Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Consorci de les Biblioteques de Barcelona
Codi d'expedient:
2019-0205
Podem presentar les impressions de les imatges en el mateix paper (Cyclus offset) però de 170 gr o altre? 07/11/2019 13:11h
Sí, es pot presentar la impressió amb un paper similar al proposat.

Podem presentar diverses propostes tècniques dins la mateixa oferta? 07/11/2019 13:11h
D'acord amb la clàusula 10 del Plec de Clàusules Administratives:

Caldrà presentar una proposta gràfica (mitjançant fotografia, disseny gràfic o il¿lustració) per a tres cicles temàtics trimestrals. Es demanen tres imatges impreses en digital en paper offset de 140 grams.

Una imatge per Bibliolabs (fullet desplegable)
Una imatge per Cicle de filosofia: Temps i existència (fullet desplegable)
Una imatge per Cicle temàtic: Art, ciència i tecnologia (fullet desplegable
En les especificacions del concurs, demaneu 3 imatges impreses en digital. Us referiu a les imatges de portades? o també incloent l'interior desplegable? 07/11/2019 13:11h
Es fa referència només a les portades, no s'ha de fer l'interior.
Ens podeu donar més informació sobre bibliolabs? (hem estat buscant info, i hem trobar el d'"America Space", si bé ens aniria molt bé que ens poguéssiu facilitar més informació sobre el que necessiteu que us presentem en aquest cas concret. 07/11/2019 13:10h
S'ha plantejat el tema 'Bibliolabs' de manera genèrica perquè hi poden haver moltes activitats ben diverses dins d'un bibliolab. El que demanem és una imatge que s'adapti a la idea de bibliolab (el concepte de bibliolab és molt ampli, caldrà se'n faci una interpretació).
On puc trobar fulletó/ons (desplegables) d'altres cicles de filosofia, inclòs el de temps i existència, i el seu contingut? 07/11/2019 13:10h
Si es volen veure els productes de difusió de cicles que s'estan fent actualment es poden trobar a les biblioteques de la xarxa.
La imatge requerida, la colocaran després les biblioteques a les seves plantilles de word i les imprimirian en blanc i negre per donar-los al públic (com ho fan actualment a la biblioteca Montserrat Abelló)? 07/11/2019 13:10h
En principi la imatge és per al desplegable, tot i que en alguns casos se'n fa adaptació per aplicar en altres formats. Nosaltres només demanem la imatge, sense logos ni títols ni adaptacions.
El concurs és per veure com treballem i què us proposem i després ens fareu encàrregs específics de cada Bibliolab, de cada cicle filosòfic i de cada cicle artistic? 07/11/2019 13:09h
Efectivament, el concurs és per veure com treballeu. Així, hem demanat les propostes de 3 imatges fent un supòsit de la programació de 3 cicles d'un trimestre qualsevol. Cada trimestre les temàtiques varien i caldrà fer una proposta diferent.
Preparem tres imatges que despres farem servir per ilustrar tots els desplegables: - una imatge genèrica per tots els BiblioLabs - una imatge genèrica per tots els cicles de conferències sobre filosofia - una imatge genèrica per tots els cicles d'Art, ciencia i tecnologia Dit en altres paraules, volem aconseguir crear col¿lecció de desplegables de les tres temàtiques? una imatge de base per després aplicar en concret a cada taller i a cada conferència? 07/11/2019 13:09h
La imatge és per a difondre un cicle en concret (els 3 en concret que demanem) que tant es pot fer servir només una vegada (p. ex. difusió d'un cicle d'una desena de sessions) com d'altres vegades en tot un any (p.ex. tallers de Bibliolab)
Es imprescindible estar donat d'alta al RELI per poder participar al concurs? 07/11/2019 13:08h
D'acord amb la clàusula 13 del Plec de Clàusules Administratives. NO és imprescindible estar donat d'alta al RELI per poder participar a la licitació. Si no esteu donats d'alta en el RELI, en el cas que sigueu proposats com a adjudicataris se us requerirà que aporteu determinada documentació.
Referent a la clàusula 7 apartat B, entenem que si l'empresa TÉ més de 5 anys d'experiència acredita al solvència amb la demostració de treballs de naturalesa similar. Ens podeu confirmar si el requisit de diposar del grau de disseny només s'aplica les empreses amb menys de 5 anys d'experiència? 07/11/2019 13:08h
Sí. D'acord amb el que s'estableix a la clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives, apartat B, Solvència Tècnica o professional, el requisit de disposar del grau de disseny només s'aplica a les empreses amb menys de 5 anys d'antiguitat.
Els 49.300 ¤ executats per acreditar de la solvència tècnica o professional, es poden acreditar amb diversos contractes la suma dels qual sigui igual o superior a aquest import ? 05/11/2019 16:31h
Sí. D'acord amb la clàusula 7 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.
Es permet la subcontractació del personal tècnic que ha d' executar el contracte? 05/11/2019 16:31h
Sí, d'acord amb l'establert en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. Clàusula 23. Subcontractació.
Històric ¿ Genèric Pdfs de material de difusió d'altres anys. ¿ Concrets: Exemples concrets d'anys anteriors dels cicles que es demanen per la proposta gràfica. 05/11/2019 16:31h
Si es volen veure els productes de difusió de cicles que s'estan fent actualment es poden trobar a les biblioteques de la xarxa.
Manual d'estil de les biblioteques de Barcelona. /Manual d'identitat de les Biblioteques de Barcelona: ¿ Manual d'identitat ¿ Logotips en format vectorial ¿ Master indesign del fullet desplegable. 05/11/2019 16:30h
La guia gràfica corporativa dels productes a dissenyar es facilitarà a l'empresa adjudicatària. No és necessària per a presentar la proposta.
Contingut que s'ha de maquetar: ¿ Títol ¿ Text introductori o similar (si s'escau) ¿ Dates de les activitats ¿ Hores ¿ Lloc 05/11/2019 16:30h
No s'ha de maquetar cap text. No cal cap text perquè el que es demana és tan sols la imatge, que és la que aniria a la coberta del desplegable. El que cal lliurar són les imatges que proposeu per il¿lustrar els tres cicles en concret, en una impressió amb les mides que s'especifiquen. No cal aplicar-hi cap tipografia ni logo. Tampoc cal fer l'interior del desplegable: només una imatge per a la coberta
Resum de la activitat, públic i objectius de les tres temes proposats a la proposta gràfica: ¿ Bibliolabs (fullet desplegable) ¿ Cicle de filosofia: temps i existència (fullet desplegable) ¿ Cicle temàtic: Art, ciència o tecnologia (fullet desplegable) 05/11/2019 16:30h
Les activitats que es difonen són cicles temàtics per a adults. Es demana una proposta d'imatge per a la coberta del desplegable, sobre el tema en qüestió.
Em pregunto si tenen algun text de mostra que ens permeti fer la proposta de l'interior del desplegable (per jerarquitzar la informació, desgranar-la de manera que sigui més llegible i directa, etc.). Si no en disposen, ens l'inventem a partir d'un fullet de mostra? En podem trobar a alguna de les Biblioteques de Barcelona? 05/11/2019 16:29h
A les biblioteques de la xarxa es poden trobar mostres del desplegable (difusió de cicles temàtics). No cal cap text perquè el que es demana és tan sols la imatge, que és la que aniria a la coberta del desplegable. El que cal lliurar són les imatges que proposeu per il¿lustrar els tres cicles en concret, en una impressió amb les mides que s'especifiquen. No cal aplicar-hi cap tipografia ni logo. Tampoc cal fer l'interior del desplegable: només la coberta
Pel que fa a la proposta gràfica s'indica fer un fullet desplegable que medeixi 100 x 160 mm, però no s'indica el nombre de cossos que ha de tenir el desplegable. 05/11/2019 16:29h
La mida de 100 x 160 mm. correspon al fullet plegat.
Les pales que tindrà el fullet seran variables (idealment de 3 a 6, com a màxim 8) depenent del cicle que es difongui. Així, depenent de les pales que tingui, tindrà una mida o una altra (caldrà multiplicar la mida pel nombre de pales).
Sobre el BiblioLab, poden ser temàtiques diferents, ens inventem una? 04/11/2019 08:53h
-Sobre el tema de Bibliolab es pot escollir la temàtica que es vulgui, o inventar-se-la.
Sobre la presentació de propostes, el que hem de presentar són només les imatges, la gràfica, sense copys ni titulars? 04/11/2019 08:53h
El que cal lliurar són les imatges que proposeu per il¿lustrar els tres cicles en concret, en una impressió amb les mides que s'especifiquen. No cal aplicar-hi cap tipografia ni logo.
Les propostes s'han de presentar a mida real i impreses en el paper preestablert, és a dir, en maqueta física i a mida? O es poden presentar com a projecte, aplicats dins de la presentació a escala 04/11/2019 08:53h
Les propostes s'han de presentar en maqueta física, amb les mides que s'especifiquen
Necessitariem mostra de les peces a proposar (PDF): ¿ Fullet desplegable Bibliolab ¿ Fullet desplegable Cicle de filosofia ¿ Fullet desplegable Cicle temàtic L'objectiu de la visualització d'aquestes propostes no és per un tema de disseny, és nomes per veure estructura de continguts, volum de text i elements aplicables: logos, tancament corporatiu, ... 04/11/2019 08:52h
El que cal lliurar són les imatges que proposeu per il¿lustrar els tres cicles en concret, en una impressió amb les mides que s'especifiquen. No cal aplicar-hi cap tipografia ni logo
Ens podrieu enviar les guies gràfiques a nivell corporatiu de Biblioteques de Barcelona / Manual d'identitat corporativa de Biblioteques de Barcelona / llibre d'estil? 04/11/2019 08:52h
La guia gràfica corporativa dels productes a dissenyar es facilitarà a l'empresa adjudicatària. No és necessària per a presentar la proposta. No obstant això, si es volen veure els productes de difusió de cicles que s'estan fent actualment es poden trobar a les biblioteques de la xarxa
Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor/ Proposta gràfica: Figura que es demanen tres imatges impreses en digital en paper offset de 140 grams. No ens queda clar si hem d'entregar tres imatges genèriques de la portada dels fullets, o be cal entregar una maqueta el més real possible dels fullets sobre el paper que indica 04/11/2019 08:52h
El que cal lliurar són les imatges que proposeu per il¿lustrar els tres cicles en concret, en una impressió amb les mides que s'especifiquen. No cal aplicar-hi cap tipografia ni logo
Clàusula núm. 10 Criteris de valoració de les ofertes. Criteris d'adjudicació avaluables mitjançant judici de valor/ Proposta gràfica: Figura la descripció del format del fullet desplegable (100x160mm), la pregunta és que com és un desplegable, la mida aquesta correspòn al fullet plegat o desplegat? Creiem que la mida correspón al fullet plegat, en tal cas, quina mida tindria desplegat i quans plecs tindria? 04/11/2019 08:51h
La mida de 100 x 160 mm. correspon al fullet plegat.
Les pales que tindrà el fullet seran variables (de 3 a 6) depenent del cicle que es difongui. Així, depenent de les pales que tingui, tindrà una mida o una altra (caldrà multiplicar la mida pel nombre de pales).

Tauler d'avisos

Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya