Generalitat de Catalunya - gencat.cat

Contractació Pública

 

Dubtes i preguntes

Òrgan de contractació:
GRAMEIMPULS, SA
Codi d'expedient:
5/2019

(*)Camps obligatoris

Enviar pregunta

 

Com s'ha previst el possible increment/modificació de les activitats del sistema de gestió integrat? M'explico. S'ha previst un import per eventuals modificacions, que entenem que està lligat a un increment en les activitats a portar a terme per part del consultor. Entenem també que aquest increment d'activitats, en quant al preu, se sumaria a l'import inicial de licitació de 39.000¤. 09/12/2019 09:00h
El import que s'ha previst per a una eventual modificació fins a un màxim del 20% és només en el cas que s'incorporin nous àmbits o activitats al sistema de gestió. Això es pot donar o no, ja que el futur a tres anys vista és incert.
Aquest import màxim del 20%, si s'escau, s'aplicaria sobre el preu del contracte, és a dir, un increment màxim del 20% sobre aquell preu que sigui proposat adjudicatari.
Els certificats que adjunteu caduquen l'any 2021, per la qual cosa s´entén que la propera auditoria hauria de ser de segon seguiment, però als plecs indiqueu re-certificació, voleu avançar l´auditoria de renovació o es tracta d´un error? 05/12/2019 09:12h
Es perden els seguiments de les certificacions 9001 i 14001 perquè així coincideixin les dates amb les noves certificacions obligades de la 45001 i la SGE21. Per tant, no es tracta d'un error. Ens re-certificarem en les 9001 i 14001 i ens certificarem en la 45001 i la nova SGE21.
Pel que fa al DEUC a presentar, en la seva part IV relativa a la Indicació Global relativa a tots els criteris de selecció, és suficient amb respondre afirmativament a la secció α per acreditar-ne el compliment o cal omplir les diferents seccions A a D? 03/12/2019 11:23h
Cal omplir les diferents seccions A a D.
Voldríem saber si teniu algunes dates tancades o prioritàries, per fer auditoria interna i auditoria externa. Per planificar les tasques en funció d'això. 03/12/2019 11:19h
La previsió aproximada és que durant el mes de gener-febrer de 2020 s'haurà de realitzar l'auditoria interna, ja que durant el mes d'abril de 2020 s'haurà de realitzar l'auditoria externa.
El projecte s'iniciaria al gener de 2020? 02/12/2019 13:16h
Sí, el projecte s'inicia al gener de 2020.
El servei de consultoria és podria fer amb un equip de 2 consultors/es? 02/12/2019 13:15h
En el cas del lot 1, tal i com es posa de relleu en la clàusula 5 del plec de prescripcions tècniques: "L'empresa contractista haurà de destinar UNA persona per a la realització dels serveis descrits."
Les titulacions en les àrees de coneixement s'han d'acreditar també? (ISO 9001, 14001, 45001 i SGE21) I s'hauria de fer també ara al presentar-se o en el moment de ser acceptats? 02/12/2019 13:15h
Les titulacions en les àrees de coneixement s'hauran d'acreditar en el moment que es proposi a l'adjudicatari. Per tant, en aquest moment de presentació dels sobres no és necessari aportar l'acreditació d'aquesta documentació.
A l'annex 3 pregunteu pels anys d'experiència del auditor, però entenc que aquí també s'ha de respondre referent al consultor/a (Lot 1), no? 02/12/2019 13:14h
Correcte. S'ha de respondre sobre l'experiència del consultor en el cas del lot 1.
Hem revisat els plecs i donat que es tracta d'una auditoria de Renovació ens hauríeu de enviar els últims CERTIFICATS 9001:2015- 14001:2015- 45001:2018 , per verificar les dades i dates de caducitat i poder confeccionar un pressupost adequat als procediments que marca ENAC. 02/12/2019 12:21h
S'adjunta en aquest tauler d'anuncis els certificats.
He estat llegint el Plec de clàusules administratives, i pel que he entès només s'ha de presentar la documentació dels annexos, és a dir no cal que realitzem cap memòria tècnica pel projecte, ja que la solvència tècnica queda acreditada al Sobre B amb l'annex 3. Dins d'aquest sobre podem adjuntar l'experiència del personal auditor que proposem pel projecte? 02/12/2019 12:15h
La documentació a presentar la trobarà en l'eina del sobre digital, ja que s'han inclòs els models de documentació a emplenar. S'ha de presentar un sobre A (que inclou el DEUC i la declaració responsable de l'annex 1) i un sobre B (oferta econòmica i qualitativa de l'annex 3). Tal i com posa en el document de l'annex 3, "l'experiència dels auditors s'haurà d'acreditar amb contractes o certificats de les empreses que els hagi contractat. Aquesta documentació s'haurà de presentar juntament amb aquesta oferta per a poder ser valorades". Per tant, en el sobre B s'haurà d'introduir l'oferta que s'adjunta en l'eina del sobre digital com a model, així com la documentació que acredita l'experiència dels auditors.
Avís legal  |  Sobre el web  |  Accessibilitat  |  Protecció de dades  |  © Generalitat de Catalunya