Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

23.11.2020 ACTUALIZACIÓ AVÍS: LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA ESTAN AFECTADES PER UNA INCIDÈNCIA TÈCNICA. EL SERVEI ES TROBA OPERATIU DES DEL DIA 4.11.2020 TOT I QUE ES PODEN PRODUIR AFECTACIONS PUNTUALS EN EL RENDIMENT DE LES EINES.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
Codi d'expedient:
EC 2020 2
Una empresa té un dubte sobre la clàusula 12ª B del PCAP "Acreditació de solvència tècnica i professional" i el personal mínim que s'indica: personal mínim, responsable de l'execució del contracte (soci, 3 director/gerent, 3 caps d'equip i 9 assistents). Aquest és el nombre mínim amb independència del nombre de Lots als que ens presentem o bé s'entén com a mínim 1 Soci, 1 Director i 1 Cap d'equip diferents per Lot i 3 assistents diferents per Lot? 20/12/2019 16:23h
És el nombre mínim independent al nombre de lots, i és possible homologar al mateix personal per cada lot.
A la pàgina 19 del PCAP s'indica que el contingut a presentar en el sobre A és el DEUC i un compromís d'adscripció de mitjans, no fa referència a que s'hagi d'aportar les diferents declaracions responsables que justifiquen la solvència econòmica i tècnica indicades a les pàgines 12, 13 i 14 i annexos que hi ha en el PCAP (annex I). L'empresa indica que interpreta que se sol.licitarà als proposats com a adjudicataris 19/12/2019 14:00h
És correcte. Es requerirà a les emprese proposades com a adjudicatàries de conformitat amb la Clàusula 20ª del PCAP.
A la pàgina 12 del PCAP en l'apartat B d'acreditació de solvència tècnica i professional referida al Lot 1 s'ha d'acreditat per a l'equp una experiència mínima de 10 controls d'operacions de Fons Comunitaris amb informe provisional emès. Es pregunta si s'exigeix el mateix mínim de controls per a totes les categories de l'equip (soci, director/gerent, caps d'equip i assistents) 19/12/2019 13:56h
L'exigència és aplicable als responsables dels controls, essent aquests el soci que signar els informes, el gerent/director que els supervisa i els caps d'equip que dirigeixen i executen els controls. Es pot excloure, per tant, als assistents.
Una empresa licitadora pregunta sobre l'esment que es fa a la clàusula 37a. del PCAP sobre "la consulta que es realitzarà a totes les empreses homologades amb un nivell de solvència 1/2/3..." i si en aquest acord marc s'homologa en el Lot 1 a les empreses per nivells de solvència diferents 19/12/2019 13:50h
En aquest Acord marc (a diferència de l'anterior) en el Lot 1 no s'homologa a les empreses per nivells de solvència diferenciats. En la clàusula dotzena del PCAP es recull la solvència tècnica i professional requerida sense establir cap distinció per nivells de solvència. Realment es constata que l'esment que es fa en la clàusula 37a del PCAP sobre la consulta a les empreses amb un nivell de solvència 1/2/3 és un error material ja que, com hem indicat anteriorment no hi ha cap homologació per nivells de solvència.
Una empresa licitadora pregunta què s'entén per "controls o altres treballs de consultoria/assessorament". Necessitaríem que s'especifiqués o es detallés la tipologia de controls a que es refereix aquesta clàusula per tal de poder elaborar la declaració responsable, que es requereix, de forma adequada. 19/12/2019 10:35h
En aquest redactat s'inclou els controls administratius o sobre el terreny, així com treballs de consultoria i/o assessorament, realitzat per als gestors dels diferents fons indicats.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya