Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Transports de Barcelona, SA
Codi d'expedient:
15009465B

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia: Si ja hem presentat la oferta abans de l'aixecament de la suspensió ¿tenim que tornar a presentar-la o ja es dona per presentada? 13/05/2020 18:22h
Si l'han presentat correctament i tancat no l'han de tornar a presentar
Bon dia, s'ha de realitza una presa de mostres simple o composta (mostrejadors automàtics)? Tant per les mostres mensuals, semestrals i extraordinàries. Gràcies. 06/05/2020 16:40h
Es tracta de mostres puntuals simples, no calen mostrejadors automàtics. Això per a totes les tipologies de mostres definides.
Bon dia, en referència al mesurament de cabal de les deu mostres d'aigües sanitàries mensuals: quin tipus de mesurament es requereix, puntual o continuo? Es disposa de canals estandarditzats per realitzar la instal·lació dels equips de mesurament? Gràcies. 27/04/2020 17:08h
El cabal de les mostres d'aigües sanitàries es una mesura puntual a realitzar mensualment. Igualment, es disposa de canals estandarditzats on poder realitzar la instal·lació d'equips de mesurament. Aquest punts però es revisaran amb el licitador cas per cas.
Bon dia, en referència a la informació transmesa respecte la subcontractació del paràmetre d'ecotoxicitat (matèries inhibidores), se'm presenten dubtes pel fet de contradir-se amb els següents punts del PPT i el PCAP: - Punt P solvència tècnica del Quadre de característiques (PCAP): Sol·licita un compromís escrit d'anàlisis, amb mitjans propis o externs, dels paràmetres indicats a la llista 1 i 2 del PPT. S'entén que amb mitjans externs, és mitjançant subcontractació dels paràmetres indicats, sense excepció alguna. Més endavant demana tenir acreditats un mínim de 6 paràmetres dels analitzats a TMB (llista 1 PPT), sense cap especificació en cap d'ells : "El laboratori d'assagis a d'estar acreditat segons criteris de la norma UNE-EN ISO/IEC 17025:2005 per a la realització d'assajos en el sector Mediambiental, concretament per anàlisis fisicoquímics en aigües residuals, tenint acreditats un mínim de 6 paràmetres del analitzats a TMB (llista 1 PPT)". - Punt c) de Anàlisis de Mostres d'Aigües residuals del PPT: Indica que es objecte de valoració que els paràmetres aplicables a TMB estiguin inclosos dins de l'abast d'acreditació del laboratori, entenc que tal com indica a la solvència tècnica, tenint acreditats almenys 6 dels paràmetres de la llista 1 del PPT: "Es valorarà que els procediments emprats per a l'anàlisi de cada paràmetre estiguin determinats en alguna norma de caràcter internacional i que els paràmetres aplicables a TMB estiguin inclosos dins del seu abast d'acreditació". Aquests punts guarden certa contradicció amb el fet que no sigui possible la subcontractació dels paràmetres dels analitzats a TMB (llista 1 PPT). Si us plau, agrairé que em pugueu aclarir aquest fet. Moltes gràcies. 17/04/2020 11:44h
1. S'indica amb mitjans propis o externs donat que la llista 1 ha de ser amb mitjans interns però la llista 2 pot ser amb interns o externs. (d'aquí el posar com a no subcontractable els paràmetres de la Llista 1)
2 és correcte, dels paràmetres de la llista 1, que son els bàsics per an TMB, volem que el laboratori tingui almenys la meitat acreditats, no limitem quins han de ser.
3 Exacte, d'una banda hi ha un mínim de paràmetres a tenir dins l'abast d'acreditació (sobre 1 ) i d'altre per a la resta de paràmetres es valoraran els procediments emprats (sobre 2 ).
Bon dia. Poden si us plau confirmar-nos que la documentació sol·licitada en el punt P (Solvència tècnica o professional) ha d'anar inclosa en el sobre 1? És cert que ho indica en el quadre de característiques, però en les instruccions de l'contingut dels sobres (Clásusula 17) no ho esmenta. Gràcies. 15/04/2020 12:48h
Hola, sí, la documentació sol·licitada en el punt P (Solvència tècnica o professional) ha d'anar inclosa en el sobre 1
Al quadre de característiques indica, respecte la subcontractació, que no es permet la subcontractació en relació amb aquelles tasques crítiques que hagin d'ésser executades necessàriament i directament pel contractista principal: - Presa de mostra - Analítica dels paràmetres controlats per TMB - Gestió documental En el cas que no puguem realitzar l'analítica d'un dels paràmetres controlats per TMB (de la llista 1), concretament matèries inhibidores (MI), no és possible la subcontractació d'aquest paràmetre essent el contractista principal? 06/04/2020 09:13h
es correcte, volem que les analítiques estàndard amb els paràmetres habituals per nosaltres (que son 13 inclòs el que comenten, les matèries inhibidores), així com, la presa de mostra i la gestió documental es faci directament amb l'empresa contractista principal. Per tant, no es podria subcontractar la anàlisis d'un paràmetre com les Matèries Inhibidores.
El punt amb identificador SEPM1: Punt Mostreig 2, A9 - PR9 situat al centre de Santa Eulàlia ens podrien dir de quin tipus de punt es tracta? És una arqueta, un diposit un pou? Són aigües sanitàries o residuals? Moltes gràcies 06/04/2020 09:12h
és una arqueta amb aigües sanitàries.
Bon dia, Ens podrien facilitar el nombre i ubicació de punts d'aigües sanitàries a mostrejar mensualment si us plau? Moltes gràcies. 01/04/2020 09:33h
publicat al tauler d'avisos
Benvolguts: Al plec de condicions tècniques s'indica que cal formació específica en treballs en alçada i cal disposar d'EPIS com cordes, arnès. Es pot interpretar que alguns punts de mostreig tenen requeriments especials en matèria de segurerat. Poden especificar-los i indicar el nombre de punts afectats? Atentament 01/04/2020 09:32h
publicat al tauler d'avisos

Tauler d'avisos

eLicita

Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya