Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

Per motius tècnics vinculats a la propera posada en funcionament de la nova Plataforma de Serveis de Contractació Pública està programat un segon tall de servei de la Plataforma, que comportarà que no estigui disponible del divendres 24 de febrer a les 8h fins al dilluns 27 de febrer a les 8h aproximadament -la durada exacta d'aquest interval previst constarà inscrita en el Registre d'incidències de la pròpia Plataforma.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Servei Català de Trànsit
Codi d'expedient:
SCT-2019-20009

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Bon dia, Seguint la pregunta d'ahir i veient que els PLECS no són clars i que es contradiuen entre ells i saben que el que mana és el Quadre de característiques, doncs és l'especific pel Concurs i en aquest no apareix res d'això, entenem que NO APLICA penjar res relatiu a l'equip de treball. A més a més, en cap moment s'ha tingut en compte aquest tema en el sobre digital. En cas de que sigui obligatori aportar tota aquesta documentació, s'hauria d'ampliar el termini de presentació i aclarir i modificar aquest tema en el quadre de característiques i en el PCAP. Gràcies, 06/06/2019 11:23h
Reiterem la resposta que ahir vam donar:
"En aquest cas els plecs que regeixen la licitació son considerats llei interpartes, per aquest motiu, com estableix l'apartat 3 del PPT haureu d'ajuntar en el sobre A la formació acadèmica del personal en el moment de la presentació de les ofertes. Per poder ajuntar aquesta documentació ho podeu fer mitjançat carpeta ZIP i pujar-la en el mateix apartat de l'Annex de declaració responsable."

Bon dia, En relació la pregunta formulada ahir 05/06/2019 a les 14.09 : Sobre la solvència, les respostes de les preguntes del dia 16/5 i d'avui es contradiuen, ja que en una es comenta que es presenta el DEUC indicant que es compleix la solvència i avui s'indica que s'ha d'aportar tota la documentació de l'equip per justificar la solvència. Tanmateix, si és una adjudicació a preu, la documentació referent a la solvència, s'acostuma a entregar abans de l'adjudicació del contracte. Ens poden indicar deficitvament la relació de documentació que s'ha d'entregar? El PCAP és clar i indica que només es presenta el DEUC i l'annex 1. En cas contrari, s'hauria de modificar? 06/06/2019 08:48h
En aquest cas els plecs que regeixen la licitació son considerats llei interpartes, per aquest motiu, com estableix l'apartat 3 del PPT haureu d'ajuntar en el sobre A la formació acadèmica del personal en el moment de la presentació de les ofertes. Per poder ajuntar aquesta documentació ho podeu fer mitjançat carpeta ZIP i pujar-la en el mateix apartat de l'Annex de declaració responsable.
Bon dia, Al PPT apartat 3 Recursos de l'Assistència Tècnica diu "Els licitadors hauran d'acreditar la formació acadèmica del personal en el moment de la presentació de les ofertes. Aquesta documentació s'haurà d'incloure en el sobre A, aportant títol universitari i certificat d'empresa per demostrar els anys d'experiència", en el sobre digital no hi ha cap apartat per a pujar això i en el PCAP no parla de presentar en el SOBRE A aquesta documentació, per tant entenem que no s'ha d'aportar en aquest moment sinó que amb la declaració responsable de l'Annex 1 (Que, es compromet a adscriure a l'execució del contracte els mitjans materials o personals establerts en el plec de prescripcions tècniques) és suficient, és correcte? Gràcies, 05/06/2019 13:47h
Bon dia,
En aquest cas els plecs que regeixen la licitació son considerats llei interpartes, per aquest motiu, com estableix l'apartat 3 del PPT haureu d'ajuntar en el sobre A la formació acadèmica del personal en el moment de la presentació de les ofertes.
Per poder ajuntar aquesta documentació ho podeu fer mitjançat carpeta ZIP i pujar-la en el mateix apartat de l'Annex de declaració responsable.
A l'apartat c) del contingut del sobre A, es demana una declaració d'adscripció de mitjans materials o personals establats al plec tècnic, d'acord amb el model de l'annex 1. En aquest annex 1. Declaració Responsable, no hi figura aquesta declaració. S'hauria d'incloure o s'ha de fer una de nova nomes per aquest punt o ja amb el DEUC queda acreditat aquest punt? 27/05/2019 09:05h
En relació amb la seva pregunta, us informem que s'ha procedit a afegir aquest punt (adscripció de mitjans materials i personals) en la declaració responsable (Annex 1).
Bon dia, si us plau volia aclariment referent a qual dels dos sobres "A" i "B" s'hauria d'incloure la documentació corresponent a l'acreditació de la solvència econòmica i financera i tècnica que s'indica a l'apartat "G" del quadre de característiques, ja que a l'apartat "K" del mateix quadre no s'indica que s'hagi d'incloure a cap dels dos. 16/05/2019 10:37h
D'acord amb la clàusula 11.9 del Plec de clàusules administratives "Contingut del sobre A" Les empreses licitadores han de presentar el Document europeu únic de contractació (DEUC). Amb el DEUC, les empreses declaren el següent:
(...)Que compleix els requisits de solvència econòmica i financera, i tècnica i professional, de conformitat amb els requisits mínims exigits en aquest plec (...)
Voldríem confirmar que l'únic criteri que es puntuarà per l'adjudicació de cadascun dels lots és l'oferta econòmica? 16/05/2019 09:09h
Sí, d'acord amb la clàusula H1 i annex 4 del plec de clàusules administratives.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya