenciar el què és un criteri de solvència del que és un criteri d'adjudicació. Estar en possessió del certificat ISO 14001 o del certificat de gestió ambiental (EMAS) és un criteri de solvència. És a dir, que si no es disposa d'aquesta certificació no es té la suficient solvència requerida per a poder prendre part en la licitació.
Diferent és el criteri d'adjudicació consistent en la sostenibilitat ambiental relatiu a la inscripció al Registre de Petjada de Carboni (o també de l'ISO 14064) . Estar en possessió del certificat relatiu al sistema de gestió dels gasos d'efecte hivernacle és una millora que pot ofertar el licitador i que està subjecta a puntuació automàtica. Si es disposa del certificat acreditatiu d'inscripció (o també de l'ISO 14064) o "qualsevol altre mitjà equivalent" s'atorgaran 5 punts directament a la valoració.
"Qualsevol altre mitjà equivalent" s'entén sempre referit a un equivalent específic a la certificació del sistema de gestió de gasos d'efecte hivernacle; no a la genèrica ISO 14001.

Limitacions de la memòria tècnica: 1/ Quant al contingut: El contingut de la memòria (en qualsevol dels seus punts) no podrà contenir cap dada o informació que hagi d'incloure's en el sobre C (criteris d'adjudicació avaluables de forma automàtica). L'incompliment d'aquesta obligació comportarà l'assignació de 0 punts en aquest apartat I, relatiu al global de la proposta tècnica. 2/ Quant al format: Format obligatori: Lletra Arial, tamany 11, interlineat senzill; màxim 25 pàgines (respectant els límits especificats quant a cadascun dels apartats). El contingut de la memòria ha de seguir l'ordre indicat anteriorment, indicant-se el títol de cada apartat i seguidament el contingut al qual fa referència Es pot posar una portada i un índex al marge de les 25 pàgines de la memòria? 02/04/2020 06:06h
Les 25 pàgines estan distribuïdes en:

I. Organització bàsica ( màx. 10)
II. Recursos humans (màx. 5)
III. Recursos materials (màx. 5)
IV. Proposta de campanyes (màx. 5 )

Per tant, SÍ, la portada i l'índex poden anar a part.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya