Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Institut Municipal de Serveis Socials
Codi d'expedient:
20190116
Consultes relatives a la presentació de l'oferta econòmica 31/12/2019 08:44h
La presentació d'aquestes consultes ha estat extemporània. No obstant, atès que pot ser d'interès per tots els licitadors, es publica en document adjunt les respostes oportunes.
Les escribo en relación al contrato 19000221, ya que existe un error en el tope de licitación. Pag 5 - El preus unitaris comprenen el cost del Servei complementari d'auxiliar de geriatria. La quantia total del pressupost de licitació relatiu als preus unitaris és de 69.950,76 euros, sense IVA. (...) Pero luego cuando hace el desglose para llegar al Tope de licitacion en la pagina 6 (...) Que no cuadra con el dato sin Iva de la reserva maxima para este concepto de la pagina 5 (...) Esto pasa en todos los lotes. Por lo tanto necesitamos saber cual es el tope de licitación para cada lote o si cada concepto en los que se desglosa es el tope de licitación para cada lote. 31/12/2019 08:36h
A la pàgina 5 del plec, el quadre per lots mostra l'import de la reserva pel pagament de les hores de servei auxiliar de geriatria. El preu hora que s'aplica (16,14¤/hora) inclou el cost directe del servei i la imputació de costos indirectes (de gestió i beneficis empresarials).

El quadre per lots que apareixen a les pàgines 6 i 7 del plec mostren la distribució dels costos del contracte entre costos directes i costos indirectes. Entre els costos directes hi ha "Cost directe servei d'auxiliar de geriatria complementari" que no inclou la imputació de costos indirectes.

La part de cost indirecte imputada al servei auxiliar de geriatria complementari està inclosa a la segona part del quadre en els conceptes globals de "Despeses generals d'estructura" i "Benefici industrial".
Pel que fa al lot 3 habitatges Gran Via, Concili de Trento I i Concili de Trento II el PPT (pag.11) marca en el cas dels habitatges de Concilio de Trento II un total de 59 hores de serveis de neteja. En el llistat de subrogació observem que hi ha contractades 88 hores. És correcte? 20/12/2019 17:41h
Les hores de neteja dels habitatges més dels espais comuns que es requereixen en el PCTT del lot 3 sumen un total de 197 h/setmanals.
El nombre d'hores de neteja que l'empresa Fundació Salut i Comunitat inclou en el full de subrogació suma un total de 225,8 h/setmanals. Aquest nombre excedeix al número d'hores requerides pel plec en un total de 28,8 h/setmanals.

Efectivament hi ha una diferencia de 28,8h/setmanals que no se li requeriran al nou prestador
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya