Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

1.12.2020 ACTUALIZACIÓ AVÍS: LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA I LES EINES DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA ESTAN AFECTADES PER UNA INCIDÈNCIA TÈCNICA. EL SERVEI ES TROBA OPERATIU DES DEL DIA 4.11.2020 TOT I QUE ES PODEN PRODUIR AFECTACIONS PUNTUALS EN EL RENDIMENT DE LES EINES.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Fundació de Gestió Sanitària de l'Hospital de la Santa Creu i Sant Pau
Codi d'expedient:
OBE 19/310

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

En referencia a la documentació a incloure en el sobre A tenim els següents dubtes: 1. Entenem que el primer document a incloure en el sobre, correspon al formulari DEUC i que l'hem d'incloure en format pdf (per tant, no editable) i signat digitalment. 2. En el PCAP s'indica que en el cas d'empreses estrangeres, s'ha d'aportar una declaració de submissió als jutjats i tribunals espanyols, pet tant, si no som una empresa estrangera, entenem que NO hem d'incloure aquesta documentació, però, en el sobre digital, ho posa com document obligatori, així doncs, no queda clar si s'ha d'incloure o no encara que no siguem empresa estrangera. 3. En el document que 7.1.Declaración responsables tipus.docx, s'inclouen una sèrie d'annexes on s'indica "declaració a lliurar al sobre número A", però en el PCAP només s'indica que s'ha d'incloure la declaració indicada en el punt 2 anterior. Per tant, prego aclariment si hem d'incloure tots els annexes que figuren el document 7.1. 4. Dins el sobre digital, a l'apartat "Annex instruccions DEUC" dona la opció de descarregar el formulari DEUC (en format editable) en català. S'ha d'omplir i adjuntar aquest formulari malgrat que ja s'adjunta en pdf i en castellà? 5. En el PCAP s'indica que tota la documentació s'ha d'incloure en format editable i també en format no editable (pdf), però la plataforma de sobre digital només permet adjuntar un arxiu. Com ho hem de fer?. 17/10/2019 15:07h
1. SI
2. En l'annex de submissió als jutjats han de marcar la casella del NO
3. La declaració responsable inclou tots els documents del 7.1
4. Només heu de portar un DEUC, el que es vulgui
5. Vol dir format pdf que es pugui copiar
Tal i com indica l'apartat I del quadre de característiques, referent a la subcontractació, es podran subcontractar totes les tasques que no siguin considerades " tasques crítiques" A part de la formació, que entenen que es una tasca crítica, ens poden indicar quines altres son considerades com a crítiques??? Eperant dels seus comentaris els saluda atentament. Oscar López Gombau 15/10/2019 15:22h
Tal i com indica el quadre de característiques, s'exclou, la subcontractació de les tasques previstes al punt 3 del PPT o Cap de les tasques que conformen l'objecte del contracte
En relació a l'expedient OBE 19/310 que té com a objecte SUBMINISTRAMENT I INSTAL.LACIÓ, PERSONALITZACIÓ, POSTA EN MARXA, FORMACIÓ I SUPORT TÈCNIC DEL SISTEMA DE GESTIÓ DE MANTENIMENT tenim dues preguntes. Respecte a la puntuació dels criteris avaluables mitjançant fórmules automàtiques, en l'apartat d'oferta econòmica actual. Volem saber el significat de P1 i P2, sí es refereix al valor econòmic de l'oferta o a puntuació obtinguda del subapartat. Si es refereix a a puntuació, quin seria el mètode de càlcul Si es refereix al valor econòmic, creiem que la fòrmula hauria de ser una suma ponderada per mantenir la proporció dels 30+10, doncs tal com nosaltres interpretem el text i la fòrmula no és així. Els poso l'exemple amb que hem treballat Empresa Oferta Implant. Oferta manteniment Puntuació parcial implantació Puntuació parcial mant Puntuació total E1 10 ¤ 5 ¤ 15 10 25 E2 5 ¤ 10 ¤ 30 5 35 Llavors segons la fórmula totes dues empreses obtindrien màxima puntuació, és a dir 40 punts. De cara a dimensionar les tasques de migració a realitzar seria positiu tenir la següent informació, que entenem podria estar disponible per a tal fi, podrien facilitar-la? Usuaris totals de l'aplicació diferenciant els sol·licitants dels tècnics i/o administratius, gestors de manteniment Número d'edificis involucrats i/o ubicacions Número d'actius en l'inventari 09/10/2019 09:39h
a. P1 i P2 es refereix a la puntuació obtinguda per cadascún dels sub-apartats. Tal i com s'especifica l'oferta econòmica per l'adquisició de l'eina obtindrà una puntuació màxima de 30 punts i l'Oferta econòmica pel servei de manteniment i suport tècnic post- implantació, una puntuació de fins a 10 punts. Per atorgar aquests punts la fòrmula serà inversament proporcional (major puntuació a l'oferta més econòmica i la resta en proporció), per cadascun dels sub-apartats i finalment es sumarà el resultat obtingut (P1+P2).

b. La informació relativa al número d'usuaris està definida en el PPT:

Número de llicències de gestió simultània (Responsables gestors de manteniment): 5.
Número de llicències d'usuaris simultanis amb mobilitat (Operaris de Manteniment): 20.
Llicències o mòdul de sol·licituds sense límit d'usuaris ni simultaneïtat.

Respecte al número d'edificis i número d'actius en inventari, caldrà definir-ho en detall en la fase d'implementació. En tot cas, i a mode orientatiu, el número d'edificis podria ser d'uns 10 aproximadament (nou hospital, pavellons recinte històric, pi i molist, pisos tutelats) i el número d'actius (equips electromèdics) és d'aproximadament 4.500. En tot cas es farà una visita en el dia i hora indicats en l'anuci de licitació, on es podrà ampliar aquesta informació.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya