Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

Avís

INCIDÈNCIA TÈCNICA EN EL SISTEMA D'AGREGACIÓ DE LA INFORMACIÓ ENTRE LA PLATAFORMA DE SERVEIS DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA (PSCP) I LA PLATAFORMA DE CONTRATACIÓN DEL SECTOR PÚBLICO DE L'ESTAT (PLACSP) ESTÀ PROVOCANT QUE ALGUNES PUBLICACIONS DE LA PSCP NO S'ENVIÏN CORRECTAMENT A LA PLACSP. ELS TÈCNICS ESTAN TREBALLANT PER TAL QUE LA INCIDÈNCIA ESTIGUI RESOLTA AL LLARG DEL DIA D'AVUI. LES PUBLICACIONS DE LA PSCP QUE NO S'ESTAN ENVIANT EN AQUESTS MOMENTS ES PUBLICARAN A LA PLACSP TAN AVIAT ESTIGUI RESOLT EL PROBLEMA TÈCNIC.

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
Ajuntament de Girona
Codi d'expedient:
2020001022
En el punt 5.6 del PPTP s'especifica que la plataforma s'ha de desenvolupar utilitzant Laravel 5.8, seria possible utilitzar un altre framework com per exemple Ruby on Rails? En el cas que no sigui possible, seria possible utilitzar la versió 6 de Laravel? Segons la web oficial del framework la versió 5.8 ja no està mantinguda a data de publicació de la licitació i la versió 6, en canvi, ho estarà fins al 3 de setembre de 2021 (https://laravel.com/docs/6.x/releases#support-policy) 14/02/2020 15:03h
Es considera adequat el desenvolupament de la plataforma amb el framework de php, per tant, Ruby on Rails queda descartat. Pel què fa a la versió de Laravel, en el moment en què es va realitzar l'anàlisi encaixava la versió 5.8 però efectivament si n'hi ha una de més actual i mantinguda és millor. Per tant, sí que es pot desenvolupar en Laravel 6"

"Seria aceptable que les reunions de seguiment del desenvolupament i desplegament fossin via telemàtica, és a dir, per video-conferències o Multi-conferència?. A excepció del Kick-off (d'Arrancament de Projecte) i d'entrega del projecte, que serien presencials." 11/02/2020 15:10h
D'acord amb el punt 3.3. Requeriments específics del Plec de prescripcions tècniques:

"Durant el desenvolupament del sistema TIC caldrà treballar en estreta col·laboració amb els serveis tècnics de l'Ajuntament de Girona implicats en el projecte com poden ser els serveis informàtics, culturals, d'arxiu, etc..
L'empresa adjudicatària nomenarà un interlocutor, que tindrà una relació constant amb el tècnic responsable del contracte, per tal de rebre les instruccions i les observacions necessàries per a la millora del servei. El contractista estarà obligat a posar en coneixement de l'Ajuntament, els telèfons i correu electrònic del representant tècnic i de l'equip de treball que es destinarà
a l'execució del contracte.
L'equip humà aportat per l'adjudicatari durà a terme totes les tasques en el seu propi local, excepte les de suport presencial que seran a les instal·lacions que es determinen des de l'Ajuntament de Girona L'horari de prestació del servei que impliqui l'assistència de tècnics del PECT de l'Ajuntament coincidirà amb l'horari laboral de l'Ajuntament, és a dir, de dilluns a divendres de 8 h a 15 h, tot tenint en compte el calendari de festes de Catalunya i el municipi de Girona.
A efecte de la bona prestació del servei contractat, l'empresa adjudicatària haurà d'assistir a les reunions convocades per part de l'equip tècnic del PECT ICC de l'Ajuntament, a les dependències municipals o a on se li indiqui, en un termini de com a màxim 48 hores després d'haver estat convocada".

Per tant,

Pel que fa al desenvolupament.

L'empresa podrà desenvolupar les tasques de desenvolupament del software en el seu propi local.
Les tasques de coordinació serán presencials i a les dependències de l'ajuntament. Es podran convocar les reunions presencials en un termini de com a màxim en un termini de 48h.
L'horari d'assistència als tècnics de l'ajuntament coincidirà amb els de l'Ajuntament, és a dir de dilluns a divendres de 8h. a 15h.

Pel que fa les tasques de formació, es duran a terme, tal i com es descriu al plec 3.1.2 Formació
Els serveis, els tenim que prestar en les vostres instal·lacions, o bé es poden fer des de les oficines de l'adjudicatari? Sent aquesta segona, ha d'estar en el mateix municipi o província de Girona? 10/02/2020 14:21h
Tal i com determina el plec de prescripcions tècniques 3.3 Requeriments específics.

Pel que fa al desenvolupament.

L'empresa podrà desenvolupar les tasques de desenvolupament del software en el seu propi local.
Les tasques de coordinació serán presencials i a les dependències de l'ajuntament. Es podran convocar les reunions presencials en un termini de com a màxim en un termini de 48h.
L'horari d'assistència als tècnics de l'ajuntament coincidirà amb els de l'Ajuntament, és a dir de dilluns a divendres de 8h. a 15h.
Avís legal  |  Sobre el web  |  © Generalitat de Catalunya